Sepedi 2000 (NSO00)
25

Manaba a go tšwa leboa

251

25:1
2 Dikg. 24:1
2 Dikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Ka ngwaga wa bone wa ge Joyakime, morwa wa Josia, e le kgoši ya Juda, Jeremia o ile a fiwa molaetša ke Morena mabapi le batho bohle ba Juda. E be e le ka ngwaga wa mathomo wa ge Nebukadnesare e le kgoši ya Babilonia. 2A botša batho ka moka ba Juda le ba Jerusalema a re: 3“Mengwageng ye masome a mabedi le metšo ye meraro go tloga ka ngwaga wa lesome le metšo ye meraro wa ge Josia, morwa wa Amone, e le kgoši ya Juda go fihlela le lehono le, Morena o be a bolela le nna, gomme nna ga se nke ke lese go le botša se a se boletšego. Eupša lena ga se la di ela hloko. 4Le be le sa theeletše le bile le sa šetše, ešita le ge Morena a be a fela a le romela bahlanka ba gagwe, baprofeta. 5Ba be ba le botša gore le tlogele tsela ya lena ye mpe le dilo tše mpe tše le di dirago, gore le tle le fele le dula mo nageng ye Morena a le fetšego yona sa ruri, lena le borakgolokhukhu ba lena. 6Ba be ba le botša gore le se ke la ya go medimo e šele la e hlankela, la e khunamela, la seleka Morena ka dilo tše le di dirilego ka diatla, gore a se tlo le hlokofatša. 7Eupša yena Morena o re ga se la mo theeletša, le mo selekile ka dilo tše le di dirilego ka diatla, mme la ikobela madimabe.

8“Ka lebaka leo, Morena Ramaatlaohle o re: ‘Ka ge le se la ntheeletša 9ke yo bitša ditšhaba tšohle kua leboa gotee le mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia. Ke tla ba tliša mo gore ba lwe le badudi ba naga ye, ba be ba lwe le ditšhaba tše di bapilego nabo. Ke tlilo ba fediša taa, mme batho ba tla tšhoga ba gakgamala ge ba di bona. Dinaga tša bona di ka se sa dulwa ke batho. Ke realo, nna, Morena. 10

25:10
Jer. 7:34
16:9
Kut. 18:22-23
Ke tla fediša mekgolokwane ya bona ya lethabo le tlhalalo, le menyanya ya lenyalo, le go šilwa go ka se sa šilwa, le seedi sa lebone se ka se sa ba gona. 11
25:11
2 Dikr. 36:21
Jer. 29:10
Dan. 9:2
Naga ye e tla fetoga leganata gomme batho ba tla tšhoga ge ba e bona; ditšhaba tše di e dikologilego di tla hlankela kgoši ya Babilonia mengwaga ye masome a a šupago. 12Ka morago ga moo ke tla otla kgoši ya Babilonia le setšhaba sa gona ka lebaka la sebe sa bona. Ke tla hlokiša naga yeo badudi go ya go ile. 13Ke tla e dira tšohle tše ke boletšego gore ke tla e dira tšona, tšohle tše di ngwadilwego ka pukung ye, tše Jeremia a di porofetetšego ditšhaba tšohle. 14Ke tla itefeletša ka Bababilonia ka lebaka la tše ba di dirilego, gomme ditšhaba tše dintši le magoši a maatla ba tla ba dira makgoba.’ ”

Modimo o tla otla ditšhaba

15Morena Modimo wa Israele a re go nna: “Tšea senwelo se sa beine se tletšego kgalefo ya ka, o yo se noša ditšhaba tšohle tše ke go romago go tšona. 16Ge ba se nwele ba tla thekesela, le gona ba tla ba bjalo ka digafi ka lebaka la manaba a ke a romago gore a lwe nabo.”

17Ka gona ka tšea senwelo seo ka seatleng sa Morena, ka yo se noša ditšhaba tšohle tše Morena a bego a nthomile go tšona. 18Jerusalema le metse ya naga ya Juda, gotee le magoši a yona le baetapele ka ba noša sona gore ba fedišwe, gore ba ba di bonago ba tšhoge, ba gakgamale, ba be ba rogake ka maina a metse yeo le magoši le baetapele ba gona – bjalo ka ge go sa le bjalo le lehono.

