Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
Mat. 13:55
Mar. 6:3
Dit. 15:13
Bag. 1:19
Nna, Jakobose, mohlanka wa Modimo le wa Morena Jesu Kriste, ke a le dumediša, lena ba dikgoro tše lesome le tše pedi le phatlaletšego le lefase.1:1 “lena ba dikgoro tše lesome le tše pedi le phatlaletšego le lefase” Jakobose o ra Bakriste ba Bajuda ba ba phatlaletšego le lefase.

Tumelo le bohlale

2Banabešo, le itsheme ba lehlogonolo kudu ge le tlelwa ke meleko ya mehutahuta, 3gobane le a tseba gore go lekwa tumelo ga lena go le tlišetša kgotlelelo. 4Tšwelang pele le kgotlelele, ke mo le tlago ba ba ba feletšego, ba ba se nago bosodi le ba ba sa hlokego selo.

5Eupša ge mo gare ga lena go ka ba le yo a hlokago bohlale, a bo kgopele go Modimo, gomme Modimo o tla mo fa bjona, ka gobane yena o fa bohle ka go se timane le ka go se balabale. 6Fela ge le kgopela le be le tumelo, e sego pelaelo, ka gobane yo a belaelago o swana le lephoto la lewatle le le akgaakgwago gape le tšokotšwago ke phefo. 7-8Motho yo mobjalo, wa pelo tše pedi, wa go hloka mahlakantšho go tšohle tše a di dirago, a se ke a gopola gore Morena a ka mo fa selo.

Tša bodiidi le bohumi

9Mokriste wa mmotlana a thabe ge Modimo a mo godiša. 10

1:10-11
Jes. 40:6-7
Mokriste wa mohumi le yena a thabe ge Modimo a mo kokobetša, gobane bahumi ba tla timelela bjalo ka matšoba a naga ge a hlohlorega. 11Letšatši ge le seno hlaba mme le thoma go fiša, le pontšha dimela. Matšoba a tšona a a hlohlorega mme botse bja ona bja loba. Ka wona mokgwa woo le bahumi ba tla hlohlorega mahumo a bona ba le gare ba šoma tša bona.

Go lekwa le go goketšwa

12Wa lehlogonolo ke yo a kgonago go kgotlelela ge a lekwa, gobane ge a ile a fenya meleko yeo o tla putswa ka bophelo bjo Modimo a bo holofeditšego bao ba mo ratago. 13Motho ge a tlelwa ke meleko a se ke a re: “Ke lekwa ke Modimo.” Gobane Modimo a ka se lekwe ke bobe, le yena mong ga a leke motho. 14Motho yo mongwe le yo mongwe o a lekwa ge a goketšwa mme a gogwa ke tumo ya gagwe ye mpe. 15Tumo yeo ya gagwe e nape e duše mme e tswale sebe, gomme sebe ge se seno gola go iphetša se tswale lehu.

16Le se ke la forwa, banabešo ba ba rategago. 17Mpho ye nngwe le ye nngwe ye botse le neo ye nngwe le ye nngwe ya mmakgonthe di tšwa legodimong go Radietša yo a sa fetogego, yo seetša sa gagwe se sa fokotšegego. 18Ka go rata ga gagwe o re hlodile ka lentšu la therešo, gore e be nke re dithakangwaga tša dihlolwa tša gagwe tšohle.

Go kwa le go dira

19Banabešo ba ba rategago, taba ye le swanetšego go e tseba ke gore motho a hlaganele go kwa, eupša a diege go bolela, a diege le go galefa. 20Kgalefo ya motho ga e mo diriše tše Modimo a di ratago. 21Ka gona, le lahle bohlola bjohle le mašaledi ohle a bobe. Le amogeleng ka boikokobetšo molaetša wo Modimo a o gašitšego ka go lena, wo o kgonago go le phološa.

22Le se iphore ka go theeletša fela Ebangedi, eupša le dire ka mo e laelago ka gona. 23Yo e lego motheeletši fela wa Ebangedi a sa dire ka mo e laelago ka gona, o swana le motho yo a rego go ipona sefahlego ka seiponeng, 24a itebelele gabotse, mme ge a tloga a be a šetše a lebetše gore ke yena yo mobjang. 25Fela yo a lebeledišišago molao wo o sa hlaelelwego, wo o lokollago batho, yo a dulago a o ela hloko mme e se fela motheeletši wa Ebangedi wa go e lebala, eupša a dira ka mo e laelago ka gona, o tla šegofatšwa ke Modimo go tše a di dirago.

26Ge motho a re ke yena morapedi eupša a sa itshware gabotse lelemeng la gagwe, gona o a iphora, bodumedi bja gagwe ga bo thuše selo. 27Bodumedi bjo Modimo Tate a bonago bo hlwekile mme e le bja nnete šebo: ke go hlokomela ditšhiwana le bahlologadi matshwenyegong a bona, le go itota gore motho a se tšhilafatšwe ke tša lefase.