Sepedi 2000 (NSO00)
26

Jeremia o a sekišwa

261-2

26:1
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
E rile ge Joyakime, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a re go Jeremia: “Ema ka lapeng la Tempele ya ka o begele batho ba ba tlago go rapela ba etšwa metseng ya Juda tšohle tše ke go laetšego tšona gore o ba botše. O se ke wa tlogela selo. 3Mohlomongwe setšhaba se ka go theeletša gomme sa tlogela mekgwa ya sona ye mebe. Ke mo ke tlago lesa masetlapelo a ke ikemišeditšego go ba otla ka ona ka lebaka la mediro ya bona ye mebe.”

4Morena a mpotša gore ke botše setšhaba ke re: “Nna, Morena, ke rile le ntheeletše le phethe melao ye ke le beetšego yona, 5le šetše tše di boletšwego ke bahlanka ba ka, baprofeta, bao ke bego ke fela ke ba roma go lena. Ga se la phetha tše ba le boditšego tšona. 6

26:6
Josh. 18:1
Pes. 78:60
Jer. 7:12-14
Ge le ka no se di phethe, gona Tempele ye ke tla e dira se ke se dirilego Shilo,26:6 “Shilo” Lebelela Jer. 7:12. gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla kgatla motswiri ka leina la motse wo.”

7Baprista le baprofeta le setšhaba ka moka ba ile ba kwa Jeremia ge a bolela ditaba tšeo ka Tempeleng ya Morena, 8gomme ge a fetša go bolela tšohle tše Morena a bego a mo laetše go di botša setšhaba, baprista le baprofeta le setšhaba ka moka ba mo swara ba re: “O swanetše go bolawa! 9Ke go reng ge o bolela ka leina la Morena o re Tempele ye e tla swana le Shilo, le gona motse wo e tla ba mašope, gwa se dule motho go wona?”

Ya ba setšhaba se mmokanela gona moo Tempeleng ya Morena.

10E rile ge baetapele ba Juda ba ekwa se se diregilego, ba rotoga mošate ba ya Tempeleng gomme ba fihla ba dula Lesorong le Lefsa. 11Baprista le baprofeta ba nama ba re go baetapele le go setšhaba ka moka: “Monna yo o lebanwe ke go ahlolelwa lehu, ka gobane o porofetetše motse wo tše mpe. Le mo kwele ka tša lena ditsebe.”

12Ke mo Jeremia a rilego go baetapele ka moka le setšhaba ka moka: “Nna ke romilwe ke Morena gore ke porofete tšohle tše le kwelego ke di bolela ka Tempeleng ye le motseng wo. 13Ka gona, sokologang mekgweng ya lena ye mebe le go tše mpe tše le di dirago, gomme le theeletše Morena Modimo wa lena. Ke mo a tlago lesa masetlapelo ao a le boditšego gore o tla le otla ka ona. 14Ge e le nna, ke diatleng tša lena! Dirang ka nna se le bonago gore se lokile ebile se a swanela. 15Fela le tsebe gore ge le ka mpolaya, lena le badudi ba motse wo le tla be le ikobela molato wa go bolaya monna yo a se nago molato, ka gobane gabotsebotse yo a nthomilego go le botša taba tše ka moka ke Morena.”

16Ke mo baetapele le setšhaba ka moka ba boditšego baprista le baprofeta ba re: “Monna yo o boletše le rena ka leina la Morena Modimo wa rena; ga se a swanela go bolawa.”

17Bagolo ba bangwe ba setšhaba ba ema, ba re go batho ka moka ba ba bego ba kgobokane: 18

26:18
Mika 3:12
“Mola Hiskia e le kgoši ya Juda, moprofeta Mika wa Moreshete o kile a botša setšhaba ka moka sa Juda gore Morena Ramaatlaohle o rile:

“ ‘Sione e tla lengwa boka tšhemo,

Jerusalema e tla fetoga mašope,

le thaba ya Tempele e tla ba mmoto wa sethokgwa.’

19“Kgane Kgoši Hiskia le setšhaba ka moka sa Juda ba ile ba bolaya Mika? Na Hiskia ga se a boife Morena, a ithapeletša go yena, mme Morena a lesa masetlapelo ao a bego a ba boditše gore o tla ba otla ka ona? Bjale ge, rena re šetše re ikobela masetlapelo a a šiišago.”

