Sepedi 2000 (NSO00)
21

Kgoro ya Benjamene e nyakelwa basadi

211Mola Baisraele ba be ba bokane kua Mitsepa ba ile ba enela Morena ba re: “Ga go le o tee wa rena yo a tlago dumelela Mobenjamene go nyala morwedi wa gagwe.” 2Setšhaba sa Israele sa ya Bethele gomme sa dula fao pele ga Modimo go fihlela mantšiboa. Ba hlaboša mantšu ba lla gabohloko ba re: 3“Morena Modimo wa Israele, ke ka lebaka lang taba ye e diregile, ge kgoro ya Benjamene e nyaka go timelela mo Israele?”

4Ka le le latelago setšhaba sa tsogela go aga aletare moo, sa dira dihlabelo tša kagišano le tša go tšhungwa ka moka. 5Ba botšišana ba re: “Mo go dikgoro ka moka tša Israele ke ofe yo a ilego a se ye kopanong pele ga Morena kua Mitsepa?” Ba be ba enne ba tiišitše gore yo a bego a se a ya Mitsepa o tla bolawa. 6Setšhaba sa Israele se ile sa šokela bomorwarragosona Babenjamene, gomme sa re: “Lehono Baisraele ba lahlegetšwe ke ye nngwe ya dikgoro tša bona. 7Re tla dira eng gore banna ba Benjamene ba ba šetšego re ba hweletše basadi? Ke rena re enetšego Morena gore re ka se ba fe barwedi ba rena.”

8Ge ba botšišana ge eba go na le yo mongwe wa dikgoro tša Israele yo a ilego a se ke a ya kopanong yela ya kua Mitsepa, ba ile ba lemoga gore ga go le o tee wa Jabeshe kua Gileade yo a bego a ile; 9ge go bitšwa madira ka maina ga go le o tee wa Jabeshe yo a ilego a araba. 10Ka gona kopano yeo ya roma banna ba dikete tše lesome le tše pedi ba bogale ba yona mme ya ba laela ya re: “Sepelang le yo bolaya badudi bohle ba kua Jabeshe, gammogo le basadi le bana. 11Le bolayeng banna le bašemane ka moka, le mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a kilego a robala le monna.” 12Gare ga batho ba Jabeshe ba ile ba hwetša makgarebe a makgolo a mane a a sego a ka a robala le banna, ka gona ba ba tliša mešašeng kua Shilo, motse wo o lego nageng ya Kanana.

13Ke moka kopano ya roma batseta go Babenjamene ba ba bego ba le letlapeng la Rimone, gomme ba ba begela gore ba fediša ntwa. 14Babenjamene ba ile ba boa, gomme Baisraele ba bangwe ba ba fa basetsana bale ba Jabeshe bao ba bego ba se ba ba bolaya. Eupša ba be ba sa ba lekane.

15Setšhaba sa šokela Babenjamene ka gobane Morena o be a sentše seboka sa dikgoro tša Israele. 16Ka gona baetapele ba kopano yeo ba re: “Basadi ka moka kgorong ya Benjamene ba bolailwe. Re ka dirang go hweletša banna ba ba šetšego basadi? 17Baisraele ga se ba swanela go lahlegelwa ke ye nngwe ya dikgoro tša bona tše lesome le tše pedi. Re swanetše go loga maano a gore kgoro ya Benjamene e fele e phela, 18eupša re ka se ba dumelele gore ba nyale barwedi ba rena, ka gobane re rogakile yo mongwe le yo mongwe wa rena yo a dumelelago Mobenjamene go nyala yo mongwe wa barwedi ba gagwe.”

19Ke moka ba re: “Bonang, ngwaga ka ngwaga go na le monyanya wa Morena kua Shilo.”

Shilo e ka leboa la Bethele, ka borwa bja Lebona, ka bohlabela bja tsela ye e lego gare ga Bethele le Shekeme.

20Ba ile ba re go Babenjamene: “Sepelang le yo lalela kua dirapeng tša merara 21mme le ntšhe mahlo dinameng. Ge basetsana ba Shilo ba etšwa go tlo bina nakong ya monyanya, le tsupologeng dirapeng tša merara. Yo mongwe le yo mongwe wa lena a ithopele mosadi go basetsana bao, gomme a boele naye nageng ya Benjamene. 22Ge botatagobona goba dikgaetšedi tša bona ba ka tla go lena21:22 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “lena” Seheberu se re “rena”. ba belaela, le21:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le” Seheberu se re “re”. re go bona: ‘Hle, re leseng re duleng nabo, ka gobane ga se ra ba tšea go lena ntweng gore e be basadi ba rena. Gomme ka ge le se la re fa bona, ga le na le molato wa go tshela keno yela ya lena.’ ”

23Babenjamene ba dira bjalo; yo mongwe le yo mongwe wa bona a ikgethela mosadi go basetsana ba ba bego ba bina kua Shilo gomme a mo tšhabiša. Ke gona ba boetšego nageng ya bona, ba tsošološa metse ya bona, mme ba dula moo. 24Ka yona nako yeo Baisraele ba bangwe le bona ba tloga, gomme monna yo mongwe le yo mongwe a ipoelela kgorong ya gabo, le lapeng la gagwe, karolong ye a e abetšwego ya naga.

25

21:25
Baahl. 17:6
Go be go se kgoši mo Israele mehleng yeo. Yo mongwe le yo mongwe o be a dira boithatelo.