Sepedi 2000 (NSO00)
11

111Jefta, mohlabani yo bogale wa Gileade, e be e le morwa wa segwebakathobalo. Gileade, tatagwe, 2o be a na le barwa ba bangwe le mosadi wa gagwe, gomme bona ge ba godile, ba raka Jefta gae. Ba re go yena: “O ka se fiwe bohwa bja tatagorena; o morwa wa mosadi o šele.” 3Jefta a tšhaba go bomorwarragwe a yo dula nageng ya Tobe. Moo a kalatša dihwirihwiri tše dingwe, gomme tša tšama di hula batho naye.

4Ka morago ga matšatši Baamone ba yo lwa le Baisraele. 5Ge go le gare go lwewa, baetapele ba Gileade ba ya go tšea Jefta nageng ya Tobe. 6Ba re: “Tlaa o be molaodi wa rena ge re elwa le Baamone.”

7Jefta a ba fetola a re: “Le ile la ntlhoya la ba la nthaka lapeng la tate. Ke ka lebaka lang le etla go nna bjale ge le le bothateng?”

8Bona ba re go yena: “Re tlile go wena ka gobane re nyaka gore o ye le rena go yo lwa le Baamone, le gore o be mmuši wa batho ka moka ba Gileade.”

9Jefta a re go bona: “Ge le re ke boele gae go yo lwa le Baamone, gomme Morena a dira gore re ba fenye, ke tla ba mmuši wa lena.”

10Ba mo fetola ba re: “Re a dumela. Morena ke hlatse ya rena.” 11Ka gona Jefta a sepela le baetapele ba Gileade, gomme setšhaba sa mo dira mmuši le moetapele. Jefta, sela a se boditšego baetapele ba Gileade a se boeletša kua Mitsepa pele ga Morena.

12A roma batseta go kgoši ya Baamone gore ba re go yena: “O re bakiša eng? Ke ka lebaka lang o šwahletše naga ya rena?”

13Kgoši ya Baamone ya fetola batseta ba Jefta ya re: “Mola Baisraele ba etšwa Egepeta ba ile ba tšea naga ya ka go tloga nokaneng ya Arnone go fihla nokaneng ya Jaboko le nokeng ya Jordane. Bjale le swanetše go mpušetša naga yeo le sa lwe.”

14Jefta a roma batseta gape go kgoši ya Baamone 15gore ba mo fetole ba re: “Ga se therešo gore Baisraele ba tšere naga ya Bamoaba goba naga ya Baamone. 16Se se diregilego ke gore mohla Baisraele ba tloga Egepeta ba ile ba putla lešoka go yo fihla kgogometšaneng ya Akaba mme ba fihla Kadeshe. 17

11:17
Num. 20:14-21
Ba roma batseta go kgoši ya Edomo gore ba yo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe. Eupša kgoši ya Edomo ya se ke ya ba dumelela. Ba ile ba kgopela le kgoši ya Moaba, fela le yena a se ke a ba dumelela gore ba putle nageng ya gagwe. Ka gona Baisraele ba dula Kadeshe. 18
11:18
Num. 21:4
Go tloga moo ba tšwela pele ba putla lešoka, ba rarela naga ya Edomo le ya Moaba go fihlela ge ba fihla ka lehlakoreng la ka bohlabela la Moaba, ka mošola wa nokana ya Arnone. Ba hloma mešaša gona, eupša ba se ke ba tshela nokana ya Arnone ka gobane e be e le mollwane wa Moaba. 19
11:19-22
Num. 21:21-24
Ke moka Baisraele ba roma batseta go Sihone, kgoši ya Baamore yo a bego a buša a le Heshbone, mme ba mo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe ge ba eya nageng ya bona. 20Eupša Sihone a se ke a dumelela Baisraele ba putla. A rapa madira a gagwe ka moka, a hloma mešaša kua Jahatse, gomme a hlasela Baisraele. 21Eupša Morena Modimo wa Israele a gafela Sihone le madira a gagwe diatleng tša Baisraele. Ka gona Baisraele ba thopa naga ka moka ya Baamore bao ba bego ba dula nageng yeo. 22Ba tšea naga ka moka ya Baamore go tloga nokaneng ya Arnone ka borwa go fihlela go ya Jaboko ka leboa, le go tloga lešokeng ka bohlabela go fihla Jordane ka bodikela. 23Ka gona e bile Morena Modimo wa Israele yo a leleketšego setšhaba sa gagwe, Baisraele, Baamore. Bjale wena o tlile go leka go ithopela yona? 24O ka itotela se modimo wa gago, Kemoshe, a go filego sona. Fela le rena re tlile go itotela se Morena Modimo wa rena a re filego sona. 25
11:25
Num. 22:1-6
A o gopola gore o phala Balaka, morwa wa Tsiporo, kgoši ya Moaba? Ga ke re ga se a ka a fapana le Baisraele? Kgane o kile a lwa le rena? 26Ke mengwaga ye makgolo a mararo Baisraele ba dutše Heshbone le Aroere le metsaneng ya yona, le metseng ka moka ye e lego mabopong a nokana ya Arnone. Ke ka lebaka lang o se wa tšea metse yeo nako ye ka moka? 27Ga se nna ke go fošeditšego. Ke wena o mphošetšago ka go lwa le nna. Morena ke moahlodi. O tla ahlola lehono gore ba phošo ke bafe, Baisraele goba Baamone.” 28Eupša kgoši ya Baamone ya se ke ya ela molaetša wa Jefta hloko.

