Sepedi 2000 (NSO00)
18

Jeremia lapeng la mmopi wa dipitša

181Morena a re go nna: 2“Eya lapeng la mmopi wa dipitša, gomme moo ke tla go botša se o swanetšego go se botša setšhaba sa Israele.” 3Ka fao ka ya gona gomme ka hwetša mmopi a le modirong wa gagwe wa go bopa. 4Ge a be a ka re a bopa pitša ya se bopege gabotse, o be a tšea letsopa leo a bope ye nngwe ye e mo kgahlago.

5Ke moo Morena a rilego go nna: 6“Lena setšhaba sa Israele, kgane nna ga ke kgone go le dira seo mmopi a se dirilego letsopa lela? Bjalo ka ge mmopi a dira letsopa se a se ratago, le nna ke le dira se ke se ratago. 7Ge ka nakwana nka re ke yo hlahlamolla goba ke yo uša goba ke yo fediša setšhaba se sengwe goba mmušo, 8fela setšhaba seo sa tlogela bokgopo bja sona, gona nka se ba dire bošula bjo ke bego ke ikemišeditše bjona. 9Eupša ge nka re ke re ke yo hloma goba ke yo aga setšhaba goba mmušo, 10fela setšhaba seo sa se ntheeletše, mme sa dira tše ke bonago e le tše mpe, gona nka se se direle tše dibotse tše ke bego ke ikemišeditše go se direla tšona. 11Bjale ge, o botše batho ba Juda le badudi ba Jerusalema gore ke ba logela maano, ke ba obela masetlapelo. O ba botše gore ba lese go phela bophelo bjo bobe – ba lahle mekgwa le ditiro tša bona. 12Bona ba tla go fetola ba re: ‘Aowaa, go ka se re hole selo. Rena re tla dira se re se ratago; ka moka ga rena re tla ba le manganga, ra ba ba babe ka moo re ratago ka gona.’ ”

Setšhaba se lahla Morena

13Ka gona Morena o re:

“Botšišang ditšhabeng tšohle ge eba go na le yo a kilego a kwa taba ya mohuta wo.

Setšhaba sa Israele se dirile taba ye e šiišago!

14Kgane magaga a dithaba tša Lebanone

a ke a hloke lehlwa?

Melapo ya gona ye e tonyago ye e tšwago kgole yona e ke e pšhe?

15Eupša setšhaba sa ka sona se ntebetše;

se tšhumela medimo ya lefeela diorelo.

Medimo yeo e ba šitišitše go nkhunamela ka botlalo

go etša ge ba be ba nkhunamela pele;

ba phamogile tseleng ya mmakgonthe.

16Ba dirile gore naga ye e šiiše,

e kwerwe go ya go ile.

Bohle ba ba iphetelago ba tla tšhošwa ke se ba se bonago;

ba tla šikinya dihlogo ba tlabegile.

17Ke tla tšitlanya setšhaba ka manaba,

sa ba bjalo ka lerole le le tšewago ke phefo ya bohlabela.

Ke tla ba furalela;

nka se ba thuše ge masetlapelo a ba wela.”

Jeremia o a lakanwa

18Ke moo setšhaba se rilego: “A re lakaneng Jeremia! Go tla no fela go na le baprista ba go re ruta, le banna ba bohlale ba go re eletša, le baprofeta ba go bega molaetša wa Modimo. A re mo tanyeng ka tše a di boletšego, gomme re lese go mo theeletša.”

19Ka gona nna ka rapela ka re: “Morena, nke o ele se ke se bolelago hloko, o kwe tše manaba a ka a di bolelago. 20Na e ka ba go loka go lefiwa ka bobe? Gape bona ba nkepetše molete gore ke wele ka go wona. Gopola ka moo ke ilego ka tla go wena ka ba rerelela gore o se sa ba galefela. 21Eupša bjale, Morena, bolaya bana ba bona ka tlala; ba bolawe ge ntwa e tsogile. A basadi ba bona ba hwelwe ke bana, le gona e be bahlologadi. A banna ba hwe ka bolwetši bja leuba, masogana a bolawe ntweng. 22A setšhaba se tle se goe se lle ge bahlakodi ba hula malapa a sona se sa itebetše. Ba nkepetše molete gore ke wele ka go wona, ba theile le melaba gore e ntanye. 23Eupša wena Morena o tseba maano ohle a bona a go mpolaya. O se ke wa ba swarela molato wa bona, goba wa ba lebalela sebe sa bona. A ba ušwe fase pele ga gago, gomme o ba otle o galefile.”