Sepedi 2000 (NSO00)
7

Gideone o fenya Bamidiane

71Ka letšatši le lengwe Gideone le banna ba gagwe ka moka ba tsoga e sa le bošego ba hloma mešaša go ipata le mothopo wa Harode. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng go ya leboa, go ipata le mmoto wa More.

2Morena a re go Gideone: “O nnyaketše banna ba bantši kudu go fenya Bamidiane. Ba ka tla ba gopola gore ba fentše ka bobona, mme ba se ke ba nkgodiša ka go fenya moo. 3

7:3
Doit. 20:8
Begela banna o re: ‘Yo a tšhogilego le yo a nago le boi, a a gomele gae, gomme rena re tla šala mo thabeng ya Gileade!’ ” Ka gona banna ba dikete tše masome a mabedi le tše pedi ba boela gae, mme gwa šala ba dikete tše lesome.

4Ke moo Morena a itšego go Gideone: “E sa le ba bantši kudu. Ba iše meetseng, gomme ke tla go hlaolela bona moo. Ge ke go boditše gore monna wa goregore a ye nago, a ka ya, ge ke go boditše gore wa goregore a se ke a ya nago, a se ke a ya.” 5Gideone a iša banna meetseng, gomme Morena a re go yena: “Hlaola yo mongwe le yo mongwe yo a kgaphetšago meetse ka leleme bjalo ka mpša go bao ba nwago meetse ba khunamile ka matolo.” 6E ile ya ba banna ba makgolo a mararo bao ba ilego ba ga meetse ka diatla mme ba a nwa ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka ba khunama ka matolo ba nwa. 7Morena a re go Gideone: “Ke tla le phološa ka gafela Bamidiane diatleng tša gago ka banna ba makgolo a mararo bao ba nwelego meetse ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka a ba boele malapeng a bona.” 8Ka gona Gideone a boetša Baisraele bale ka moka gae, ntle le bale ba makgolo a mararo, ba ba ilego ba tšea mefago ka moka le diphalafala. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng, ka fase ga ya bona.

9Bošegong bjoo Morena a laela Gideone a re: “Tsoga o hlasele mešaša; ke e gafela diatleng tša gago. 10Eupša ge o boifa go hlasela, theogela kua mešašeng le mohlanka wa gago, Pura. 11O tla kwa se ba se bolelago, mme wa ba le sebete sa go ba hlasela.” Ka gona Gideone le mohlanka wa gagwe, Pura, ba theogela lešing la mešaša ya manaba a bona. 12Bamidiane le Baamaleke le ditšhaba tša lešokeng ba be ba ikadile molaleng bjalo ka tšie, mme ba na le dikamela tše ntši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle.

13Ya re ge Gideone a fihla fao a kwa monna yo mongwe a botša mogwera wa gagwe toro ya gagwe. O be a re: “Ke lorile senkgwa sa garase se kgokologela ka mešašeng ya rena mme se thula wo mongwe wa mešaša ya rena. Sa o phethola mme wa phuthagana fase.”

14Mogwera yoo wa gagwe a mo fetola a re: “Toro yeo ga go se sengwe seo e se šupago ge e se tšhoša ya Gideone, Moisraele, morwa wa Joase! Modimo o gafetše Bamidiane le mešaša ya bona ka moka diatleng tša gagwe!”

15Ge Gideone a ekwa tša toro ya monna yoo le gore e šupa eng, a obamela Morena. Ke moka a boela mešašeng ya Baisraele a re: “Tsogang! Morena o gafetše mešaša ya Bamidiane diatleng tša lena!” 16O ile a arola banna ba gagwe ba makgolo a mararo dihlopha tše tharo, gomme a neela monna yo mongwe le yo mongwe phalafala le moruswi wo o nago le serumola ka gare ga wona. 17A re go bona: “Ge ke fihla lešing la mešaša yela, le ntebeleleng, gomme le direng seo ke se dirago. 18Ge nna le sehlopha sa ka re letša diphalafala, le lena le letše tša lena le rarela mešaša ka moka, gomme le goe le re: ‘Ya Morena le ya Gideone!’ ”

