Sepedi 2000 (NSO00)
22

221Morena a mpotša gore ke ye mošate, ga kgoši ya Juda, 2ke fihle ke re: “Ekwa gore Morena o reng, wena kgoši ya Juda o bušago o le setlogolo sa Dafida, wena le bahlanka ba gago le setšhaba sa gago se se tsenago ka dikgoro tša mošate. 3O re: ‘Le direng tše di lokilego le tše di swanelago; le lamolele mohlalefetšwa go mohlalefetši wa gagwe; le se gatelele goba la hlakiša mofaladi, goba tšhiwana, goba mohlologadi, le gona le se bolaye ba ba se nago molato mo mošate. 4Ge ruri le ka dira ka mo ke le laetšego ka gona, gona ditlogolo tša Dafida di tla tšwela pele le go buša. Gomme bona le bahlanka ba bona le setšhaba sa bona ba tla fela ba tsena ka dikgoro tša mošate wo ba nametše dikoloi tša ntwa, ba nametše le dipere. 5

22:5
Mat. 23:28
Luk. 13:35
Eupša ge le ka se phethe ditaelo tša ka, gona ke ikana gore mošate wo o tla fetoga mašope.’ Ke realo, nna, Morena.

6“Go nna, motse wa mošate, ga kgoši ya Juda, ke wo mobotse bjalo ka naga ya Gileade le ntlhora ya dithaba tša Lebanone; eupša ke tla o fetoša leganata, ka o fetoša motse wa go hloka badudi. 7Ke tla roma banna ba go yo o pšhatla. Mongwe le mongwe o tla ya a swere selepe a phapha dikota tša wona tše dibotse tša mosedere, a di lahlela mollong.

8“Ka morago batho ba bantši ba ditšhaba ba tla feta kgauswi le motse wo, mme ba botšišana gore go tlile bjang gore nna, Morena, ke dire taba ya mohuta wo motseng wo wo mogolo. 9Gomme ba tla fetolana ka gore ke ka lebaka la ge ba furaletše kgwerano ya ka le lena, nna, Morena Modimo wa lena, la khunamela medimo ye mengwe la e hlankela.”

Setšhaba se kgothaletšwa go llela Kgoši Shalume

10Se lleleng yola a hwilego goba la mo ilela;

eupša llelang gabohloko yola a ilego bothopša,

gobane a ka se sa boa a tla bona naga ye a tswaletšwego go yona.

11

22:11
2 Dikg. 23:31-34
2 Dikr. 36:1-4
Mabapi le Shalume, morwa wa Josia, kgoši ya Juda, yena Shalume yo a bušago legatong la tatagwe, mme bjale a tlogilego mo, Morena o re: “A ka se sa boa, 12gobane o tla hwela nageng yeo a thopetšwego go yona, gomme a ka se sa tsoga a bone naga ye.”

Tše di tlago hlagela Kgoši Joyakime

13Go madimabe motho yo a ikagelago ntlo ka bohwirihwiri,

le diphapoši tša yona tša ka godimo ka boradia;

yo a dirago gore mogagabo a šomele lefeela,

a sa mo lefe.

14Go madimabe yo a rego:

“Ke tla ikagela ntlo ya kgoparara ya diphapoši tše dikgolo tša ka godimo.”

Ke moka a e tsenya mafasetere,

a e kgabiša ka diphaphathi tša mosedere,

gomme a e tlotša bohwibidu.

15Na go rata mesedere ga gago go ka go dira kgoši ye kaone?

Tatago o be a phela a iketlile,

a dira tše di lokilego le tše di swanelago,

mme a atlega.

16O be a šetša gore bahlaki le bahloki ba direlwe ka toka,

gomme a phela ka boiketlo.

Montlhankedi o phela ka mokgwa woo.

O realo, Morena.

17Eupša wena sa gago ke fela go ikhola,

le go bolaya ba ba se nago molato,

le go gatelela ba bangwe ka šiši.

18

22:18
2 Dikg. 23:36 – 24:6;
Ka lebaka leo, Morena o bolela ka morwa wa Josia, Joyakime, kgoši ya Juda, o re:

“Ge a hwile batho ba ka se mo llele ba re:

‘Jonna, ngwanešo! Jonna, kgaetšedi!’

Ba ka se mo llele ba re:

‘Jonna, mong wa ka!

Jonna, kgoši ya ka!’

19O tla bolokwa bjalo ka pokolo –

o tla gogoišwa a yo lahlelwa ka ntle ga masoro a Jerusalema.”

Jeremia o bega tše di tlago wela Jerusalema

20Namelang thaba tša Lebanone le yo lla.

Eyang nageng ya Bashane le yo hlaba mokgoši,

le goelele le le dithabeng tša Abarime,

ka gobane bathuši ba lena ba bolailwe.

21Morena o boletše le lena mola le sa atlega,

eupša la gana go mo theeletša.

Seo ke se le se dirilego go tloga bjaneng bja lena;

le be le sa theeletše Morena.

22Baetapele ba lena ba tla ubulwa ke ledimo,

bathuši ba lena ba tla išwa bothopša,

motse wa lena o tla gobošwa wa lešwa dihlong

ka lebaka la tše mpe tše le di dirilego.

23Lena le itotago ka dintlong tša lena tša mesedere ya Lebanone,

mohla le swerwe ke bohloko bja go etša bja mosadi yo a swerwego

ke lešoko la pelego le tla tsetla bjang!

Joyakine o tla thopša

24

22:24
2 Dikg. 24:8-15
2 Dikr. 36:9-10
Morena a re go Joyakine, morwa wa Kgoši Joyakime wa Juda: “Ruri, ka ge ke le Morena yo a phelago, le ge o ka be o le palamonwana ya boitsebišo mo seatleng sa ka sa go ja, ke be ke tla go khwamola, 25ka go gafela batho ba ba nyakago go go bolaya, batho ba o ba boifago, e lego Nebukadnesare, kgoši ya Babilonia, le madira a gagwe. 26Ke tla le lelekela nageng e šele, wena le mmago, nageng ye le sego la tswalelwa go yona, gomme le tla hwela gona. 27Le tla duma go boela nageng ye, eupša le ka se boele.”

28Na Kgoši Joyakine o swana le lengeta la pitša ye e phumegilego mme ya lahlwa, le le sa nyakwego ke motho? Na ke ka lebaka leo yena le bana ba gagwe ba rakwago mme ba lahlelwa nageng ye ba sa e tsebego? 29Hee, wena naga!

Naga wee! Naga wee!

Ekwa gore Morena o reng.

30O re:

“Monna yo o tlilo loba bana ba gagwe,

ya ba motho mohlokakatlego.

A ka se be le setlogolo sa go buša naga ya Juda e le wa lešika la Dafida.”