Sepedi 2000 (NSO00)
1

Kgoro ya Juda le ya Simeone di thopa Adoni-Beseke

11Ka morago ga lehu la Joshua setšhaba sa Israele se ile sa botšiša Morena sa re: “Ke efe ya dikgoro tša rena ye e swanetšego go ba ya mathomo ya go yo hlasela Bakanana?”

2Morena a ba fetola a re: “Kgoro ya Juda a e ye pele. Ke ba gafela naga ye.”

3Batho ba Juda ba re go batho ba Simeone: “Yaang le rena nageng yeo re aroletšwego yona, mme re lweng le Bakanana mmogo. Ka morago re tla ya le lena nageng yeo le e aroletšwego.” Ka gona kgoro ya Simeone 4le ya Juda tša ya ntweng mmogo. Morena a gafela Bakanana le Baperise diatleng tša bona, gomme ba fenya banna ba dikete tše lesome kua Beseke. 5Ba hwetša Adoni-Beseke moo mme ba lwa le yena. 6O ile a tšhaba, fela ba mo rakediša, ba mo swara, mme ba mo ripa menwana ye megolo ya maoto le ya diatla. 7Adoni-Beseke a re: “Magoši a masome a a šupago ao a ripilwego menwana ye megolo ya maoto le ya diatla a be a topa marathana ka fase ga tafola ya ka. Bjale Modimo o ntirile se ke ilego ka ba dira sona.” A išwa Jerusalema moo a hwetšego gona.

Kgoro ya Juda e thopa Jerusalema le Hebrone

8Banna ba Juda ba ile ba hlasela Jerusalema mme ba e thopa. Ba bolaya batho ba yona mme ba tšhuma motse woo. 9Ka morago ga moo ba tšwela pele go yo lwa le Bakanana bao ba bego ba dula nageng ya dithaba le nagengtlase le nageng ya ka borwa ye e omilego. 10Ba hlasela Bakanana ba ba bego ba dula motseng wa Hebrone wo o bego o bitšwa Kiriate-Arba. Moo ba fenya kgorwana ya Sheshai le ya Ahimane le ya Talmai.

Otniele o thopa motse wa Debire

(Josh. 15:13-19)

11Go tloga moo banna ba Juda ba hlasela motse wa Debire, woo ka nako yeo o bego o bitšwa Kiriate-Sefere. 12Yo mongwe wa bona yo a bitšwago Kalebe a re: “Monna yo a ka hlaselago Kiriate-Sefere mme a e thopa ke tla mo fa morwedi wa ka, Aksa, gore e be mosadi wa gagwe.” 13Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe, a thopa motse woo, ka gona Kalebe a mo neela Aksa, morwediagwe, gore e be mosadi wa gagwe. 14Ge ngwetši e goroga mošašeng wa Otniele, yena a e tutuetša1:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “yena a e tutuetša” Seheberu se re “Aksa a tutuetša Otniele”. gore e kgopele tatagoyona tšhemo. Aksa a fologa pokolo, gomme Kalebe a mmotšiša gore o nyaka eng. 15Yena a mo fetola a re: “Mphe mpho ya taelano. Ka ge karolo ye o mphilego yona e le nageng ye e omilego, mphe le methopo.” Ka gona Kalebe a mo fa methopo ya ka tletlolo le ya ka tlase.

Go fenya ga kgoro ya Juda le ya Benjamene

16Ditlogolo tša ratswalagoMoshe, Mokene, di ile tša tloga le batho ba kgoro ya Juda Jeriko, motseng wa mehlare ya mepalema, tša ya nageng ye e omilego, ka borwa bja Arade kua Juda. Moo tša dula gare ga Baamaleke.1:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Baamaleke” Seheberu se re “setšhaba”. 17Batho ba kgoro ya Juda ba ile ba ya le ba kgoro ya Simeone, gomme ba fenya Bakanana bao ba bego ba dula motseng wa Tsefate. Ba o pšhatla mme ba o rea leina la Horma.1:17 “Horma” Leina le ka Seheberu le ra go re “go pšhatla”. 18-19Morena a thuša batho ba Juda, gomme ba thopa naga ya dithaba. Eupša ba se ke ba thopa1:18-19 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ba se ke ba thopa” Seheberu se re “ba thopa”. Gasa goba Ashkelone goba Ekrone, goba dinaga tše di bego di bapile le tšona. Batho bao ba bego ba dula moo go ipata le lebopo la lewatle ba be ba na le makoloi a ntwa a tshipi; ka gona batho ba Juda ba se ke ba kgona go ba leleka. 20

1:20
Josh. 15:13-14
Bjalo ka ge Moshe a be a laetše, Hebrone e ile ya fiwa Kalebe, yo a ilego a leleka dikgorwana tše tharo tša Anake motseng. 21
1:21
Josh. 15:63
2 Sam. 5:6
1 Dikr. 11:4
Eupša batho ba kgoro ya Benjamene ba se ke ba leleka Bajebuse ba ba bego ba dula Jerusalema. Go tloga ka nako yeo Bajebuse ba dutše le batho ba Benjamene moo.

