Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Mat. 13:55
Mar. 6:3
Dit. 15:13
Bag. 1:19
Nna, Jakobose, mohlanka wa Modimo le wa Morena Jesu Kriste, ke a le dumediša, lena ba dikgoro tše lesome le tše pedi le phatlaletšego le lefase.1:1 “lena ba dikgoro tše lesome le tše pedi le phatlaletšego le lefase” Jakobose o ra Bakriste ba Bajuda ba ba phatlaletšego le lefase.

Tumelo le bohlale

2Banabešo, le itsheme ba lehlogonolo kudu ge le tlelwa ke meleko ya mehutahuta, 3gobane le a tseba gore go lekwa tumelo ga lena go le tlišetša kgotlelelo. 4Tšwelang pele le kgotlelele, ke mo le tlago ba ba ba feletšego, ba ba se nago bosodi le ba ba sa hlokego selo.

5Eupša ge mo gare ga lena go ka ba le yo a hlokago bohlale, a bo kgopele go Modimo, gomme Modimo o tla mo fa bjona, ka gobane yena o fa bohle ka go se timane le ka go se balabale. 6Fela ge le kgopela le be le tumelo, e sego pelaelo, ka gobane yo a belaelago o swana le lephoto la lewatle le le akgaakgwago gape le tšokotšwago ke phefo. 7-8Motho yo mobjalo, wa pelo tše pedi, wa go hloka mahlakantšho go tšohle tše a di dirago, a se ke a gopola gore Morena a ka mo fa selo.

Tša bodiidi le bohumi

9Mokriste wa mmotlana a thabe ge Modimo a mo godiša. 10

1:10-11
Jes. 40:6-7
Mokriste wa mohumi le yena a thabe ge Modimo a mo kokobetša, gobane bahumi ba tla timelela bjalo ka matšoba a naga ge a hlohlorega. 11Letšatši ge le seno hlaba mme le thoma go fiša, le pontšha dimela. Matšoba a tšona a a hlohlorega mme botse bja ona bja loba. Ka wona mokgwa woo le bahumi ba tla hlohlorega mahumo a bona ba le gare ba šoma tša bona.

Go lekwa le go goketšwa

12Wa lehlogonolo ke yo a kgonago go kgotlelela ge a lekwa, gobane ge a ile a fenya meleko yeo o tla putswa ka bophelo bjo Modimo a bo holofeditšego bao ba mo ratago. 13Motho ge a tlelwa ke meleko a se ke a re: “Ke lekwa ke Modimo.” Gobane Modimo a ka se lekwe ke bobe, le yena mong ga a leke motho. 14Motho yo mongwe le yo mongwe o a lekwa ge a goketšwa mme a gogwa ke tumo ya gagwe ye mpe. 15Tumo yeo ya gagwe e nape e duše mme e tswale sebe, gomme sebe ge se seno gola go iphetša se tswale lehu.

16Le se ke la forwa, banabešo ba ba rategago. 17Mpho ye nngwe le ye nngwe ye botse le neo ye nngwe le ye nngwe ya mmakgonthe di tšwa legodimong go Radietša yo a sa fetogego, yo seetša sa gagwe se sa fokotšegego. 18Ka go rata ga gagwe o re hlodile ka lentšu la therešo, gore e be nke re dithakangwaga tša dihlolwa tša gagwe tšohle.

Go kwa le go dira

19Banabešo ba ba rategago, taba ye le swanetšego go e tseba ke gore motho a hlaganele go kwa, eupša a diege go bolela, a diege le go galefa. 20Kgalefo ya motho ga e mo diriše tše Modimo a di ratago. 21Ka gona, le lahle bohlola bjohle le mašaledi ohle a bobe. Le amogeleng ka boikokobetšo molaetša wo Modimo a o gašitšego ka go lena, wo o kgonago go le phološa.

22Le se iphore ka go theeletša fela Ebangedi, eupša le dire ka mo e laelago ka gona. 23Yo e lego motheeletši fela wa Ebangedi a sa dire ka mo e laelago ka gona, o swana le motho yo a rego go ipona sefahlego ka seiponeng, 24a itebelele gabotse, mme ge a tloga a be a šetše a lebetše gore ke yena yo mobjang. 25Fela yo a lebeledišišago molao wo o sa hlaelelwego, wo o lokollago batho, yo a dulago a o ela hloko mme e se fela motheeletši wa Ebangedi wa go e lebala, eupša a dira ka mo e laelago ka gona, o tla šegofatšwa ke Modimo go tše a di dirago.

26Ge motho a re ke yena morapedi eupša a sa itshware gabotse lelemeng la gagwe, gona o a iphora, bodumedi bja gagwe ga bo thuše selo. 27Bodumedi bjo Modimo Tate a bonago bo hlwekile mme e le bja nnete šebo: ke go hlokomela ditšhiwana le bahlologadi matshwenyegong a bona, le go itota gore motho a se tšhilafatšwe ke tša lefase.