29Ke moo moya wa Morena o ilego wa aparela Jefta. A putla naga ya Gileade le ya Manase mme a gomela motseng wa Mitsepa kua Gileade, gomme a fetela Amone. 30A holofetša Morena a re: “Ge o ka tloga o gafela Baamone diatleng tša ka, 31ke tla go direla sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka motho yo e tlago ba wa pele go tšwa lapeng la ka go tlo nkgahlanetša, ge ke boa ke fentše. E tla ba wa Morena.”

32Ka gona Jefta a tshela noka go yo lwa le Baamone, gomme Morena a gafela Baamone diatleng tša gagwe. 33A hlasela metse ye masome a mabedi go tloga Aroere go ya tikologong ya Minite, le go yo fihla Abele-Keramime. Gwa bolawa batho ba bantši kudu, gomme Baamone ba fenywa ke Baisraele.

Morwedi wa Jefta

34Ge Jefta a boela gae Mitsepa, morwedi wa gagwe a tšwa go tlo mo gahlanetša a bina a letša moropa. E be e le ngwana a nnoši wa gagwe; a se ne morwa goba morwedi yo mongwe. 35

11:35
Num. 30:2
Ge a mmona a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, a re: “Joo, morwedi wa ka! O nkweša bohloko kudu! Ke ka lebaka lang e swanetše go ba wena yo a ntlišetšago bošula? Ke enetše Morena, gomme nka se kgone go hlanama!”

36Morwedi wa gagwe a re go yena: “Ge o enetše Morena, dira se o boletšego gore o tla ntira sona, ka ge Morena a go lefeleditše go Baamone, manaba a gago.” 37Eupša a kgopela tatagwe a re: “Ntirele selo se tee se: Ntese dikgwedi tše pedi, gore ke sepele le bagwera ba ka re yo ralala dithabeng mme re ilele ge ke swanetše go hwa ke se ka ka ka nyalwa.” 38O ile a mo lokolla gore a sepele mme a ye dikgwedi tše pedi. Yena le bagwera ba gagwe ba namela dithaba mme ba lla ka gobane o be a tlile go hwa a se a nyalwa, le gona a se ne ngwana. 39Ka morago ga dikgwedi tše pedi a boela go tatagwe. Tatagwe a dira se a se enetšego Morena, gomme morwediagwe a hwa a se a ka a robala le monna.

Setlwaedi sa Baisraele 40sa gore makgarebe a fele a etšwa matšatši a mane ngwaga wo mongwe le wo mongwe go yo ilela morwedi wa Jefta wa Gileade se thomile gona moo.

12

Jefta le Baefraime

121Banna ba kgoro ya Efraime ba ile ba rapa dira; ba tshela noka ya Jordane ba fihla Tsafone, gomme ba re go Jefta: “Ke ka lebaka lang o tshetše mollwane wa lwa le Baamone ntle le go re bitša gore re ye le wena? Re tla go tšhumelela ka mo ngwakong wa gago!”

