Sepedi 2000 (NSO00)
9

Abimeleke

91Abimeleke, morwa wa Gideone, o ile a ya motseng wa Shekeme, moo go bego go dula bomalomeagwe le meloko ye mengwe ka moka ya bommagwe, gomme a ba botša 2gore ba botšiše batho ka moka ba Shekeme ba re: “Le kgetha eng go tše pedi tše: go bušwa ke barwa ka moka ba masome a a šupago ba Gideone, goba go bušwa ke motho o tee fela? Gopolang gore Abimeleke ke madi a bolena.” 3Meloko yeo ya bommagwe ya mmolelela le batho ba Shekeme ka taba yeo, gomme bona ba kgetha go latela Abimeleke ka gobane e be e le moloko wa bobona. 4Ba mo fa dipapetlana tša silibera tše masome a a šupago tše di tšwago tempeleng ya Baale-wa-Kgwerano, mme ka tšhelete yeo a gwaletša dihwirihwiri tše dingwe gore di mo latele. 5A ya lapeng la tatagwe kua Ofra, mme moo a bolaya bomorwarragwe, barwa ba Gideone, ba masome a a šupago godimo ga letlapa le tee. Eupša Jotamo, morwa wa Gideone wa phejane, a utama gomme a se ke a bolawa. 6Ke moka batho bohle ba Shekeme le ba Bethe-Milo ba kgobokana gomme ba ya mohlareng wa moeike wo o lego kgauswi le kokwane ya leswika ya borapedi kua Shekeme, mme moo ba bea Abimeleke kgoši.

7Ge Jotamo a ekwa taba yeo, a ya thabeng ya Gerisime mme a ema ka godimo ga yona, a ba goeletša a re: “Ntheetšeng, lena batho ba Shekeme, gore Modimo le yena a le theetše! 8Kgale mehlare e kile ya kgobokana go tla ipeela kgoši. Ya re go mohlare wa mohlware: ‘Baa kgoši ya rena.’ 9Mohlware wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha makhura a ka ao a šomišetšwago go hlompha medimo le batho.’ 10Ke moo mehlare e itšego go mogo: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 11Mogo wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go enywa dikenywa tša ka tše botse tše di tsefago.’ 12Ka fao mehlare ya re go morara: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 13Morara wa e fetola wa re: ‘Ge ke tla ba kgoši ya lena ke swanetše go lesa go ntšha beine ya ka yeo e thabišago medimo le batho.’ 14Ka gona, mehlare ka moka ya re go mošwana: ‘Tlaa o be kgoši ya rena.’ 15Mošwana wa e fetola wa re: ‘Ge le phegeletše go mpea kgoši ya lena, gona tlaang le dule morithing wa ka. Ge le gana, ke tla lauma mollo, wa tšhuma mesedere ya Lebanone.’ ”

16Jotamo a tšwela pele a re: “Bjale, afa le be le tloga le tiišitše le sa swaswe ge le bea Abimeleke kgoši? A le ile la swara Gideone gabotse ka moo go bego go swanetše ka gona mme la dira le ba lapa la gagwe ka botho? 17Gopolang gore tate o ile a le lwela. A ipea kotsing ya lehu gore a le phološe go Bamidiane. 18Fela lena lehono le tsogetše lapa la tate maatla. Le bolaile barwa ba gagwe, banna ba masome a šupago, godimo ga letlapa le tee – fela ka gobane Abimeleke, morwa wa gagwe yo a belegwego ke mohlanka wa gagwe wa mosetsana, ke moloko wa bolena, le mmeile kgoši ya Shekeme. 19Bjale ge, ge se le se dirilego Gideone le lapa la gagwe lehono le se dirile le tiišitše le sa swaswe, gona thabelang Abimeleke mme le yena a le thabele. 20Fela ge go se bjalo, gona mollo a o laume o etšwa go Abimeleke mme o tšhume banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo. A mollo o laume o etšwa go banna ba Shekeme le ba Bethe-Milo mme o tšhume Abimeleke.” 21Jotamo a re go realo a tšhaba a yo dula Beere, ka ge a be a boifa Abimeleke, morwarragwe.

22Abimeleke o ile a buša Israele mengwaga ye meraro. 23Ka morago Morena a dira gore Abimeleke le badudi ba Shekeme ba hloyane, mme badudi bao ba tsogela Abimeleke maatla, 24e le gore Abimeleke le badudi ba Shekeme, bao ba mo hlohleleditšego go bolaya barwa ba Gideone ba masome a a šupago, ba tle ba lefe molato wa bona. 25Batho ba Shekeme ba ile ba bea banna godimo ga dithaba gore ba lalele Abimeleke, gomme bona ba hlakola yo mongwe le yo mongwe yo a fetago fao. Abimeleke yena o ile a sebelwa gore o laletšwe.

