Sepedi 2000 (NSO00)
11

111Jefta, mohlabani yo bogale wa Gileade, e be e le morwa wa segwebakathobalo. Gileade, tatagwe, 2o be a na le barwa ba bangwe le mosadi wa gagwe, gomme bona ge ba godile, ba raka Jefta gae. Ba re go yena: “O ka se fiwe bohwa bja tatagorena; o morwa wa mosadi o šele.” 3Jefta a tšhaba go bomorwarragwe a yo dula nageng ya Tobe. Moo a kalatša dihwirihwiri tše dingwe, gomme tša tšama di hula batho naye.

4Ka morago ga matšatši Baamone ba yo lwa le Baisraele. 5Ge go le gare go lwewa, baetapele ba Gileade ba ya go tšea Jefta nageng ya Tobe. 6Ba re: “Tlaa o be molaodi wa rena ge re elwa le Baamone.”

7Jefta a ba fetola a re: “Le ile la ntlhoya la ba la nthaka lapeng la tate. Ke ka lebaka lang le etla go nna bjale ge le le bothateng?”

8Bona ba re go yena: “Re tlile go wena ka gobane re nyaka gore o ye le rena go yo lwa le Baamone, le gore o be mmuši wa batho ka moka ba Gileade.”

9Jefta a re go bona: “Ge le re ke boele gae go yo lwa le Baamone, gomme Morena a dira gore re ba fenye, ke tla ba mmuši wa lena.”

10Ba mo fetola ba re: “Re a dumela. Morena ke hlatse ya rena.” 11Ka gona Jefta a sepela le baetapele ba Gileade, gomme setšhaba sa mo dira mmuši le moetapele. Jefta, sela a se boditšego baetapele ba Gileade a se boeletša kua Mitsepa pele ga Morena.

12A roma batseta go kgoši ya Baamone gore ba re go yena: “O re bakiša eng? Ke ka lebaka lang o šwahletše naga ya rena?”

13Kgoši ya Baamone ya fetola batseta ba Jefta ya re: “Mola Baisraele ba etšwa Egepeta ba ile ba tšea naga ya ka go tloga nokaneng ya Arnone go fihla nokaneng ya Jaboko le nokeng ya Jordane. Bjale le swanetše go mpušetša naga yeo le sa lwe.”

14Jefta a roma batseta gape go kgoši ya Baamone 15gore ba mo fetole ba re: “Ga se therešo gore Baisraele ba tšere naga ya Bamoaba goba naga ya Baamone. 16Se se diregilego ke gore mohla Baisraele ba tloga Egepeta ba ile ba putla lešoka go yo fihla kgogometšaneng ya Akaba mme ba fihla Kadeshe. 17