2Eupša Jefta a re go bona: “Nna le setšhaba sa ka re ile ra fapana kudu le Baamone. Ke ile ka le bitša, eupša la se ke la tla go mphološa diatleng tša bona. 3Ge ke bona le sa tle, ka ipea kotsing ya lehu ka tshela mollwane go yo lwa le bona, gomme Morena a ba gafela diatleng tša ka. Bjale le reng le etla go lwa le nna?” 4Ke moo Jefta a kgobokantšego banna ka moka ba Gileade, a lwa le banna ba kgoro ya Efraime mme a ba fenya. Baefraime ba be ba ile ba re: “Lena Bagileade le le dulago gare ga Baefraime le Bamanase, ke lena batšhabi kgorong ya Efraime!” 5Gore Baefraime ba se ke ba tšhaba, Bagileade ba ile ba thopa madibogo a Jordane. Ge Moefraime yo a bego a leka go tšhaba a kgopela tumelelo ya go tshela, banna ba Gileade ba be ba mmotšiša ba re: “A o Moefraime?” Ge a be a ka re: “Aowa,” 6ba be ba mmotša ba re: “Nke o re ‘Shibolete’.” Fela yena o be a re “Sibolete”, ka gobane o be a sa kgone go bitša lentšu leo gabotse. Ke moo ba bego ba mo swara ba mmolaye fao go le lengwe la madibogo a Jordane. Mehleng yeo go ile gwa bolawa Baefraime ba dikete tše masome a mane le tše pedi.

7Jefta o ile a eta Baisraele pele mengwaga ye e selelago. Ka morago ga moo a hwa, gomme a bolokwa motseng wa gabo kua12:7 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “motseng wa gabo kua” Seheberu se re “metseng ya”. Gileade.

Ibetsane, Elone le Abdone

8Ge Jefta a hwile, Ibetsane wa Betlelehema o ile a eta Baisraele pele. 9O be a na le barwa ba masome a mararo le barwedi ba masome a mararo. Barwedi ba gagwe o ile a ba nyadiša banna bao e sego ba kgorwana ya gagwe, gomme a yo tšea basetsana ba masome a mararo dikgorwaneng tše dingwe gore ba tle ba nyalwe ke barwa bao ba gagwe. Ibetsane o ile a eta Baisraele pele mengwaga ye e šupago. 10Ka morago ga moo a hwa, gomme a bolokwa Betlelehema.

11Ge a hwile, Elone wa kgoro ya Sebulone a eta Baisraele pele mengwaga ye lesome. 12Ka morago ga mo a hwa, gomme a bolokwa kua Ayalone, nageng ya Sebulone.

13Ge Elone a hwile, Abdone, morwa wa Hilele wa Piratone, a eta Baisraele pele. 14O be a na le barwa ba masome a mane le ditlogolo tše masome a mararo bao ba bego ba sepela ka dipokolo tše masome a a šupago. Abdone o ile a eta Baisraele pele mengwaga ye seswai. 15Ka morago ga moo a hwa, gomme a bolokwa Piratone, nageng ya Efraime ya dithaba ya Baamaleke.

13

Matswalo a Simsone

131Baisraele ba ile ba dira sebe gape pele ga Morena, gomme yena a dira gore Bafilista ba ba buše mengwaga ye masome a mane.

2Mehleng yeo go be go na le monna yo a bitšwago Manoa, wa motse wa Tsora. E be e le wa kgoro ya Dane. Mosadi wa gagwe e be e le moopa. 3Morongwa wa Morena a iponagatša go yena gomme a re: “Ga se wa ka wa belega, eupša o tla ima mme wa ba le morwa. 4O itlhokomele o se ke wa nwa beine goba bjala, goba wa ja sejo se se iletšwago, 5

13:5
Num. 6:1-5
ka gobane o tla ima, wa tla wa belega ngwana wa mošemane. A se ke a kotwa moriri, ka gobane go tloga matswalong a gagwe o tla abelwa Morena ya ba Monasire.13:5 “Monasire” Motho yo a laetšago gore o ikgafetše go Modimo ka go ena gore a ka se ke a nwa beine goba bjala goba a kotwa moriri, goba a kgwatha ditopo. Lebelela Num. 6:1-8. O tla thoma go phološa Baisraele go Bafilista.”