19Gideone le banna ba gagwe ba lekgolo ba fihla lešing la mešaša pejana ga bošegogare, ge baleti ba seno tlošana. Ke moo ba leditšego diphalafala mme ba pšhatla meruswi ye ba bego ba e swere, 20mme le dihlopha tšela tše dingwe tše pedi tša dira bjalo. Ka moka ba swara dirumola ka diatla tša nngele, diphalafala ba di swara ka tša la go ja, ba goa ba re: “Tšhoša ya Morena le ya Gideone!” 21Monna yo mongwe le yo mongwe a ema felo ga gagwe ba dikaneditše mešaša, gomme madira ka moka a manaba a tšhaba a tladitše lešata. 22Ge banna ba Gideone ba letša diphalafala tša bona, Morena a dira gore manaba a hlaselane ka ditšhoša tša ona. A tšhabela thoko ya Tsereda go ba go yo fihla Bethe-Shita, go yo fihla le motseng wa Abele-Mehola, kgauswi le Tabate.

23Banna ba kgoro ya Naftali le ba ya Asere le ba diripa ka dipedi tša kgoro ya Manase ba bitšwa, gomme ba rakediša Bamidiane. 24Gideone a roma batseta nageng ka moka ya dithaba ya Efraime gore ba re: “Theogang le tle le lwe le Bamidiane. Le leteng noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara, go thibela Bamidiane gore ba se ke ba di tshela.” Banna ba Efraime ba ile ba kgobokanywa, gomme ba leta noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara. 25Ba thopa dikgoši ka dipedi tša Bamidiane, Orebe le Seebe; ba bolaya Orebe kua letlapeng la Orebe, mme Seebe ba mmolaya kua bopitlelong bja diterebe bja Seebe. Ba ile ba tšwela pele le go rakediša Bamidiane, gomme ba tliša hlogo ya Orebe le ya Seebe go Gideone, yoo bjale a bego a le ka bohlabela bja Jordane.

8

Bamidiane ba fenyetšwa sa ruri

81Ke moka banna ba Efraime ba re go Gideone: “Ke ka lebaka lang o se wa re bitša ge o eya go lwa le Bamidiane? O reng o re swere ka mokgwa wo?” Ba mo sola kudu.

2Eupša yena a ba fetola a re: “Se ke se dirilego ga se selo ge se bapetšwa le seo se dirilwego ke lena. Le bonnyane bjo lena batho ba Efraime le bo dirilego bo feta se kgorwana ya gešo ka moka e se dirilego. 3

8:3-5
Pes. 83:11
Modimo o dirile gore le kgone go bolaya magoši a Bamidiane, Orebe le Seebe. A nna ke kgonne go dira eng se se ka bapetšwago le seo?” Ge a realo pefelo ya bona ya okobala.

4Ka nako yeo Gideone le banna ba gagwe ba makgolo a mararo ba be ba fihlile nokeng ya Jordane gomme ba šetše ba e tshetše. Ba be ba lapile, eupša ba sa rakediša manaba. 5Ge ba fihla kua Sukote, Gideone a re go banna ba motse woo: “Hle, faang banna ba ka dinkgwanyana. Ba lapile, mme ke rakediša Sebage le Tsalmuna, magoši a Bamidiane.”

6Eupša baetapele ba motse wa Sukote ba re: “Ke ka lebaka lang re swanetše go fa madira a gago dijo? Ga šešo wa thopa Sebage le Tsalmuna.”

7Ka gona Gideone a re: “Go lokile. Ge Morena a gafetše Sebage le Tsalmuna diatleng tša ka, ke tlilo le ngwapa ka meetlwa le mengana ya lešoka!” 8Ke moo Gideone a fetetšego Penuele mme a kgopela batho ba moo se a se kgopetšego batho ba Sukote, eupša banna ba moo Penuele le bona ba fetola go no swana le bale ba kua Sukote. 9Ka gona a re go bona: “Ge ke boa ke fentše, ke tlile go phušola sebo sa lena!”