20Go be go na le yo mongwe monna ba re ke Uria, morwa wa Shemaya, wa go tšwa Kiriate-Jearime, yo a bego a porofetela motse wo le naga ye tše mpe ka leina la Morena tša go swana le tše di bego di porofetwa ke Jeremia. 21Ge Kgoši Joyakime le madira a gagwe le bakgomana bohle ba ekwa tše Uria a di boletšego, kgoši a nyaka go bolaya Uria. Eupša Uria a re go kwa a tšhoga, gomme a tšhabela Egepeta. 22Kgoši Joyakime a roma Elnathane, morwa wa Akboro, le banna ba bangwe Egepeta ba go mo felesetša. 23Ba fihla ba swara Uria gona kua Egepeta, ba mo tliša go Kgoši Joyakime. Yena a laela gore a bolawe ka tšhoša, mme setopo sa gagwe se lahlelwe ka mabitleng a go bolokela bathofela.

24Eupša Jeremia o ile a se gafelwe setšhaba gore se mmolaye, ka gobane Ahikamo, morwa wa Shafane, o be a ema le yena.

27

Jeremia o rwala joko molaleng

271

27:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
E rile ge Tsedekia, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a laela Jeremia 2gore a itirele joko ya go ba le marala, gomme a e rwale molaleng. 3A mo laela gore a romele molaetša go kgoši ya Edomo, le go ya Moaba, le go ya Amone, le go ya Tirose, le go ya Sidone ka batseta ba bona bao ba bego ba tlile Jerusalema go bona Tsedekia, kgoši ya Juda. 4Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a mmotša gore a ba laele gore ba tsebiše magoši a bona gore Morena o rile: 5“Ka maatla a ka a magolo le bonatla ke hlodile lefase le batho le diphoofolo tšohle tše di phelago lefaseng, gomme maatla a ke a fa yo ke mo ratago. 6Ke nna ke gafetšego dinaga tše ka moka diatleng tša mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, ke mo file le diphoofolo tša naga gore di mo šomele. 7Ditšhaba tšohle di tla mo loba, tša loba le morwagwe le setlogolo sa gagwe go fihlela go etla nako ya gore setšhaba sa gagwe se otlwe. Ke gona setšhaba seo sa gagwe se tlago loba ditšhaba tše maatla le dikgoši tše dikgolo.

8“Eupša ge go ka ba le setšhaba goba mmušo wo o ganago go loba Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, goba go ithweša joko ya gagwe, gona ke tla otla setšhaba seo ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, ka ba ka se feleletša ka seatla sa Nebukadnesare. 9Le se ke la theeletša baprofeta ba gabolena, goba didupe tša gabolena, goba balori ba gabolena, goba dinoge tša gabolena, goba baloi ba gabolena, bona batho ba ba le botšago gore le ka se lobe kgoši ya Babilonia. 10Ba le porofetela maaka gore le tle le thopelwe kgole le naga ya gabolena. Ke tla le raka, gomme la fedišwa. 11Eupša setšhaba se se ka ithwešago joko ya kgoši ya Babilonia sa mo loba, ke tla se lesa sa no fela se dutše nageng ya sona, sa e lema gomme sa phela go yona. Ke realo, nna, Morena.”

12Le Kgoši Tsedekia wa Juda ke ile ka mmotša bjalo, ka re: “Ithweše joko ya kgoši ya Babilonia. O lobe yena le setšhaba sa gagwe, gomme o tla phela. 13Ke ka lebaka la eng ge wena le setšhaba sa gago le swanetše go bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši? Etse seo ke se Morena a rilego se tla hlagela setšhaba sefe le sefe se se sa lobego kgoši ya Babilonia. 14Le se ke la theeletša baprofeta ba ba le botšago gore le ka se mo lobe, gobane ba le porofetela maaka. 15Morena ka boyena o boletše gore ga se ba rongwa ke yena, le gore ba porofeta maaka ka leina la gagwe. Ka gona, yena o tla le šwalalanya, gomme le tla bolawa, lena le baprofeta ba ba le porofetelago.”

16Ke moka ka botša baprista le setšhaba sohle gore Morena o re: “Le se ke la theeletša baprofeta ba ba rego thoto ya ka Tempeleng ya ka e tla tloga e bušwa Babilonia. Ba le porofetela maaka. 17Le se ke la ba theeletša! Lobang kgoši ya Babilonia gomme le tla phela! Ke ka lebaka la eng ge motse wo o swanetše go ba mašope? 18Ge eba ruri ke baprofeta, le gona ge eba ba na le molaetša wa ka, a ba nkgopele, nna, Morena Ramaatlaohle, gore thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema e se thopelwe Babilonia.

