Sepedi 2000 (NSO00)
3

Leleme

31Banabešo, le se ke la ba baruti ka bontši, ka ge le tseba gore rena baruti re tla sekišwa gasehlogo go feta ba bangwe. 2Bohle re atiša go dira diphošo. Ge eba go na le yo a sa kego a foša ge a bolela, gona yoo ke moloki ka botlalo yo a kgonago go itshwara le dithong ka moka. 3Pere ge re e tsenya mogala ka molomong gore re tle re e laole, re direla gore re e sepetše ka mo re ratago ka gona. 4Le ka no bona le ka leselawatle: le ge e le le legolo ka mokgwa wo mme le kgorometšwa ke diphefo tše maatla, le laolwa ka lephegwana le lenyenyane, le išwe mo go ratago mootledi wa lona. 5Leleme le lona le bjalo. Ke sethonyana se senyenyane, fela le ikgantšha ka dilo tše dikgolo.

Bonang ka mo tlhase ya mollo e kgonago go tšhuma sethokgwa se segolo ka gona! 6Gomme leleme le swana le mollo. Ke legohle la bokgopo le le dutšego mo mmeleng wa rena mme le phatlalatša bobe mothong ka moka. Le tšhuma bophelo bja rena ka mollo wa hele. 7Motho o kgona go tlwaetša dibopiwa ka moka, ebile nka no re o di tlwaeditše – diphoofolo tša naga, le dinonyana, le digagabi, le diphedi tša ka lewatleng. 8Ge e le leleme lona ga go motho yo a kgonago go le tlwaetša. Ke lešaedi le le padilego, le tletše mpholo wa go bolaya. 9

3:9
Gen. 1:26
Ka lona re reta Morena e lego yena Tatagorena, ebile ka lona re roga bangwekarena ba ba bopilwego go swantšhwa ka Modimo. 10Molomong o tee go tšwa direto, go be go tšwe maroga. Banabešo, ga se tshwanelo gore go be bjalo. 11Kgane sediba se ka tšwa meetse a mabose le a a babago mothopong o tee? 12Banabešo, na mogo o ka enywa dihlware goba morara wa enywa mago? Le sediba sa meetse a letswai se ka se tšwe meetse a mabose.

Bohlale bjo bo tšwago go Modimo

13Na yo bohlale wa tlhaologanyo mo gare ga lena o gona? A a ipontšhe ka boitshwaro bjo bobotse le ka mediro ye a e dirago ka boleta le bohlale. 14Eupša ge eba ka dipelong tša lena le hlohlonwa ke mona ebile le dijato, gona le se ke la ikgantšha la re le ba bohlale, ka gobane le tla be le sa bolele therešo. 15Bohlale bja mohuta woo ga bo tšwe go Modimo; ke bja lefase, ke bja nama, ebile ke bja Sathane. 16Moo go nago le mona le bojato ke moo go nago le meferefere le bobe bja mehutahuta. 17Ge e le bohlale bjo bo tšwago go Modimo, sa pele bo hlwekile, sa bobedi bo nyaka khutšo, bo lokile, le gona ga bo na manganga; bo tletše lešoko le mediro ye mebotse; ga bo ne tshele le boikaketši. 18Badirakhutšo, ka go leka go boelanya batho, ba dira se se nyakwago ke Modimo.