10Sebage le Tsalmuna ba be ba le kua Karkoro le madira a bona. Madireng ka moka a banna ba ditšhaba tša lešokeng go ile gwa šala fela ba e ka bago ba dikete tše lesome le tše tlhano; go be go bolailwe bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi. 11Gideone o ile a tšea ka tsela ya ba ba dulago mešašeng, ka bohlabela bja Nobage le Jogoboha, gomme a hlasela madira ao a sa itebetše. 12Magoši ka mabedi a Bamidiane, Sebage le Tsalmuna, ba ile ba tšhaba, eupša yena a ba rakediša, a ba thopa, gomme a tlaletša madira a bona ka moka.

13Ge Gideone a boa ntweng ka tsela ya sefata sa Herese, 14a thopa lesogana la Sukote mme a le botšišiša. Lesogana leo la ngwalela Gideone maina a baetapele le bagolo ba masome a a šupago le ba ba šupago ba Sukote. 15Ke moka Gideone a ya go banna ba Sukote gomme a re: “Sebage le Tsalmuna šeba, bona bale le bego le nkodutla ka bona le re ke ka lebaka lang re swanetše go fa bahlabani ba gago ba ba lapilego dijo ba šešo ba thopa Sebage le Tsalmuna.” 16Ke moka a tšea meetlwa le mengana ya lešoka a ngwapa baetapele ba Sukote. 17A phušola le sebo sa kua Penuele gomme a bolaya banna ba motse woo.

18Ke gona Gideone a botšišitšego Sebage le Tsalmuna a re: “Banna ba le ba bolailego kua Taboro, le reng ka bona?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ba be ba swana nago – yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a swana le morwa wa kgoši.”

19Gideone a re: “E be e le bomorwarre, bana ba mme. Ka Morena yo a phelago, ke be nka se le bolaye ge nkabe le lena le ba lesitše ba phela.” 20Ke moka a re go Jetere, morwa wa gagwe yo mogolo: “Ba bolaye!” Eupša mošemane yoo a se ke a khwamola tšhoša ya gagwe. O ile a dikadika, ka gobane e be e sa le mošemane.

21Ke moo Sebage le Tsalmuna ba itšego go Gideone: “Tlaa, re bolaye ka bowena. Monna o bolawa ke monna.” Ka gona Gideone a ba bolaya gomme a tšea dikgabišo tše di bego di le melaleng ya dikamela tša bona.

22Baisraele ba re go Gideone: “Baa mmuši wa rena, wena le ditlogolo tša gago. O re phološitše go Bamidiane.”

23Gideone a ba fetola a re: “Nna nka se be mmuši wa lena, le morwa wa ka e ka se be mmuši wa lena. Mmuši wa lena e tla ba Morena.” 24A tšwela pele a re: “A ke le kgopeleng selo se tee. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a a mphe mangina a a a thopilego.”

Bamidiane, bjalo ka batho bohle ba ba phelago lešokeng, ba be ba rwala mangina a gauta.

25Batho ba mo fetola ba re: “Re thabela go go neela ona.” Ba ala kobo, gomme yo mongwe le yo mongwe a bea go yona mangina a a a thopilego. 26Mangina ao a gauta ao Gideone a a amogetšego e be e le a boima bjo e ka bago bja dikilokramo tše masome a mabedi, ntle le dikgabišo melaleng ya dikamela, le mekgabo ya batho ya ditsebe, le diaparo tša bohubedu bja moretele tšeo magoši a Bamidiane a bego a di apara, goba dipheta tšeo di bego di le melaleng ya dikamela tša bona. 27Gideone a dira sekhunamelwa sa go swana le seaparo sa moprista ka gauta yeo, gomme a se bea motseng wa gabo wa Ofra. Baisraele ka moka ba kgeloga go Modimo mme ba ya fao go khunamela sekhunamelwa seo. Sona ya ba molaba go Gideone le ba lapa la gagwe.