19-26Ba bangwe ba ke ilego ka ba noša sona šeba:

Kgoši ya Egepeta, le bahlanka ba gagwe,

le bakgomana ba gagwe,

le setšhaba sa gagwe ka moka;

mahlakanasela ohle a Egepeta;

magoši ka moka a naga ya Utse;

magoši ka moka a metse ya Bafilista

ya Ashkelone, le ya Gasa, le ya Ekrone,

le mašaledi a Ashdode;

batho ba Edomo, le ba Moaba, le ba Amone;

magoši ka moka a Tirose le a Sidone;

magoši ka moka a dinaga tša Lewatle la Mediteraniene;

metse ya Dedane, le ya Tema, le ya Buse;

batho ka moka ba go kota tlopo;

magoši ka moka a Arabia;

magoši ka moka a mahlakanasela a a dulago leganateng;

magoši ka moka a Simri,

le a Elamo, le a Media;

magoši ka moka a leboa,

a kgole le a kgauswi,

ba nwe ka go šielana.

Ba mebušo yohle ya lefase ka moka ba ile ba swanela go nwa senwelo seo. Mafelelong se tla nwewa ke kgoši ya Sheshake.25:26 “Sheshake” Ke leina la go gakantšha le le rago Babilonia.

27Ke ge Morena a re go nna: “Botša ditšhaba gore nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke ba laela gore ba nwe, ba tagwe, ba be ba hlatše; ba tla wela fase mme ba palelwa ke go tsoga, ka lebaka la manaba a ke a romago gore a lwe nabo. 28Gomme ge ba ka gana go tšea senwelo seo ka seatleng sa gago ba se nwa, gona o ba botše gore Morena Ramaatlaohle o re le tla ba la se nwa. 29Motse wo e lego wa ka ke thoma go o tlišetša masetlapelo. Kgane bona ba gopola gore ba ka se otlwe? Ba tla otlwa, gobane ke tla roma manaba go yo lwa le bohle ba ba lego lefaseng. Ke realo, nna, Morena Ramaatlaohle.

30“Batho ba o ba begele tšohle tše ke di boletšego, o re:

“ ‘Morena o tla bopa a le godimo,

a duma a le bodulong bja gagwe bjo bokgethwa.

O tla bopela setšhaba sa gagwe;

o tla hlaba mokgoši boka ba ba pitlago diterebe ka maoto,

a o hlabela badudi bohle ba lefase,

31gomme mokgoši wa gona o tla kwala le mafelelong a lefase.

Morena o sekiša ditšhaba.

O tla iša batho bohle tshekong,

bakgopo a ba bolaya ka tšhoša.

O realo, Morena.’ ”

32Morena Ramaatlaohle o re masetlapelo a tla wela ditšhaba ka go latelana ga tšona, gomme le ledimo le legolo le tsogile kua mafelelong a lefase. 33Mohlang woo ditopo tša bao ba bolailwego ke Morena di tla gašagana go tloga khutlong ye nngwe ya lefase go yo fihla go ye nngwe. Ga go yo a tlago ba ilela, le gona ditopo tša bona di ka se kgoboketšwe goba tša bolokwa. E tla ba nke ke dišu nageng.

34Gololang, lena baetapele, lena badiša ba setšhaba, le hlaboše lentšu! Ilelang mme le pshikologeng leroleng. Nako ya gore le šwalalanywe mme le kgabetlelwe e fihlile, gomme le tla kgabetlelwa bjalo ka dinku tša dikgapa25:34 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “dikgapa” Seheberu se re “dipitša”. tše dibotsebotse. 35Badiša bao ba ka se hwetše botšhabelo; baetapele ba ba setšhaba ba ka se phonyokge. 36Ekwang badiši bao ba a lla; baetapele bao ba setšhaba ba a golola ka gobane Morena o fediša setšhaba sa bona. 37O lobiša naga ye e iketlilego a galefile. 38O tlogetše setšhaba sa gagwe boka tau ye e tlogelago seroba sa yona, gobane naga ya bona e fetogile lešoka ka lebaka la masetlapelo a ntwa gotee le kgalefo ye šoro ya Morena.

26

Jeremia o a sekišwa

261-2

26:1
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
E rile ge Joyakime, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a re go Jeremia: “Ema ka lapeng la Tempele ya ka o begele batho ba ba tlago go rapela ba etšwa metseng ya Juda tšohle tše ke go laetšego tšona gore o ba botše. O se ke wa tlogela selo. 3Mohlomongwe setšhaba se ka go theeletša gomme sa tlogela mekgwa ya sona ye mebe. Ke mo ke tlago lesa masetlapelo a ke ikemišeditšego go ba otla ka ona ka lebaka la mediro ya bona ye mebe.”