19-20“Mola Kgoši Nebukadnesare a thopa kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, le bakgomana ka moka ba Juda le ba Jerusalema a ba iša Babilonia, o ile a šadiša dikokwane, le legopo le legolo, le dikoloyana, le thoto ye nngwenyana ye e bego e tlogetšwe ka motseng wo.

21“Mabapi le thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: 22E tla thopelwa Babilonia, ya dula gona go fihlela ge ke e lata. Ke tla e bušetša ka motseng wo. Ke realo, nna, Morena.”

28

Moprofeta Jeremia le moprofeta Hanania ba a ngangišana

281

28:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
Go be go na le moprofeta yo mongwe wa go tšwa Gibeone yo leina la gagwe e bego e le Hanania, morwa wa Asure. Ka wona ngwaga woo,28:1 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ka wona ngwaga woo” Seheberu se re “Ka wona ngwaga woo, ge Tsedekia a sa tšo bewa kgoši ya Juda”. ka kgwedi ya bohlano ya ngwaga wa bone wa ge Tsedekia e le kgoši, o ile a bolela le Jeremia ka Tempeleng ya Morena, a mmotša pele ga baprista le batho ka moka ba ba bego ba le moo 2gore Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o re: “Ke amogile kgoši ya Babilonia maatla. 3Pele mengwaga ye mebedi e fela, thoto ka moka ya ka Tempeleng ya ka yeo Kgoši Nebukadnesare a e tšerego mo a e iša Babilonia ke tla be ke e bušitše. 4Ke tla buša le kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, gotee le mathopša ohle a Juda a a išitšwego Babilone. Ee, ke tla amoga kgoši ya Babilonia maatla. Ke realo, nna, Morena.”

5Ke moka moprofeta Jeremia a botša moprofeta Hanania pele ga baprista le batho ka moka bao ba bego ba eme ka Tempeleng ya Morena a re: 6“Nke go ka ba bjalo! A Morena a dire bjalo! A a phethagatše tše o di porofetilego mme a buše thoto ya Tempele ya gagwe, le mathopša ohle a a lego Babilonia a a bušetše mo. 7Nke o hlwaye tsebe, o kwe tše ke go botšago tšona, wena le batho ka moka. 8Go tloga mehleng yela ya bogologolo baprofeta ba ba bilego gona pele ga ka le wena ba be ba porofetela dinaga tše dintši le mebušo ye maatla dintwa le masetlapelo le mauba a bolwetši. 9Moprofeta yo a porofetago boiketlo o lemogwa gore ka nnete ke moprofeta yo a romilwego ke Morena ge fela tše a di porofetilego di hlaga.”

10Ke moo moprofeta Hanania a tšerego joko yela molaleng wa moprofeta Jeremia, a e robaganya, 11gomme a bolela pele ga batho ka moka a re: “Morena o rile joko yeo Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia a e rwešitšego ditšhaba tšohle melaleng o tla e roba ka wona mokgwa wo, gomme seo o tla se dira go sešo gwa feta mengwaga ye mebedi.” Ke moka moprofeta Jeremia a tloga.

12Ka moragonyana ga ge moprofeta Hanania a robile joko ye a bego a e tšere molaleng wa moprofeta Jeremia, Morena a laela Jeremia 13gore a yo botša Hanania a re: “Morena o rile ge e le joko ya kota yona o ka no kgona go e roba, eupša yena28:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yena” Seheberu se re “wena”. o tla dira ya tshipi legatong la yona. 14Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, o rile o tla rweša ditšhaba tše ka moka joko ya tshipi melaleng, gomme tšona di tla šomela Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. O tla dira gore le diphoofolo tša naga di šomele Nebukadnesare.”

15Ke mo moprofeta Jeremia a boditšego moprofeta Hanania a re: “Theeletša, wena Hanania! Ga se wa rongwa ke Morena, gomme o dira gore batho ba ba dumele maaka. 16Ka gona Morena o re o tla go tloša tšatšing. Ka wona ngwaga wo o tla hwa ka gobane o boditše batho gore ba kgeloge go Morena.”

17Moprofeta Hanania a hwa ka kgwedi ya bošupa ya wona ngwaga woo.