Sepedi 2000 (NSO00)
13

Tša borokgwana bja ka gare

131Morena o mpoditše gore ke yo ithekela borokgwana bja ka gare mme ke bo apare; eupša a ntaya gore ke se ke ka bo hlatswa. 2Ka gona ka bo reka, bjalo ka ge Morena a ntaetše, ka bo apara. 3Morena a bolela le nna gape a re: 4“Eya nokeng ya Yufratese gomme o ute borokgwana bjoo bja ka gare ka mongeng wa letlapa.” 5Ke moka ka yo bo uta kgauswi le Yufratese, bjalo ka ge a ntaetše.

6Ge go fetile lebaka le letelele Morena a mpotša gore ke boele Yufratese, ke yo tšea borokgwana bja ka gare bjola a ntaetšego gore ke bo ute gona. 7Ka gona ka boela morago, gomme ka fihla ka fata moo ke bego ke bo utile gona ka bo ntšha. Fela bo be bo senyegile bo se sa na mohola.

8Ya ba Morena o bolela le nna gape o re: 9“Ke gona ka mo ke tlago fediša boikgantšho bja Juda le boikgogomošo bjo bogolo bja Jerusalema. 10Setšhaba se se sebe se gana go ntheeletša. Ba ne kgang. Ba itirela se ba se ratago; ba ya medimong ye mengwe go e loba le go e khunamela. Ka lebaka leo, ba tlilo swana le borokgwana bjoo bja ka gare bja go se be le mohola. 11Bjalo ka ge borokgwana bja ka gare bo kgomarela motho lethekeng, ke be ke holofetše gore batho bohle ba Israele le ba Juda ba tla nkgomarela. Ke be ke direla gore e tle e be setšhaba sa ka, gomme ba ntsebagatše ditšhabeng tše dingwe, ba nthete, ba be ba ntumiše; fela bona ga se ba theeletša. Ke realo, nna, Morena.”

Setšhaba se pšhatlwa bjalo ka pitša ya beine

12“Botša setšhaba sa Israele gore Morena Modimo wa bona o re dipitša tšohle di bopetšwe go tšhelwa beine. Bona ba tla go fetola ba re ba a tseba gore dipitša tšohle di bopetšwe go tšhelwa beine. 13Ke moo o swanetšego go ba botša gore nna, Morena, ke re bohle ba ba agilego nageng ye, magoši, bona e lego ditlogolo tša Dafida, le baprista, le baprofeta, le badudi bohle ba Jerusalema ke tla ba tagiša beine. 14Ka morago ke tla ba pšhatla ka go ba thulantšha, ka thulantšha barwa le botatagobona. Ke tla ba fediša ke se na lešoko, le kwelobohloko, le kgaugelo.”

Badudi ba Jerusalema ba tla otlwa

15Hlwayang tsebe le theeletše,

le se ikgogomoše,

gobane Morena o a bolela.

16Hlomphang Morena Modimo wa lena pele leswiswi le swara,

pele swahlane e tšeatšea.

Le tla re le letetše seedi a se fetoša monyama,

ya ba leswiswi la kgampipi.

17Ge le sa theeletše,

ke tla lla ke iphihlile,

ke llišwa ke boikgogomošo bja lena;

ke tla lla gabohloko ke ediša meokgo,

ka ge setšhaba sa Morena se thopilwe.

18Morena a re go nna:

“O botše kgoši le mmagokgoši13:18 “mmagokgoši” goba “mmakgoši”

gore ba fologe ditulong tša bona tša bogoši,

gobane kgare tša bona tše dibotse di wele hlogong.13:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “di wele hlogong” Seheberu ga se kwagale gabotse.

19Metse ya Juda ya ka borwa e dikaneditšwe;

ga go motho yo a kago e hlakodiša.

Batho bohle ba Juda ba thopilwe,

ka moka ba išitšwe bothopša.”

20Jerusalema, lebelela!

Manaba a gago a etla a tšwa leboa!

Se kae setšhaba sela o bego o se filwe gore o se diše bjalo ka mohlape,

sona sela o bego o ikgantšha ka sona?

21O tla reng ge batho bale o ba tlwaeditšego go ba badirišananago ba se bea babuši ba gago?13:21 “O tla reng ... ba gago?” Seheberu ga se kwagale gabotse.

O tla swarwa ke lešoko bjalo ka mosadi a belega.

22Ge o ka ipotšiša gore ke ka lebaka la eng

o otlwa ka mokgwa wo,

o tsebe gore ke ka lebaka la bontši bja dibe tša gago,

ge o ile wa apolwa mesese mme wa katwa.

23Kgane motho yo moso a ka iphetola mmala,

goba nkwe ya itloša mebalabala?

Ge eba go ka kgonega,

gona le wena o itlwaeditšego go dira tše mpe o ka kgona go dira tše di lokilego.

24Morena o re:

“Ke tla phatlalatša badudi ba gago ba phatlalala bjalo ka mooko wo o gogolwago ke phefo ya leganata.

25Ke sona se se go lebanego,

ke sona se ke ikemišeditšego go go dira sona,

ka gobane o ntebetše mme wa bota medimo ye e sego ya nnete.

26Nna mong ke tla go apola mesese ka go khurumetša sefahlego ka yona gore o bonelwe ke batho.

27Ke go bone kua mebotong lešokeng o otswa,

o duma tša bohlola,

o gweba ka thobalo mo go lešago dihlong.

Joo, Jerusalema, o yo madimabe!

Ge o sa itlhwekiše o yo feletša kae?”