Sepedi 2000 (NSO00)
63

Morena o gatakela ditšhaba

631

63:1-6
Jes. 34:5-17
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
“Ke mang yoo a tlago a etšwa motseng wa Botsra kwa Edomo? Ke mang yoo wa go apara mabaibai a mahwibidu, a ganka63:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ganka” Seheberu se re “obama”. ka maatla a magolo?”

“Ke Morena, yo a nago le maatla a go phološa, o tlilo bega go hlakodiša ga gagwe.”

2“Ke eng, Morena, diaparo tša gago di thankgetše bohwibidu bjalo ka tša monna yo a pitlago diterebe ka maoto gore a dire beine?”

3

63:3
Kut. 14:20
19:13,15
Morena a fetola a re: “Nna ke pitla diterebe ka maoto ke nnoši, ke sa thušwe ke motho wa tšhaba tše dingwe. Ke ba gatakile ke befetšwe, ka ba pšhatla ke galefile, gomme madi a bona a tšhela diaparo tša ka ka moka a di thankgetša. 4Ke be ke feditše le pelo gore bjale ke nako ya go lefeletša setšhaba sa ka manabeng a sona; ke nako ya go se hlakodiša. 5
63:5
Jes. 59:16
Ke ile ka lebelela kua le kua – gwa se be le yo a nthušago; ka tlabja ke ge ke se ne mothuši. Eupša ka tiišwa ke go tlala pelo, mme ka phološa setšhaba ka maatla a ka. 6Ke gatakile setšhaba ka setšhaba ke galefile, ka di robaganya ke tuka bogale. Madi a tšona a elela fase.”

Morena o gaugetše Baisraele

7Ke tla bega potego ya Morena.

Ke a mo reta ka lebaka la tšohle tše a re diretšego tšona.

E bile yo botho kudu go Baisraele,

ka ge a na le lešoko le kgaugelo ye kgolo.

8Morena o rile: “Gape se ke setšhaba sa ka; se ka se mphore.” Ka gona a se hlakodiša 9matshwenyegong ohle a sona. Yo a ba hlakodišitšego ga se motseta wa Morena goba morongwa, eupša ke Morena ka noši. Ke yena a ba phološitšego, ka ge a be a ba rata mme a ba kwela bohloko. O ba hlokometše go tloga kgale, 10eupša bona ba mo tsogela maatla, ba mo nyamiša moyeng. Ka gona ya ba lenaba la bona mme a lwa nabo.

11Fela ba ile ba gopola tša mabakeng a kgale, ba gopola matšatši a Moshe, mohlanka wa Morena, mme ba re: “Bjale ge, Morena yola wa go phološa badiša ba mohlape wa gagwe lewatleng, e lego baetapele ba setšhaba, o kae? O kae Morena yola a ba filego moya wa gagwe? 12-13

63:12
Eks. 14:21
O kae yena Morena yola ka maatla a gagwe a dirilego tše dikgolo ka Moshe, a aroganya meetse a lewatle gomme a sepetša setšhaba sa gagwe meetseng a a išago, gore a itirele leina la go ya go ile?”

Ge Morena a ba putliša lewatle ba be ba gwataka bjalo ka dipere lešokeng, ba sa kgopše ke selo. 14Bjalo ka ge dikgomo di eya moeding wa phulo, Morena le yena o ile a khutšiša setšhaba sa gagwe. A se hlahla ka mokgwa woo gore a itirele leina le legolo.

Thapelo ya go kgopela lešoko le thušo

15Morena, nke o re lebelele o le moo legodimong, moo o dulago bokgethweng le letagong la gago. Afa o re fišegela pelo? Ditiro tša gago tše dikgolo di kae? O se re time lerato le lešoko la gago. 16Ke wena tatagorena. Abrahama o re ngadile, Jakobo le yena o re ganne, eupša wena, Morena, o Tatagorena, o Mophološi wa rena wa kgale. 17O reng o re lesa re aroga tseleng tša gago? O reng o re thatafatša dipelo ka mo re bilego re sa go boife? Boa, hle, ka lebaka la bahlanka ba gago, ka lebaka la dikgoro tša gago tša Israele.

18Rena, setšhaba sa gago se sekgethwa, re ile ra rakwa ke manaba a rena lebakanyana; ba ile ba gataka Felo ga gago mo Gokgethwa. 19O re swere bjalo ka ge nke ga se wa ka wa ba mmuši wa rena, bjalo ka ge nke ga re setšhaba sa gago.