Sepedi 2000 (NSO00)
63

Morena o gatakela ditšhaba

631

63:1-6
Jes. 34:5-17
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
“Ke mang yoo a tlago a etšwa motseng wa Botsra kwa Edomo? Ke mang yoo wa go apara mabaibai a mahwibidu, a ganka63:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ganka” Seheberu se re “obama”. ka maatla a magolo?”

“Ke Morena, yo a nago le maatla a go phološa, o tlilo bega go hlakodiša ga gagwe.”

2“Ke eng, Morena, diaparo tša gago di thankgetše bohwibidu bjalo ka tša monna yo a pitlago diterebe ka maoto gore a dire beine?”

3

63:3
Kut. 14:20
19:13,15
Morena a fetola a re: “Nna ke pitla diterebe ka maoto ke nnoši, ke sa thušwe ke motho wa tšhaba tše dingwe. Ke ba gatakile ke befetšwe, ka ba pšhatla ke galefile, gomme madi a bona a tšhela diaparo tša ka ka moka a di thankgetša. 4Ke be ke feditše le pelo gore bjale ke nako ya go lefeletša setšhaba sa ka manabeng a sona; ke nako ya go se hlakodiša. 5
63:5
Jes. 59:16
Ke ile ka lebelela kua le kua – gwa se be le yo a nthušago; ka tlabja ke ge ke se ne mothuši. Eupša ka tiišwa ke go tlala pelo, mme ka phološa setšhaba ka maatla a ka. 6Ke gatakile setšhaba ka setšhaba ke galefile, ka di robaganya ke tuka bogale. Madi a tšona a elela fase.”

Morena o gaugetše Baisraele

7Ke tla bega potego ya Morena.

Ke a mo reta ka lebaka la tšohle tše a re diretšego tšona.

E bile yo botho kudu go Baisraele,

ka ge a na le lešoko le kgaugelo ye kgolo.

8Morena o rile: “Gape se ke setšhaba sa ka; se ka se mphore.” Ka gona a se hlakodiša 9matshwenyegong ohle a sona. Yo a ba hlakodišitšego ga se motseta wa Morena goba morongwa, eupša ke Morena ka noši. Ke yena a ba phološitšego, ka ge a be a ba rata mme a ba kwela bohloko. O ba hlokometše go tloga kgale, 10eupša bona ba mo tsogela maatla, ba mo nyamiša moyeng. Ka gona ya ba lenaba la bona mme a lwa nabo.

11Fela ba ile ba gopola tša mabakeng a kgale, ba gopola matšatši a Moshe, mohlanka wa Morena, mme ba re: “Bjale ge, Morena yola wa go phološa badiša ba mohlape wa gagwe lewatleng, e lego baetapele ba setšhaba, o kae? O kae Morena yola a ba filego moya wa gagwe? 12-13

63:12
Eks. 14:21
O kae yena Morena yola ka maatla a gagwe a dirilego tše dikgolo ka Moshe, a aroganya meetse a lewatle gomme a sepetša setšhaba sa gagwe meetseng a a išago, gore a itirele leina la go ya go ile?”

Ge Morena a ba putliša lewatle ba be ba gwataka bjalo ka dipere lešokeng, ba sa kgopše ke selo. 14Bjalo ka ge dikgomo di eya moeding wa phulo, Morena le yena o ile a khutšiša setšhaba sa gagwe. A se hlahla ka mokgwa woo gore a itirele leina le legolo.

Thapelo ya go kgopela lešoko le thušo

15Morena, nke o re lebelele o le moo legodimong, moo o dulago bokgethweng le letagong la gago. Afa o re fišegela pelo? Ditiro tša gago tše dikgolo di kae? O se re time lerato le lešoko la gago. 16Ke wena tatagorena. Abrahama o re ngadile, Jakobo le yena o re ganne, eupša wena, Morena, o Tatagorena, o Mophološi wa rena wa kgale. 17O reng o re lesa re aroga tseleng tša gago? O reng o re thatafatša dipelo ka mo re bilego re sa go boife? Boa, hle, ka lebaka la bahlanka ba gago, ka lebaka la dikgoro tša gago tša Israele.

18Rena, setšhaba sa gago se sekgethwa, re ile ra rakwa ke manaba a rena lebakanyana; ba ile ba gataka Felo ga gago mo Gokgethwa. 19O re swere bjalo ka ge nke ga se wa ka wa ba mmuši wa rena, bjalo ka ge nke ga re setšhaba sa gago.

