Sepedi 2000 (NSO00)
13

Matswalo a Simsone

131Baisraele ba ile ba dira sebe gape pele ga Morena, gomme yena a dira gore Bafilista ba ba buše mengwaga ye masome a mane.

2Mehleng yeo go be go na le monna yo a bitšwago Manoa, wa motse wa Tsora. E be e le wa kgoro ya Dane. Mosadi wa gagwe e be e le moopa. 3Morongwa wa Morena a iponagatša go yena gomme a re: “Ga se wa ka wa belega, eupša o tla ima mme wa ba le morwa. 4O itlhokomele o se ke wa nwa beine goba bjala, goba wa ja sejo se se iletšwago, 5

13:5
Num. 6:1-5
ka gobane o tla ima, wa tla wa belega ngwana wa mošemane. A se ke a kotwa moriri, ka gobane go tloga matswalong a gagwe o tla abelwa Morena ya ba Monasire.13:5 “Monasire” Motho yo a laetšago gore o ikgafetše go Modimo ka go ena gore a ka se ke a nwa beine goba bjala goba a kotwa moriri, goba a kgwatha ditopo. Lebelela Num. 6:1-8. O tla thoma go phološa Baisraele go Bafilista.”

6Ke moo mosadi yoo a ilego go monna wa gagwe a re go yena: “Go be go tlile monna wa Modimo mo go nna, mme a boifiša bjalo ka Morongwa wa Modimo. Ga se ka mmotšiša gore o tšwa kae, le gona ga se a mpotša leina la gagwe. 7Fela se a mpoditšego sona ke gore ke tla ima ka ba le ngwana wa mošemane. O mpoditše le gore ke se ke ka nwa beine goba bjala, goba ka ja sejo se se iletšwago, ka gobane mošemane yoo o tla abelwa Modimo ya ba Monasire bophelo bja gagwe ka moka.”

8Ke moo Manoa a rapetšego Morena a re: “Hle, Mong wa ka, dira gore monna yola wa Modimo yo o bego o mo romile a tle gape go rena mme a re botše gore re swanetše go dira eng ka mošemanyana yoo ge a tswetšwe.”

9Modimo o ile a dira se Manoa a se kgopetšego, mme Morongwa wa Modimo a boela go mosadi yola ge a sa dutše kua mašemong. Manoa, monna wa gagwe, o be a se na le yena, 10ka gona mosadi a kganyelela go yena mme a re: “Bona! Monna yola a bego a tlile go nna letšatši lela o iponagaditše go nna gape.”

11Manoa a ema mme a latela mosadi wa gagwe. A ya go monna yoo mme a mmotšiša a re: “A ke wena monna yola a boletšego le mosadi wa ka?”

Monna yoo a mo fetola a re: “Ee.”

12Ke moo Manoa a mmotšišitšego a re: “Ge se o se boletšego se phethegile, mošemanyana yoo o swanetše go dira eng? A o swanetše go phela bjang?”

13Morongwa a mo fetola a re: “Mosadi wa gago o swanetše go hlokomela gore a dire tšohle tše ke mmoditšego tšona. 14A se ke a ja selo se se tšwago morareng; a se ke a nwa beine goba bjala, goba a ja sejo se se iletšwago. O swanetše go dira tšohle tše ke mmoditšego tšona.”

15-16Manoa o be a sa tsebe gore monna yoo ke Morongwa wa Morena, ka gona a re go yena: “Hle, o se ke wa sepela gonabjale. A re go apeele putšane.”

Eupša Morongwa wa Morena a re: “Le ge nka dula, nka se je dijo tša gago. Fela ge o nyaka go dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, se tšhumele Morena.”

17Manoa a mo fetola a re: “Re botše leina la gago, gore re tle re kgone go go hlompha ge seo o se boletšego se phethegile.”

18

13:18
Gen. 32:30
Morongwa wa Morena a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go tseba leina la ka? Ke leina le le makatšago.”13:18 “leina le le makatšago” goba “leina le le utilwego”

19Ka gona Manoa a tšea putšane le kabelo ya bupi a di tšhuma aletareng ya matlapa, a di tšhumela Morena yo a dirago dimakatšo.13:19 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “yo a dirago dimakatšo.” Seheberu se re “mme a dira dimakatšo Manoa le mosadi wa gagwe ba lebeletše.” 20-21Ge kgabo e laumela godimo e etšwa aletareng, Manoa le mosadi wa gagwe ba bona Morongwa wa Morena a rotogela legodimong a le moo kgabong ya mollo. Ke gona Manoa a lemogilego gore monna yola ke Morongwa wa Morena, mme yena le mosadi wa gagwe ba itahlela fase ka difahlego. Ba ile ba se hlwe ba bona Morongwa yoo wa Morena gape.

22Manoa a re go mosadi wa gagwe: “Ka kgonthe re tlile go hwa, ka gobane re bone Modimo!”

23Eupša mosadi a mo fetola a re: “Ge Morena a be a nyaka go re bolaya, a ka be a se a amogela sehlabelo le kabelo ya rena; a ka be a se a re laetša dilo tše ka moka goba a re botša dilo tše a re boditšego tšona bjale.”

24Mosadi yoo o ile a belega ngwana wa mošemane gomme a mo rea leina la Simsone. Lesoganyana la gola gomme Morena a le šegofatša. 25Moya wa Morena wa thoma go mo tutuetša ge a le mešašeng ya Dane gare ga Tsora le Eshtaolo.