Sepedi 2000 (NSO00)
61

Ditaba tše dibotse tša tokologo

611

61:1
Mat. 11:5
Luk. 7:22
61:1-2
Luk. 4:18-19
Moya wa Morena,

Mong wa bohle,

o na le nna.

Yena o mpeile gore ke yo begela

baikokobetši ditaba tše dibotse,

ke bee ba ba nyamilego pelo,

ke begele dibofša khunologo,

le ba ba lego kgolegong tokologo.

2

61:2
Mat. 5:4
O nthomile go bega

gore nako e fihlile

ya gore Morena a phološe setšhaba sa gagwe

mme a se lefeletše manabeng a sona.

O nthomile go homotša bohle ba ba iletšego,

3le go išetša ba ba llago kwa Sione lethabo.

Ba ka se sa itšhela dihlogo ka mobu,

goba ba apara diaparo tša go ilela,

eupša ba tla apara tša botšhepi,

mme ba tlola ka dinkgabose.

Ba tla opela ditumišo bakeng sa go nyama.

Ba tla swana le mehlare ye Morena a e bjetšego ka boyena.

Ba tla dira tše di lokilego,

mme ba reta Modimo ka lebaka la tše a di dirilego.

4Ba tla tsošološa meago yela e phušotšwego mehleng ya pele.

5Lena setšhaba sa ka, bašele ba tla le dišetša mehlape,

ba le lemela mašemo,

ba le hlokomelela le dirapa tša merara.

6Le tla tsebja le le baprista ba Morena,

bahlanka ba Modimo wa rena.

Le tla ipshina ka mahumo a ditšhaba,

gomme la ikgantšha ka ona.

7Bakeng sa go lewa ke dihlong le tla hlomphega kudu,

mme bakeng sa go goboga la duduetša,

ka ge Morena a le šegofaditše.

Le tla dula nageng ya lena,

gomme moo thoto tša lena tša oketšega gabedi;

lethabo la lena e tla ba la go ya go ile.

8Morena o re:

“Ke rata toka mme ke hloile bohlakodi le bokgopo.

Ke tla botegela go putsa setšhaba sa ka,

gomme ka dira kgwerano ya go sa felego le sona.

9Ditlogolo tša bona di tla tuma gare ga ditšhaba;

mang le mang yo a di bonago o tla dumela gore ke tšona setšhaba se ke se šegofaditšego.”

10

61:10
Kut. 21:2
Re thabetše kudu tše Morena a di dirilego.

Re swana le monyadi ge a apara diaparo tša botšhepi,

goba monyadiwa ge a apara dipheta tša gagwe.

Modimo o re apešitše phologo le tlhakodišo.

11Ruri, bjalo ka ge lešoka le hlogiša dimela,

bjalo ka ge peu e mela mme e gola, le serapa se mediša peu,

Morena, Mong wa bohle,

o tla re phološa gomme ditšhaba tšohle di tla mo tumiša.

62

621Ke tla dula ke tutuetša Jerusalema,

nka se homole pele Sione e phološwa.

Ge seo se direga, letšatši le lefsa le tla hlabela Jerusalema,

gomme tlhakodišo ya yona ya bonega bjalo ka serumola se se tukago.

2Wena, Jerusalema,

ditšhaba di tla bona ge o hlakodišwa!

Magoši ohle a tšona a tla bona letago la gago.

O tla thewa leina le lefsa,

leina le o le filwego ke Modimo ka noši.

3O tla swana le mphapahlogo wo mobotse ka diatleng tša Morena,

goba seala sa bogoši ka seatleng sa gagwe.

4O ka se sa bitšwa “Molahlwa”,

le naga ya geno e ka se sa bitšwa “Motlogelwa”.

Leina la gago le lefsa e tla ba “Mokgahla-Modimo”.

Naga ya geno go tla thwe ke “Monyalwa”,

ka gobane o kgahla Modimo,

gomme nageng ya geno o tla swana le monyadi.

5Bjalo ka ge lesogana le nyala kgarebe, yo a go agilego o tla go nyala.

Bjalo ka ge monyadi a thabela monyadiwa wa gagwe,

le wena Modimo wa gago o tla go thabela.

6Mo merakong ya gago, Jerusalema,

ke beile baleti;

bošego le mosegare ga se ba swanela go homola.

Ba swanetše go gopotša Morena dikholofetšo tša gagwe ba sa kgaotše.

7Ba swanetše go mo šala morago go fihlela a tsošološa motse wa Jerusalema,

mme a o dira motse wo lefase le o retago.

8Morena o ikanne,

gomme ka maatla a gagwe a magolo o tla phetha keno ye:

“Nka se sa lesa mabele a lena e eba dijo tša manaba a lena,

mme le bašele ba ka se sa le nwela beine ye le itapišitšego ka go e dira.

9Eupša lena le bunnego mabele le tla a ja, la reta Morena.

Lena le futšego diterebe le tla nwa beine

ka dikgorong tša Tempele ya ka.”

10Etšwang motseng, lena batho ba Jerusalema,

etšwang le yo phulela magagabolena a a boago tsela!

