Sepedi 2000 (NSO00)
9

Abimeleke

91Abimeleke, morwa wa Gideone, o ile a ya motseng wa Shekeme, moo go bego go dula bomalomeagwe le meloko ye mengwe ka moka ya bommagwe, gomme a ba botša 2gore ba botšiše batho ka moka ba Shekeme ba re: “Le kgetha eng go tše pedi tše: go bušwa ke barwa ka moka ba masome a a šupago ba Gideone, goba go bušwa ke motho o tee fela? Gopolang gore Abimeleke ke madi a bolena.” 3Meloko yeo ya bommagwe ya mmolelela le batho ba Shekeme ka taba yeo, gomme bona ba kgetha go latela Abimeleke ka gobane e be e le moloko wa bobona. 4Ba mo fa dipapetlana tša silibera tše masome a a šupago tše di tšwago tempeleng ya Baale-wa-Kgwerano, mme ka tšhelete yeo a gwaletša dihwirihwiri tše dingwe gore di mo latele. 5A ya lapeng la tatagwe kua Ofra, mme moo a bolaya bomorwarragwe, barwa ba Gideone, ba masome a a šupago godimo ga letlapa le tee. Eupša Jotamo, morwa wa Gideone wa phejane, a utama gomme a se ke a bolawa. 6Ke moka batho bohle ba Shekeme le ba Bethe-Milo ba kgobokana gomme ba ya mohlareng wa moeike wo o lego kgauswi le kokwane ya leswika ya borapedi kua Shekeme, mme moo ba bea Abimeleke kgoši.

7Ge Jotamo a ekwa taba yeo, a ya thabeng ya Gerisime mme a ema ka godimo ga yona, a ba goeletša a re: “Ntheetšeng, lena batho ba Shekeme, gore Modimo le yena a le theetše! 8Kgale mehlare e kile ya kgobokana go tla ipeela kgoši. Ya re go mohlare wa mohlware: ‘Baa kgoši ya rena.’ 9Mohlware wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha makhura a ka ao a šomišetšwago go hlompha medimo le batho.’ 10Ke moo mehlare e itšego go mogo: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 11Mogo wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go enywa dikenywa tša ka tše botse tše di tsefago.’ 12Ka fao mehlare ya re go morara: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 13Morara wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha beine ya ka yeo e thabišago medimo le batho.’ 14Ka gona, mehlare ka moka ya re go mošwana: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 15Mošwana wa e fetola wa re: ‘Ge le phegeletše go mpea kgoši ya lena, gona tlaang le dule morithing wa ka. Ge le gana, ke tla lauma mollo, wa tšhuma mesedere ya Lebanone.’ ”

16Jotamo a tšwela pele a re: “Bjale, afa le be le tloga le tiišitše le sa swaswe ge le bea Abimeleke kgoši? A le ile la swara Gideone gabotse ka moo go bego go swanetše ka gona mme la dira le ba lapa la gagwe ka botho? 17Gopolang gore tate o ile a le lwela. A ipea kotsing ya lehu gore a le phološe go Bamidiane. 18Fela lena lehono le tsogetše lapa la tate maatla. Le bolaile barwa ba gagwe, banna ba masome a šupago, godimo ga letlapa le tee – fela ka gobane Abimeleke, morwa wa gagwe yo a belegwego ke mohlanka wa gagwe wa mosetsana, ke moloko wa bolena, le mmeile kgoši ya Shekeme. 19Bjale ge, ge se le se dirilego Gideone le lapa la gagwe lehono le se dirile le tiišitše le sa swaswe, gona thabelang Abimeleke mme le yena a le thabele. 20Fela ge go se bjalo, gona mollo a o laume o etšwa go Abimeleke mme o tšhume banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo. A mollo o laume o etšwa go banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo mme o tšhume Abimeleke.” 21Jotamo a re go realo a tšhaba a yo dula Beere, ka ge a be a boifa Abimeleke, morwarragwe.

22Abimeleke o ile a buša Israele mengwaga ye meraro. 23Ka morago Morena a dira gore Abimeleke le badudi ba Shekeme ba hloyane, mme badudi bao ba tsogela Abimeleke maatla, 24e le gore Abimeleke le badudi ba Shekeme, bao ba mo hlohleleditšego go bolaya barwa ba Gideone ba masome a a šupago, ba tle ba lefe molato wa bona. 25Batho ba Shekeme ba ile ba bea banna godimo ga dithaba gore ba lalele Abimeleke, gomme bona ba hlakola yo mongwe le yo mongwe yo a fetago fao. Abimeleke yena o ile a sebelwa gore o laletšwe.

26Gaale, morwa wa Ebede, a tla Shekeme le bomorwarragwe, gomme batho ba Shekeme ba mo tshepha. 27Ka moka ba tšwa ba ya dirapeng tša merara mme ba fula diterebe ba dira beine ka tšona, gomme ba dira monyanya. Ba tsena ka tempeleng ya modimo wa bona moo ba ja, ba nwa, gomme ba rogaka Abimeleke. 28Gaale a re: “Na re batho ba babjang mo Shekeme? Ke ka lebaka lang re hlankela Abimeleke? Gabotsebotse ke yena mang? Kgane ga se morwa wa Gideone? Gomme Sebule ke ntona ya gagwe, fela rena re reng re swanetše go mo hlankela? Hlankelang rakgolokhukhu wa lena, Hamore, yo a hlomilego kgorwana ya lena! 29Nke nkabe ke le moetapele wa batho ba! Ke be ke tla tloša Abimeleke! Ke be ke tla re9:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke be ke tla re”. Seheberu se re “O ile a re”. go yena: ‘Oketša madira a gago, tšwela ntle o lwe!’ ”

