Sepedi 2000 (NSO00)
21

Jeremia o porofeta go thopša ga Jerusalema

211Kgoši Tsedekia wa Juda o ile a roma Pashure, morwa wa Malkia, le moprista Sofonia, morwa wa Maasea, go Jeremia a mo kgopela a re: 2

21:2
2 Dikg. 25:1-11
2 Dikr. 36:17-21
“Nke o re botšišetše go Morena gore na go tlilo diregang, ka gobane Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, o lwa le rena. Mohlomongwe Morena a ka re direla mohlolo wa gagwe wo mongwenyana bjalo ka ge a fela a re direla, wa go dira gore Nebukadnesare a re tlogele.”

3Jeremia a ba fetola ka go re: “Le botše Tsedekia 4gore Morena Modimo wa Israele o re: ‘Ke tlilo fenya madira a gago ao a lwago le kgoši ya Babilonia le madira a gagwe ao a le dikaneditšego ka ntle ga morako. Ke tla kgobela dibetša tša madira a gago gare ga motse. 5Nna ka sebele ke tla lwa le lena ka maatla a ka ka moka ke galefile ebile ke befetšwe o šoro. 6Ke tla bolaya badudi ba motse wo; batho le diphoofolo di tla bolawa ke leuba le lešoro la bolwetši. 7Ya ba gona ke gafelago wena, Kgoši Tsedekia wa Juda, le bahlanka ba gago, le mašaledi a motse wo a a phologilego leubeng le ntweng le tlaleng diatleng tša Kgoši Nebukadnesare wa Babilonia le go tša manaba a lena a a nyakago go le bolaya. Nebukadnesare o tla le bolaya. A ka se le šokele, goba a le babalela, goba a le hlomogela pelo. Ke realo, nna, Morena.’ ”

8Ka morago ga moo Morena a ntaela gore ke tsebiše setšhaba ke re: “Theeletšang! Nna Morena ke re ikgetheleng tsela ye e išago bophelong, goba ye e išago lehung. 9Yo a šalago mo motseng o tla bolawa ka tšhoša, goba ka tlala, goba ka leuba la bolwetši. Eupša yo a ka tšwelago ntle a ineela go Bababilonia bao bjale ba le dikaneditšego o tla iphološa, a ka se bolawe. 10Ke ikemišeditše go se babalele motse wo, eupša go o fediša. O tla gafelwa go kgoši ya Babilonia, gomme yena o tla o tšhuma thokgethokge. Ke realo, nna, Morena.”

Ba lapa la mošate wa naga ya Juda ba a ahlolwa

11-12Morena a mpotša gore ke re go ba lapa la mošate wa naga ya Juda: “Lena ditlogolo tša Dafida, ekwang se nna, Morena, ke se bolelago. Le šetše gore go dirwe toka ka mehla. Le lamolele mohlalefetšwa go mohlalefetši wa gagwe, gore tše mpe tše le di dirago di se laumiše kgalefo ya ka bjalo ka mollo wa go hloka motimi. 13Ke lwa nago, wena Jerusalema, kokamamoedi, selalatlapeng. Wena o re ga go yo a kago go hlasela goba a šwahla dibo tša gago. 14Fela nna ke tlilo go otla ka mo go swanelago ditiro tša gago. Ke tla tšhuma sethokgwa sa gago ka mollo mme wona wa fiša sengwe le sengwe se se o dikologilego. Ke realo, nna, Morena.”

22

221Morena a mpotša gore ke ye mošate, ga kgoši ya Juda, 2ke fihle ke re: “Ekwa gore Morena o reng, wena kgoši ya Juda o bušago o le setlogolo sa Dafida, wena le bahlanka ba gago le setšhaba sa gago se se tsenago ka dikgoro tša mošate. 3O re: ‘Le direng tše di lokilego le tše di swanelago; le lamolele mohlalefetšwa go mohlalefetši wa gagwe; le se gatelele goba la hlakiša mofaladi, goba tšhiwana, goba mohlologadi, le gona le se bolaye ba ba se nago molato mo mošate. 4Ge ruri le ka dira ka mo ke le laetšego ka gona, gona ditlogolo tša Dafida di tla tšwela pele le go buša. Gomme bona le bahlanka ba bona le setšhaba sa bona ba tla fela ba tsena ka dikgoro tša mošate wo ba nametše dikoloi tša ntwa, ba nametše le dipere. 5

22:5
Mat. 23:28
Luk. 13:35
Eupša ge le ka se phethe ditaelo tša ka, gona ke ikana gore mošate wo o tla fetoga mašope.’ Ke realo, nna, Morena.