26Gaale, morwa wa Ebede, a tla Shekeme le bomorwarragwe, gomme batho ba Shekeme ba mo tshepha. 27Ka moka ba tšwa ba ya dirapeng tša merara mme ba fula diterebe ba dira beine ka tšona, gomme ba dira monyanya. Ba tsena ka tempeleng ya modimo wa bona moo ba ja, ba nwa, gomme ba rogaka Abimeleke. 28Gaale a re: “Na re batho ba babjang mo Shekeme? Ke ka lebaka lang re hlankela Abimeleke? Gabotsebotse ke yena mang? Kgane ga se morwa wa Gideone? Gomme Sebule ke ntona ya gagwe, fela rena re reng re swanetše go mo hlankela? Hlankelang rakgolokhukhu wa lena, Hamore, yo a hlomilego kgorwana ya lena! 29Nke nkabe ke le moetapele wa batho ba! Ke be ke tla tloša Abimeleke! Ke be ke tla re9:29 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Ke be ke tla re”. Seheberu se re “O ile a re”. go yena: ‘Oketša madira a gago, tšwela ntle o lwe!’ ”

30Sebule, mmuši wa motse, o ile a befelwa ge a ekwa se Gaale a se boletšego. 31A roma batseta go Abimeleke kua Aruma9:31 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Aruma” Seheberu ga se kwagale gabotse. gore ba re go yena: “Gaale, morwa wa Ebede, le bomorwarragwe ba tlile mono Shekeme, gomme ba hudua motse gore o go tsogele maatla. 32Bjale ge, wena le bahlabani ba gago le tloge e le bošego le yo utama kua nageng. 33Ka moswane le tsoge ge letšatši le hlaba mme le phakiše le hlasele motse. Ke moo e tlago re ge Gaale le banna ba gagwe ba etšwa go tlo lwa le lena, la hlabana le bona ka moo le ka kgonago ka gona.”

34Ka gona Abimeleke le banna ba gagwe ka moka ba sepela bošego mme ba yo lalela Shekeme ka dihlopha tše nne. 35Ge Abimeleke le banna ba gagwe ba bona Gaale a etšwa mme a ema kgorong ya motse, ba utologa. 36Gaale a ba bona mme a re go Sebule: “Bona! Banna šebale ba theoga dintlhohlong tša dithaba!”

Sebule a mo fetola a re: “O bona merithi ya dithaba o hloma nke ke batho.”

37Gaale a bolela gape a re: “Bona! Banna šebale ba theoga patogeng ya thaba mme sehlopha se sengwe se theoga ka tsela ye e tšwago mohlareng wa moeike wa didupe!”

38Ke moo Sebule a itšego go yena: “Bo kae boikgantšho bjola bja gago, wena yola wa go re ke ka lebaka lang re swanetše go hlankela Abimeleke yo? Šebao banna ba o bego o ba nyatša. Bjale tšwela ntle o lwe nabo.” 39Gaale a eta banna ba Shekeme pele mme a tšwa a lwa le Abimeleke. 40A tšhaba, gomme Abimeleke a mo rakediša. Ba bantši ba bolawa, le gona kua kgorong ya motse. 41Abimeleke a ya a dula Aruma, gomme Sebule a raka Gaale le bomorwarragwe moo Shekeme gore ba se hlwe ba kgona go dula moo.

42Ka letšatši le le latelago Abimeleke a kwa gore batho ba Shekeme ba itokišetša go ya mašemong, 43ka gona a tšea banna ba gagwe, a ba arola dihlopha tše tharo, ba lalela batho bao mašemong. Ge a bona batho ba etšwa motseng, a tsupologa mo a bego a ba laletše gona go yo ba bolaya. 44Ge Abimeleke le sehlopha sa gagwe ba hlaganela pele go yo thiba kgorong ya motse, dihlopha tše dingwe tše pedi tša hlasela batho mašemong tša ba bolaya ka moka. 45Ntwa ya tšea letšatši ka moka. Abimeleke a thopa motse, a bolaya batho ba ona, a o phušola, mme a gaša mobu wa gona ka letswai.