Kgoro ya Efraime le ya Manase di thopa Bethele

22-23Batho ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba ile ba yo hlasela motse wa Bethele, woo mehleng yeo o bego o bitšwa Luse. Morena a ba thuša. Ba romela dihlodi motseng. 24Dihlodi tšeo tša bona monna a etšwa moo motseng, gomme tša re go yena: “Re laetše felwana moo re ka tsenago gona, mme re tla go dira ka botho.” 25Ka fao monna yoo a ba laetša, gomme banna ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba bolaya bohle moo motseng, ntle le monna yola le ba kgorwana ya gabo ka moka. 26Ka morago monna yoo a ya nageng ya Bahete, a aga motse fao, mme a o rea leina la Luse, leo le bjale e sa lego leina la wona.

Batho bao Baisraele ba ilego ba se ke ba ba leleka

27

1:27-28
Josh. 17:11-13
Kgoro ya Manase e ile ya se ke ya leleka batho bao ba bego ba dula metseng ya Bethe-Sheane, Taanake, Doro, Jibleamo, Megido, le metsaneng ya kgauswi le yona; Bakanana ba ile ba ikgethela go dula moo. 28Ge Baisraele ba eba le maatla go feta pele, ba ile ba gapeletša Bakanana go ba šomela, fela ba se ke ba ba leleka ka moka.

29

1:29
Josh. 16:10
Kgoro ya Efraime e ile ya se ke ya leleka Bakanana ba ba bego ba agile motseng wa Gesere, ka gona Bakanana ba no fela ba dula moo le bona.

30Kgoro ya Sebulone e ile ya se ke ya leleka batho motseng wa Kitrone le go wa Nahalole. Bakanana bao ba ile ba no fela ba dula moo nabo, gomme ba gapeletšwa gore ba ba šomele.

31Kgoro ya Asere e ile ya se ke ya raka batho ba ba bego ba agile motseng wa Ako, wa Sidone, wa Mahalebe, wa Akesibe, wa Helba, wa Afeke, le wa Rehobo. 32Batho ba Asere ba ile ba dula le Bakanana ba agišana nabo, ka ge ba ile ba se ke ba ba leleka.

33Kgoro ya Naftali e ile ya se ke ya leleka batho ba ba bego ba dutše motseng wa Bethe-Shemeshe le wa Bethe-Anate. Ba ile ba dula le Bakanana ba agišana nabo, eupša ba ba gapeletša gore ba ba šomele.

34Baamore ba ile ba thibelela batho ba kgoro ya Dane kua nageng ya dithaba, mme ba se ke ba ba lesa ba theogela molaleng. 35Baamore ba ikgethela go dula kua Ayalone le Shaalbime le thabeng ya Herese, eupša batho ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba ba gatelela, gomme ba ba gapeletša gore ba ba šomele.

36Ka leboa la Sela mollwane wa Baedomo1:36 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Baedomo” Seheberu se re “Baamore”. o be o putla Sefateng sa Diphepheng.

2

Morongwa wa Morena kua Bokime

21Morongwa wa Morena o kile a tloga Gilgale a ya Bokime gomme a re go Baisraele: “Ke le ntšhitše Egepeta ka le tliša nageng ye ke e enetšego borakgolokhukhu ba lena, ka re: ‘Nka se tsoge ke fedišitše kgwerano ya ka le lena, 2

2:2
Eks. 34:12-13
Doit. 7:2-5
fela le lena le se ke la dira kgwerano le batho ba ba dulago mo nageng ye. Le phušole dialetare tša bona.’ Eupša ga se la dira se ke le boditšego sona. Le diretšeng? 3Ka lebaka leo, bjale ke le botša gore nka se leleke batho ba ge le le gare le tsena. E tla ba manaba2:3 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “manaba” Seheberu se re “mahlakore”. a lena, mme le tla goketšwa ke ge ba khunamela medimo ya bona.” 4Ge morongwa a fetša go realo, setšhaba sa Israele ka moka sa thoma go hlaboša mantšu sa lla, 5mme ke ka moo felo fao go bitšwago Bokime.2:5 “Bokime” Leina le ka Seheberu le ra go re “bao ba llago”. Ba ile ba direla Morena dihlabelo fao.

