Sepedi 2000 (NSO00)
64

641Nke nkabe o pharola legodimo wa theoga! Ke mo dithaba di bego di tla šikinyega ge o batamela. 2Etla ka pela bjalo ka mollo ge o fiša mašašana, o tle ka maatla boka mollo ge o bediša meetse. Etla o utolle maatla a gago manabeng a gago, gore ditšhaba di thothomele pele ga gago! 3Go kile gwa ba le nako mola o etla o dira dilo tše di šiišago tše re bego re se ra di letela; dithaba di be di šikinyega pele ga gago. 4

64:4
1 Bakor. 2:9
Ga go yo a kilego a bona goba a kwa ka Modimo wa go swana le wena, wa go direla ba ba mo holofelago mediro ye mebjale. 5O loketše bao ba kgahlwago ke go dira tše di lokilego, ba ba go gopolago ge ba bona tše o di dirago. O be o re galefetše, eupša rena ra no fela re dira dibe; le ge go le bjalo o be o re phološa ka mehla.64:5 Mohlomongwe go swanetše go balwa “le ge go le bjalo ... ka mehla” Seheberu ga se kwagale gabotse. 6Ka lebaka la dibe tša rena, bohle re swana le motho yo a tšhilafetše; ešita le tšona ditiro tša rena tše dibotsebotse ke makgapa bjalo ka diaparo tše di tšhilafetšego. Ka lebaka la dibe tša rena re swana le matlakala a a omeletšego; makgopo a rena a re budula bjalo ka phefo. 7Ga go yo a go rapelago; ga go yo a fišegelago go tla go wena gore o mo thuše. O iphihletše rena gomme wa re gafela makgopong a rena.

8Eupša o Tatagorena, Morena. Rena re swana le letsopa, gomme wena o swana le mmopi. O re bopile, 9ka fao o se ke wa re galefela kudu, goba wa gopola dibe tša rena go ya go ile. Nke o bone, ka moka ga rena re setšhaba sa gago. 10Metse ya gago ye mekgethwa nke ke lešoka; Jerusalema le thaba ya Sione ke marope a a tlogetšwego, 11le Tempele ya rena, lona lefelo lela le lekgethwa le lebotse, mola borakgolokhukhu ba rena ba bego ba go reta gona, e fišitšwe ka mollo. Meago ka moka yela re bego re e rata ke marope. 12Aowii, Morena, na o ka fela o phuthile matsogo dilo di le ka mokgwa wo, wa dio lebelela ka mahlo, wa re tlaiša go feta tekanyo?