Sepedi 2000 (NSO00)
66

Morena o ahlola ditšhaba

661

66:1
Mat. 5:34-35
23:22
66:1-2a
Dit. 7:49-50
Morena o re: “Legodimo ke setulo sa ka sa bogoši, mme lefase ke bogato bja ka. Ka gona, ke ntlo mang ye le kago nkagela yona? Ke ngwako mang wo le kago nkagela ka dula ka go wona? 2Etse ke nna ka noši ke hlodilego legodimo le lefase, mme tša ba gona! Batho ba ba nkgahlago ke ba ba ikokobetšago gape ba itsholago, ke ba ba phethago melao ya ka.

3“Setšhaba se dira dihlabelo se sa ntšhetše. Ka gona, yo a dirago sehlabelo ka poo go nna o swana le yo a bolayago yo mongwe; yo a dirago sehlabelo ka kwanyana o swana le yo a robago mpša molala; yo a neelago kabelo ya bupi o swana le yo a dirago sehlabelo ka madi a kolobe; yo a ntšhumelago seorelo o swana le yo a khunamelago modimo wa seswantšho. Ba dira tše ba di ratago, gomme ba kgahlwa ke go khunamela medimo ya diswantšho ya go sišimiša. 4Ka gona ke tla dira gore ba welwe ke masetlapelo le dilo tše ba di tšhabago, ka gobane mola ke ba bitša ga go yo a ilego a nkaraba, goba a theeletša mola ke bolela. Ba ile ba dira tše mpe mme ba ikgethela tše di sa nkgahlego.”

5Theeletšang se Morena a se bolelago, lena le phethago melao ya gagwe: “Ka ge le ntheeletša ba bangwe ba gabolena ba le hloile mme ba a le kgetholla. Ba a le kwera ba re: ‘Nke Morena a bontšhe bogolo bja gagwe gomme a le phološe, gore re tle re le bone le thabile!’ Eupša ke bona beng ba ba tlago lewa ke dihlong! 6Theeletšang! Lešata lela le kwagalago motseng, modumo wola o tšwago ka Tempeleng, ke modumo wa Morena ge a lefiša manaba a gagwe ka lebaka la tše ba di dirilego!

7

66:7
Kut. 12:5
“Jerusalema e swana le mosadi wa go no belega a se a ka a šokwa, yo a tswalago morwa a se a ka a kwa bohloko. 8Kgane o gona yo a kilego a kwa goba a bona taba ya mohuta woo? Na badudi ba naga ba kile ba tswalwa ka tšatši le tee? Goba setšhaba sona se kile sa hlolega ka nako e tee? Jerusalema e ka se šokwe go ya kae pele setšhaba se tswalwa. 9Kgane le gopola gore nka thoma modiro wa go belegiša mme ka se o feleletše? A nka dira gore Jerusalema e thome go belega ka buša ka thiba popelo?” Go botšiša Morena Modimo.

10Thabang le Jerusalema,

le hlabe mekgolokwane,

lena bohle le ratago motse wo!

Hlalalang kudu le wona,

lena ka moka le kilego la o ilela!

11Le tla ipshina ka katlego ya wona,

bjalo ka lesea le le nyanyago letswele la mmagolona la khora.

12Morena o re: “Ke tla le tlišetša boiketlo bjo bo sa kgaotšego, bjo bo swanago le noka ge e dula e ela meetse; mahumo a ditšhaba a tla elela go lena bjalo ka noka ye e falalago. Le tla swana le ngwana yo a nyantšhwago ke mmagwe, a pepulwa, a farwa difarong. 13Ke tla le homotša kwa Jerusalema, bjalo ka mosadi ge a homotša ngwana wa gagwe. 14Ge le bona tšeo di direga le tla thaba. Le tla phela gabotse bjalo ka bjang bjo bofsa. Ke moo nna, Morena, ke tlago bontšha bahlanka ba ka maatla a ka ka go ba hlakodiša, ka ba ka ba bontšha ka moo ke galefetšego manaba a ka ka gona.”

15Morena o tla tla ka mollo le ka dikoloi tša gagwe tša ntwa tša lebelo bjalo ka ledimo, gore a tle a laetše ka moo a tukelago manaba a gagwe bogale ka gona. 16O tla itefeletša ka batho bohle ba lefase. Ba a ba bonago molato o tla ba bolaya ka tšhoša le ka mollo, mme go tla hwa ba bantši.

17Morena o re: “Bao ba itlhwekišago ka moo moetapele wa bona a ba botšago ka gona, gore ba yo khunamela medimo ya diswantšho ka dirapeng tše ba rego ke tše dikgethwa,66:17 “dirapeng ... tše dikgethwa” Lebelela Jes. 1:19. bao ba jago kolobe le magotlo le tše dingwe dilo tša go šišimiša, ba tla bolawa mmogo. 18Ke tseba66:18 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “Ke tseba” Seheberu se re “Ke”. megopolo ya bona le ditiro tša bona. Nako e etla yeo ka yona ke tlago kgoboketša ditšhaba tšohle tše di bolelago maleme a mehutahuta. Ge ba kgobokana ba tla bona maatla a ka, 19gomme ba tseba gore ke nna ke ba otlago.

“Eupša mašaledi a bona a mangwe ke tla a roma ditšhabeng le bathong ba mabopong a kgole ba ba sešogo ba kwa setumo sa ka, le gona ba sešogo ba bona maatla a ka: Ke tla ba roma Tarshishe, Libia,66:19 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Libia” Seheberu se re “Pule”. Lidia le bakgoni ba yona ba mesebe, le Tubale, le Gerike. Ba tla begela ditšhaba tšeo bogoši bja ka. 20Ba tla tliša banna ba gabolena ka moka ba etšwa ditšhabeng ba abetšwe nna. Ba tla ba tliša thabeng ya ka ye kgethwa66:20 “thabeng ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. kwa Jerusalema ba ba nameditše dipere le dimeila le dikamela le dikoloi tša ntwa le dikoloi tše dingwe, go no swana le Baisraele ge ba tliša dikabelo tša bupi Tempeleng ka dibjana tše di hlwekilego. 21Ba bangwe ba bona ke tla ba bea baprista le Balefi.

22

66:22
Jes. 65:17
2 Pet. 3:13
Kut. 21:1
“Bjalo ka ge legodimo le lefsa le lefase le lefsa tše ke di hlolago e tla ba tša neng le neng di hlokometšwe ke nna, ka wona mokgwa wo mobjalo ditlogolo tša lena le leina la lena e tla ba tša go ya go ile. 23Ka monyanya wo mongwe le wo mongwe wa Lebalana le ka Sabatha se sengwe le se sengwe batho ba ditšhaba tšohle ba tla tla go nkhunamela ka Tempeleng ya ka Jerusalema.” O realo, Morena. 24
66:24
Mar. 9:48
“Ge ba tloga ba tla bona ditopo tša bao ba ilego ba ntsogela maatla. Diboko tše di di jago di ka se tsoge di hwile, le mollo wo o di tšhumago o ka se tsoge o timilwe. Go bona ditopo tšeo go tla šišimiša batho ka moka.”