64

641Nke nkabe o pharola legodimo wa theoga! Ke mo dithaba di bego di tla šikinyega ge o batamela. 2Etla ka pela bjalo ka mollo ge o fiša mašašana, o tle ka maatla boka mollo ge o bediša meetse. Etla o utolle maatla a gago manabeng a gago, gore ditšhaba di thothomele pele ga gago! 3Go kile gwa ba le nako mola o etla o dira dilo tše di šiišago tše re bego re se ra di letela; dithaba di be di šikinyega pele ga gago. 4

64:4
1 Bakor. 2:9
Ga go yo a kilego a bona goba a kwa ka Modimo wa go swana le wena, wa go direla ba ba mo holofelago mediro ye mebjale. 5O loketše bao ba kgahlwago ke go dira tše di lokilego, ba ba go gopolago ge ba bona tše o di dirago. O be o re galefetše, eupša rena ra no fela re dira dibe; le ge go le bjalo o be o re phološa ka mehla.64:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le ge go le bjalo ... ka mehla” Seheberu ga se kwagale gabotse. 6Ka lebaka la dibe tša rena, bohle re swana le motho yo a tšhilafetše; ešita le tšona ditiro tša rena tše dibotsebotse ke makgapa bjalo ka diaparo tše di tšhilafetšego. Ka lebaka la dibe tša rena re swana le matlakala a a omeletšego; makgopo a rena a re budula bjalo ka phefo. 7Ga go yo a go rapelago; ga go yo a fišegelago go tla go wena gore o mo thuše. O iphihletše rena gomme wa re gafela makgopong a rena.

8Eupša o Tatagorena, Morena. Rena re swana le letsopa, gomme wena o swana le mmopi. O re bopile, 9ka fao o se ke wa re galefela kudu, goba wa gopola dibe tša rena go ya go ile. Nke o bone, ka moka ga rena re setšhaba sa gago. 10Metse ya gago ye mekgethwa nke ke lešoka; Jerusalema le thaba ya Sione ke marope a a tlogetšwego, 11le Tempele ya rena, lona lefelo lela le lekgethwa le lebotse, mola borakgolokhukhu ba rena ba bego ba go reta gona, e fišitšwe ka mollo. Meago ka moka yela re bego re e rata ke marope. 12Aowii, Morena, na o ka fela o phuthile matsogo dilo di le ka mokgwa wo, wa dio lebelela ka mahlo, wa re tlaiša go feta tekanyo?

65

Modimo o tla otla bao ba khunamelago medimo ya diswantšho

651

65:1
Bar. 10:20
Morena o rile: “Ke be ke emetše gore setšhaba sa ka se nkgopele keletšo, eupša sona sa se nkgopele. Ke be ke letetše gore ba nkhwetše, eupša bona ba se nnyake. Ge nkabe setšhaba se se nthapele, ke be ke tla se fetola ka re: ‘Ke nna yo, ke tla le thuša.’ Fela bona ba ile ba se ke ba nthapela. 2
65:2
Bar. 10:21
Ka mehla ke be ke itokišeditše go amogela setšhaba se sa ka sa go ngangabala, se se dirago tše mpe gape se itšeelago ka tsela ya sona. 3Ba fela ba nthumola ba sa lewe ke dihlong. Ba dira dihlabelo tša medimo ya diswantšho ka dirapeng tše ba rego ke tše dikgethwa,65:3 “dirapeng ... tše dikgethwa” Lebelela Jes. 1:29. gomme ba tšhuma le diorelo godimo ga dialetare tša medimo yeo ya diswantšho. 4Ba khukhuna le mabitla, ba lala ka maweng gore ba bolele le meoya ya bahu. Ba ja kolobe, ba nwa le moro wa nama ya go bola ya dihlabelo. 5Ba re go batho ba bangwe: ‘Emang gona moo, le se ke la re batamela! Rena re ba bakgethwa – ga se la swanela go re kgoma!’ Nna batho ba babjalo ba a nkgalefiša, nka se lese go ba tukela bogale bjalo ka mollo wo o sa timego.

6“Ke šetše ke feditše le pelo ka moo ke tlago ba otla ka gona, gomme ke ngwadile kotlo yeo ya bona. Nka se ba lese ba tšwela pele ka tsela ye, eupša ke tla ba otla ka mo go lekanego 7dibe tša bona le tša borakgolokhukhu ba bona. Ba tšhumetše medimo ya diswantšho diorelo dithabeng, mme ba nkgoboša ka go direla medimo yeo dihlabelo mebotong. Ka gona ke tla ba otla ka mo go lekanego tše ba di dirilego mabakeng a a fetilego.”