2

Kgethollo e a ganega

21Banabešo, ka ge le le badumedi ba Morena wa rena, Jesu Kriste, Morena wa letago, le se ke la kgetholla batho. 2Ge mo phuthegong ya lena go ka tsena monna wa go apara palamonwana ya gauta le diaparo tša mabaibai, gwa tsena le yo mongwe wa modiidi wa go apara diaparo tša ditšhila, 3mme ya re ge le bona yoo wa go tšhepa la re go yena: “Dula mo setulong se sebotse se,” gomme go yola wa modiidi la re: “Wena ema mola, goba o dule mo fase maotong a ka,” 4na e tla be e se gore le a kgethollana, le ahlola ka mokgwa wo mobe?

5Banabešo ba ba rategago, theeletšang: Na ga ke re Modimo o kgethile badiitšana ba lefase gore ba humišwe ka tša tumelo, e be bajalefa mmušong wo a o holofeditšego bao ba mo ratago? 6Fela lena le nyatša modiitšana. Kgane ga se bahumi ba ba le gatelelago, ba ba le gogelago ditshekong? 7Ga ke re ke bona ba ba nyefolago leina leo la go hlomphega leo ka lona Modimo a le dirilego ba gagwe?

8

2:8
Lef. 19:18
Le tla be le dira se se lokilego ge le ka phetha molao wa Modimo Kgoši, wo o ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa wa go re: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.” 9Eupša ge le kgetholla batho le dira sebe, le molao wa Moshe o a le tšwa gore le batshedi ba wona. 10Ge motho a ka re a phela ka go phetha Melao ye Lesome, a tshela wo mongwe wa yona, go no swana le ge a e tshetše ka moka. 11
2:11
Eks. 20:13-14
Doit. 5:17-18
Gobane yo a rilego: “O se ke wa otswa,” ke yena yo a rilego: “O se ke wa bolaya.” Le ge o sa otswe, fela o bolaya, o tshela melao ya Moshe. 12Dipolelo le ditiro tša lena e be tša batho ba ba tlago ahlolwa ka molao wo o re lokollago. 13Gobane Modimo a ka se be le kgaugelo ge a ahlola yo a sego a ka a ba le kgaugelo; eupša yo a bilego le kgaugelo ga a tšhabe kahlolo ya Modimo.

Tumelo le mediro

14Banabešo, go thušang ge motho a re o na le tumelo eupša a sa bontšhe seo ka mediro? Na tumelo ya gagwe e ka mo phološa? 15Ge modumedikawena wa monna goba wa mosadi a hloka diaparo goba dijo, 16go thušang gore o re go yena: “Sepela gabotse! O ruthele, o be o je o khore,” etšwe o sa mo fe tše a di hlokago? 17Agaa, tumelo le yona e ka mokgwa woo – ge e se na mediro ke setšha e hwile.

18Eupša yo mongwe motho a ka no re: “Wena o na le tumelo, nna ke na le mediro.” Gomme yoo ke tla mo fetola ka go re: “Mpontšhe gore motho a ka ba le tumelo bjang a se na mediro, mme nna ka mediro ya ka ke tla go bontšha tumelo ya ka.” 19A ke re o dumela gore Modimo ke o tee fela? Agaa, seo ke se bademone le bona ba se dumelago, mme ba a thothomela. 20Setlaela towe, na o nyaka go bontšhwa gore tumelo ye e se nago mediro ga e na mohola? 21

2:21
Gen. 22:1-14
Kgane Abrahama, rakgolokhukhu wa rena, ga se a lokafatšwa ka mediro mola a neela Isaka, morwagwe, mo aletareng? 22Ke mo go bonagalago gore medirong ya gagwe go be go šoma tumelo, mme mediro ya gagwe e dira gore tumelo ya gagwe e be ye e feletšego. 23
2:23
Gen. 15:6
2 Dikr. 20:7
Jes. 41:8
Gwa nama gwa phethagala Mangwalo a Makgethwa mo a rego: “Abrahama a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” Ke ka lebaka leo Abrahama a ilego a bitšwa mogwera wa Modimo. 24Bjale a ke re le a bona gore motho o lokafatšwa ka mediro ya gagwe, e sego fela ka tumelo?

25

2:25
Josh. 2:1-21
Le go Rahaba, mosadi yola wa segwebakathobalo, go bile bjalo. Ga ke re o ile a lokafatšwa ka mediro ya gagwe ka go amogela dihlodi tšela tša Baisraele ka ga gagwe, a ba a ba ngwegiša ka tsela ye nngwe?

26Ka gona, bjalo ka ge mmele o hwile ge o se na moya, le tumelo ge e se na mediro e hwile.