28Ke ka mo Bamidiane ba ilego ba fenywa ke Baisraele mme ya se sa ba setšhaba se se boifegago. Go ile gwa ba khutšo nageng mengwaga ye masome a mane, go fihlela Gideone a ehwa.

Lehu la Gideone

29Gideone o ile a boela motseng wa gabo a yo dula gona. 30A ba le barwa ba masome a a šupago, ka gobane o be a na le basadi ba bantši. 31O be a bile a na le motlabo kua Shekeme; yena a mmelegela morwa, gomme Gideone a mo rea leina la Abimeleke. 32Gideone, morwa wa Joase, o ile a hwa a godile kudu, gomme a bolokwa lebitleng la Joase, tatagwe, kua Ofra, e lego motse wa kgorwana ya Abiesere.

33Ge Gideone a seno hwa, setšhaba sa Israele se ile sa boela sa kgeloga go Modimo mme sa khunamela boBaale. Ba ile ba dira Baale-wa-Kgwerano modimo wa bona 34mme ba se ke ba gopola Morena Modimo wa bona, yo a bego a ba phološitše manabeng a bona ka moka a a bego a bapile le bona. 35Le ge Gideone a be a diretše Baisraele tše botse ka moka, bona ga ba ka ba swara lapa la gagwe gabotse.

9

Abimeleke

91Abimeleke, morwa wa Gideone, o ile a ya motseng wa Shekeme, moo go bego go dula bomalomeagwe le meloko ye mengwe ka moka ya bommagwe, gomme a ba botša 2gore ba botšiše batho ka moka ba Shekeme ba re: “Le kgetha eng go tše pedi tše: go bušwa ke barwa ka moka ba masome a a šupago ba Gideone, goba go bušwa ke motho o tee fela? Gopolang gore Abimeleke ke madi a bolena.” 3Meloko yeo ya bommagwe ya mmolelela le batho ba Shekeme ka taba yeo, gomme bona ba kgetha go latela Abimeleke ka gobane e be e le moloko wa bobona. 4Ba mo fa dipapetlana tša silibera tše masome a a šupago tše di tšwago tempeleng ya Baale-wa-Kgwerano, mme ka tšhelete yeo a gwaletša dihwirihwiri tše dingwe gore di mo latele. 5A ya lapeng la tatagwe kua Ofra, mme moo a bolaya bomorwarragwe, barwa ba Gideone, ba masome a a šupago godimo ga letlapa le tee. Eupša Jotamo, morwa wa Gideone wa phejane, a utama gomme a se ke a bolawa. 6Ke moka batho bohle ba Shekeme le ba Bethe-Milo ba kgobokana gomme ba ya mohlareng wa moeike wo o lego kgauswi le kokwane ya leswika ya borapedi kua Shekeme, mme moo ba bea Abimeleke kgoši.

7Ge Jotamo a ekwa taba yeo, a ya thabeng ya Gerisime mme a ema ka godimo ga yona, a ba goeletša a re: “Ntheetšeng, lena batho ba Shekeme, gore Modimo le yena a le theetše! 8Kgale mehlare e kile ya kgobokana go tla ipeela kgoši. Ya re go mohlare wa mohlware: ‘Baa kgoši ya rena.’ 9Mohlware wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha makhura a ka ao a šomišetšwago go hlompha medimo le batho.’ 10Ke moo mehlare e itšego go mogo: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 11Mogo wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go enywa dikenywa tša ka tše botse tše di tsefago.’ 12Ka fao mehlare ya re go morara: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 13Morara wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha beine ya ka yeo e thabišago medimo le batho.’ 14Ka gona, mehlare ka moka ya re go mošwana: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 15Mošwana wa e fetola wa re: ‘Ge le phegeletše go mpea kgoši ya lena, gona tlaang le dule morithing wa ka. Ge le gana, ke tla lauma mollo, wa tšhuma mesedere ya Lebanone.’ ”

