Sepedi 2000 (NSO00)
60

Letago la ka moso la Jerusalema

601Jerusalema, tsoga o bonegelwe, ka gobane seetša sa gago se tlile!

Letago la Morena le go hlabetše!

2Lefase le ditšhaba tše dingwe di tla aparelwa ke leswiswi,

eupša wena seetša sa Morena se tla go hlabela;

letago la gagwe le tla bonagala go wena.

3Ditšhaba di tla tla seetšeng sa gago,

magoši le ona a tla tla mohla letšatši la gago le hlaba.

4Lebelela ka gohle o bone tše di diregago:

Batho ba gago ba kgobokanela go tla gae!

Barwa ba gago ba tla tla ba etšwa kgole;

barwedi ba gago ba tla kukwa bjalo ka bana.

5O tla bona dilo tšeo mme wa ediša sefahlego;

o tla hemelana ka lethabo,

pelo ya gago ya thebatheba kudu.

Mahumo a ditšhaba a tla tlišwa go wena;

matlotlo a bona a tla tla a etšwa mošola wa lewatle.

6Melokoloko ye metelele ya dikamela e tla tla e etšwa Midiane le Efa.

E tla tloga Sheba e rwele gauta le diorelo.

Batho ba tla bega ditiro tše dikgolo tša Morena ka lethabo.

7Dihuswane tšohle tša Kedara le dikgapa tša Nebayote

di tla tlišwa go wena,

ya ba tša go dira dihlabelo tša go kgahla Morena aletareng ya gagwe.

Morena o tla thakga Tempele ya gagwe le go feta pele.

8A tšwa kae maselawatle a a tlago ka lebelo bjalo ka maru,

a phaphasedišago diseila boka maeba ge a boela dihlageng tša ona?

9A tšwa mabopong a kgole,

a etilwe pele ke maselawatle a magolo,

a tliša setšhaba sa Modimo gae.

A tla a rwele silibera le gauta

go hlompha Morena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ka gobane o dirile gore setšhaba sa gagwe se hlomphiwe.

10Morena o re go Jerusalema:

“Batho ba šele ba tla tsošološa merako ya gago,

gomme magoši a bona a tla go hlankela.

Ke go otlile ke befetšwe,

eupša bjale ke tla go thabela ka go šokela.

11

60:11
Kut. 21:25-26
Dikgoro tša gago di tla dula di butšwe,

bošego le mosegare di ka se tswalelwe,

gore magoši a ditšhaba a go tlišetše mahumo a tšona a etile batho ba bona pele.

12Eupša ditšhaba le mebušo ye e sa go hlankelego di tla fedišwa taa.

13“Dikota tša mephaene ya mehutahuta le mesaeprese,

e lego tšona dikota tše dibotsebotse tša dithokgwa tša Lebanone,

di tla tlišwa go wena, Jerusalema,

go tlo kgabiša Tempele ya ka,

gore go thakgwe bogato bjoo bja dinao tša ka.

14

60:14
Kut. 3:9
Barwa ba bagateledi ba gago

ba tla tla ba go khunamela,

ba go hlompha.

Bohle ba ba bego ba go nyatša

ba tla tla ba khunamela Modimo maotong a gago.

Ba tla go bitša ‘Motse wa Modimo,

Sione ya Modimo yo mokgethwa wa Israele’.

15“O ka se sa tlogelwa, wa hloiwa,

goba wa hloka batho.

Ke tla go dira motse wo mobotse wo o hlomphegago wa go ya go ile,

motse wa lethabo neng le neng.

16Ditšhaba le magoši di tla go hlokomela bjalo ka mmagongwana

ge a nyantšha lesea la gagwe.

O tla tseba gore nna, Morena,

ke Mophološi wa gago,

le gore Modimo yo maatla wa Jakobo ke Mohlakodiši wa gago.

17“Ke tla go tlišetša gauta gore e tšee mphiri legato,

ka tliša silibera le mphiri gore di tšee tshipi le kota legato,

mme tshipi ya tšea leswika legato.

Babuši ba gago ba ka se sa go gatelela;

ke tla dira gore ba buše ka khutšo le toka.

18Go ka se sa kwagala motho a hlasela yo mongwe,

goba manaba a senya nageng ya gago.

Merako ya gago e tla go šireletša,

wa tuma ka lebaka la dikgoro tša gago.

19

60:19
Kut. 21:23
22:5
“O ka se sa bonegelwa ke letšatši mosegare le ngwedi bošego;

Nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa neng le neng;

sona se tla dira gore o bonale o le motse wo mobotsebotse.

20Seedi sa gago se ka se fete bjalo ka sa letšatši ge le dikela,

goba sa ngwedi ge o ehwa –

nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa go ya go ile.

Matšatši a gago a go ilela a tla feta.

21Batho ba gago ka moka ba tla dira tše di lokilego,

mme naga ya ba ya bona go ya go ile.

Ke tla dira gore ba dulele sa ruri go yona,

ke ba bopile gore bogolo bja ka bo bonwe.

22Monyatšegi setšhabeng o tla tswala ba sekete,

yo a fokolago a tswala setšhaba se segolo.

Nna, Morena, ke tla phethagatša dilo tše ka pela ge nako ya tšona e fihla!”

61

Ditaba tše dibotse tša tokologo

611

61:1
Mat. 11:5
Luk. 7:22
61:1-2
Luk. 4:18-19
Moya wa Morena,

Mong wa bohle,

o na le nna.

