Sepedi 2000 (NSO00)
15

151Ka morago ga matšatši Simsone a yo bona mosadi wa gagwe nakong ya ge go bunwa korong, mme a mo išetša le putšane. A re go tatago mosadi wa gagwe: “Ke nyaka go yo bona mosadi wa ka ka phapošing ya gagwe.”

Eupša yena a se ke a mo dumelela gore a tsene ka moo. 2A re go Simsone: “Ke ile ka gopola gore ga o sa mo nyaka le gatee, ka gona ka mo fa mogwera wa gago. Fela ngwanabo yo monnyane ke yo mobotse go mo feta. O ka tšea yena sebakeng sa yola.”

3Simsone a re: “Bjale gona nka se be le molato wa se ke tlago se dira Bafilista!” 4Ka gona a ya a swara diphukubje tše makgolo a mararo, a di tlemaganya mesela ka dipedi ka dipedi, mme moo mahutong a tlemelela dithutse. 5A tšhuma dithutse tšeo mme a lesa diphukubje tša tšhabela mašemong a Bafilista a korong. Ka tsela ye a se ke a tšhuma fela korong ye e bego e bunnwe, eupša a tšhuma le ye e bego e sa le lehlakeng, gotee le dirapa tša merara le tša mehlware. 6Ge Bafilista ba botšiša gore ke mang yo a dirilego taba yeo, ba kwa gore e dirilwe ke Simsone ka gobane ratswalagwe, monna wa Timna, o neetše mogwera wa Simsone mosadi yola wa Simsone. Ka gona Bafilista ba ya ba tšhuma mosadi yoo a hwa, ba ba ba tšhuma le ngwako wa tatagwe.15:6 “ba tšhuma mosadi yoo ... ngwako wa tatagwe” goba “ba tšhuma mosadi yoo le ba lapa labo ba hwa”

7Simsone a re go bona: “Ea, le dira ka mokgwa wo! Ke ena gore nka se lese go le otla go fihlela ke lefeleditše batho bao ka lena!” 8A ba hlasela ka bogale mme a bolaya ba bantši ba bona. Ke moo a tlogilego a yo itulela ka mphatšeng legageng kua Ethamo.

Simsone o fenya Bafilista

9Bafilista ba tla ba hloma mešaša Juda, gomme ba itokišetša go hlasela motse wa Lehi. 10Banna ba Juda ba ba botšiša ba re: “Ke ka lebaka lang le nyaka go re hlasela?”

Bona ba ba fetola ba re: “Re tlile go swara Simsone gore re mo dire se a re dirilego sona.” 11Ka gona banna ba dikete tše tharo ba Juda ba ya mphatšeng kua Ethamo gomme ba re go Simsone: “A ga o tsebe gore Bafilista ba a re buša? O re dirile eng?”

Simsone a ba fetola a re: “Ke ba dirile se ba ntirilego sona.”

12Banna bao ba re: “Re tlile mo go tlo go tlema, gore re tle re go gafele diatleng tša bona.”

Simsone a re: “Nkeneleng gore lena ka bolena le ka se mpolaye.”

13Bona ba re: “Go lokile, re tlilo go tlema fela mme ra go gafela go bona. Re ka se go bolaye le gatee.” Ka gona ba mo tlema ka dithapo tše pedi tše mpsha mme ba boa naye mphatšeng.

14Ge a fihla Lehi, Bafilista ba tla ba kganyelela go yena ba mo goelela. Ka bjako maatla a Morena a mo tiiša, gomme a thaola dithapo tšela di bego di mo tlemile diatla le matsogo mo nkego o thaola tlhale ye e swelego. 15Ke moo a bonego mohlagare wa pokolo ye e sa tšogo hwa. A inama a o topa, gomme a bolaya banna ba sekete ka wona. 16Ka fao Simsone a opela a re:

“Ka mohlagare wa pokolo ke bolaile banna ba sekete;

ka mohlagare wa pokolo ke ba bolaile15:16 “bolaile” Lentšu le le kwagala bjalo ka Seheberu ge se re “pokolo”. thoo.”

17Ka morago ga moo a lahla mohlagare wola. Felo fao taba yeo e diregilego gona go ile gwa rewa leina la Ramate-Lehi.15:17 “Ramate-Lehi” Leina le ka Seheberu le ra go re “Mmoto wa Mohlagare wa pokolo”.

18Gomme Simsone a swarwa ke lenyora kudu, ka gona a llela Morena a re: “Ke wena o dirilego gore nna, mohlanka wa gago, ke fenye batho ba ka mokgwa wo mogolo wo; a bjale ke tlile go hwa ka lenyora mme ka thopša ke Bafilista ba ba go se bolle?” 19Ka fao Morena a pharola sekhese sa moo Lehi mme sa tšwa meetse. Simsone a a nwa mme a thoma go ikwa a le kaone kudu. Ka gona mothopo woo wa rewa leina la Hakore;15:19 “Hakore” Leina le ka Seheberu le ra go re “yo a llago”. le bjale o sa le gona moo Lehi.

20Simsone o etile Baisraele pele mengwaga ye masome a mabedi mehleng ya ge Bafilista ba buša naga.