30Sebule, mmuši wa motse, o ile a befelwa ge a ekwa se Gaale a se boletšego. 31A roma batseta go Abimeleke kua Aruma9:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Aruma” Seheberu ga se kwagale gabotse. gore ba re go yena: “Gaale, morwa wa Ebede, le bomorwarragwe ba tlile mono Shekeme, gomme ba hudua motse gore o go tsogele maatla. 32Bjale ge, wena le bahlabani ba gago le tloge e le bošego le yo utama kua nageng. 33Ka moswane le tsoge ge letšatši le hlaba mme le phakiše le hlasele motse. Ke moo e tlago re ge Gaale le banna ba gagwe ba etšwa go tlo lwa le lena, la hlabana le bona ka moo le ka kgonago ka gona.”

34Ka gona Abimeleke le banna ba gagwe ka moka ba sepela bošego mme ba yo lalela Shekeme ka dihlopha tše nne. 35Ge Abimeleke le banna ba gagwe ba bona Gaale a etšwa mme a ema kgorong ya motse, ba utologa. 36Gaale a ba bona mme a re go Sebule: “Bona! Banna šebale ba theoga dintlhohlong tša dithaba!”

Sebule a mo fetola a re: “O bona merithi ya dithaba o hloma nke ke batho.”

37Gaale a bolela gape a re: “Bona! Banna šebale ba theoga patogeng ya thaba mme sehlopha se sengwe se theoga ka tsela ye e tšwago mohlareng wa moeike wa didupe!”

38Ke moo Sebule a itšego go yena: “Bo kae boikgantšho bjola bja gago, wena yola wa go re ke ka lebaka lang re swanetše go hlankela Abimeleke yo? Šebao banna ba o bego o ba nyatša. Bjale tšwela ntle o lwe nabo.” 39Gaale a eta banna ba Shekeme pele mme a tšwa a lwa le Abimeleke. 40A tšhaba, gomme Abimeleke a mo rakediša. Ba bantši ba bolawa, le gona kua kgorong ya motse. 41Abimeleke a ya a dula Aruma, gomme Sebule a raka Gaale le bomorwarragwe moo Shekeme gore ba se hlwe ba kgona go dula moo.

42Ka letšatši le le latelago Abimeleke a kwa gore batho ba Shekeme ba itokišetša go ya mašemong, 43ka gona a tšea banna ba gagwe, a ba arola dihlopha tše tharo, ba lalela batho bao mašemong. Ge a bona batho ba etšwa motseng, a tsupologa mo a bego a ba laletše gona go yo ba bolaya. 44Ge Abimeleke le sehlopha sa gagwe ba hlaganela pele go yo thiba kgorong ya motse, dihlopha tše dingwe tše pedi tša hlasela batho mašemong tša ba bolaya ka moka. 45Ntwa ya tšea letšatši ka moka. Abimeleke a thopa motse, a bolaya batho ba ona, a o phušola, mme a gaša mobu wa gona ka letswai.

46Ge batho ka moka sebong sa Shekeme ba ekwa taba yeo, ba tšhabela ka sebong sa tempele ya Baale-wa-Kgwerano. 47Abimeleke a botšwa gore ba kgobokane fao, 48ka gona a namela thaba ya Tsalmone le banna ba gagwe. Moo a tšea selepe, a rema lekala la mohlare, mme a le šikara. A botša banna ba gagwe gore ba phakiše le bona ba dire ka mokgwa woo. 49Ka gona monna yo mongwe le yo mongwe a rema lekala mme ba latela Abimeleke, ba kgobela makala ao mola sebong. Ba se tšhuma batho bale ba le ka gare, mme batho ka moka ka sebong ba hwa, banna le basadi ba e ka bago ba sekete.

50Ke moka Abimeleke a ya Tebetse, a dikanetša motse woo mme a o thopa. 51Go be go le tora ye e tiilego fao, gomme badudi bohle ba motse, banna le basadi ka moka, ba tšhabela go yona. Ba itswalelela ka moo mme ba rotogela kua tlhakeng ya yona. 52Abimeleke a tla toreng yeo, a e hasela, mme a batamela mojakong wa yona go yo e tšhuma ka mollo. 53

9:53
2 Sam. 11:21
Eupša mosadi yo mongwe a mo foša ka tšhilo, mme ya mo itia hlogo ya mo pšhatla legata. 54Ka bjako Abimeleke a bitša morwaladibetša wa gagwe a mo laela a re: “Khwamola tšhoša ya gago o mpolaye. Ga ke nyake gore batho ba tle ba re ke bolailwe ke mosadi.” Ka gona morwaladibetša yoo a mo phuleletša ka tšhoša, gomme a hwa. 55Ge Baisraele ba bona gore Abimeleke o hwile, ka moka ba boela gae.

56Ka tsela ye Modimo a lefiša Abimeleke ka setopo bošula bjo a bo dirilego tatagwe ka go bolaya bomorwarragwe ba masome a a šupago. 57Modimo o ile a dira le gore batho ba Shekeme ba tlaišege ka lebaka la bobe bja bona, bjalo ka ge Jotamo, morwa wa Gideone, a boletše mola a ba rogaka.