Sepedi 2000 (NSO00)
8

Bamidiane ba fenyetšwa sa ruri

81Ke moka banna ba Efraime ba re go Gideone: “Ke ka lebaka lang o se wa re bitša ge o eya go lwa le Bamidiane? O reng o re swere ka mokgwa wo?” Ba mo sola kudu.

2Eupša yena a ba fetola a re: “Se ke se dirilego ga se selo ge se bapetšwa le seo se dirilwego ke lena. Le bonnyane bjo lena batho ba Efraime le bo dirilego bo feta se kgorwana ya gešo ka moka e se dirilego. 3

8:3-5
Pes. 83:11
Modimo o dirile gore le kgone go bolaya magoši a Bamidiane, Orebe le Seebe. A nna ke kgonne go dira eng se se ka bapetšwago le seo?” Ge a realo pefelo ya bona ya okobala.

4Ka nako yeo Gideone le banna ba gagwe ba makgolo a mararo ba be ba fihlile nokeng ya Jordane gomme ba šetše ba e tshetše. Ba be ba lapile, eupša ba sa rakediša manaba. 5Ge ba fihla kua Sukote, Gideone a re go banna ba motse woo: “Hle, faang banna ba ka dinkgwanyana. Ba lapile, mme ke rakediša Sebage le Tsalmuna, magoši a Bamidiane.”

6Eupša baetapele ba motse wa Sukote ba re: “Ke ka lebaka lang re swanetše go fa madira a gago dijo? Ga šešo wa thopa Sebage le Tsalmuna.”

7Ka gona Gideone a re: “Go lokile. Ge Morena a gafetše Sebage le Tsalmuna diatleng tša ka, ke tlilo le ngwapa ka meetlwa le mengana ya lešoka!” 8Ke moo Gideone a fetetšego Penuele mme a kgopela batho ba moo se a se kgopetšego batho ba Sukote, eupša banna ba moo Penuele le bona ba fetola go no swana le bale ba kua Sukote. 9Ka gona a re go bona: “Ge ke boa ke fentše, ke tlile go phušola sebo sa lena!”

10Sebage le Tsalmuna ba be ba le kua Karkoro le madira a bona. Madireng ka moka a banna ba ditšhaba tša lešokeng go ile gwa šala fela ba e ka bago ba dikete tše lesome le tše tlhano; go be go bolailwe bahlabani ba dikete tše lekgolo le tše masome a mabedi. 11Gideone o ile a tšea ka tsela ya ba ba dulago mešašeng, ka bohlabela bja Nobage le Jogoboha, gomme a hlasela madira ao a sa itebetše. 12Magoši ka mabedi a Bamidiane, Sebage le Tsalmuna, ba ile ba tšhaba, eupša yena a ba rakediša, a ba thopa, gomme a tlaletša madira a bona ka moka.

13Ge Gideone a boa ntweng ka tsela ya sefata sa Herese, 14a thopa lesogana la Sukote mme a le botšišiša. Lesogana leo la ngwalela Gideone maina a baetapele le bagolo ba masome a a šupago le ba ba šupago ba Sukote. 15Ke moka Gideone a ya go banna ba Sukote gomme a re: “Sebage le Tsalmuna šeba, bona bale le bego le nkodutla ka bona le re ke ka lebaka lang re swanetše go fa bahlabani ba gago ba ba lapilego dijo ba šešo ba thopa Sebage le Tsalmuna.” 16Ke moka a tšea meetlwa le mengana ya lešoka a ngwapa baetapele ba Sukote. 17A phušola le sebo sa kua Penuele gomme a bolaya banna ba motse woo.

18Ke gona Gideone a botšišitšego Sebage le Tsalmuna a re: “Banna ba le ba bolailego kua Taboro, le reng ka bona?”

Bona ba mo fetola ba re: “Ba be ba swana nago – yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a swana le morwa wa kgoši.”

19Gideone a re: “E be e le bomorwarre, bana ba mme. Ka Morena yo a phelago, ke be nka se le bolaye ge nkabe le lena le ba lesitše ba phela.” 20Ke moka a re go Jetere, morwa wa gagwe yo mogolo: “Ba bolaye!” Eupša mošemane yoo a se ke a khwamola tšhoša ya gagwe. O ile a dikadika, ka gobane e be e sa le mošemane.

21Ke moo Sebage le Tsalmuna ba itšego go Gideone: “Tlaa, re bolaye ka bowena. Monna o bolawa ke monna.” Ka gona Gideone a ba bolaya gomme a tšea dikgabišo tše di bego di le melaleng ya dikamela tša bona.

22Baisraele ba re go Gideone: “Baa mmuši wa rena, wena le ditlogolo tša gago. O re phološitše go Bamidiane.”

23Gideone a ba fetola a re: “Nna nka se be mmuši wa lena, le morwa wa ka e ka se be mmuši wa lena. Mmuši wa lena e tla ba Morena.” 24A tšwela pele a re: “A ke le kgopeleng selo se tee. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a a mphe mangina a a a thopilego.”

Bamidiane, bjalo ka batho bohle ba ba phelago lešokeng, ba be ba rwala mangina a gauta.

25Batho ba mo fetola ba re: “Re thabela go go neela ona.” Ba ala kobo, gomme yo mongwe le yo mongwe a bea go yona mangina a a a thopilego. 26Mangina ao a gauta ao Gideone a a amogetšego e be e le a boima bjo e ka bago bja dikilokramo tše masome a mabedi, ntle le dikgabišo melaleng ya dikamela, le mekgabo ya batho ya ditsebe, le diaparo tša bohubedu bja moretele tšeo magoši a Bamidiane a bego a di apara, goba dipheta tšeo di bego di le melaleng ya dikamela tša bona. 27Gideone a dira sekhunamelwa sa go swana le seaparo sa moprista ka gauta yeo, gomme a se bea motseng wa gabo wa Ofra. Baisraele ka moka ba kgeloga go Modimo mme ba ya fao go khunamela sekhunamelwa seo. Sona ya ba molaba go Gideone le ba lapa la gagwe.

28Ke ka mo Bamidiane ba ilego ba fenywa ke Baisraele mme ya se sa ba setšhaba se se boifegago. Go ile gwa ba khutšo nageng mengwaga ye masome a mane, go fihlela Gideone a ehwa.

Lehu la Gideone

29Gideone o ile a boela motseng wa gabo a yo dula gona. 30A ba le barwa ba masome a a šupago, ka gobane o be a na le basadi ba bantši. 31O be a bile a na le motlabo kua Shekeme; yena a mmelegela morwa, gomme Gideone a mo rea leina la Abimeleke. 32Gideone, morwa wa Joase, o ile a hwa a godile kudu, gomme a bolokwa lebitleng la Joase, tatagwe, kua Ofra, e lego motse wa kgorwana ya Abiesere.

33Ge Gideone a seno hwa, setšhaba sa Israele se ile sa boela sa kgeloga go Modimo mme sa khunamela boBaale. Ba ile ba dira Baale-wa-Kgwerano modimo wa bona 34mme ba se ke ba gopola Morena Modimo wa bona, yo a bego a ba phološitše manabeng a bona ka moka a a bego a bapile le bona. 35Le ge Gideone a be a diretše Baisraele tše botse ka moka, bona ga ba ka ba swara lapa la gagwe gabotse.