Sepedi 2000 (NSO00)
11

Tša go lahla kgwerano

111Morena a re go nna, Jeremia: 2“Ekwa tše kgwerano e di bolelago, o di botše batho ba Juda le badudi ba Jerusalema. 3O ba botše gore nna, Morena, Modimo wa Israele, ke re: ‘Morogakwa ke yo a sa phethego tše di laelwago ke kgwerano ye. 4Ke kgwerano ye ke e dirilego le borakgolokhukhu ba lena mola ke ba ntšhitše Egepeta, e lego wona moubelo wa go fiša wa go tološa tshipi. Ka ba botša gore ba ntheeletše le gore ba dire tšohle tše ke bego ke ba laetše tšona; ke mo e tlago ba setšhaba sa ka, mme nna ka ba Modimo wa bona. 5Ke gona ke tlago phetha se ke se enetšego borakgolokhukhu ba bona gore ke tla ba fa naga ya mokhora le monono, yeo le lehono e sa lego ya bona.’ ”

Nna ka fetola ka re: “Amene,11:5 “Amene” Ke go re “A go be bjalo”. Morena.”

6Ya ba Morena o re go nna: “O bege molaetša wo metseng ya Juda le mekgotheng ya Jerusalema, o re: Ekwang tše kgwerano ye e di bolelago mme le di phethe. 7Mola ke ntšha borakgolokhukhu ba lena Egepeta ke ile ka ba laya tsebegokwa gore ba ntheeletše, gomme ka phegelela go laya setšhaba go fihlela le lehono. 8Eupša bona ba ile ba se ke ba ntlhwaela tsebe, ba se ke ba ntheeletša. Ba ile ba no ngangabala, ba latela ditumompe tša bona. Ka gona ka ba tlišetša dikotlo tše di ngwadilwego mo kgweranong. Ke be ke ba laetše gore ba botegele kgwerano, eupša bona ba se e botegele.”

9Ke moka Morena a re go nna: “Batho ba Juda le ba Jerusalema ba ntakane. 10Ba boetše dibeng tša borakgolokhukhu ba bona, bale ba gannego go dira tše ke bego ke ba laetše tšona; le bona ba latela medimo ye mengwe ba e loba. Batho ba Israele le ba Juda ba lahlile kgwerano yela ke ilego ka e dira le borakgolokhukhu ba bona. 11Bjale ge, nna, Morena, ke re ke tlilo ba tlišetša masetlapelo ao ba ka se a phonyokgego. Le ge ba llela thušo go nna nka se ba theeletše. 12Ke mo badudi ba metse ya Juda le ba Jerusalema ba tla yago go medimo yeo ba e direlago dihlabelo, gomme ba llela thušo go yona. Eupša ruri medimo yeo e ka se ba hlakodiše ge ba welwa ke masetlapelo ao. 13Batho ba Juda ba na le medimo ya go lekana le metse ya bona ka bontši, gomme Baale, modimo wa go leša dihlong, yena ba mo agetše dialetare tša sehlabelo tša go lekana le mekgotha ya Jerusalema ka bontši. 14Bjale ge, wena setšhaba se o se ke wa se rapelela. O se ke wa ba llela goba wa ba kgopelela selo, gobane ge ba le bothateng mme ba nkgopela gore ke ba thuše, nka se ba theeletše.”

15Morena o re: “Lena setšhaba sa ka se ke se ratago, ka Tempeleng ya ka gona le yelang, etšwe le ntherile? Kgane le ka thibela masetlapelo ka go ikana11:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka go ikana” Seheberu se re “ka ba bantši”. le ka go dira dihlabelo? Na yeo ke taba ye e ka le thabišago?11:15 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 16Ke be ke le reile leina la ‘Mohlwaremotala wo mobotse wa dikenywa tše bose’, eupša ke tla o tšhuma matlakala ka mollo modumong wo o rathathago, wa swa le makala.

17“Ke nna, Morena Ramaatlaohle, ke filego lena batho ba Israele le ba Juda naga; eupša bjale ke le hlolela madimabe ka lebaka la tše mpe tše le di dirilego, la nthumola ka go direla Baale dihlabelo.”

Banna ba Anathote ba lakana go bolaya Jeremia

18Morena o ile a ntemoša gore manaba a ka a ntakane, a ba a ntsebiša melaka ya bona. 19Nna ke be ke swana le kwanyana ye e se nago maseme ye e išwago go hlabja, gomme ke sa tsebe gore go lakanwe nna. Ba be ba re: “A re remeng mohlare o sa entšwe; a re mmolayeng gore a se sa gopolwa ke motho.”

20Ke mo ke ilego ka rapela ka re: “Morena Ramaatlaohle, wena Moahlodi wa toka, o lekolago menagano le dipelo tša batho, taba ya ka ke e file wena; ka gona, nke ke bone ge o ntefeletša go batho ba.”

21-22Banna ba Anathote ba be ba nyaka go mpolaya; ba ile ba ba ba mpotša gore ge nka no fela ke bega molaetša wa Morena ba tla mpolaya. Ka gona, Morena Ramaatlaohle a bolela ka bona a re: “Ke tla ba otla! Masogana a bona a tla bolawa ka tšhoša; barwa le barwedi ba bona ba tla hwa ka tlala. 23Ga go yo a tlago šala, gobane mohla ke otla banna ba Anathote e tla ba masetlapelo.”