Sepedi 2000 (NSO00)
4

Debora le Barake

41Ka morago ga ge Ehude a hwile, setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. 2Ka gona Morena a ba gafela diatleng tša Jabine, kgoši ya Mokanana, yo a bego a buša a le motseng wa Hatsore. Molaodi wa madira a gagwe e be e le Sisera, yo a bego a dula kua Haroshete-ya-Baditšhaba. 3Jabine o be a na le makoloi a ntwa a tshipi a makgolo a senyane, gomme a gateletše setšhaba sa Israele ka sehlogo mengwaga ye lesome. Ke mo Baisraele ba lletšego Morena gore a ba thuše.

4Bjale Debora, mosadi wa Lapidote, e be e le moprofeta wa mosadi, gomme a ahlola Baisraele mehleng yeo. 5O be a fela a dula ka fase ga mohlare wa mopalema wo o bego o bitšwa mopalema wa Debora, gare ga Rama le Bethele, nageng ya dithaba ya Efraime, mme setšhaba sa Israele se etla moo go yena gore a se ahlole. 6Ka letšatši le lengwe a roma motho go yo bitša Barake, morwa wa Abinoamo, wa motse wa Kedeshe kua Naftali, mme a re go yena: “Morena Modimo wa Israele o a go laela o re: ‘Tšea banna ba dikete tše lesome kgorong ya Naftali le go ya Sebulone mme o ba ete pele go ya thabeng ya Taboro. 7Ke tla tliša Sisera, molaodi wa madira a Jabine, go tlo lwa nago kua nokaneng ya Kishone. O tla be a na le makoloi a gagwe a ntwa le madira a gagwe, fela ke tla mo gafela diatleng tša gago.’ ”

8Ke moo Barake a mo fetotšego a re: “Ke tla ya ge o eya le nna, eupša ge o sa ye le nna, gona nka se ye.”

9Debora a mo fetola a re: “Go lokile, ke tla ya nago, fela go ka se tumišwe wena ka lebaka la go fenya moo, ka gobane Morena o tla gafela Sisera diatleng tša mosadi.” Ka gona Debora a tloga a ya Kedeshe a na le Barake. 10Barake a laela kgoro ya Sebulone le ya Naftali gore di ye Kedeshe, gomme a latelwa ke banna ba dikete tše lesome. Debora o be a na le yena.

11Ka yona nako yeo Hebere, Mokene, o be a hlomile mošaša wa gagwe go batamela moo Kedeshe, kgauswi le mohlare wa moeike kua Tsaananime. O be a tlogile go Bakene ba bangwe, ditlogolo tša Hobabe, molamo wa Moshe.

12Ge Sisera a ekwa gore Barake o rotogetše thabeng ya Taboro, 13a laela gore makoloi a gagwe a ntwa a makgolo a senyane le bahlabani ba gagwe ka moka ba tloge Haroshete-ya-Baditšhaba ba ye nokaneng ya Kishone.

14Ke moo Debora a itšego go Barake: “Sepela! Morena o go etile pele! Lehono o gafetše Sisera diatleng tša gago.” Ka gona Barake a fologa thaba ya Taboro le bahlabani ba gagwe ba dikete tše lesome. 15Ge Barake a hlasela ka madira a gagwe, Morena a gakantšha Sisera le makoloi a gagwe ohle a ntwa le bahlabani ba gagwe ka moka. Sisera a fologa koloi ya gagwe ya ntwa gomme a tšhaba ka maoto. 16Barake a rakediša makoloi ao a ntwa le madira go ba go yo fihla Haroshete-ya-Baditšhaba, gomme madira ka moka a Sisera a bolawa. Gwa se ke gwa šala motho.

17Sisera o ile a tšhabela mošašeng wa Jaele, mosadi wa Hebere, Mokene, ka gobane Kgoši Jabine wa Hatsore o be a sa lwe le lapa la Hebere. 18Jaele o ile a tšwa go yo gahlanetša Sisera gomme a re go yena: “Tsena, mong wa ka; tsena ka mošašeng wa ka. O se ke wa boifa.” Ka gona a tsena, mme a mo uta ka morago ga seširo.4:18 “a mo uta ... seširo.” goba “a mo pipa ka kobo.” 19Sisera a re go yena: “Hle, mphe meetse a go nwa; ke swerwe ke lenyora.” Jaele a khuromolla lekuka la maswi, a mo noša, mme a mo uta gape. 20Ke moo Sisera a mmoditšego a re: “Ema kua mojakong wa mošaša, gomme ge motho a ka tla mo mme a go botšiša ge eba ga go motho mo, o re: ‘Aowa.’ ”

21Sisera o be a lapile moo e lego gore o ile a napa a ya ka boroko. Ke mo Jaele a tšerego notwana le sebapola sa tente, a nanyetša go Sisera, mme a mmolaya ka go kokotela sebapola sela gare ga leihlo le tsebe go fihlela se phuleletša hlogo e bile se tsenelela fase. 22Ge Barake a re o hlomere Sisera, Jaele a tšwela ntle go yo mo gahlanetša gomme a re go yena: “Tlaa mo! Ke tla go laetša monna yo o mo nyakago.” Ka gona Barake a tsena ka moo mošašeng le Jaele, mme a hwetša Sisera a rapaletše fase a hwile, sebapola sela sa tente se sa tseneletše hlogong ya gagwe.

23Letšatšing leo Modimo a goboša Jabine, kgoši ya Mokanana, pele ga Baisraele. 24Ba ile ba fela ba mo hlasela go fihlela yena le madira a gagwe ba fedišwa.