6“Go nna, motse wa mošate, ga kgoši ya Juda, ke wo mobotse bjalo ka naga ya Gileade le ntlhora ya dithaba tša Lebanone; eupša ke tla o fetoša leganata, ka o fetoša motse wa go hloka badudi. 7Ke tla roma banna ba go yo o pšhatla. Mongwe le mongwe o tla ya a swere selepe a phapha dikota tša wona tše dibotse tša mosedere, a di lahlela mollong.

8“Ka morago batho ba bantši ba ditšhaba ba tla feta kgauswi le motse wo, mme ba botšišana gore go tlile bjang gore nna, Morena, ke dire taba ya mohuta wo motseng wo wo mogolo. 9Gomme ba tla fetolana ka gore ke ka lebaka la ge ba furaletše kgwerano ya ka le lena, nna, Morena Modimo wa lena, la khunamela medimo ye mengwe la e hlankela.”

Setšhaba se kgothaletšwa go llela Kgoši Shalume

10Se lleleng yola a hwilego goba la mo ilela;

eupša llelang gabohloko yola a ilego bothopša,

gobane a ka se sa boa a tla bona naga ye a tswaletšwego go yona.

11

22:11
2 Dikg. 23:31-34
2 Dikr. 36:1-4
Mabapi le Shalume, morwa wa Josia, kgoši ya Juda, yena Shalume yo a bušago legatong la tatagwe, mme bjale a tlogilego mo, Morena o re: “A ka se sa boa, 12gobane o tla hwela nageng yeo a thopetšwego go yona, gomme a ka se sa tsoga a bone naga ye.”

Tše di tlago hlagela Kgoši Joyakime

13Go madimabe motho yo a ikagelago ntlo ka bohwirihwiri,

le diphapoši tša yona tša ka godimo ka boradia;

yo a dirago gore mogagabo a šomele lefeela,

a sa mo lefe.

14Go madimabe yo a rego:

“Ke tla ikagela ntlo ya kgoparara ya diphapoši tše dikgolo tša ka godimo.”

Ke moka a e tsenya mafasetere,

a e kgabiša ka diphaphathi tša mosedere,

gomme a e tlotša bohwibidu.

15Na go rata mesedere ga gago go ka go dira kgoši ye kaone?

Tatago o be a phela a iketlile,

a dira tše di lokilego le tše di swanelago,

mme a atlega.

16O be a šetša gore bahlaki le bahloki ba direlwe ka toka,

gomme a phela ka boiketlo.

Montlhankedi o phela ka mokgwa woo.

O realo, Morena.

17Eupša wena sa gago ke fela go ikhola,

le go bolaya ba ba se nago molato,

le go gatelela ba bangwe ka šiši.

18

22:18
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
Ka lebaka leo, Morena o bolela ka morwa wa Josia, Joyakime, kgoši ya Juda, o re:

“Ge a hwile batho ba ka se mo llele ba re:

‘Jonna, ngwanešo! Jonna, kgaetšedi!’

Ba ka se mo llele ba re:

‘Jonna, mong wa ka!

Jonna, kgoši ya ka!’

19O tla bolokwa bjalo ka pokolo –

o tla gogoišwa a yo lahlelwa ka ntle ga masoro a Jerusalema.”

Jeremia o bega tše di tlago wela Jerusalema

20Namelang thaba tša Lebanone le yo lla.

Eyang nageng ya Bashane le yo hlaba mokgoši,

le goelele le le dithabeng tša Abarime,

ka gobane bathuši ba lena ba bolailwe.

21Morena o boletše le lena mola le sa atlega,

eupša la gana go mo theeletša.

Seo ke se le se dirilego go tloga bjaneng bja lena;

le be le sa theeletše Morena.

22Baetapele ba lena ba tla ubulwa ke ledimo,

bathuši ba lena ba tla išwa bothopša,

motse wa lena o tla gobošwa wa lešwa dihlong

ka lebaka la tše mpe tše le di dirilego.

23Lena le itotago ka dintlong tša lena tša mesedere ya Lebanone,

mohla le swerwe ke bohloko bja go etša bja mosadi yo a swerwego

ke lešoko la pelego le tla tsetla bjang!

Joyakine o tla thopša

24

22:24
2 Dikg. 24:8-15
2 Dikr. 36:9-10
Morena a re go Joyakine, morwa wa Kgoši Joyakime wa Juda: “Ruri, ka ge ke le Morena yo a phelago, le ge o ka be o le palamonwana ya boitsebišo mo seatleng sa ka sa go ja, ke be ke tla go khwamola, 25ka go gafela batho ba ba nyakago go go bolaya, batho ba o ba boifago, e lego Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le madira a gagwe. 26Ke tla le lelekela nageng e šele, wena le mmago, nageng ye le sego la tswalelwa go yona, gomme le tla hwela gona. 27Le tla duma go boela nageng ye, eupša le ka se boele.”

28Na Kgoši Joyakine o swana le lengeta la pitša ye e phumegilego mme ya lahlwa, le le sa nyakwego ke motho? Na ke ka lebaka leo yena le bana ba gagwe ba rakwago mme ba lahlelwa nageng ye ba sa e tsebego? 29Hee, wena naga!

Naga wee! Naga wee!

Ekwa gore Morena o reng.

30O re:

“Monna yo o tlilo loba bana ba gagwe,

ya ba motho mohlokakatlego.

A ka se be le setlogolo sa go buša naga ya Juda e le wa lešika la Dafida.”

23

Bokaone bja ka moso

231Go madimabe baetapele ba setšhaba sa Morena! Ba swana le badiša bao ba phatlalatšago mohlape mme ba o lesa o bolawa. 2Mabapi le badiša bao modiro wa bona e lego go hlokomela setšhaba sa gagwe, Morena Modimo wa Israele o re: “Ga se la hlokomela mohlape wa ka; le o šwalalantše, le o lelekile. Bjale ke tla le otlela bokgopo bjo le bo dirilego. 3Ke tla kgoboketša mašaledi a mohlape wa ka dinageng tšohle tše ke o swalalanyeditšego go tšona, ka o bušetša lešakeng la ona. O tla ata, o tla oketšega. 4Ke tla o nyakela badiša ba go o hlokomela. O ka se sa boifa goba wa gakanega goba wa timela. Ke realo, nna, Morena.”

5

23:5-6
Jer. 33:14-16
Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona ke tlago fa setšhaba sa ka setlogolo sa Dafida se se lokilego gore e be kgoši. Kgoši yeo e tla buša ka bohlale gomme ya dira tše di swanetšego le tše di lokilego nageng ka moka. 6Mehleng ya pušo ya gagwe batho ba Juda ba tla bolokega, le batho ba Israele ba tla dula ba iketlile. O tla bitšwa ‘Morena Morephološi’.”

7Morena o re: “Go tla tla nako yeo ka yona batho ba ka se sa enago ka nna, Morena yo ke phelago, yo ke ntšhitšego setšhaba sa Israele nageng ya Egepeta. 8Eupša ba tla ena ka nna, Morena yo ke phelago, yo ke ba ntšhitšego nageng ya ka leboa le dinageng ka moka moo ke bego ke ba šwalalanyeditše gona. Ke gona ba tlago dula nageng ye ya bona.”

Tša baprofeta ba maaka

9Mabapi le baprofeta Jeremia o re:

“Ke ferekane kudu,

ke thothomela mmele wohle.

Ka lebaka la Morena,

ka lebaka la mantšu a gagwe a makgethwa,

ke bjalo ka monna yo a tagilwego,

monna yo a gampetšego beine.

10Naga e tletše diotswa;

batho ba phela bophelo bjo bobe,

ba šomiša maatla a bona gampe.

Ka lebaka la thogako ya Morena naga e iletše,

gomme le mafulo a lešoka a omeletše.”

11Morena o re:

“Baprofeta le baprista ba ntlhokomologile;

ke fela ke ba bona ba dira tše mpe ka Tempeleng ya ka.

12Tsela ya bona e tla ba thedimoša;

ke tla ba kgorometša ba le leswiswing ba wela fase.

Mohla ke ba otla ke tla ba tlišetša masetlapelo.

Ke realo, nna, Morena.

13Ke bone baprofeta ba Samaria ba dira taba ya go selekiša:

Ba porofeta ba hlohleletšwa ke Baale,

gomme ba timetša setšhaba sa ka sa Israele.

14

23:14
Gen. 18:20
Hes. 16:49
Eupša tše ke di bonego di dirwa ke ba Jerusalema tšona di a tšhoša:

Ba a otswa, ba dula ba bolela maaka;

ba hlohleletša ba go dira tše kgopo gore ba se lese go di dira.

Bohle go nna ba swana le badudi ba Sodoma;

badudi ba Jerusalema ke ba swantšha le ba Gomora.

15“Ka lebaka leo, seo nna, Morena Ramaatlaohle, ke se bolelago mabapi le baprofeta sese: Ke tla ba leša lengana, ka ba ka ba noša meetse a mpholo, ka gobane baprofeta ba Jerusalema ba botša batho mo gohle nageng gore ba kgeloge.

16“Nna, Morena Ramaatlaohle, ke re: Le se ke la theeletša se baprofeta ba se bolelago; ba le holofetša tše di sego gona. Ba bolela ka dipono tše ba inaganelago tšona, e sego tše di boletšwego ke nna. 17Ba fela ba botša bao ba nnyatšago ba re dilo di tla ba lokela, ba botša le bohle ba ba ngangabalelago go dira se ba se ratago, ba re ba ka se welwe ke madimabe.”

