Sepedi 2000 (NSO00)
5

Kopelo ya Debora le Barake

51Ka letšatši leo Debora le Barake, morwa wa Abinoamo, ba opela kopelo ye:

2Retang Morena!

Baetapele ba etile Baisraele pele;

setšhaba se ithaopile sa lwa.

3Theetšang, lena magoši!

Nkweng, lena babuši!

Nna ke tla opelela Morena, ka leletša Morena,

Modimo wa Israele, diletšo.

4Morena, ge o tloga dithabeng tša Seire,

ge o gwataka o etšwa seleteng sa Edomo,

lefase le ile la šikinyega,

legodimo la neša pula.

Ee, meetse a tšhologela fase a etšwa marung.

5

5:5
Eks. 19:18
Dithaba tša šikinyega pele ga Morena wa Sinai,

pele ga Morena Modimo wa Israele.

6Mehleng ya Shamgare, morwa wa Anate,

mehleng ya Jaele,

ditsela tše kgolo di be di se sa šomišwa,

mme basepedi ba tšea ka tsejana tša ka thoko.

7Metse ya Israele e be e le marope;

e be e se ne motho go fihlela ge nna, Debora, ke etla,

ke etla5:7 “nna ... ke etla” goba “wena, Debora, o etla, o etla” bjalo ka mmagoBaisraele.

8Go bile ntwa nageng ge Baisraele ba ikgethela medimo ye mefsa.

A go na le yo a kilego a rwala kotse goba lerumo

banneng ba dikete tše nne ba Israele?

9Ka mehla ke fela ke gopotše balaodi ba madira ba Israele,

ke gopotše batho ba ba ithaopilego.

Retang Morena!

10Di naganeng,

lena ba le namelago dipokolo tše tšhweu,

le dutše mašeleng a disala,

le lena ba le tlemegilego go sepela ka maoto gohle mo le yago.

11Theetšang!

Bageledi ba meetse didibeng ba anega tša go fenya ga Morena,

go fenya ga setšhaba sa Israele!

Ke moo setšhaba sa Morena se ilego dikgorong tša metse ya sona.

12Hlabelela, Debora, hlabelela!

Hlabelela! Opela kopelo! Hlabelela!

Emelela, Barake, morwa wa Abinoamo,

eta mathopša a gago pele a sepele!

13Ke gona mašaledi a theogetšego go baetapele ba ona;

setšhaba sa Morena sa tla go yena5:13 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “yena” Seheberu se re “nna”. se itokišeditše ntwa.

14Ba tlile5:14 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ba tlile” Seheberu se re “Modu wa bona”. ba etšwa go Efraime,

ba tla ka moeding5:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ka moeding” Seheberu se re “Amaleke”.

ka morago ga kgoro ya Benjamene le batho ba yona.

Balaodi ba madira ba tlile ba etšwa Makire,

baetapele ba madira ba etšwa go Sebulone.

15Mantona a Isakara a tlile le Debora;

ee, Baisakara ba ile ba tla,

Barake le yena.

Ba mo latetše ba kgeregela moeding.

Eupša kgoro ya Rubene ya no ba fela le maikemišetšo a magolo.

16Ke ka lebaka lang ba ile ba šala merakeng

ba theeditše badiši ge ba letša dinakana?

Ee, kgoro ya Rubene ya no ba fela

le maikemišetšo a magolo.

17Kgoro ya Gade e ile ya iketla ka bohlabela bja Jordane,

kgoro ya Dane yona ya fela e le kua maselawatleng.

Kgoro ya Asere e ile ya fela e dutše kua lebopong la lewatle,

ba itulela kua go emago maselawatle.

18Eupša batho ba Sebulone le ba Naftali ba ile ba ipea kotsing ya go bolawa.

19Kua Taanake, go ipata le moela wa Megido,

dikgoši di ile tša tla tša lwa;

magoši a Kanana a lwa,

fela ba se ke ba tloga le silibera.

20Dinaledi di lwele di le legodimong;

di be di swere ditsela tša tšona

di elwa le Sisera.

21Nokana ya Kishone e ile ya ba gogola,

nokana ya kgale, Kishone.

Ke tla gwatakela pele ke sa šie!

22Ke moo dipere di tlilego di kgatha,

di kgatha di kiba fase ka ditlhako.

23Morongwa wa Morena a re:

“Rogakang Merose, rogakang,

rogakang ba ba dulago moo!

Ga se ba tla go thuša Morena,

ba tla e le bahlabani go tlo mo lwela.”

24Mošegofatšwa gare ga basadi ke Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene;

ke mošegofaditšwa gare ga basadi ba ba dulago ka mešašeng.

25Sisera o kgopetše meetse,

yena a mo fa maswi;

o mo file lebebe ka sebjana se sebotse.

26Ka seatla se sengwe a tšea sebapolatente,

ka sa la go ja a swara notwana ya mošomi;

a kokotela Sisera gomme a mo pšhatla hlogo;

a mo phuleletša gare ga leihlo le tsebe.

27Sisera a phuhlama ka matolo,

a wa fase mme a totompala maotong a Jaele.

A phuhlama fase ka matolo maotong a gagwe, mme a wa;

a wela fase, a hwa.

28MmagoSisera a lebelela ntle ka lefasetere,

a balabala a lebeletše ka nthoba a re:

“Koloi ya gagwe ya ntwa e reng e diegile?

Ke ka lebaka lang dipere tša gagwe di sa boe ka pela?”

29Makgarebe a bohlalehlale a mo fetola,

gomme yena a ipotša leboelela a re:

30“Ba sa nyaka fela tše ba ka di thopago ba di abagana,

mosetsana o tee goba ba babedi mohlabaning yo mongwe le yo mongwe,

lešela la mebalabala la Sisera,

mašela a melogelelo a molala wa mohumagadi.”5:30 Mohlomongwe go swanetše go balwa “mohumagadi” Seheberu se re “tše di thopilwego”.

31A manaba a gago a hwe ka wona mokgwa woo, Morena,

ba ba go ratago bona

ba tage bjalo ka letšatši ge le hlaba ka letago!

Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane.