Sepedi 2000 (NSO00)
27

Jeremia o rwala joko molaleng

271

27:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
E rile ge Tsedekia, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a laela Jeremia 2gore a itirele joko ya go ba le marala, gomme a e rwale molaleng. 3A mo laela gore a romele molaetša go kgoši ya Edomo, le go ya Moaba, le go ya Amone, le go ya Tirose, le go ya Sidone ka batseta ba bona bao ba bego ba tlile Jerusalema go bona Tsedekia, kgoši ya Juda. 4Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a mmotša gore a ba laele gore ba tsebiše magoši a bona gore Morena o rile: 5“Ka maatla a ka a magolo le bonatla ke hlodile lefase le batho le diphoofolo tšohle tše di phelago lefaseng, gomme maatla a ke a fa yo ke mo ratago. 6Ke nna ke gafetšego dinaga tše ka moka diatleng tša mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, ke mo file le diphoofolo tša naga gore di mo šomele. 7Ditšhaba tšohle di tla mo loba, tša loba le morwagwe le setlogolo sa gagwe go fihlela go etla nako ya gore setšhaba sa gagwe se otlwe. Ke gona setšhaba seo sa gagwe se tlago loba ditšhaba tše maatla le dikgoši tše dikgolo.

8“Eupša ge go ka ba le setšhaba goba mmušo wo o ganago go loba Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, goba go ithweša joko ya gagwe, gona ke tla otla setšhaba seo ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, ka ba ka se feleletša ka seatla sa Nebukadnesare. 9Le se ke la theeletša baprofeta ba gabolena, goba didupe tša gabolena, goba balori ba gabolena, goba dinoge tša gabolena, goba baloi ba gabolena, bona batho ba ba le botšago gore le ka se lobe kgoši ya Babilonia. 10Ba le porofetela maaka gore le tle le thopelwe kgole le naga ya gabolena. Ke tla le raka, gomme la fedišwa. 11Eupša setšhaba se se ka ithwešago joko ya kgoši ya Babilonia sa mo loba, ke tla se lesa sa no fela se dutše nageng ya sona, sa e lema gomme sa phela go yona. Ke realo, nna, Morena.”

12Le Kgoši Tsedekia wa Juda ke ile ka mmotša bjalo, ka re: “Ithweše joko ya kgoši ya Babilonia. O lobe yena le setšhaba sa gagwe, gomme o tla phela. 13Ke ka lebaka la eng ge wena le setšhaba sa gago le swanetše go bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši? Etse seo ke se Morena a rilego se tla hlagela setšhaba sefe le sefe se se sa lobego kgoši ya Babilonia. 14Le se ke la theeletša baprofeta ba ba le botšago gore le ka se mo lobe, gobane ba le porofetela maaka. 15Morena ka boyena o boletše gore ga se ba rongwa ke yena, le gore ba porofeta maaka ka leina la gagwe. Ka gona, yena o tla le šwalalanya, gomme le tla bolawa, lena le baprofeta ba ba le porofetelago.”

16Ke moka ka botša baprista le setšhaba sohle gore Morena o re: “Le se ke la theeletša baprofeta ba ba rego thoto ya ka Tempeleng ya ka e tla tloga e bušwa Babilonia. Ba le porofetela maaka. 17Le se ke la ba theeletša! Lobang kgoši ya Babilonia gomme le tla phela! Ke ka lebaka la eng ge motse wo o swanetše go ba mašope? 18Ge eba ruri ke baprofeta, le gona ge eba ba na le molaetša wa ka, a ba nkgopele, nna, Morena Ramaatlaohle, gore thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema e se thopelwe Babilonia.

19-20“Mola Kgoši Nebukadnesare a thopa kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, le bakgomana ka moka ba Juda le ba Jerusalema a ba iša Babilonia, o ile a šadiša dikokwane, le legopo le legolo, le dikoloyana, le thoto ye nngwenyana ye e bego e tlogetšwe ka motseng wo.

21“Mabapi le thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: 22E tla thopelwa Babilonia, ya dula gona go fihlela ge ke e lata. Ke tla e bušetša ka motseng wo. Ke realo, nna, Morena.”