18Ke mang gare ga baprofeta ba yo a kilego a ba lekgotleng la Morena a mmona, a ba a kwa tše a di bolelago? Ke re ke mang gare ga bona yo a kilego a ela dipolelo tšeo tša gagwe hloko mme a di theeletša? 19Kgalefo ya gagwe ke ledimo, ke sesasedi se se gaketšego, se se tlago se tšubutla ka godimo ga bakgopo, 20gomme e ka se kgaotše pele a phetha tšohle tše a nyakago go di phetha. Lena seo le tla se lemoga ge nako e fihla.

21“Baprofeta ba ga se ba rongwa ke nna, ba iketše ka bobona ba kitima. Ga se ka ba fa molaetša, eupša ba no bolela ka leina la ka. 22Ge ba ka be ba bile lekgotleng la ka ba ka be ba begetše setšhaba sa ka molaetša wa ka, gomme ba ka be ba se tlogedišitše mekgwa ya sona ye mebe le tše mpe tše se di dirago.

23“Na ke nna Modimo ge ke le kgauswi fela, ga se nna Modimo le ge ke le kgole? 24Na motho a ka khuta mo nka se kego ka mmona? Kgane ga ke mo gohle legodimong le lefaseng? 25Ke kwele tše baprofeta bao ba go bolela maaka ka leina la ka ba di boletšego, ba re nna ke ba file melaetša ya ka ditorong tša bona. 26Na baprofeta bao ba tla feletša kae le go kgahlwa ke go porofeta maaka le go bega boikaketši bja bona? 27Ba gopola gore ditoro tše ba di botšanago di tla dira gore setšhaba sa ka se ntebale, bjalo ka ge borakgolokhukhu ba bona ba ile ba ntebala, ba thoma go khunamela Baale. 28Moprofeta ge a lorile o swanetše go bolela gore ke toro fela, eupša moprofeta yo a kwelego molaetša wa ka o swanetše go o bega ka potego. Mooko ke eng ge o bapetšwa le mabele? Ke realo, nna, Morena. 29Molaetša wa ka o swana le mollo, ke realo, nna, Morena, o bjalo ka noto ye e pšhatlaganyago maswika. 30Nna, Morena, ke re ke tenwa ke baprofeta bao ba bolelago tšeo di bolelwago ke ba bangwe mme ba di bega gore ke wona molaetša wa ka. 31Ebile ke lwa le baprofeta bao ba bolelago tša bona mme ba re di tšwa go nna. Ke realo, nna, Morena. 32Nna, Morena, ke re ke lwa le baprofeta bao ba bolelago ditoro tša maaka. Ba anega ditoro tšeo gomme ba timetša setšhaba sa ka ka maaka le boikgantšho. Nna ga se ka ba roma goba ka ba laela selo, gomme ga ba thuše setšhaba se ka selo. Ke realo, nna, Morena.”

Morwalo wa Morena

33Morena a re go nna: “Jeremia, ge setšhaba se goba moprofeta goba moprista a go botšiša a re: ‘Molaetša wa Morena o reng?’ wena o mmotše o re: ‘Lena le morwalo wa Morena,23:33 Ka Seheberu lentšu la “molaetša” le la “morwalo” ke le tee. gomme yena o tlilo le rola.’ 34Ge yo mongwe wa setšhaba sa ka goba moprofeta goba moprista a ka bolela mantšu a go re: ‘morwalo wa Morena’, ke tla mo otla, yena le ba lapa la gagwe. 35Se ba swanetšego go se dira ke gore mongwe le mongwe a botšiše bagwera le meloko yabo a re: ‘Na Morena o arabile bjang? Na Morena o rileng?’ 36Ka gona ba name ba se sa bolela mantšu a go re: ‘morwalo wa Morena’, ka gobane ge motho a ka a bolela, mantšu ao a gagwe e tla ba morwalo go yena. Setšhaba se fapošitše mantšu a Modimo wa sona, Modimo yo a phelago, Morena Ramaatlaohle. 37Wena Jeremia, botšiša baprofeta o re: ‘Morena o le arabile bjang? Morena o rileng?’ 38Gomme ge ba ka se phethe taelo ya ka, ba no fela ba re ‘morwalo wa Morena’, gona o ba botše gore 39ka nnete ke tla ba topa23:39 Lentšu la Seheberu le le rago “molaetša” le “morwalo” le tšwa go lediri “topa”. ka ba lahlela kgole le nna, bona gotee le motse wo ke o filego bona le borakgolokhukhu ba bona. 40Ke tla dira gore ba lewe ke dihlong go ya go ile, kgobogo ya bona e se ke ya tsoga e lebetšwe.”