11:17
Num. 20:14-21
Ba roma batseta go kgoši ya Edomo gore ba yo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe. Eupša kgoši ya Edomo ya se ke ya ba dumelela. Ba ile ba kgopela le kgoši ya Moaba, fela le yena a se ke a ba dumelela gore ba putle nageng ya gagwe. Ka gona Baisraele ba dula Kadeshe. 18
11:18
Num. 21:4
Go tloga moo ba tšwela pele ba putla lešoka, ba rarela naga ya Edomo le ya Moaba go fihlela ge ba fihla ka lehlakoreng la ka bohlabela la Moaba, ka mošola wa nokana ya Arnone. Ba hloma mešaša gona, eupša ba se ke ba tshela nokana ya Arnone ka gobane e be e le mollwane wa Moaba. 19
11:19-22
Num. 21:21-24
Ke moka Baisraele ba roma batseta go Sihone, kgoši ya Baamore yo a bego a buša a le Heshbone, mme ba mo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe ge ba eya nageng ya bona. 20Eupša Sihone a se ke a dumelela Baisraele ba putla. A rapa madira a gagwe ka moka, a hloma mešaša kua Jahatse, gomme a hlasela Baisraele. 21Eupša Morena Modimo wa Israele a gafela Sihone le madira a gagwe diatleng tša Baisraele. Ka gona Baisraele ba thopa naga ka moka ya Baamore bao ba bego ba dula nageng yeo. 22Ba tšea naga ka moka ya Baamore go tloga nokaneng ya Arnone ka borwa go fihlela go ya Jaboko ka leboa, le go tloga lešokeng ka bohlabela go fihla Jordane ka bodikela. 23Ka gona e bile Morena Modimo wa Israele yo a leleketšego setšhaba sa gagwe, Baisraele, Baamore. Bjale wena o tlile go leka go ithopela yona? 24O ka itotela se modimo wa gago, Kemoshe, a go filego sona. Fela le rena re tlile go itotela se Morena Modimo wa rena a re filego sona. 25
11:25
Num. 22:1-6
A o gopola gore o phala Balaka, morwa wa Tsiporo, kgoši ya Moaba? Ga ke re ga se a ka a fapana le Baisraele? Kgane o kile a lwa le rena? 26Ke mengwaga ye makgolo a mararo Baisraele ba dutše Heshbone le Aroere le metsaneng ya yona, le metseng ka moka ye e lego mabopong a nokana ya Arnone. Ke ka lebaka lang o se wa tšea metse yeo nako ye ka moka? 27Ga se nna ke go fošeditšego. Ke wena o mphošetšago ka go lwa le nna. Morena ke moahlodi. O tla ahlola lehono gore ba phošo ke bafe, Baisraele goba Baamone.” 28Eupša kgoši ya Baamone ya se ke ya ela molaetša wa Jefta hloko.

29Ke moo moya wa Morena o ilego wa aparela Jefta. A putla naga ya Gileade le ya Manase mme a gomela motseng wa Mitsepa kua Gileade, gomme a fetela Amone. 30A holofetša Morena a re: “Ge o ka tloga o gafela Baamone diatleng tša ka, 31ke tla go direla sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka motho yo e tlago ba wa pele go tšwa lapeng la ka go tlo nkgahlanetša, ge ke boa ke fentše. E tla ba wa Morena.”

32Ka gona Jefta a tshela noka go yo lwa le Baamone, gomme Morena a gafela Baamone diatleng tša gagwe. 33A hlasela metse ye masome a mabedi go tloga Aroere go ya tikologong ya Minite, le go yo fihla Abele-Keramime. Gwa bolawa batho ba bantši kudu, gomme Baamone ba fenywa ke Baisraele.

Morwedi wa Jefta

34Ge Jefta a boela gae Mitsepa, morwedi wa gagwe a tšwa go tlo mo gahlanetša a bina a letša moropa. E be e le ngwana a nnoši wa gagwe; a se ne morwa goba morwedi yo mongwe. 35

11:35
Num. 30:2
Ge a mmona a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, a re: “Joo, morwedi wa ka! O nkweša bohloko kudu! Ke ka lebaka lang e swanetše go ba wena yo a ntlišetšago bošula? Ke enetše Morena, gomme nka se kgone go hlanama!”

36Morwedi wa gagwe a re go yena: “Ge o enetše Morena, dira se o boletšego gore o tla ntira sona, ka ge Morena a go lefeleditše go Baamone, manaba a gago.” 37Eupša a kgopela tatagwe a re: “Ntirele selo se tee se: Ntese dikgwedi tše pedi, gore ke sepele le bagwera ba ka re yo ralala dithabeng mme re ilele ge ke swanetše go hwa ke se ka ka ka nyalwa.” 38O ile a mo lokolla gore a sepele mme a ye dikgwedi tše pedi. Yena le bagwera ba gagwe ba namela dithaba mme ba lla ka gobane o be a tlile go hwa a se a nyalwa, le gona a se ne ngwana. 39Ka morago ga dikgwedi tše pedi a boela go tatagwe. Tatagwe a dira se a se enetšego Morena, gomme morwediagwe a hwa a se a ka a robala le monna.

Setlwaedi sa Baisraele 40sa gore makgarebe a fele a etšwa matšatši a mane ngwaga wo mongwe le wo mongwe go yo ilela morwedi wa Jefta wa Gileade se thomile gona moo.