Sepedi 2000 (NSO00)
65

Modimo o tla otla bao ba khunamelago medimo ya diswantšho

651

65:1
Bar. 10:20
Morena o rile: “Ke be ke emetše gore setšhaba sa ka se nkgopele keletšo, eupša sona sa se nkgopele. Ke be ke letetše gore ba nkhwetše, eupša bona ba se nnyake. Ge nkabe setšhaba se se nthapele, ke be ke tla se fetola ka re: ‘Ke nna yo, ke tla le thuša.’ Fela bona ba ile ba se ke ba nthapela. 2
65:2
Bar. 10:21
Ka mehla ke be ke itokišeditše go amogela setšhaba se sa ka sa go ngangabala, se se dirago tše mpe gape se itšeelago ka tsela ya sona. 3Ba fela ba nthumola ba sa lewe ke dihlong. Ba dira dihlabelo tša medimo ya diswantšho ka dirapeng tše ba rego ke tše dikgethwa,65:3 “dirapeng ... tše dikgethwa” Lebelela Jes. 1:29. gomme ba tšhuma le diorelo godimo ga dialetare tša medimo yeo ya diswantšho. 4Ba khukhuna le mabitla, ba lala ka maweng gore ba bolele le meoya ya bahu. Ba ja kolobe, ba nwa le moro wa nama ya go bola ya dihlabelo. 5Ba re go batho ba bangwe: ‘Emang gona moo, le se ke la re batamela! Rena re ba bakgethwa – ga se la swanela go re kgoma!’ Nna batho ba babjalo ba a nkgalefiša, nka se lese go ba tukela bogale bjalo ka mollo wo o sa timego.

6“Ke šetše ke feditše le pelo ka moo ke tlago ba otla ka gona, gomme ke ngwadile kotlo yeo ya bona. Nka se ba lese ba tšwela pele ka tsela ye, eupša ke tla ba otla ka mo go lekanego 7dibe tša bona le tša borakgolokhukhu ba bona. Ba tšhumetše medimo ya diswantšho diorelo dithabeng, mme ba nkgoboša ka go direla medimo yeo dihlabelo mebotong. Ka gona ke tla ba otla ka mo go lekanego tše ba di dirilego mabakeng a a fetilego.”

8Morena o re: “Ga go motho yo a lahlago ntšhuhla ka moka ya diterebe ge e sa na le diterebe tše di lokilego; a ka upša a dira beine ka tšona. Le nna setšhaba sa ka nka se se lahle ka moka – ke tla phološa ba ba ntlhankelago. 9Ke tla dira gore kgorong ya Juda go tšwe ditlogolo, gomme tšona di tla tšea naga ya ka ya dithaba. Batho ba ka ba ke ba kgethilego, ba ba ntlhankelago, ba tla dula moo. 10

65:10
Josh. 7:24-26
Ba tla nkhunamela gomme ba yo fudiša dihuswane tša bona molaleng wa Sharone ka bodikela, le dikgomo tša bona Moeding wa Matshwenyego ka bohlabela.

11“Eupša go lena le ntlogetšego, lena le itebatšago Sione, thaba ya ka ye kgethwa,65:11 “thaba ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. gomme le tlišetšago Gade, modimo wa mahlatse, dikabelo tša dijo, le tšhollelago Meni, modimo wa tše di hlagelago motho, dikabelo tša seno, go ka se be bjalo. 12Se se tlago le hlagela ke go bolawa ka tšhoša, ka gobane mola ke le bitša ga se la nkaraba, le mola ke bolela ga se la theeletša. Le ile la dira tše mpe mme la ikgethela tše di sa nkgahlego. 13Ke ka lebaka leo ke le botšago gore bao ba ntlhankelago ba tla ba le dijo le dino tše di lekanego, eupša lena le tla bolawa ke tlala la swarwa le ke lenyora. Ba tla thaba, eupša lena le tla lewa ke dihlong. 14Ba tla duduetša ba thabile, eupša lena le tla lla le nyamile, la golola le ekwa bohloko. 15Ba ke ba kgethilego ba tla rogaka ka maina a lena. Nna, Morena, Mong wa bohle, ke tla le bolaya. Eupša bahlanka ba ka bona ke tla ba thea leina le lefsa. 16Nageng ya lena yo a kgopelago tšhegofatšo o tla kgopela go šegofatšwa ka leina la ka, nna Modimo, Mmotegi. Yo a enago o tla ena ka leina la ka, nna Modimo, Mmotegi. Matshwenyego a lena a mabakeng a a fetilego ke tla be ke a lebetše, ke se sa a gopola.”

Modimo o hlola dilo ka lefsa

17

65:17
Jes. 66:22
2 Pet. 3:13
Kut. 21:1
Morena o re: “Ke hlola legodimo le lefase le lefsa. Ditiragalo tše di fetilego di tla lebalelwa sa ruri. 18Thabang go ya go ile le hlabe mekgolokwane ka lebaka la tše ke di hlolago. Jerusalema ye mpsha ye ke e hlolago e tla tlala lethabo, gomme batho ba yona ba tla ipshina. 19
65:19
Kut. 21:4
Le nna ka noši ke tla goa ka lethabo ka lebaka la Jerusalema ka thabela batho ba yona. Go ka se kwagale motho yo a llago goba yo a hlabago mokgoši fao. 20Bana ba ka se sa hwa e sa le masea, gomme batho ba tla phela go fihlela e eba diputswa. Ba ba tlago fihlela lekgolo la mengwaga ba tla tšewa gore e sa le ba bafsa. Yo a hwago pele ga moo e tla be e le gore o rogakilwe ka lebaka la dibe tša gagwe. 21-22Motho o tla aga ntlo, a dula ka go yona – ya se dulwe ke yo mongwe; a bjala merara, a ja dikenywa tša yona – tša se lewe ke yo mongwe. Batho bao ba ka ke ba kgethilego ba tla phela nako ye telele bjalo ka mehlare. Ba tla ipshina ka tšeo ba di šometšego. 23Ba tla atlega mešomong ya bona, le bana ba bona ba ka se welwe ke dikotsi. Ke setšhaba sa ka; ke tla ba šegofatša gammogo le ditlogolo tša bona. 24E tla re pele ba thoma go rapela ka ba araba; ya re ba sa rapela ka phetha tše ba di kgopelago. 25
65:25
Jes. 11:6-9
Phiri e tla fula le kwanyana; tau ya fula bjang bjalo ka kgomo, le noga e ka se sa loma. Sione, thabeng ya ka ye kgethwa,65:25 “thabeng ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. go ka se dirwe tše mpe goba gwa gobatšanwa.”