4Morena a mpotša gore ke botše setšhaba ke re: “Nna, Morena, ke rile le ntheeletše le phethe melao ye ke le beetšego yona, 5le šetše tše di boletšwego ke bahlanka ba ka, baprofeta, bao ke bego ke fela ke ba roma go lena. Ga se la phetha tše ba le boditšego tšona. 6

26:6
Josh. 18:1
Pes. 78:60
Jer. 7:12-14
Ge le ka no se di phethe, gona Tempele ye ke tla e dira se ke se dirilego Shilo,26:6 “Shilo” Lebelela Jer. 7:12. gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla kgatla motswiri ka leina la motse wo.”

7Baprista le baprofeta le setšhaba ka moka ba ile ba kwa Jeremia ge a bolela ditaba tšeo ka Tempeleng ya Morena, 8gomme ge a fetša go bolela tšohle tše Morena a bego a mo laetše go di botša setšhaba, baprista le baprofeta le setšhaba ka moka ba mo swara ba re: “O swanetše go bolawa! 9Ke go reng ge o bolela ka leina la Morena o re Tempele ye e tla swana le Shilo, le gona motse wo e tla ba mašope, gwa se dule motho go wona?”

Ya ba setšhaba se mmokanela gona moo Tempeleng ya Morena.

10E rile ge baetapele ba Juda ba ekwa se se diregilego, ba rotoga mošate ba ya Tempeleng gomme ba fihla ba dula Lesorong le Lefsa. 11Baprista le baprofeta ba nama ba re go baetapele le go setšhaba ka moka: “Monna yo o lebanwe ke go ahlolelwa lehu, ka gobane o porofetetše motse wo tše mpe. Le mo kwele ka tša lena ditsebe.”

12Ke mo Jeremia a rilego go baetapele ka moka le setšhaba ka moka: “Nna ke romilwe ke Morena gore ke porofete tšohle tše le kwelego ke di bolela ka Tempeleng ye le motseng wo. 13Ka gona, sokologang mekgweng ya lena ye mebe le go tše mpe tše le di dirago, gomme le theeletše Morena Modimo wa lena. Ke mo a tlago lesa masetlapelo ao a le boditšego gore o tla le otla ka ona. 14Ge e le nna, ke diatleng tša lena! Dirang ka nna se le bonago gore se lokile ebile se a swanela. 15Fela le tsebe gore ge le ka mpolaya, lena le badudi ba motse wo le tla be le ikobela molato wa go bolaya monna yo a se nago molato, ka gobane gabotsebotse yo a nthomilego go le botša taba tše ka moka ke Morena.”

16Ke mo baetapele le setšhaba ka moka ba boditšego baprista le baprofeta ba re: “Monna yo o boletše le rena ka leina la Morena Modimo wa rena; ga se a swanela go bolawa.”

17Bagolo ba bangwe ba setšhaba ba ema, ba re go batho ka moka ba ba bego ba kgobokane: 18

26:18
Mika 3:12
“Mola Hiskia e le kgoši ya Juda, moprofeta Mika wa Moreshete o kile a botša setšhaba ka moka sa Juda gore Morena Ramaatlaohle o rile:

“ ‘Sione e tla lengwa boka tšhemo,

Jerusalema e tla fetoga mašope,

le thaba ya Tempele e tla ba mmoto wa sethokgwa.’

19“Kgane Kgoši Hiskia le setšhaba ka moka sa Juda ba ile ba bolaya Mika? Na Hiskia ga se a boife Morena, a ithapeletša go yena, mme Morena a lesa masetlapelo ao a bego a ba boditše gore o tla ba otla ka ona? Bjale ge, rena re šetše re ikobela masetlapelo a a šiišago.”

20Go be go na le yo mongwe monna ba re ke Uria, morwa wa Shemaya, wa go tšwa Kiriate-Jearime, yo a bego a porofetela motse wo le naga ye tše mpe ka leina la Morena tša go swana le tše di bego di porofetwa ke Jeremia. 21Ge Kgoši Joyakime le madira a gagwe le bakgomana bohle ba ekwa tše Uria a di boletšego, kgoši a nyaka go bolaya Uria. Eupša Uria a re go kwa a tšhoga, gomme a tšhabela Egepeta. 22Kgoši Joyakime a roma Elnathane, morwa wa Akboro, le banna ba bangwe Egepeta ba go mo felesetša. 23Ba fihla ba swara Uria gona kua Egepeta, ba mo tliša go Kgoši Joyakime. Yena a laela gore a bolawe ka tšhoša, mme setopo sa gagwe se lahlelwe ka mabitleng a go bolokela bathofela.

24Eupša Jeremia o ile a se gafelwe setšhaba gore se mmolaye, ka gobane Ahikamo, morwa wa Shafane, o be a ema le yena.