Yena o mpeile gore ke yo begela

baikokobetši ditaba tše dibotse,

ke bee ba ba nyamilego pelo,

ke begele dibofša khunologo,

le ba ba lego kgolegong tokologo.

2

61:2
Mat. 5:4
O nthomile go bega

gore nako e fihlile

ya gore Morena a phološe setšhaba sa gagwe

mme a se lefeletše manabeng a sona.

O nthomile go homotša bohle ba ba iletšego,

3le go išetša ba ba llago kwa Sione lethabo.

Ba ka se sa itšhela dihlogo ka mobu,

goba ba apara diaparo tša go ilela,

eupša ba tla apara tša botšhepi,

mme ba tlola ka dinkgabose.

Ba tla opela ditumišo bakeng sa go nyama.

Ba tla swana le mehlare ye Morena a e bjetšego ka boyena.

Ba tla dira tše di lokilego,

mme ba reta Modimo ka lebaka la tše a di dirilego.

4Ba tla tsošološa meago yela e phušotšwego mehleng ya pele.

5Lena setšhaba sa ka, bašele ba tla le dišetša mehlape,

ba le lemela mašemo,

ba le hlokomelela le dirapa tša merara.

6Le tla tsebja le le baprista ba Morena,

bahlanka ba Modimo wa rena.

Le tla ipshina ka mahumo a ditšhaba,

gomme la ikgantšha ka ona.

7Bakeng sa go lewa ke dihlong le tla hlomphega kudu,

mme bakeng sa go goboga la duduetša,

ka ge Morena a le šegofaditše.

Le tla dula nageng ya lena,

gomme moo thoto tša lena tša oketšega gabedi;

lethabo la lena e tla ba la go ya go ile.

8Morena o re:

“Ke rata toka mme ke hloile bohlakodi le bokgopo.

Ke tla botegela go putsa setšhaba sa ka,

gomme ka dira kgwerano ya go sa felego le sona.

9Ditlogolo tša bona di tla tuma gare ga ditšhaba;

mang le mang yo a di bonago o tla dumela gore ke tšona setšhaba se ke se šegofaditšego.”

10

61:10
Kut. 21:2
Re thabetše kudu tše Morena a di dirilego.

Re swana le monyadi ge a apara diaparo tša botšhepi,

goba monyadiwa ge a apara dipheta tša gagwe.

Modimo o re apešitše phologo le tlhakodišo.

11Ruri, bjalo ka ge lešoka le hlogiša dimela,

bjalo ka ge peu e mela mme e gola, le serapa se mediša peu,

Morena, Mong wa bohle,

o tla re phološa gomme ditšhaba tšohle di tla mo tumiša.

62

621Ke tla dula ke tutuetša Jerusalema,

nka se homole pele Sione e phološwa.

Ge seo se direga, letšatši le lefsa le tla hlabela Jerusalema,

gomme tlhakodišo ya yona ya bonega bjalo ka serumola se se tukago.

2Wena, Jerusalema,

ditšhaba di tla bona ge o hlakodišwa!

Magoši ohle a tšona a tla bona letago la gago.

O tla thewa leina le lefsa,

leina le o le filwego ke Modimo ka noši.

3O tla swana le mphapahlogo wo mobotse ka diatleng tša Morena,

goba seala sa bogoši ka seatleng sa gagwe.

4O ka se sa bitšwa “Molahlwa”,

le naga ya geno e ka se sa bitšwa “Motlogelwa”.

Leina la gago le lefsa e tla ba “Mokgahla-Modimo”.

Naga ya geno go tla thwe ke “Monyalwa”,

ka gobane o kgahla Modimo,

gomme nageng ya geno o tla swana le monyadi.

5Bjalo ka ge lesogana le nyala kgarebe, yo a go agilego o tla go nyala.

Bjalo ka ge monyadi a thabela monyadiwa wa gagwe,

le wena Modimo wa gago o tla go thabela.

6Mo merakong ya gago, Jerusalema,

ke beile baleti;

bošego le mosegare ga se ba swanela go homola.

Ba swanetše go gopotša Morena dikholofetšo tša gagwe ba sa kgaotše.

7Ba swanetše go mo šala morago go fihlela a tsošološa motse wa Jerusalema,

mme a o dira motse wo lefase le o retago.

8Morena o ikanne,

gomme ka maatla a gagwe a magolo o tla phetha keno ye:

“Nka se sa lesa mabele a lena e eba dijo tša manaba a lena,

mme le bašele ba ka se sa le nwela beine ye le itapišitšego ka go e dira.

9Eupša lena le bunnego mabele le tla a ja, la reta Morena.

Lena le futšego diterebe le tla nwa beine

ka dikgorong tša Tempele ya ka.”

10Etšwang motseng, lena batho ba Jerusalema,

etšwang le yo phulela magagabolena a a boago tsela!

Phulang tselakgolo, e phuleng,

le tlošeng maswika!

Hlomang sefoka, gore batho ba Juda ba ba lego ditšhabeng tše dingwe ba se bone!

11

62:11
Jes. 40:10
Kut. 22:12
Morena o begela lefase ka moka o re:

“Botšang batho ba Jerusalema

gore Morena o tlilo le phološa,

o tla le batho ba a ba hlakodišitšego.”

12Le tla bitšwa “Setšhaba se Sekgethwa”, “Bahlakodišwa-ke-Morena”.

Jerusalema yona e tla bitšwa “Mmamoratwe wa Morena”,

“Motse wo Modimo a sego a o lahla”.