Lehu la Joshua

6Joshua o ile a laelana le Baisraele, mme yo mongwe le yo mongwe a boela karolong ya gagwe ya naga a dula go yona. 7Ge Joshua a be a sa phela, setšhaba sa Israele se be se direla Morena, mme le ka morago ga lehu la gagwe ba ile ba tšwela pele le go mo direla ge bagolo bale ba bonego dilo ka moka tše kgolo tše Morena a di diretšego Baisraele ba sa phela. 8Mohlanka wa Morena, Joshua, morwa wa Nunu, o ile a hlokafala a na le mengwaga ye lekgolo le lesome. 9

2:9
Josh. 19:49-50
A bolokwa karolong ya gagwe ya naga kua Timnate-Herese, nageng ya dithaba ya Efraime, ka leboa la thaba ya Gaashe. 10Moloko woo ka moka le wona o ile wa hwa, gomme moloko wo o o latelago wa lebala Morena le seo a se diretšego Baisraele.

Baisraele ba lesa go khunamela Morena

11Gomme setšhaba sa Israele sa dira sebe pele ga Morena, sa thoma go direla boBaale. 12Ba furalela Morena, Modimo wa borakgolokhukhu ba bona, yo a ba ntšhitšego Egepeta, mme ba thoma go khunamela medimo ye mengwe, medimo ya ditšhaba tšeo di bego di bapile le bona. Ba e obamela mme ba rumola Morena. 13Ba furalela Morena mme ba direla boBaale le boAstarte. 14Ka gona Morena a ba tukela bogale, mme a ba gafela diatleng tša bahlakodi bao ba ilego ba ba tšeela dithoto tša bona. A lesa manaba ao a bapilego le bona a ba fenya, mme ba se sa kgona go itšhireletša. 15Ka nako ye nngwe le ye nngwe ge ba eya ntweng, Morena o be a ba hlanamela, bjalo ka ge a be a ile a ena. Ba ile ba ba matshwenyegong a magolo.

16Ka gona Morena a ba fa baetapele ba go ba phološa go bahlakodi ba bona. 17Eupša baetapele bao ba ba hlokomologa. Baisraele ba se botegele Morena, eupša ba obamela medimo ye mengwe. Botatagobona bona ba be ba phetha ditaelo tša Morena, fela moloko wo wona wa phakiša wa lesa go di phetha. 18Nako ye nngwe le ye nngwe ge Morena a ba fa moetapele, o be a mo thuša mme a phološa setšhaba manabeng a sona ge yena moetapele yoo a sa phela. Morena o be a ba šokela ka gobane ba be ba tsetla ge manaba a bona a ba tshwenya a ba gateletše. 19Eupša ge moetapele yoo a ehwa, batho ba be ba boela ditseleng tša bona tša kgale mme ba itshwara gampe go feta botatagobona. Ba be ba obamela medimo ye mengwe ba e direla, mme ba ngangabala ba itshepelela ka ditsela tša bona tše mpe. 20Morena o be a tukela Baisraele bogale gomme a re: “Setšhaba se se lahlile kgwerano ye ke laetšego borakgolokhukhu ba bona gore ba e botegele. Ka gobane ga se ba ntheeletša, 21nka se sa leleka le se tee sa ditšhaba tše di bego di sa le mo nageng ge Joshua a ehwa. 22Ke tla ba leka ka ditšhaba tše, gore ke bone ge eba ba tla sepela ka ditsela tša ka bjalo ka borakgolokhukhu ba bona.” 23Ka gona Morena a lesa ditšhaba tšeo tša dula moo nageng. A se ke a ba gafela diatleng tša Joshua, goba a ba leleka ka pela ka morago ga lehu la gagwe.

3

Ditšhaba tše di ilego tša šala moo nageng

31Ka gona, Morena a šadiša ditšhaba tše dingwe moo nageng go leka Baisraele ba ba bego ba sa tsebe dintwa tšela tša Kanana. 2O ile a dira seo e le fela go ruta moloko wo mongwe le wo mongwe wa Baisraele ntwa, gagologolo bao ba bego ba se ba ka ba ya ntweng. 3Ba ba ilego ba leswa moo nageng e be e le ba metse ye mehlano ya Bafilista, Bakanana ka moka, Basidone, le Bahibe ba ba bego ba dula thabeng ya Lebanone, go tloga thabeng ya Baale-Hermone go ba go yo fihla sefateng sa Hamate. 4E be e tla ba go leka Baisraele gore Morena a bone ge eba ba tla phetha ditaelo tše a di filego borakgolokhukhu ba bona ka Moshe, goba ba ka se di phethe. 5Ka fao setšhaba sa Israele sa dula gare ga Bakanana, Bahete, Baamore, Baperise, Bahibe le Bajebuse. 6Ba nyalelana le bona, mme ba khunamela medimo ya bona.