6Ke moo mosadi yoo a ilego go monna wa gagwe a re go yena: “Go be go tlile monna wa Modimo mo go nna, mme a boifiša bjalo ka Morongwa wa Modimo. Ga se ka mmotšiša gore o tšwa kae, le gona ga se a mpotša leina la gagwe. 7Fela se a mpoditšego sona ke gore ke tla ima ka ba le ngwana wa mošemane. O mpoditše le gore ke se ke ka nwa beine goba bjala, goba ka ja sejo se se iletšwago, ka gobane mošemane yoo o tla abelwa Modimo ya ba Monasire bophelo bja gagwe ka moka.”

8Ke moo Manoa a rapetšego Morena a re: “Hle, Mong wa ka, dira gore monna yola wa Modimo yo o bego o mo romile a tle gape go rena mme a re botše gore re swanetše go dira eng ka mošemanyana yoo ge a tswetšwe.”

9Modimo o ile a dira se Manoa a se kgopetšego, mme Morongwa wa Modimo a boela go mosadi yola ge a sa dutše kua mašemong. Manoa, monna wa gagwe, o be a se na le yena, 10ka gona mosadi a kganyelela go yena mme a re: “Bona! Monna yola a bego a tlile go nna letšatši lela o iponagaditše go nna gape.”

11Manoa a ema mme a latela mosadi wa gagwe. A ya go monna yoo mme a mmotšiša a re: “A ke wena monna yola a boletšego le mosadi wa ka?”

Monna yoo a mo fetola a re: “Ee.”

12Ke moo Manoa a mmotšišitšego a re: “Ge se o se boletšego se phethegile, mošemanyana yoo o swanetše go dira eng? A o swanetše go phela bjang?”

13Morongwa a mo fetola a re: “Mosadi wa gago o swanetše go hlokomela gore a dire tšohle tše ke mmoditšego tšona. 14A se ke a ja selo se se tšwago morareng; a se ke a nwa beine goba bjala, goba a ja sejo se se iletšwago. O swanetše go dira tšohle tše ke mmoditšego tšona.”

15-16Manoa o be a sa tsebe gore monna yoo ke Morongwa wa Morena, ka gona a re go yena: “Hle, o se ke wa sepela gonabjale. A re go apeele putšane.”

Eupša Morongwa wa Morena a re: “Le ge nka dula, nka se je dijo tša gago. Fela ge o nyaka go dira sehlabelo sa go tšhungwa ka moka, se tšhumele Morena.”

17Manoa a mo fetola a re: “Re botše leina la gago, gore re tle re kgone go go hlompha ge seo o se boletšego se phethegile.”

18

13:18
Gen. 32:30
Morongwa wa Morena a mmotšiša a re: “Ke ka lebaka lang o nyaka go tseba leina la ka? Ke leina le le makatšago.”13:18 “leina le le makatšago” goba “leina le le utilwego”

19Ka gona Manoa a tšea putšane le kabelo ya bupi a di tšhuma aletareng ya matlapa, a di tšhumela Morena yo a dirago dimakatšo.13:19 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “yo a dirago dimakatšo.” Seheberu se re “mme a dira dimakatšo Manoa le mosadi wa gagwe ba lebeletše.” 20-21Ge kgabo e laumela godimo e etšwa aletareng, Manoa le mosadi wa gagwe ba bona Morongwa wa Morena a rotogela legodimong a le moo kgabong ya mollo. Ke gona Manoa a lemogilego gore monna yola ke Morongwa wa Morena, mme yena le mosadi wa gagwe ba itahlela fase ka difahlego. Ba ile ba se hlwe ba bona Morongwa yoo wa Morena gape.

22Manoa a re go mosadi wa gagwe: “Ka kgonthe re tlile go hwa, ka gobane re bone Modimo!”

23Eupša mosadi a mo fetola a re: “Ge Morena a be a nyaka go re bolaya, a ka be a se a amogela sehlabelo le kabelo ya rena; a ka be a se a re laetša dilo tše ka moka goba a re botša dilo tše a re boditšego tšona bjale.”

24Mosadi yoo o ile a belega ngwana wa mošemane gomme a mo rea leina la Simsone. Lesoganyana la gola gomme Morena a le šegofatša. 25Moya wa Morena wa thoma go mo tutuetša ge a le mešašeng ya Dane gare ga Tsora le Eshtaolo.