Sepedi 2000 (NSO00)
6

Modimo o botša Jesaya gore e be moprofeta

61

6:1
2 Dikg. 15:7
2 Dikr. 26:23
Ka ngwaga wo Kgoši Usia a hlokafetšego ka wona ke ile ka bona Morena a dutše setulong sa bogoši se se phagamego kudu, morumo wa seaparo sa gagwe o tletše Tempele. 2Mo a bego a dutše gona go be go eme barongwa ba ba laumago kgabo,6:2 “barongwa ba ba laumago kgabo” Ka Seheberu ke “baserafi”. yo mongwe le yo mongwe wa bona a na le diphego tše di selelago. Ka tše pedi a ikhurumeditše sefahlego, ka tše pedi maoto, gomme tše dingwe tše pedi e le tša go fofa. 3
6:3
Kut. 4:8
Ba be ba goeletšana ba re:

“Yo mokgethwa, yo mokgethwa, yo mokgethwa ke Morena Ramaatlaohle!

Letago la gagwe le tletše lefase!”

4

6:4
Kut. 15:8
Mantšu a bona a ile a šikinya direpodi tša Tempele, le Tempele ya tlala muši.

5Ke moka ka re: “Joo, nna ngwana wa batho! Ke lahlegile ka ge ka mehla tše ke di bolelago e le sebe, le gona ke dula le batho bao tše ba di bolelago e lego sebe; gomme bjale ke bone Kgoši, Morena Ramaatlaohle, ka mahlo a ka!”

6Ke ge yo mongwe wa barongwa bao a fofela go nna, a swere legala le a le tšerego aletareng ka sepatišo. 7A nkgoma molomo ka lona a re: “Legala le le go kgwathile melomo, ka gona ga o sa na le molato, o swaretšwe dibe.”

8Ke moka ka kwa Morena a re: “Nka roma mang? Motseta wa rena e tla ba mang?”

Ka fetola ka re: “Nna nka ya! Roma nna!”

9

6:9-10
Mat. 13:14-15
Mar. 4:12
Luk. 8:10
Joh. 12:40
Dit. 28:26-27
Ka gona a nthoma gore ke yo botša setšhaba ke re: “Go kwa le tla kwa, eupša le ka se kwešiše. Go bona le tla bona, eupša le ka se hlaologanye.” 10Ya ba o re go nna: “Retetša setšhaba se dipelo, o se thibe ditsebe, o se foufatše, gore se se kgone go bona le go kwa le go kwešiša, gore ba se sokologele go nna gomme ba fodišwa.”

11Ka mmotšiša ka re: “Morena, na ba tla ba ka mokgwa wo go fihlela neng?”

Yena a mphetola a re: “Go fihlela metse e thubilwe, e se na le motho, dintlo di se ne batho, naga e fetogile lešoka; 12go fihlela nna, Morena, ke išitše setšhaba kgole gomme naga yohle e le lešoka. 13Le ge mo nageng go ka šala motho o tee mo go ba lesome, le yena o tla bolawa; o tla swana le kutu ya moeike goba mohlare wo mongwe wo mogolo wo o remilwego.”

Kutu yeo e emela go thoma ka lefsa ga setšhaba sa Modimo.

7

Jesaya o rongwa go Kgoši Ahase

71

7:1
2 Dikg. 16:5
2 Dikr. 28:5-6
Mehleng ya ge Kgoši Ahase, morwa wa Jotamo le setlogolo sa Usia, a buša naga ya Juda, go ile gwa tsoga ntwa. Retsine, kgoši ya Siria, gotee le Pekage, morwa wa Remalia, kgoši ya Israele, ba ile ba hlasela motse wa Jerusalema, fela ba palelwa ke go o thopa.

2Ge kgoši ya Juda a ekwa gore madira a Siria a šetše a le ka nageng ya Israele, yena le setšhaba sa gagwe ba tšhoga kudu ba ba ba thothomela bjalo ka mehlare e tšokotšwa ke phefo sethokgweng.

3Morena a re go Jesaya: “Tšea morwago, Sheare-Jashube,7:3 “Sheare-Jashube” Leina le ka Seheberu le ra go re “Go tla boa ba se bakae”. Lebelela le Jes. 10:20-22. o yo gahlanetša Kgoši Ahase. O tla gahlana le yena tseleng ye e bapetšego le tšhemo ya mohlatswi wa mašela, mafelelong a mokero wo o tlišago meetse a a tšwago letshaneng la ka godimo. 4O mmotše gore a phafoge, a thekge ditho, a se ke a boifa goba a nolega moko ka lebaka la kgalefo ya Kgoši Retsine le Basiria ba gagwe, le ya Pekage, morwanyana yola wa Remalia. Ba swana le dirumola tše pedi tše di thunyago muši. 5Basiria le setšhaba sa Israele gotee le kgošinyana yela ya sona, Pekage, ba go lakane. 6Ba nyaka go hlasela Juda gore ba e fenye, ba arolelane naga, gomme ba bee morwa wa Tabeale kgoši.

