Sepedi 2000 (NSO00)
14

Simsone le mosetsana wa Timna

141Ka letšatši le lengwe Simsone a theogela Timna, moo a ilego a bona mosetsana yo mongwe wa Mofilista. 2O ile a boela gae gomme a re go tatagwe le mmagwe: “Go na le mosetsana yo mongwe wa Mofilista kua Timna yo ke mo kganyogilego. Sepelang le yo nkgopelela yena; ke nyaka go mo nyala.”

3Eupša tatagwe le mmagwe ba mmotšiša ba re: “Ke ka lebaka lang o ka ya wa nyala mosadi kua Bafilisteng o tseba ba sa bolle? A ga o kgone go hwetša ngwanenyana mo kgorwaneng ya gaborena, gare ga setšhaba sa gaborena?”

Fela Simsone a re go tatagwe: “Ke yena yo ke nyakago gore o nkgopelele yena. O a nkgahla.”

4Batswadi ba gagwe ba be ba sa tsebe gore Simsone o tutuetšwa ke Morena gore a dire taba yeo, ka gobane Morena o be a nyaka lebaka la go lwa le Bafilista. Ka nako yeo Bafilista ba be ba buša Baisraele.

5Ka gona Simsone a theogela Timna a na le tatagwe le mmagwe. Ge ba sepela ba putla dirapa tša merara fao, gwa rotoga tau ya lerojana e rora e etla go mo hlasela. 6Ka bjako moya wa Morena wa tiiša Simsone, gomme a gagoganya tau yela ka diatla a se a swara selo, mo nkego ke putšane. Eupša a se ke a botša batswadi ba gagwe seo a se dirilego.

7Ke moka a ya a bolela le mosetsana yola, gomme mosetsana a mo kgahlela pele. 8Ka morago ga matšatši a se makae Simsone a boela go yo mo nyala. Tseleng a phamogela ka thoko go yo bona tau yela a e bolailego, gomme a makala ge a hwetša motšhitšhi wa dinose le mamapo ka gare ga setoto sela. 9A rafela dinose tšeo diatleng gomme a tšama a eja. A ya go tatagwe le mmagwe a ba fa mamapo a mangwe. Ba a a ja, fela Simsone a se ke a ba botša gore o rafile mamapo ao ka setotong sa tau.

10Tatagwe a ya ga bokgarebe, gomme Simsone a dira monyanya moo. Seo e be e le setlwaedi sa thaka ya tshogana. 11Ge Bafilista ba mmona, ba tliša masogana a masome a mararo go tlo dula le yena. 12Simsone a re go bona: “A ke le hlabeleng nyepo. Ke tla fa yo mongwe le yo mongwe wa lena seaparo le diaparo tša botšhepi ge le ka kgona go nnyepollela yona pele ga ge matšatši a a šupago a monyanya a feta. 13Ge le ka se kgone, gona yo mongwe le yo mongwe wa lena o swanetše go mpha diaparo tšeo.”

Bona ba re: “Re hlabele nyepo ya gago, re e kwe.”

14Simsone a re: “Thai!

“Dijo di tšwile mojing;

bose bo tšwile senatleng.”

Ka morago ga matšatši a mararo ba be ba sešo ba nyepolla nyepo yela.

15Ka letšatši la bone14:15 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “la bone” Seheberu se re “la bošupa”. ba re go mosadi wa Simsone: “Goketša monna wa gago gore a re nyepollele nyepo yeo. Ge o ka se dire bjalo re tla go tšhuma ka mollo le ngwako wa tatago.14:15 “re tla go tšhuma ... ngwako wa tatago” goba “re tla tšhuma wena le ba lapa leno” Le re laleditše gore le tle le re hule. A ga go bjalo?”

16Ka gona mosadi wa Simsone a ya go yena a lla a re: “Ga o nthate! O ntlhoile! O hlabetše masogana a gešo nyepo gomme nna ga se wa nnyepollela yona!”

Simsone a re: “Bona, le tate le mme ga se ka ba nyepollela yona. Ke ka lebaka lang ke swanetše go e nyepollela wena?” 17Mosadi a lla moo pele ga gagwe matšatši ao a šupago a monyanya. Fela ka letšatši la bošupa Simsone a mo nyepollela nyepo yeo ka gobane o be a mo phegeletše kudu. Mosadi yola a ya a botša Bafilista. 18Ka gona, ka letšatši la bošupa, pele ga ge Simsone a tsena ka phapošing ya malao,14:18 Mohlomongwe go swanetše go balwa “phapošing ya malao” Seheberu se re “letšatši”. banna ba motse woo ba re go yena:

“Ke eng se se ka phalago todi ka bose?

Ke eng se se ka fetago tau ka maatla?”

Simsone a ba fetola a re:

“Ge le ka be le se la lema ka sethole sa ka,

le ka be le se la nyepolla nyepo ya ka.”

19Ke moka moya wa Morena wa mo tiiša, mme a theogela Ashkelone moo a ilego a bolaya banna ba masome a mararo, a ba apola diaparo tša botšhepi, a di neela banna bale ba nyepolotšego nyepo yela. Ka morago ga moo a gomela gae a befedišitšwe ke seo se diregilego, 20mme mosadi wa gagwe a neelwa monna yo e bego e le lekgetla la gagwe moo monyanyeng.