Sepedi 2000 (NSO00)
20

Jeremia o golegwa ke moprista Pashure

201Moprista Pashure, morwa wa Imere, e be e le mohlankedimogolo wa ka Tempeleng. Ge a ekwa Jeremia a bega ditaba tše, 2a laela gore a bethwe, a be a tlengwe maoto dikoteng lesorong la Benjamene la ka godimo Tempeleng. 3Mosong wa letšatši le le latelago, ge Pashure a seno lokolla Jeremia, Jeremia a re go yena: “Morena ga a sa go bitša ka la Pashure, o go bitša ka la ‘Poifokagohle’, 4ka gobane yena o rile: ‘Ke tla go dira moipoifi wa go boifša le ke bagwera ba gago ka moka, gomme ba tla bolawa ke manaba ka tšhoša o lebeletše. Ke yo gafela batho ka moka ba Juda diatleng tša kgoši ya Babilonia, yena a ba thopela Babilone, goba a ba bolaya. 5Le gona ke tla lesa manaba a bona a thopa lehumo lohle la motse wo, gomme a thopa le dithoto tšohle tša wona, le dilo tšohle tše bohlokwa, ešita le mahumo ohle a magoši a Juda, a thotha tšohle a di iša Babilonia. 6Ge e le wena, Pashure, le bohle ba lapa la gago le tla thopša la išwa Babilonia. O tla hwela gona, wa bolokwa gona, wena le bagwera ba gago ka moka bao o ba boditšego maaka o re o boditšwe ke nna.’ ”

Jeremia o llela Morena

7Morena, o mphoraforeditše,

gomme ka foraforetšega.

O tiile go mpheta,

gomme o mphentše.

Bohle ba a ntshega,

ba nkwera letšatši lohle.

8Nako le nako ge ke bolela ke hlaba mokgoši ke re:

“Ke a hlaselwa, ba a mpolaya!”

Morena, ka mehla ke a kwerwa,

ke a nyatšwa,

ka gobane ke bega tše o mpoditšego tšona.

9Eupša ge ke re:

“Ke tla itebatša Morena

gomme ka se sa bolela ka leina la gagwe,”

gona molaetša wa gago o ba bjalo ka mollo wo o tukago ka tengteng ga ka.

Ke lapišitšwe ke go meletša,

le ge ke re ke a leka ke a palelwa.

10Ke kwa ba bantši ba botšana ka sehebehebe ba re:

“Mo gohle ke letšhogo!

A re mmegeng go baokamedi!”

Ešita le bagwera ba ka ka moka ba letetše gore ke palelwe ke boprofeta.

Ba re:

“Mohlomongwe a ka šaetša dipolelong.

Ke moo re ka mo swarago ra itefeletša.”

11Eupša wena, Morena, o ema le nna,

o tiile mme o senatla,

gomme bantlhomari ba tla kgopša,

ba ka se atlege.

Ba tla lewa ke dihlong kudu,

ka gore ba ka se tšwelele.

Kgobogo ya bona e ka se tsoge e lebetšwe.

12Fela wena, Morena Ramaatlaohle,

o leka batho ka toka;

o tseba tša ka dipelong le megopolong ya bona.

Ka gona a ke go bone o itefeletša manabeng a ka,

gobane diatleng tša gago ke gafetše taba ya ka.

13Opelelang Morena! Retang Morena!

O hlakodišitše bagatelelwa diatleng tša ba babe.

14

20:14-18
Jobo 3:1-19
A go rogakwe letšatši le ke tswetšwego ka lona!

A letšatši leo mma a ntswetšego ka lona le hloke tšhegofatšo!

15A go rogakwe monna yo a thabišitšego tate kudu ka go mmegela a re:

“O belegetšwe ngwana wa mošemane!”

16Monna yoo a a swane le metse yela Morena a ilego a e fediša a se ne lešoko.

Ka masa a a kwe dillo tša bakwešwabohloko,

gomme mosegare wo mogolo a kwe phalafala ya ntwa,

17ka ge a se a mpolaya pele ke belegwa,

popelo ya mma ya ba lebitla la ka,

mma ya ba moimana go ya go ile.

18Ke tswaletšwe eng ge e se matshwenyego le dipelaelo

gore ke goboge bophelong bja ka?