Sepedi 2000 (NSO00)
20

Baisraele ba itokišetša ntwa

201Baisraele ka moka, go tloga Dane go fihla Beresheba, le go tloga nageng ya Gileade, ba ile ba emaema. Ba bokana pele ga Morena kua Mitsepa ka pelo e tee. 2Baetapele ba dikgoro ka moka tša Israele ba be ba le gona moo kgobokanong ye ya setšhaba sa Modimo, gomme go be go na le bahlabani ba go sepela ka maoto ba dikete tše makgolo a mane. 3Babenjamene ba kwa gore Baisraele ba bangwe ba bokane kua Mitsepa.

Baisraele ba re: “Re laodišetšeng tša tiragalo ye mpe ye.” 4Molefi yola motlabo wa gagwe a bolailwego a re: “Nna le motlabo wa ka re ile ra fihla Gibea, nageng ya Benjamene, ra lala gona. 5Bošego banna ba Gibea ba tla ba ntlhasela, gomme ba dikanetša ngwako. Ba be ba ikemišeditše go mpolaya; bakeng sa go mpolaya ba kata motlabo wa ka, mme a hwa. 6Ke ile ka tšea setopo sa gagwe, ka se ripaganya, gomme ka romela seripa kgorong ye nngwe le ye nngwe ya Israele. Batho bao ba dirile taba ye mpe ya bohlola mo nageng ya Israele. 7Bjale ge bohle le kgobokane mo lena Baisraele, rerišanang ka taba ye le kwane.”

8Setšhaba ka moka sa emelela mmogo sa re: “Go se be le o tee wa rena yo a yago gae, e ka ba mošašeng goba ka ngwakong. 9Sese se re tlago se dira motse wa Gibea: Re tla dira matengwa a go kgetha batho ba ba tlago hlasela Gibea.20:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “hlasela Gibea.” Seheberu se re “ba ba tlago ya Gibea.” 10Monna o tee go ba lesome mo nageng ya Israele o tla swarela madira dijo, mme ba bangwe bona ba tla ya ba otla Gibea20:10 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Gibea” Seheberu se re “Geba”. ka lebaka la taba ye mpe ye ba e dirilego mo Israele.” 11Ka gona banna ka moka ba Israele ba bokana ka morero o tee – go hlasela motse woo.

12Dikgoro tša Baisraele tša roma batseta nageng ka moka ya kgoro ya Benjamene gore ba re go bona: “Ke molato mang wo le o obilego wo? 13Bjale ge, re gafeleng dihlola tšeo tša Gibea gore re tle re di bolaye mme re tloše bobe bjo mo Israele.” Eupša Babenjamene ba se ke ba theetša Baisraelekabona. 14Ba ile ba tšwa metseng yohle ya Benjamene ba tla Gibea go tlo lwa le dikgoro tše dingwe ka moka tša Israele. 15-16Tšatšing leo ba rapa bahlabani ba dikete tše masome a mabedi a metšo ye e selelago metseng ya bona. Ntle le bao, baagi ba Gibea ba kgobokanya banna ba ba kgethilwego ba makgolo a a šupago20:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “a a šupago” Seheberu se re “a a šupago. Palong yeo ka moka go be go le banna ba ba kgethilwego ba makgolo a a šupago”. bao ba bego ba šomiša matsogo a nngele. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o be a kgona go foša leswika ka seragamabje a itia kgomo lenaka gomme a ka se tsoge a le phošitše. 17Baisraele ba bangwe bona ba rapa bahlabani ba ba hlahlilwego ba dikete tše makgolo a mane.

Ntwa le Babenjamene

18Baisraele ba ile ba ya felo ga tirelo kua Bethele, gomme fao ba botšiša Modimo ba re: “A ke kgoro efe ye e swanetšego go hlasela Babenjamene pele?”

Morena a ba fetola a re: “Ke kgoro ya Juda.”

19Ka gona Baisraele ba tšwa dira mosong wa le le latelago, gomme ba hloma mešaša kgauswi le motse wa Gibea. 20Ge ba yo hlasela madira a Benjamene, ba ile ba beakanya bahlabani gabotse go lebana le motse. 21Madira a Benjamene a tšwa motseng, mme tšatši leo ba bolaya bahlabani ba Baisraele ba dikete tše masome a mabedi a metšo ye mebedi. 22-23Ke moo Baisraele ba ilego felo ga tirelo mme ba lla pele ga Morena go fihlela mantšiboa. Ba mmotšiša ba re: “A re swanetše go yo lwa le bomorwarragorena Babenjamene gape?”

Morena a ba fetola a re: “Ee.”

Ka gona madira a Baisraele a ba le mafolofolo, gomme ba bea bahlabani ba bona gabotse gona mola ba bego ba ba beile maabane a ntshe. 24Ba yo hlasela madira a Babenjamene lekga la bobedi. 25Le ka lekga le Babenjamene ba tšwa Gibea gomme tšatši leo ba bolaya bahlabani ba Baisraele ba ba hlahlilwego ba dikete tše lesome le tše seswai. 26Ke moo Baisraele – setšhaba ka moka – ba ilego Bethele, mme ba fihla ba lla. Ba dula moo pele ga Morena ba ikonne dijo go fihlela mantšiboa. Ba dira dihlabelo tša kagišano le tša go tšhungwa ka moka pele ga Morena. 27-28Polokelo ya Kgwerano ya Modimo e be e dula moo Bethele mehleng yeo, gomme e hlokometšwe ke Finease, morwa wa Eleasara, Eleasara morwa wa Arone. Setšhaba se ile sa botšiša Morena sa re: “Na re tšwe dira gape re yo lwa le bomorwarragorena, Babenjamene, goba re lese?”