16Jotamo a tšwela pele a re: “Bjale, afa le be le tloga le tiišitše le sa swaswe ge le bea Abimeleke kgoši? A le ile la swara Gideone gabotse ka moo go bego go swanetše ka gona mme la dira le ba lapa la gagwe ka botho? 17Gopolang gore tate o ile a le lwela. A ipea kotsing ya lehu gore a le phološe go Bamidiane. 18Fela lena lehono le tsogetše lapa la tate maatla. Le bolaile barwa ba gagwe, banna ba masome a šupago, godimo ga letlapa le tee – fela ka gobane Abimeleke, morwa wa gagwe yo a belegwego ke mohlanka wa gagwe wa mosetsana, ke moloko wa bolena, le mmeile kgoši ya Shekeme. 19Bjale ge, ge se le se dirilego Gideone le lapa la gagwe lehono le se dirile le tiišitše le sa swaswe, gona thabelang Abimeleke mme le yena a le thabele. 20Fela ge go se bjalo, gona mollo a o laume o etšwa go Abimeleke mme o tšhume banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo. A mollo o laume o etšwa go banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo mme o tšhume Abimeleke.” 21Jotamo a re go realo a tšhaba a yo dula Beere, ka ge a be a boifa Abimeleke, morwarragwe.

22Abimeleke o ile a buša Israele mengwaga ye meraro. 23Ka morago Morena a dira gore Abimeleke le badudi ba Shekeme ba hloyane, mme badudi bao ba tsogela Abimeleke maatla, 24e le gore Abimeleke le badudi ba Shekeme, bao ba mo hlohleleditšego go bolaya barwa ba Gideone ba masome a a šupago, ba tle ba lefe molato wa bona. 25Batho ba Shekeme ba ile ba bea banna godimo ga dithaba gore ba lalele Abimeleke, gomme bona ba hlakola yo mongwe le yo mongwe yo a fetago fao. Abimeleke yena o ile a sebelwa gore o laletšwe.

26Gaale, morwa wa Ebede, a tla Shekeme le bomorwarragwe, gomme batho ba Shekeme ba mo tshepha. 27Ka moka ba tšwa ba ya dirapeng tša merara mme ba fula diterebe ba dira beine ka tšona, gomme ba dira monyanya. Ba tsena ka tempeleng ya modimo wa bona moo ba ja, ba nwa, gomme ba rogaka Abimeleke. 28Gaale a re: “Na re batho ba babjang mo Shekeme? Ke ka lebaka lang re hlankela Abimeleke? Gabotsebotse ke yena mang? Kgane ga se morwa wa Gideone? Gomme Sebule ke ntona ya gagwe, fela rena re reng re swanetše go mo hlankela? Hlankelang rakgolokhukhu wa lena, Hamore, yo a hlomilego kgorwana ya lena! 29Nke nkabe ke le moetapele wa batho ba! Ke be ke tla tloša Abimeleke! Ke be ke tla re9:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke be ke tla re”. Seheberu se re “O ile a re”. go yena: ‘Oketša madira a gago, tšwela ntle o lwe!’ ”

30Sebule, mmuši wa motse, o ile a befelwa ge a ekwa se Gaale a se boletšego. 31A roma batseta go Abimeleke kua Aruma9:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Aruma” Seheberu ga se kwagale gabotse. gore ba re go yena: “Gaale, morwa wa Ebede, le bomorwarragwe ba tlile mono Shekeme, gomme ba hudua motse gore o go tsogele maatla. 32Bjale ge, wena le bahlabani ba gago le tloge e le bošego le yo utama kua nageng. 33Ka moswane le tsoge ge letšatši le hlaba mme le phakiše le hlasele motse. Ke moo e tlago re ge Gaale le banna ba gagwe ba etšwa go tlo lwa le lena, la hlabana le bona ka moo le ka kgonago ka gona.”

34Ka gona Abimeleke le banna ba gagwe ka moka ba sepela bošego mme ba yo lalela Shekeme ka dihlopha tše nne. 35Ge Abimeleke le banna ba gagwe ba bona Gaale a etšwa mme a ema kgorong ya motse, ba utologa. 36Gaale a ba bona mme a re go Sebule: “Bona! Banna šebale ba theoga dintlhohlong tša dithaba!”