27

Jeremia o rwala joko molaleng

271

27:1
2 Dikg. 24:18-20
2 Dikr. 36:11-13
E rile ge Tsedekia, morwa wa Josia, a sa tšo bewa kgoši ya Juda, Morena a laela Jeremia 2gore a itirele joko ya go ba le marala, gomme a e rwale molaleng. 3A mo laela gore a romele molaetša go kgoši ya Edomo, le go ya Moaba, le go ya Amone, le go ya Tirose, le go ya Sidone ka batseta ba bona bao ba bego ba tlile Jerusalema go bona Tsedekia, kgoši ya Juda. 4Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, a mmotša gore a ba laele gore ba tsebiše magoši a bona gore Morena o rile: 5“Ka maatla a ka a magolo le bonatla ke hlodile lefase le batho le diphoofolo tšohle tše di phelago lefaseng, gomme maatla a ke a fa yo ke mo ratago. 6Ke nna ke gafetšego dinaga tše ka moka diatleng tša mohlanka wa ka, Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, ke mo file le diphoofolo tša naga gore di mo šomele. 7Ditšhaba tšohle di tla mo loba, tša loba le morwagwe le setlogolo sa gagwe go fihlela go etla nako ya gore setšhaba sa gagwe se otlwe. Ke gona setšhaba seo sa gagwe se tlago loba ditšhaba tše maatla le dikgoši tše dikgolo.

8“Eupša ge go ka ba le setšhaba goba mmušo wo o ganago go loba Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, goba go ithweša joko ya gagwe, gona ke tla otla setšhaba seo ka ntwa le ka tlala le ka leuba la bolwetši, ka ba ka se feleletša ka seatla sa Nebukadnesare. 9Le se ke la theeletša baprofeta ba gabolena, goba didupe tša gabolena, goba balori ba gabolena, goba dinoge tša gabolena, goba baloi ba gabolena, bona batho ba ba le botšago gore le ka se lobe kgoši ya Babilonia. 10Ba le porofetela maaka gore le tle le thopelwe kgole le naga ya gabolena. Ke tla le raka, gomme la fedišwa. 11Eupša setšhaba se se ka ithwešago joko ya kgoši ya Babilonia sa mo loba, ke tla se lesa sa no fela se dutše nageng ya sona, sa e lema gomme sa phela go yona. Ke realo, nna, Morena.”

12Le Kgoši Tsedekia wa Juda ke ile ka mmotša bjalo, ka re: “Ithweše joko ya kgoši ya Babilonia. O lobe yena le setšhaba sa gagwe, gomme o tla phela. 13Ke ka lebaka la eng ge wena le setšhaba sa gago le swanetše go bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši? Etse seo ke se Morena a rilego se tla hlagela setšhaba sefe le sefe se se sa lobego kgoši ya Babilonia. 14Le se ke la theeletša baprofeta ba ba le botšago gore le ka se mo lobe, gobane ba le porofetela maaka. 15Morena ka boyena o boletše gore ga se ba rongwa ke yena, le gore ba porofeta maaka ka leina la gagwe. Ka gona, yena o tla le šwalalanya, gomme le tla bolawa, lena le baprofeta ba ba le porofetelago.”

16Ke moka ka botša baprista le setšhaba sohle gore Morena o re: “Le se ke la theeletša baprofeta ba ba rego thoto ya ka Tempeleng ya ka e tla tloga e bušwa Babilonia. Ba le porofetela maaka. 17Le se ke la ba theeletša! Lobang kgoši ya Babilonia gomme le tla phela! Ke ka lebaka la eng ge motse wo o swanetše go ba mašope? 18Ge eba ruri ke baprofeta, le gona ge eba ba na le molaetša wa ka, a ba nkgopele, nna, Morena Ramaatlaohle, gore thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema e se thopelwe Babilonia.

19-20“Mola Kgoši Nebukadnesare a thopa kgoši ya Juda, Joyakine, morwa wa Joyakime, le bakgomana ka moka ba Juda le ba Jerusalema a ba iša Babilonia, o ile a šadiša dikokwane, le legopo le legolo, le dikoloyana, le thoto ye nngwenyana ye e bego e tlogetšwe ka motseng wo.

21“Mabapi le thoto ye e šetšego ka Tempeleng ya ka le ka mošate, ga kgoši ya Juda, le ka motseng wa Jerusalema, nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re: 22E tla thopelwa Babilonia, ya dula gona go fihlela ge ke e lata. Ke tla e bušetša ka motseng wo. Ke realo, nna, Morena.”