Phulang tselakgolo, e phuleng,

le tlošeng maswika!

Hlomang sefoka, gore batho ba Juda ba ba lego ditšhabeng tše dingwe ba se bone!

11

62:11
Jes. 40:10
Kut. 22:12
Morena o begela lefase ka moka o re:

“Botšang batho ba Jerusalema

gore Morena o tlilo le phološa,

o tla le batho ba a ba hlakodišitšego.”

12Le tla bitšwa “Setšhaba se Sekgethwa”, “Bahlakodišwa-ke-Morena”.

Jerusalema yona e tla bitšwa “Mmamoratwe wa Morena”,

“Motse wo Modimo a sego a o lahla”.

63

Morena o gatakela ditšhaba

631

63:1-6
Jes. 34:5-17
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
“Ke mang yoo a tlago a etšwa motseng wa Botsra kwa Edomo? Ke mang yoo wa go apara mabaibai a mahwibidu, a ganka63:1 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “ganka” Seheberu se re “obama”. ka maatla a magolo?”

“Ke Morena, yo a nago le maatla a go phološa, o tlilo bega go hlakodiša ga gagwe.”

2“Ke eng, Morena, diaparo tša gago di thankgetše bohwibidu bjalo ka tša monna yo a pitlago diterebe ka maoto gore a dire beine?”

3

63:3
Kut. 14:20
19:13,15
Morena a fetola a re: “Nna ke pitla diterebe ka maoto ke nnoši, ke sa thušwe ke motho wa tšhaba tše dingwe. Ke ba gatakile ke befetšwe, ka ba pšhatla ke galefile, gomme madi a bona a tšhela diaparo tša ka ka moka a di thankgetša. 4Ke be ke feditše le pelo gore bjale ke nako ya go lefeletša setšhaba sa ka manabeng a sona; ke nako ya go se hlakodiša. 5
63:5
Jes. 59:16
Ke ile ka lebelela kua le kua – gwa se be le yo a nthušago; ka tlabja ke ge ke se ne mothuši. Eupša ka tiišwa ke go tlala pelo, mme ka phološa setšhaba ka maatla a ka. 6Ke gatakile setšhaba ka setšhaba ke galefile, ka di robaganya ke tuka bogale. Madi a tšona a elela fase.”

Morena o gaugetše Baisraele

7Ke tla bega potego ya Morena.

Ke a mo reta ka lebaka la tšohle tše a re diretšego tšona.

E bile yo botho kudu go Baisraele,

ka ge a na le lešoko le kgaugelo ye kgolo.

8Morena o rile: “Gape se ke setšhaba sa ka; se ka se mphore.” Ka gona a se hlakodiša 9matshwenyegong ohle a sona. Yo a ba hlakodišitšego ga se motseta wa Morena goba morongwa, eupša ke Morena ka noši. Ke yena a ba phološitšego, ka ge a be a ba rata mme a ba kwela bohloko. O ba hlokometše go tloga kgale, 10eupša bona ba mo tsogela maatla, ba mo nyamiša moyeng. Ka gona ya ba lenaba la bona mme a lwa nabo.

11Fela ba ile ba gopola tša mabakeng a kgale, ba gopola matšatši a Moshe, mohlanka wa Morena, mme ba re: “Bjale ge, Morena yola wa go phološa badiša ba mohlape wa gagwe lewatleng, e lego baetapele ba setšhaba, o kae? O kae Morena yola a ba filego moya wa gagwe? 12-13

63:12
Eks. 14:21
O kae yena Morena yola ka maatla a gagwe a dirilego tše dikgolo ka Moshe, a aroganya meetse a lewatle gomme a sepetša setšhaba sa gagwe meetseng a a išago, gore a itirele leina la go ya go ile?”

Ge Morena a ba putliša lewatle ba be ba gwataka bjalo ka dipere lešokeng, ba sa kgopše ke selo. 14Bjalo ka ge dikgomo di eya moeding wa phulo, Morena le yena o ile a khutšiša setšhaba sa gagwe. A se hlahla ka mokgwa woo gore a itirele leina le legolo.

Thapelo ya go kgopela lešoko le thušo

15Morena, nke o re lebelele o le moo legodimong, moo o dulago bokgethweng le letagong la gago. Afa o re fišegela pelo? Ditiro tša gago tše dikgolo di kae? O se re time lerato le lešoko la gago. 16Ke wena tatagorena. Abrahama o re ngadile, Jakobo le yena o re ganne, eupša wena, Morena, o Tatagorena, o Mophološi wa rena wa kgale. 17O reng o re lesa re aroga tseleng tša gago? O reng o re thatafatša dipelo ka mo re bilego re sa go boife? Boa, hle, ka lebaka la bahlanka ba gago, ka lebaka la dikgoro tša gago tša Israele.

18Rena, setšhaba sa gago se sekgethwa, re ile ra rakwa ke manaba a rena lebakanyana; ba ile ba gataka Felo ga gago mo Gokgethwa. 19O re swere bjalo ka ge nke ga se wa ka wa ba mmuši wa rena, bjalo ka ge nke ga re setšhaba sa gago.