46Ge batho ka moka sebong sa Shekeme ba ekwa taba yeo, ba tšhabela ka sebong sa tempele ya Baale-wa-Kgwerano. 47Abimeleke a botšwa gore ba kgobokane fao, 48ka gona a namela thaba ya Tsalmone le banna ba gagwe. Moo a tšea selepe, a rema lekala la mohlare, mme a le šikara. A botša banna ba gagwe gore ba phakiše le bona ba dire ka mokgwa woo. 49Ka gona monna yo mongwe le yo mongwe a rema lekala mme ba latela Abimeleke, ba kgobela makala ao mola sebong. Ba se tšhuma batho bale ba le ka gare, mme batho ka moka ka sebong ba hwa, banna le basadi ba e ka bago ba sekete.

50Ke moka Abimeleke a ya Tebetse, a dikanetša motse woo mme a o thopa. 51Go be go le tora ye e tiilego fao, gomme badudi bohle ba motse, banna le basadi ka moka, ba tšhabela go yona. Ba itswalelela ka moo mme ba rotogela kua tlhakeng ya yona. 52Abimeleke a tla toreng yeo, a e hasela, mme a batamela mojakong wa yona go yo e tšhuma ka mollo. 53

9:53
2 Sam. 11:21
Eupša mosadi yo mongwe a mo foša ka tšhilo, mme ya mo itia hlogo ya mo pšhatla legata. 54Ka bjako Abimeleke a bitša morwaladibetša wa gagwe a mo laela a re: “Khwamola tšhoša ya gago o mpolaye. Ga ke nyake gore batho ba tle ba re ke bolailwe ke mosadi.” Ka gona morwaladibetša yoo a mo phuleletša ka tšhoša, gomme a hwa. 55Ge Baisraele ba bona gore Abimeleke o hwile, ka moka ba boela gae.

56Ka tsela ye Modimo a lefiša Abimeleke ka setopo bošula bjo a bo dirilego tatagwe ka go bolaya bomorwarragwe ba masome a a šupago. 57Modimo o ile a dira le gore batho ba Shekeme ba tlaišege ka lebaka la bobe bja bona, bjalo ka ge Jotamo, morwa wa Gideone, a boletše mola a ba rogaka.

10

Tola

101Ka morago ga lehu la Abimeleke, Tola, morwa wa Puba, Puba morwa wa Dodo, a tšwelela go tlo lokolla Baisraele. Yena e be e le wa kgoro ya Isakara mme a dula kua Shamire, nageng ya dithaba ya Efraime. 2E bile moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye meraro. A hwa, a bolokwa kua Shamire.

Jaire

3Ka morago ga Tola go ile gwa latela Jaire, Mogileade. Yena ya ba moetapele wa Baisraele mengwaga ye masome a mabedi le metšo ye mebedi. 4O be a na le barwa ba masome a mararo bao ba bego ba namela dipokolo tše masome a mararo. Ba be ba na le metse ye masome a mararo nageng ya Gileade, ye le bjale e sa bitšwago metse ya Jaire. 5Jaire a hwa mme a bolokwa kua Kamone.

Jefta

6Baisraele ba dira sebe gape pele ga Morena ka go khunamela boBaale le boAstarte, gotee le medimo ya Siria, ya Sidone, ya Moaba, ya Amone, le ya Filistia. Ba furalela Morena mme ba lesa go mo khunamela. 7Ka gona Morena a galefela Baisraele gomme a lesa Bafilista le Baamone ba ba fenya. 8E ile ya ba mengwaga ye lesome le ye seswai ditšhaba tšeo di gateletše ebile di tlaiša Baisraele ka moka ba ba dulago nageng ya Baamore ka bohlabela bja noka ya Jordane kua Gileade. 9Baamone ba ile ba ba ba tshela Jordane go yo lwa le kgoro ya Juda, le ya Benjamene, le ya Efraime. Baisraele ba ba manyaming a magolo.

10Ke moo ba lletšego Morena ba re: “Re dirile sebe pele ga gago ka go go furalela, wena, Modimo wa rena, gomme ra khunamela boBaale.”

11Morena a ba fetola a re: “Baegepeta, Baamore, Baamone, Bafilista, 12Basidone, Baamaleke le Bamaone ba be ba le gateletše mehleng ye e fetilego, gomme la ntelela. A ga se ka le phološa go bona? 13Le ge go le bjalo, le mphuraletše la khunamela medimo ye mengwe, ka gona nka se le phološe gape. 14Sepelang le yo llela medimo ye le ikgethetšego yona. A e le phološe ge le tsena bothateng.”