7“Eupša nna, Morena, ke re seo se ka se tsoge se diregile, 8ka lebaka la gore maatlana a Siria a lekana le a Damaskose, mošate wa yona, gomme le ona maatlana a Damaskose a lekana le a Retsine, kgoši ya Siria. Ge e le Israele yona, mengwageng ye masome a a selelago a metšo ye mehlano e tla ba e pšhatlagane, e se sa le setšhaba. 9Maatlana a Israele a lekana le a Samaria, mošate wa yona, gomme le ona maatlana a Samaria a lekana le a Pekage, kgošinyana yela ya Israele.

“Ge le sa kgolwe, le ka se kgotlelele.”

Sešupo se e lego Imanuele

10Morena a buša a laela Jesaya gore a botše Ahase gape a re: 11“Kgopela Morena Modimo wa gago gore a go fe sešupo. E ka ba sa go tšwa fase bodulabahu, goba sa go tšwa godimodimo.”

12Ahase a mo fetola a re: “Nka se kgopele sešupo; nka se leke Morena.”

13Ge a realo Jesaya a mo fetola a re: “Bjale ge, theeletša, wena setlogolo sa Kgoši Dafida. A ga wa kgotsofala ge o tena batho – kgane o rata go tena le Modimo? 14

7:14
Mat. 1:23
Gona Morena, Mong wa bohle, o tla go fa sešupo ka boyena: Kgarebe e imile gomme e tla belega morwa ya mo thea leina la Imanuele.7:14 “Imanuele” Leina le ka Seheberu le ra go re “Modimo o na le rena”. 15Ge a šetše a godile, a tseba go gana bobe le go kgetha botse, o tla ja lebebe le dinose.7:15 “lebebe le dinose” Dijo tše di be di gopotša Baisraele bophelo bja bona bja pele bja monono nageng ya Kanana. 16Le pele ga moo dinaga tša magoši a mabedi ao a le tšhošago kudu di tla be di tlogetšwe ke batho ba tšona.

17“Morena o tlilo tlišetša wena le setšhaba sa gago le lapa lohle la mošate mehla ye mebe ye le sego la ka la e bona go tloga mola mmušo wa Israele o aroganago le wa Juda – o tlilo le tlišetša kgoši ya Asiria.

18“Mehleng yeo Morena o tla bitša Baegepeta ka molodi gore ba tle bjalo ka dintšhi ba etšwa mathomong a dinokana tša Naele, le Baasiria gore ba tle bjalo ka dinose ba etšwa nageng ya bona. 19Ka moka ba tla bokana ka melapong le ka dimphatšeng tša maswika le mehlašaneng yohle ya meetlwa le mafulong ka moka.

20“Mehleng yeo Morena o tla le boola dihlogo ka legare le a tlago le adima kua mošola wa noka ya Yufratese. Legare leo ke kgoši ya Asiria.

21“Mehleng yeo motho yo a kgonnego go šala le lethole le tee le dihuswane tše pedi fela, 22di tla šiša mo e lego gore o tla ja lebebe. Le bohle ba e lego mašaledi nageng ba tla ja lebebe le dinose.

23“Mehleng yeo serapa se sengwe le se sengwe sa merara ye sekete, se se ka rekwago ka dipapetlana tše sekete tša silibera, se tla mela mehlašana ya meetlwa le mabjang. 24Batho ba tla yo tsoma gona ka mesebe. Ee, naga yohle e tla tlala mehlašana ya meetlwa. 25Meboto yohle yeo batho ba bego ba lema go yona ka megoma ya diatla e tla tlala meetlwa le mabjang mo e lego gore motho a ka se ye gona. E tla ba mafulo a dikgomo, gomme dinku tša gatakela felo fao.”

8

Morwa wa Jesaya ke sešupo go setšhaba

81Morena a re go nna: “Tšea papetla ye kgolo gomme godimo ga yona o ngwale ka mokgwa woo mang le mang a ka kgonago go bala. O re: ‘Thopelo le tšeelo di kgauswi.’ 2Ke nyaka gore banna ba babedi ba ba tshephegago, e lego moprista Uria le Sakaria, morwa wa Jeberekia, e be dihlatse tša ka.”