8Morena o re: “Ga go motho yo a lahlago ntšhuhla ka moka ya diterebe ge e sa na le diterebe tše di lokilego; a ka upša a dira beine ka tšona. Le nna setšhaba sa ka nka se se lahle ka moka – ke tla phološa ba ba ntlhankelago. 9Ke tla dira gore kgorong ya Juda go tšwe ditlogolo, gomme tšona di tla tšea naga ya ka ya dithaba. Batho ba ka ba ke ba kgethilego, ba ba ntlhankelago, ba tla dula moo. 10

65:10
Josh. 7:24-26
Ba tla nkhunamela gomme ba yo fudiša dihuswane tša bona molaleng wa Sharone ka bodikela, le dikgomo tša bona Moeding wa Matshwenyego ka bohlabela.

11“Eupša go lena le ntlogetšego, lena le itebatšago Sione, thaba ya ka ye kgethwa,65:11 “thaba ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. gomme le tlišetšago Gade, modimo wa mahlatse, dikabelo tša dijo, le tšhollelago Meni, modimo wa tše di hlagelago motho, dikabelo tša seno, go ka se be bjalo. 12Se se tlago le hlagela ke go bolawa ka tšhoša, ka gobane mola ke le bitša ga se la nkaraba, le mola ke bolela ga se la theeletša. Le ile la dira tše mpe mme la ikgethela tše di sa nkgahlego. 13Ke ka lebaka leo ke le botšago gore bao ba ntlhankelago ba tla ba le dijo le dino tše di lekanego, eupša lena le tla bolawa ke tlala la swarwa le ke lenyora. Ba tla thaba, eupša lena le tla lewa ke dihlong. 14Ba tla duduetša ba thabile, eupša lena le tla lla le nyamile, la golola le ekwa bohloko. 15Ba ke ba kgethilego ba tla rogaka ka maina a lena. Nna, Morena, Mong wa bohle, ke tla le bolaya. Eupša bahlanka ba ka bona ke tla ba thea leina le lefsa. 16Nageng ya lena yo a kgopelago tšhegofatšo o tla kgopela go šegofatšwa ka leina la ka, nna Modimo, Mmotegi. Yo a enago o tla ena ka leina la ka, nna Modimo, Mmotegi. Matshwenyego a lena a mabakeng a a fetilego ke tla be ke a lebetše, ke se sa a gopola.”

Modimo o hlola dilo ka lefsa

17

65:17
Jes. 66:22
2 Pet. 3:13
Kut. 21:1
Morena o re: “Ke hlola legodimo le lefase le lefsa. Ditiragalo tše di fetilego di tla lebalelwa sa ruri. 18Thabang go ya go ile le hlabe mekgolokwane ka lebaka la tše ke di hlolago. Jerusalema ye mpsha ye ke e hlolago e tla tlala lethabo, gomme batho ba yona ba tla ipshina. 19
65:19
Kut. 21:4
Le nna ka noši ke tla goa ka lethabo ka lebaka la Jerusalema ka thabela batho ba yona. Go ka se kwagale motho yo a llago goba yo a hlabago mokgoši fao. 20Bana ba ka se sa hwa e sa le masea, gomme batho ba tla phela go fihlela e eba diputswa. Ba ba tlago fihlela lekgolo la mengwaga ba tla tšewa gore e sa le ba bafsa. Yo a hwago pele ga moo e tla be e le gore o rogakilwe ka lebaka la dibe tša gagwe. 21-22Motho o tla aga ntlo, a dula ka go yona – ya se dulwe ke yo mongwe; a bjala merara, a ja dikenywa tša yona – tša se lewe ke yo mongwe. Batho bao ba ka ke ba kgethilego ba tla phela nako ye telele bjalo ka mehlare. Ba tla ipshina ka tšeo ba di šometšego. 23Ba tla atlega mešomong ya bona, le bana ba bona ba ka se welwe ke dikotsi. Ke setšhaba sa ka; ke tla ba šegofatša gammogo le ditlogolo tša bona. 24E tla re pele ba thoma go rapela ka ba araba; ya re ba sa rapela ka phetha tše ba di kgopelago. 25
65:25
Jes. 11:6-9
Phiri e tla fula le kwanyana; tau ya fula bjang bjalo ka kgomo, le noga e ka se sa loma. Sione, thabeng ya ka ye kgethwa,65:25 “thabeng ya ka ye kgethwa” Lebelela Jes. 2:3. go ka se dirwe tše mpe goba gwa gobatšanwa.”