Sepedi 2000 (NSO00)
7

Gideone o fenya Bamidiane

71Ka letšatši le lengwe Gideone le banna ba gagwe ka moka ba tsoga e sa le bošego ba hloma mešaša go ipata le mothopo wa Harode. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng go ya leboa, go ipata le mmoto wa More.

2Morena a re go Gideone: “O nnyaketše banna ba bantši kudu go fenya Bamidiane. Ba ka tla ba gopola gore ba fentše ka bobona, mme ba se ke ba nkgodiša ka go fenya moo. 3

7:3
Doit. 20:8
Begela banna o re: ‘Yo a tšhogilego le yo a nago le boi, a a gomele gae, gomme rena re tla šala mo thabeng ya Gileade!’ ” Ka gona banna ba dikete tše masome a mabedi le tše pedi ba boela gae, mme gwa šala ba dikete tše lesome.

4Ke moo Morena a itšego go Gideone: “E sa le ba bantši kudu. Ba iše meetseng, gomme ke tla go hlaolela bona moo. Ge ke go boditše gore monna wa goregore a ye nago, a ka ya, ge ke go boditše gore wa goregore a se ke a ya nago, a se ke a ya.” 5Gideone a iša banna meetseng, gomme Morena a re go yena: “Hlaola yo mongwe le yo mongwe yo a kgaphetšago meetse ka leleme bjalo ka mpša go bao ba nwago meetse ba khunamile ka matolo.” 6E ile ya ba banna ba makgolo a mararo bao ba ilego ba ga meetse ka diatla mme ba a nwa ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka ba khunama ka matolo ba nwa. 7Morena a re go Gideone: “Ke tla le phološa ka gafela Bamidiane diatleng tša gago ka banna ba makgolo a mararo bao ba nwelego meetse ka lekgapšakgapša. Ba bangwe ka moka a ba boele malapeng a bona.” 8Ka gona Gideone a boetša Baisraele bale ka moka gae, ntle le bale ba makgolo a mararo, ba ba ilego ba tšea mefago ka moka le diphalafala. Mešaša ya Bamidiane e be e le molaleng, ka fase ga ya bona.

9Bošegong bjoo Morena a laela Gideone a re: “Tsoga o hlasele mešaša; ke e gafela diatleng tša gago. 10Eupša ge o boifa go hlasela, theogela kua mešašeng le mohlanka wa gago, Pura. 11O tla kwa se ba se bolelago, mme wa ba le sebete sa go ba hlasela.” Ka gona Gideone le mohlanka wa gagwe, Pura, ba theogela lešing la mešaša ya manaba a bona. 12Bamidiane le Baamaleke le ditšhaba tša lešokeng ba be ba ikadile molaleng bjalo ka tšie, mme ba na le dikamela tše ntši bjalo ka dithorwana tša lešabašaba lebopong la lewatle.

13Ya re ge Gideone a fihla fao a kwa monna yo mongwe a botša mogwera wa gagwe toro ya gagwe. O be a re: “Ke lorile senkgwa sa garase se kgokologela ka mešašeng ya rena mme se thula wo mongwe wa mešaša ya rena. Sa o phethola mme wa phuthagana fase.”

14Mogwera yoo wa gagwe a mo fetola a re: “Toro yeo ga go se sengwe seo e se šupago ge e se tšhoša ya Gideone, Moisraele, morwa wa Joase! Modimo o gafetše Bamidiane le mešaša ya bona ka moka diatleng tša gagwe!”

15Ge Gideone a ekwa tša toro ya monna yoo le gore e šupa eng, a obamela Morena. Ke moka a boela mešašeng ya Baisraele a re: “Tsogang! Morena o gafetše mešaša ya Bamidiane diatleng tša lena!” 16O ile a arola banna ba gagwe ba makgolo a mararo dihlopha tše tharo, gomme a neela monna yo mongwe le yo mongwe phalafala le moruswi wo o nago le serumola ka gare ga wona. 17A re go bona: “Ge ke fihla lešing la mešaša yela, le ntebeleleng, gomme le direng seo ke se dirago. 18Ge nna le sehlopha sa ka re letša diphalafala, le lena le letše tša lena le rarela mešaša ka moka, gomme le goe le re: ‘Ya Morena le ya Gideone!’ ”

19Gideone le banna ba gagwe ba lekgolo ba fihla lešing la mešaša pejana ga bošegogare, ge baleti ba seno tlošana. Ke moo ba leditšego diphalafala mme ba pšhatla meruswi ye ba bego ba e swere, 20mme le dihlopha tšela tše dingwe tše pedi tša dira bjalo. Ka moka ba swara dirumola ka diatla tša nngele, diphalafala ba di swara ka tša la go ja, ba goa ba re: “Tšhoša ya Morena le ya Gideone!” 21Monna yo mongwe le yo mongwe a ema felo ga gagwe ba dikaneditše mešaša, gomme madira ka moka a manaba a tšhaba a tladitše lešata. 22Ge banna ba Gideone ba letša diphalafala tša bona, Morena a dira gore manaba a hlaselane ka ditšhoša tša ona. A tšhabela thoko ya Tsereda go ba go yo fihla Bethe-Shita, go yo fihla le motseng wa Abele-Mehola, kgauswi le Tabate.

23Banna ba kgoro ya Naftali le ba ya Asere le ba diripa ka dipedi tša kgoro ya Manase ba bitšwa, gomme ba rakediša Bamidiane. 24Gideone a roma batseta nageng ka moka ya dithaba ya Efraime gore ba re: “Theogang le tle le lwe le Bamidiane. Le leteng noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara, go thibela Bamidiane gore ba se ke ba di tshela.” Banna ba Efraime ba ile ba kgobokanywa, gomme ba leta noka ya Jordane le meedi ya yona go ba go yo fihla Bethe-Bara. 25Ba thopa dikgoši ka dipedi tša Bamidiane, Orebe le Seebe; ba bolaya Orebe kua letlapeng la Orebe, mme Seebe ba mmolaya kua bopitlelong bja diterebe bja Seebe. Ba ile ba tšwela pele le go rakediša Bamidiane, gomme ba tliša hlogo ya Orebe le ya Seebe go Gideone, yoo bjale a bego a le ka bohlabela bja Jordane.