3Ka morago ka robala le mosadi wa ka, gomme a ima, a belega morwa. Ke moka Morena a re go nna: “Mo thee leina la ‘Thopelo-le-tšeelo-di-kgauswi’. 4Pele ngwana yoo a kgona go re ‘mma’ goba ‘tate’, lehumo la Damaskose le thoto ya Samaria di tla thopša ke kgoši ya Asiria.”

Kgoši ya Asiria e etla

5Morena a bolela le nna gape 6a re: “Ka gobane batho ba ba ganne meetse a a elago gabotse a mokero wa Shiloage,8:6 “mokero wa Shiloage” Mokero wa meetse a a bego a etšwa mothopong wo mogolo ka bohlabela bja Jerusalema. gomme ba nolega moko8:6 Mohlomongwe go swanetše go balwa “ba nolega moko” Seheberu se re “ba thaba”. ge Kgoši Retsine le Kgoši Pekage ba etla, 7nna, Morena, ke tla tliša kgoši ya Asiria le madira a yona ka moka go hlasela naga ya Juda. Ba tla e aparela bjalo ka meetse a maatla a noka ya Yufratese ge a falala ka mariba a yona, a elela ka mathoko ohle. 8Ba tla gogola Juda ka lefula le le falalago la go goma ka megolo, le khupetša se sengwe le se sengwe.

“Ba tla aparela naga ya gago ka moka, wena Imanuele.”

9Dirang tše mpe, lena ditšhaba, le tle le pšhatlaganywe! Theeletšang, lena dinaga tša kgole tša lefase. Itokišetšeng go lwa, le tle le pšhatlaganyweng! Ke re itokišeng, le tle le pšhatlaganywe! 10Logišanang maano, eupša a tla folotša. Le ka rerišana, eupša go ka se hole selo, ka gobane Modimo o na le rena.

Morena o laya moprofeta Jesaya

11Morena a ntaya ka maatla a gagwe a magolo a re ke se ke ka dira dilo tše setšhaba sa Israele se bego se di dira. A re: 12

8:12-13
1 Pet. 3:14-15
“Wena le balatedi ba gago le se ke la loga maanomabe le setšhaba se, le gona le se ke la boifa goba la tšhaba tše ba di boifago. 13Nna, Morena Ramaatlaohle, ke nna le swanetšego go ntlhompha ka ge ke le yo mokgethwa; le swanetše go boifa nna gomme le ntšhabe. 14
8:14-15
1 Pet. 2:8
Ke tla ba botšhabelo bja lena, eupša go batho ba mmušo wa Juda le wa Israele ke tla ba leswika le le ba thetšago, lebje le le ba kgopago; go badudi ba Jerusalema ke tla ba molaba le sefu. 15Ba bantši ba tla kgopša ba wa; ba tla wela melabeng, ba tanywa difung; ba tla pšhatlaganywa.”

Go kgopela dikeletšo go bahu go a ganetšwa

16Lena balatedi ba ka, le hlokomele mme le lote dithuto tše Modimo a nthutilego tšona. 17

8:17-18
Bah. 2:13
Morena o khutetše setšhaba sa gagwe, eupša nna ke mmotile, ke mo holofetše.

18Bona nna le bana bao Morena a mphilego bona re dihlatse setšhabeng sa Israele tša Morena Ramaatlaohle yo a dulago thabeng ya Sione.

19Eupša batho ba tla le botša gore le kgopele dikeletšo go dinoge tše di letšago metswiri le didupe tše di bobolago. Ba re: “Gape setšhaba se swanetše go kgopela dikeletšo go medimo ya sona, le go nyakela ba ba phelago dikeletšo go ba ba hwilego.”

20Lena le ba fetole le re: “Boelang go tše Morena a le rutago tšona le tše di bolelwago mabapi le yena. Bao ba sa kwanego le tšona ba lahlegile.” 21Ba tla gerema le naga ba nolegile moko, ba swerwe ke tlala. Ge setšhaba se ekwa tlala se tla befelwa sa roga kgoši ya sona le Modimo wa sona. Se tla lebelela godimo, 22sa lebelela le fase, gomme sa bona fela matshwenyego le leswiswi le lesoleso le le šiišago le se gapelwago go lona.

Kgoši ya ka moso

23

8:23
Mat. 4:15
Go ka se sa ba le leswiswi nageng ya matshwenyego. Pele Morena o be a kokobeditše naga ya kgoro ya Sebulone le ya Naftali, fela mehleng ye e tlago o tla dira gore dinaga tšeo di hlomphege go tloga Mediteraniene go ya bohlabela nageng ye e lego ka mošola wa noka ya Jordane, go fihlela Galilea, mo go bego go dula le ditšhaba di šele.