Sepedi 2000 (NSO00)
16

Morena o laya Jeremia

161Morena a bolela le nna a re: 2“O se ke wa tšea mosadi goba wa ba le bana nageng ye. 3E re ke go botše se se tlago hlagela bana ba ba tswalelwago fa, se tlago hlagela le bommabo le botatabo. 4Ba tla hwa ba bolawa ke malwetši a mašoro, gomme ba ka se llelwe goba ba bolokwa ke motho – e tla ba nke ke dišu nageng. Ba tla bolawa ka tšhoša, goba ba hwa lehu la tlala, gomme ditopo tša bona di tla lewa ke manong le dibata.”

5Morena a tšwela pele a re: “O se ke wa tsena ka lapeng leo go lona go hlobošwago, goba wa ya go hloboga mohu, goba wa ya matshedišong. Nka se sa atla setšhaba se ka boiketlo, goba ka se rata, goba ka se šokela. 6Ba bagolo le ba banyenyane ba tla hwela mo nageng ye, eupša ba se bolokwe, ba se ilelwe. Ga go yo a tlago ikgaya goba a ipoola hlogo e le go ba ilela. 7Ga go yo a tlago solela molli dijo e le go mo homotša ka ge a hlokafaletšwe; ga go yo a tlago mo fa sa go nwa e le go mo homotša, ešita le ge a hlokafaletšwe ke tatagwe goba mmagwe.

8“O se ke wa tsena ka lapeng leo go lona go ketekwago. O se ke wa dula fase wa ja goba wa nwa le bona, 9

16:9
Jer. 7:34
25:10
Kut. 18:23
gobane nna, Morena Ramaatlaohle, Modimo wa Israele, ke re ke tla fediša mekgolokwane ya lethabo le tlhalalo, le ya mekete ya lenyalo. Taba tše di tla direga lena ba le dulago mo le sa phela, mme le tla di bona.

10“Ge o ba botša tšeo ka moka ba tla go botšiša gore ke ka lebaka la eng ke rile ke tla ba tlišetša masetlapelo a makaaka. Ba tla botšiša gore ba sentšeng, sebe se ba fošeditšego Morena Modimo wa bona ka sona ke sefe. 11Ke mo wena o swanetšego go ba botša gore Morena o rile: ‘Ke ge borakgolokhukhu ba lena ba ile ba mphuralela ba ya go hlankela medimo ye mengwe, ba e khunamela. Ba ile ba ntlhanamela ba se phethe melao ya ka. 12Eupša lena le dirile tše mpe go feta le borakgolokhukhu ba lena. Bohle le ngangabaletše go dira tše mpe tše le di ratago, le gana go ntheeletša. 13Ka lebaka leo, ke tla le leleka nageng ye ka le iša nageng ye lena le borakgolokhukhu ba lena le sa e tsebego. Ke gona moo le tlago khunamela medimo ye mengwe bošego le mosegare, gobane nka se le gaugele.’ ”

Go boa ga mathopša

14Morena o re: “Nako e etla mohla batho ba ka se sa ikanago ka nna ba re: ‘Ka Morena yo a phelago, yo a ilego a ntšha setšhaba sa Israele nageng ya Egepeta.’ 15Ba tla ikana ka nna ba re: ‘Ka Modimo yo a phelago, yo a ilego a ntšha setšhaba sa Israele nageng ya ka leboa le dinageng tšohle tše dingwe tše ke bego ke ba leleketše go tšona.’ Ke tla ba bušetša nageng ya bona, nageng ye ke ilego ka e fa borakgolokhukhu ba bona.”

Kotlo ye e tlago

16Morena o re: “Ke ya go bitša baswari ba dihlapi ba bantši gore ba tle ba sware setšhaba se. Ka morago ke tla ya go bitša batsomi ba bantši gore ba tle ba ba tsome dithabeng tšohle le mebotong yohle le gona ka magageng, 17gobane se sengwe le se sengwe se ba se dirago ke a se bona. Ga go se se nkhutetšego; dibe tša bona ke di bona ka a ka mahlo. 18Ke tla ba otlela bokgopo bja bona le dibe tša bona gabedi, ka ge ba tšhilafaditše naga ya ka ka medimo ya diswantšho ya go šišimiša ya go etša ditopo, le gona ba beile medingwana ya makgapha mo gohle nageng ye ke e filego setšhaba sa ka.”

Thapelo ya Jeremia

19Morena, wena maatla a ka le sebo sa ka, wena botšhabelo bja ka ge ke le tlalelong, ditšhaba di tla tla go wena di etšwa mafelelong a lefase, tša re: “Borakgolokhukhu ba rena ba be ba na le medimo ya bofora fela, medimo ya diswantšho ya lefeela ye e se nago mohola. 20Kgane motho a ka itirela medimo? Gape e ka se be medimodimo.”

21Morena o re: “Bjale ge, ke tla bontšha ditšhaba maatla a ka le bonatla la mafelelo; ke mo ba tla tsebago gore leina la ka ke Morena.”