Otniele

7Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe pele ga Morena Modimo wa sona, sa mo lebala sa khunamela boBaale le dikota tša borapedi. 8Ka gona Morena a befelelwa Baisraele mme a lesa Kgoši Kushane-Rishataime wa Mesopotamia a ba thopa, mme a ba buša mengwaga ye seswai. 9Ke mo Baisraele ba lletšego Morena, mme yena a ba romela motho yo a ilego a ba lokolla. Yena e be e le Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe. 10Moya wa Morena wa mo aparela, gomme ya ba moetapele wa Baisraele. Otniele a ya ntweng, gomme Morena a gafela kgoši ya Mesopotamia diatleng tša gagwe. 11Go ile gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a mane. Ka morago Otniele a hwa.

Ehude

12Setšhaba sa Israele se ile sa dira sebe gape pele ga Morena. Ka lebaka la taba yeo Morena a dira gore Kgoši Eglone wa Moaba a be le maatla go feta Baisraele. 13Eglone a bokanya Baamone le Baamaleke; bona ba fenya Baisraele gomme ba thopa Jeriko, motse wa mehlare ya mepalema. 14Baisraele ba hlankela Eglone mengwaga ye lesome le ye seswai.

15Ka morago ba llela Morena, gomme yena a ba romela monna wa go tla go ba lokolla. Yoo e be e le Ehude, monna wa nngejane, morwa wa Gera, wa kgoro ya Benjamene. Setšhaba sa Israele sa romela diloba go Kgoši Eglone wa Moaba ka yena. 16Ehude o be a itiretše tšhoša ya magale a mabedi, mme botelele bja yona e ka ba disentimetara tše masome a mane le tše di selelago. O be a e tlemelela ka lehlakoreng la gagwe la go ja, ka gare ga diaparo tša gagwe. 17A iša diloba tšeo go Eglone yo e bego e le monna wa go nona kudu. 18Ge Ehude a seno mo fa diloba tšeo o ile a tloga le banna bale ba bego ba di rwele ge ba boela gae. 19Fela yena a ba gomela mo go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika, kgauswi le Gilgale, mme a boela go Eglone a re: “Kgoši, ke go swaretše molaetša wa ka thopeng.”

Ka gona kgoši a laela bahlanka ba gagwe a re: “Re tlogeleng re nnoši!” Mme ka moka ga bona ba tšwa.

20Bjale, ge kgoši a sa dutše a nnoši ka phapošing ya gagwe ye e fodilego ya kua tlhakeng ya ntlo, Ehude a mmatamela a re: “Ke go swaretše molaetša wo o tšwago go Modimo.” Kgoši a ema ka maoto. 21Ka letsogo la nngele Ehude a ntšha tšhoša yela moo lehlakoreng la gagwe la go ja mme a e tsotsometša dimpeng tša kgoši. 22Tšhoša ka moka ya sobelela le maswaro, mme mabipi a e pipetša ka gobane Ehude o ile a se ke a e ntšha dimpeng tša kgoši. Tšhoša yeo ya tšwelela ka morago.3:22 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Tšhoša yeo ... morago” Seheberu ga se kwagale gabotse. 23Ke moo Ehude a tšwetšego mathuding, a tswalela mejako, a e kgonya, 24mme a tloga. Bahlanka bale ba tla ba hwetša mejako e kgontšwe, fela ba no gopola gore kgoši o ka gare, o sa ithoma. 25Ba ile ba leta moo go fihlela ba thoma go belaela, mme ge ba bona a sa bule mejako, ba tšea sekgonyo ba e kgonyolla. Ba makala ba bona mong wa bona fao, a rapaletše fase a hwile.

26Ehude o ile a tloga mola ba sa letile, a sepela a ba a feta mola go bego go le medimo ya go betlwa ka maswika mme a tšhabela Seira. 27Ge a fihla moo a letša phalafala nageng ya dithaba ya Efraime go biletša banna ba Israele ntweng, mme a ba eta pele ba theoga dithaba. 28A re go bona: “Ntateleng! Morena o gafetše Bamoaba, manaba a lena, diatleng tša lena.” Ka gona ba latela Ehude ba theoga mme ba thopa madibogo a Jordane; ba se ke ba lesa le monna o tee a tshela. 29Tšatši leo ba bolaya bahlabani ba e ka bago ba dikete tše lesome ba Bamoaba ba go tia ba dinatla; gwa se be le o tee wa bona yo a phologago. 30Baisraele ba fenya Bamoaba tšatši leo, gomme gwa ba le khutšo nageng mengwaga ye masome a seswai.

Shamgare

31Moetapele yo a ilego a latela Ehude e bile Shamgare, morwa wa Anate. Le yena o ile a phološa Baisraele ka go bolaya Bafilista ba makgolo a a selelago ka phata ya go gapa dipholo.