Sebule a mo fetola a re: “O bona merithi ya dithaba o hloma nke ke batho.”

37Gaale a bolela gape a re: “Bona! Banna šebale ba theoga patogeng ya thaba mme sehlopha se sengwe se theoga ka tsela ye e tšwago mohlareng wa moeike wa didupe!”

38Ke moo Sebule a itšego go yena: “Bo kae boikgantšho bjola bja gago, wena yola wa go re ke ka lebaka lang re swanetše go hlankela Abimeleke yo? Šebao banna ba o bego o ba nyatša. Bjale tšwela ntle o lwe nabo.” 39Gaale a eta banna ba Shekeme pele mme a tšwa a lwa le Abimeleke. 40A tšhaba, gomme Abimeleke a mo rakediša. Ba bantši ba bolawa, le gona kua kgorong ya motse. 41Abimeleke a ya a dula Aruma, gomme Sebule a raka Gaale le bomorwarragwe moo Shekeme gore ba se hlwe ba kgona go dula moo.

42Ka letšatši le le latelago Abimeleke a kwa gore batho ba Shekeme ba itokišetša go ya mašemong, 43ka gona a tšea banna ba gagwe, a ba arola dihlopha tše tharo, ba lalela batho bao mašemong. Ge a bona batho ba etšwa motseng, a tsupologa mo a bego a ba laletše gona go yo ba bolaya. 44Ge Abimeleke le sehlopha sa gagwe ba hlaganela pele go yo thiba kgorong ya motse, dihlopha tše dingwe tše pedi tša hlasela batho mašemong tša ba bolaya ka moka. 45Ntwa ya tšea letšatši ka moka. Abimeleke a thopa motse, a bolaya batho ba ona, a o phušola, mme a gaša mobu wa gona ka letswai.

46Ge batho ka moka sebong sa Shekeme ba ekwa taba yeo, ba tšhabela ka sebong sa tempele ya Baale-wa-Kgwerano. 47Abimeleke a botšwa gore ba kgobokane fao, 48ka gona a namela thaba ya Tsalmone le banna ba gagwe. Moo a tšea selepe, a rema lekala la mohlare, mme a le šikara. A botša banna ba gagwe gore ba phakiše le bona ba dire ka mokgwa woo. 49Ka gona monna yo mongwe le yo mongwe a rema lekala mme ba latela Abimeleke, ba kgobela makala ao mola sebong. Ba se tšhuma batho bale ba le ka gare, mme batho ka moka ka sebong ba hwa, banna le basadi ba e ka bago ba sekete.

50Ke moka Abimeleke a ya Tebetse, a dikanetša motse woo mme a o thopa. 51Go be go le tora ye e tiilego fao, gomme badudi bohle ba motse, banna le basadi ka moka, ba tšhabela go yona. Ba itswalelela ka moo mme ba rotogela kua tlhakeng ya yona. 52Abimeleke a tla toreng yeo, a e hasela, mme a batamela mojakong wa yona go yo e tšhuma ka mollo. 53

9:53
2 Sam. 11:21
Eupša mosadi yo mongwe a mo foša ka tšhilo, mme ya mo itia hlogo ya mo pšhatla legata. 54Ka bjako Abimeleke a bitša morwaladibetša wa gagwe a mo laela a re: “Khwamola tšhoša ya gago o mpolaye. Ga ke nyake gore batho ba tle ba re ke bolailwe ke mosadi.” Ka gona morwaladibetša yoo a mo phuleletša ka tšhoša, gomme a hwa. 55Ge Baisraele ba bona gore Abimeleke o hwile, ka moka ba boela gae.

56Ka tsela ye Modimo a lefiša Abimeleke ka setopo bošula bjo a bo dirilego tatagwe ka go bolaya bomorwarragwe ba masome a a šupago. 57Modimo o ile a dira le gore batho ba Shekeme ba tlaišege ka lebaka la bobe bja bona, bjalo ka ge Jotamo, morwa wa Gideone, a boletše mola a ba rogaka.