Sepedi 2000 (NSO00)
1

Kgoro ya Juda le ya Simeone di thopa Adoni-Beseke

11Ka morago ga lehu la Joshua setšhaba sa Israele se ile sa botšiša Morena sa re: “Ke efe ya dikgoro tša rena ye e swanetšego go ba ya mathomo ya go yo hlasela Bakanana?”

2Morena a ba fetola a re: “Kgoro ya Juda a e ye pele. Ke ba gafela naga ye.”

3Batho ba Juda ba re go batho ba Simeone: “Yaang le rena nageng yeo re aroletšwego yona, mme re lweng le Bakanana mmogo. Ka morago re tla ya le lena nageng yeo le e aroletšwego.” Ka gona kgoro ya Simeone 4le ya Juda tša ya ntweng mmogo. Morena a gafela Bakanana le Baperise diatleng tša bona, gomme ba fenya banna ba dikete tše lesome kua Beseke. 5Ba hwetša Adoni-Beseke moo mme ba lwa le yena. 6O ile a tšhaba, fela ba mo rakediša, ba mo swara, mme ba mo ripa menwana ye megolo ya maoto le ya diatla. 7Adoni-Beseke a re: “Magoši a masome a a šupago ao a ripilwego menwana ye megolo ya maoto le ya diatla a be a topa marathana ka fase ga tafola ya ka. Bjale Modimo o ntirile se ke ilego ka ba dira sona.” A išwa Jerusalema moo a hwetšego gona.

Kgoro ya Juda e thopa Jerusalema le Hebrone

8Banna ba Juda ba ile ba hlasela Jerusalema mme ba e thopa. Ba bolaya batho ba yona mme ba tšhuma motse woo. 9Ka morago ga moo ba tšwela pele go yo lwa le Bakanana bao ba bego ba dula nageng ya dithaba le nagengtlase le nageng ya ka borwa ye e omilego. 10Ba hlasela Bakanana ba ba bego ba dula motseng wa Hebrone wo o bego o bitšwa Kiriate-Arba. Moo ba fenya kgorwana ya Sheshai le ya Ahimane le ya Talmai.

Otniele o thopa motse wa Debire

(Josh. 15:13-19)

11Go tloga moo banna ba Juda ba hlasela motse wa Debire, woo ka nako yeo o bego o bitšwa Kiriate-Sefere. 12Yo mongwe wa bona yo a bitšwago Kalebe a re: “Monna yo a ka hlaselago Kiriate-Sefere mme a e thopa ke tla mo fa morwedi wa ka, Aksa, gore e be mosadi wa gagwe.” 13Otniele, morwa wa Kenase, ngwanaboKalebe, a thopa motse woo, ka gona Kalebe a mo neela Aksa, morwediagwe, gore e be mosadi wa gagwe. 14Ge ngwetši e goroga mošašeng wa Otniele, yena a e tutuetša1:14 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “yena a e tutuetša” Seheberu se re “Aksa a tutuetša Otniele”. gore e kgopele tatagoyona tšhemo. Aksa a fologa pokolo, gomme Kalebe a mmotšiša gore o nyaka eng. 15Yena a mo fetola a re: “Mphe mpho ya taelano. Ka ge karolo ye o mphilego yona e le nageng ye e omilego, mphe le methopo.” Ka gona Kalebe a mo fa methopo ya ka tletlolo le ya ka tlase.

Go fenya ga kgoro ya Juda le ya Benjamene

16Ditlogolo tša ratswalagoMoshe, Mokene, di ile tša tloga le batho ba kgoro ya Juda Jeriko, motseng wa mehlare ya mepalema, tša ya nageng ye e omilego, ka borwa bja Arade kua Juda. Moo tša dula gare ga Baamaleke.1:16 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Baamaleke” Seheberu se re “setšhaba”. 17Batho ba kgoro ya Juda ba ile ba ya le ba kgoro ya Simeone, gomme ba fenya Bakanana bao ba bego ba dula motseng wa Tsefate. Ba o pšhatla mme ba o rea leina la Horma.1:17 “Horma” Leina le ka Seheberu le ra go re “go pšhatla”. 18-19Morena a thuša batho ba Juda, gomme ba thopa naga ya dithaba. Eupša ba se ke ba thopa1:18-19 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ba se ke ba thopa” Seheberu se re “ba thopa”. Gasa goba Ashkelone goba Ekrone, goba dinaga tše di bego di bapile le tšona. Batho bao ba bego ba dula moo go ipata le lebopo la lewatle ba be ba na le makoloi a ntwa a tshipi; ka gona batho ba Juda ba se ke ba kgona go ba leleka. 20