15Eupša setšhaba sa Israele sa re go Morena: “Re dirile sebe. Re dire se o se ratago, fela hle, lehono gona re phološe!” 16Ka gona ba tloša medimo ya bona e šele mme ba khunamela Morena, gomme yena a se hlwe a kgotlelela go bona masetlapelo a Baisraele.

17Baamone ba itokišetša ntwa mme a hloma mešaša Gileade. Baisraele ba kgobokana gomme ba hloma mešaša Mitsepa kua Gileade. 18Moo baetapele ba dikgoro tša Baisraele ba botšišana ba re: “Ke mang yo a tlago re eta pele ntweng ya rena le Baamone? Yena yoo e tla ba mmuši wa bohle ba ba dulago mo Gileade.”

11

111Jefta, mohlabani yo bogale wa Gileade, e be e le morwa wa segwebakathobalo. Gileade, tatagwe, 2o be a na le barwa ba bangwe le mosadi wa gagwe, gomme bona ge ba godile, ba raka Jefta gae. Ba re go yena: “O ka se fiwe bohwa bja tatagorena; o morwa wa mosadi o šele.” 3Jefta a tšhaba go bomorwarragwe a yo dula nageng ya Tobe. Moo a kalatša dihwirihwiri tše dingwe, gomme tša tšama di hula batho naye.

4Ka morago ga matšatši Baamone ba yo lwa le Baisraele. 5Ge go le gare go lwewa, baetapele ba Gileade ba ya go tšea Jefta nageng ya Tobe. 6Ba re: “Tlaa o be molaodi wa rena ge re elwa le Baamone.”

7Jefta a ba fetola a re: “Le ile la ntlhoya la ba la nthaka lapeng la tate. Ke ka lebaka lang le etla go nna bjale ge le le bothateng?”

8Bona ba re go yena: “Re tlile go wena ka gobane re nyaka gore o ye le rena go yo lwa le Baamone, le gore o be mmuši wa batho ka moka ba Gileade.”

9Jefta a re go bona: “Ge le re ke boele gae go yo lwa le Baamone, gomme Morena a dira gore re ba fenye, ke tla ba mmuši wa lena.”

10Ba mo fetola ba re: “Re a dumela. Morena ke hlatse ya rena.” 11Ka gona Jefta a sepela le baetapele ba Gileade, gomme setšhaba sa mo dira mmuši le moetapele. Jefta, sela a se boditšego baetapele ba Gileade a se boeletša kua Mitsepa pele ga Morena.

12A roma batseta go kgoši ya Baamone gore ba re go yena: “O re bakiša eng? Ke ka lebaka lang o šwahletše naga ya rena?”

13Kgoši ya Baamone ya fetola batseta ba Jefta ya re: “Mola Baisraele ba etšwa Egepeta ba ile ba tšea naga ya ka go tloga nokaneng ya Arnone go fihla nokaneng ya Jaboko le nokeng ya Jordane. Bjale le swanetše go mpušetša naga yeo le sa lwe.”

14Jefta a roma batseta gape go kgoši ya Baamone 15gore ba mo fetole ba re: “Ga se therešo gore Baisraele ba tšere naga ya Bamoaba goba naga ya Baamone. 16Se se diregilego ke gore mohla Baisraele ba tloga Egepeta ba ile ba putla lešoka go yo fihla kgogometšaneng ya Akaba mme ba fihla Kadeshe. 17