Morena a ba fetola a re: “Tšwaang dira. Ka moswane ke tla ba gafela diatleng tša lena.”

29Ka gona Baisraele ba bea balaledi go dikologa Gibea. 30Ka lekga le la boraro, ge ba etla go lwa le Babenjamene, ba bea bahlabani ba bona go lebana le Gibea, bjalo ka makgeng a pele. 31Babenjamene ba tšwa go tlo lwa, gomme ba išwa kgole le motse. Bjalo ka maloba ba ile ba thoma go bolaya Baisraele ba bangwe molaleng, tseleng ya go ya Bethele le tseleng ya go ya Gibea. Ba bolaya Baisraele ba e ka bago ba masome a mararo. 32Babenjamene ba re: “Re ba fentše bjalo ka maloba.”

Baisraele ba be ba kwane gore ba katakate gore ba ba tloše motseng ba ba iše kua ditseleng. 33Ka gona, ge bontši bja madira a Baisraele bo gomela morago mme bo ipopa gape kua Baale-Tamare, banna bale ba bego ba dikaneditše Gibea ba rutlologa mo ba bego ba laletše ntshe mola molaleng wa motse.20:33 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “motse”, ke go re Gibea. Seheberu se re “Geba”. 34Banna ba dikete tše lesome bao ba hlaotšwego go Baisraele ka moka ba hlasela Gibea, gomme ntwa ya ba ye šoro. Babenjamene ba be ba sa lemoge gore ba batametše go fedišwa. 35Morena a gafela Babenjamene diatleng tša Baisraele. Tšatšing leo Baisraele ba bolaya manaba a dikete tše masome a mabedi le tše tlhano le lekgolo, 36gomme Babenjamene ba lemoga gore ba fentšwe.

Ka moo Baisraele ba fentšego ka gona

Bontši bja madira a Baisraele bo ile bja boela morago ka gobane bo be bo tshephile banna ba ba bego ba laletše go dikologa Gibea. 37Banna bao ba ile ba kganyelela Gibea ka bjako; ba bolaya yo mongwe le yo mongwe fao. 38Bontši bja madira a Baisraele le banna bale ba bego ba laletše ba be ba kwane ka sešupo. Ge ba bona leru le legolo la muši le kuelela motseng, 39Baisraele bale ba bego ba le kua go lwewago gona ba be ba swanetše go retologa. Ka nako yeo Babenjamene ba be ba šetše ba bolaile Baisraele bale ba masome a mararo. Ka pelong ba be ba re: “Ruri, re tloga re ba fentše bjalo ka maloba.” 40Gwa napa gwa bonagala sešupo sela; leru la muši la thoma go kuelelela godimo le etšwa motseng. Babenjamene ba lebelela morago, gomme ba makala ge ba bona motse ka moka o lauma kgabo ya mollo. 41Ke mo Baisraele ba retologilego, gomme Babenjamene ba thoma go tlalelwa ka gobane ba ile ba lemoga gore ba kgauswi le go fedišwa. 42Ba tšhaba Baisraele ba leba lešokeng, eupša ba se ke ba phologa. Ba gakanega gare ga bontši bja madira le banna bale ba bego ba etšwa motseng,20:42 Mohlomongwe go swanetše go balwa “motseng” Seheberu se re “metseng”. gomme ba fedišwa. 43Baisraele ba dikanetša manaba a bona, gomme ba ba rakediša go tloga moo ba bego ba khuditše gona go ba go yo fihla ka bohlabela bja Gibea, ba tšama ba ba bolaya.20:43 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse. 44Go ile gwa bolawa bahlabani ba Babenjamene ba dikete tše lesome le tše seswai, bohle e le bahlabani ba bagale. 45Ba bangwe ba retologa ba tšhabela lešokeng kua letlapeng la Rimone. Ditseleng tše kgolo go ile gwa bolawa ba dikete tše tlhano ba bona. Baisraele ba rakediša ba ba šetšego go yo fihla Gidomo, ba bolaya ba dikete tše pedi. 46Babenjamene ba ba bolailwego mohlang woo e bile ba dikete tše masome a mabedi le tše tlhano, ka moka ga bona e le bahlabani ba bogale.

47Fela banna ba makgolo a a selelago ba ile ba kgona go tšhabela lešokeng letlapeng la Rimone, gomme ba dula moo dikgwedi tše nne. 48Baisraele ba boa ba hlasela Babenjamene bale ba bangwe, gomme ba bolaya se sengwe le se sengwe se ba se hwetšago – batho, gotee le diruiwa. Ba tšhuma motse wo mongwe le wo mongwe moo tikologong yeo.