1:20
Josh. 15:13-14
Bjalo ka ge Moshe a be a laetše, Hebrone e ile ya fiwa Kalebe, yo a ilego a leleka dikgorwana tše tharo tša Anake motseng. 21
1:21
Josh. 15:63
2 Sam. 5:6
1 Dikr. 11:4
Eupša batho ba kgoro ya Benjamene ba se ke ba leleka Bajebuse ba ba bego ba dula Jerusalema. Go tloga ka nako yeo Bajebuse ba dutše le batho ba Benjamene moo.

Kgoro ya Efraime le ya Manase di thopa Bethele

22-23Batho ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba ile ba yo hlasela motse wa Bethele, woo mehleng yeo o bego o bitšwa Luse. Morena a ba thuša. Ba romela dihlodi motseng. 24Dihlodi tšeo tša bona monna a etšwa moo motseng, gomme tša re go yena: “Re laetše felwana moo re ka tsenago gona, mme re tla go dira ka botho.” 25Ka fao monna yoo a ba laetša, gomme banna ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba bolaya bohle moo motseng, ntle le monna yola le ba kgorwana ya gabo ka moka. 26Ka morago monna yoo a ya nageng ya Bahete, a aga motse fao, mme a o rea leina la Luse, leo le bjale e sa lego leina la wona.

Batho bao Baisraele ba ilego ba se ke ba ba leleka

27

1:27-28
Josh. 17:11-13
Kgoro ya Manase e ile ya se ke ya leleka batho bao ba bego ba dula metseng ya Bethe-Sheane, Taanake, Doro, Jibleamo, Megido, le metsaneng ya kgauswi le yona; Bakanana ba ile ba ikgethela go dula moo. 28Ge Baisraele ba eba le maatla go feta pele, ba ile ba gapeletša Bakanana go ba šomela, fela ba se ke ba ba leleka ka moka.

29

1:29
Josh. 16:10
Kgoro ya Efraime e ile ya se ke ya leleka Bakanana ba ba bego ba agile motseng wa Gesere, ka gona Bakanana ba no fela ba dula moo le bona.

30Kgoro ya Sebulone e ile ya se ke ya leleka batho motseng wa Kitrone le go wa Nahalole. Bakanana bao ba ile ba no fela ba dula moo nabo, gomme ba gapeletšwa gore ba ba šomele.

31Kgoro ya Asere e ile ya se ke ya raka batho ba ba bego ba agile motseng wa Ako, wa Sidone, wa Mahalebe, wa Akesibe, wa Helba, wa Afeke, le wa Rehobo. 32Batho ba Asere ba ile ba dula le Bakanana ba agišana nabo, ka ge ba ile ba se ke ba ba leleka.

33Kgoro ya Naftali e ile ya se ke ya leleka batho ba ba bego ba dutše motseng wa Bethe-Shemeshe le wa Bethe-Anate. Ba ile ba dula le Bakanana ba agišana nabo, eupša ba ba gapeletša gore ba ba šomele.

34Baamore ba ile ba thibelela batho ba kgoro ya Dane kua nageng ya dithaba, mme ba se ke ba ba lesa ba theogela molaleng. 35Baamore ba ikgethela go dula kua Ayalone le Shaalbime le thabeng ya Herese, eupša batho ba kgoro ya Efraime le ba ya Manase ba ba gatelela, gomme ba ba gapeletša gore ba ba šomele.

36Ka leboa la Sela mollwane wa Baedomo1:36 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Baedomo” Seheberu se re “Baamore”. o be o putla Sefateng sa Diphepheng.