11:17
Num. 20:14-21
Ba roma batseta go kgoši ya Edomo gore ba yo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe. Eupša kgoši ya Edomo ya se ke ya ba dumelela. Ba ile ba kgopela le kgoši ya Moaba, fela le yena a se ke a ba dumelela gore ba putle nageng ya gagwe. Ka gona Baisraele ba dula Kadeshe. 18
11:18
Num. 21:4
Go tloga moo ba tšwela pele ba putla lešoka, ba rarela naga ya Edomo le ya Moaba go fihlela ge ba fihla ka lehlakoreng la ka bohlabela la Moaba, ka mošola wa nokana ya Arnone. Ba hloma mešaša gona, eupša ba se ke ba tshela nokana ya Arnone ka gobane e be e le mollwane wa Moaba. 19
11:19-22
Num. 21:21-24
Ke moka Baisraele ba roma batseta go Sihone, kgoši ya Baamore yo a bego a buša a le Heshbone, mme ba mo kgopela tumelelo ya go putla nageng ya gagwe ge ba eya nageng ya bona. 20Eupša Sihone a se ke a dumelela Baisraele ba putla. A rapa madira a gagwe ka moka, a hloma mešaša kua Jahatse, gomme a hlasela Baisraele. 21Eupša Morena Modimo wa Israele a gafela Sihone le madira a gagwe diatleng tša Baisraele. Ka gona Baisraele ba thopa naga ka moka ya Baamore bao ba bego ba dula nageng yeo. 22Ba tšea naga ka moka ya Baamore go tloga nokaneng ya Arnone ka borwa go fihlela go ya Jaboko ka leboa, le go tloga lešokeng ka bohlabela go fihla Jordane ka bodikela. 23Ka gona e bile Morena Modimo wa Israele yo a leleketšego setšhaba sa gagwe, Baisraele, Baamore. Bjale wena o tlile go leka go ithopela yona? 24O ka itotela se modimo wa gago, Kemoshe, a go filego sona. Fela le rena re tlile go itotela se Morena Modimo wa rena a re filego sona. 25
11:25
Num. 22:1-6
A o gopola gore o phala Balaka, morwa wa Tsiporo, kgoši ya Moaba? Ga ke re ga se a ka a fapana le Baisraele? Kgane o kile a lwa le rena? 26Ke mengwaga ye makgolo a mararo Baisraele ba dutše Heshbone le Aroere le metsaneng ya yona, le metseng ka moka ye e lego mabopong a nokana ya Arnone. Ke ka lebaka lang o se wa tšea metse yeo nako ye ka moka? 27Ga se nna ke go fošeditšego. Ke wena o mphošetšago ka go lwa le nna. Morena ke moahlodi. O tla ahlola lehono gore ba phošo ke bafe, Baisraele goba Baamone.” 28Eupša kgoši ya Baamone ya se ke ya ela molaetša wa Jefta hloko.

29Ke moo moya wa Morena o ilego wa aparela Jefta. A putla naga ya Gileade le ya Manase mme a gomela motseng wa Mitsepa kua Gileade, gomme a fetela Amone. 30A holofetša Morena a re: “Ge o ka tloga o gafela Baamone diatleng tša ka, 31ke tla go direla sehlabelo sa go tšhungwa ka moka ka motho yo e tlago ba wa pele go tšwa lapeng la ka go tlo nkgahlanetša, ge ke boa ke fentše. E tla ba wa Morena.”

32Ka gona Jefta a tshela noka go yo lwa le Baamone, gomme Morena a gafela Baamone diatleng tša gagwe. 33A hlasela metse ye masome a mabedi go tloga Aroere go ya tikologong ya Minite, le go yo fihla Abele-Keramime. Gwa bolawa batho ba bantši kudu, gomme Baamone ba fenywa ke Baisraele.

Morwedi wa Jefta

34Ge Jefta a boela gae Mitsepa, morwedi wa gagwe a tšwa go tlo mo gahlanetša a bina a letša moropa. E be e le ngwana a nnoši wa gagwe; a se ne morwa goba morwedi yo mongwe. 35

11:35
Num. 30:2
Ge a mmona a gagola diaparo tša gagwe ka manyami, a re: “Joo, morwedi wa ka! O nkweša bohloko kudu! Ke ka lebaka lang e swanetše go ba wena yo a ntlišetšago bošula? Ke enetše Morena, gomme nka se kgone go hlanama!”

36Morwedi wa gagwe a re go yena: “Ge o enetše Morena, dira se o boletšego gore o tla ntira sona, ka ge Morena a go lefeleditše go Baamone, manaba a gago.” 37Eupša a kgopela tatagwe a re: “Ntirele selo se tee se: Ntese dikgwedi tše pedi, gore ke sepele le bagwera ba ka re yo ralala dithabeng mme re ilele ge ke swanetše go hwa ke se ka ka ka nyalwa.” 38O ile a mo lokolla gore a sepele mme a ye dikgwedi tše pedi. Yena le bagwera ba gagwe ba namela dithaba mme ba lla ka gobane o be a tlile go hwa a se a nyalwa, le gona a se ne ngwana. 39Ka morago ga dikgwedi tše pedi a boela go tatagwe. Tatagwe a dira se a se enetšego Morena, gomme morwediagwe a hwa a se a ka a robala le monna.

Setlwaedi sa Baisraele 40sa gore makgarebe a fele a etšwa matšatši a mane ngwaga wo mongwe le wo mongwe go yo ilela morwedi wa Jefta wa Gileade se thomile gona moo.