Sepedi 2000 (NSO00)
60

Letago la ka moso la Jerusalema

601Jerusalema, tsoga o bonegelwe, ka gobane seetša sa gago se tlile!

Letago la Morena le go hlabetše!

2Lefase le ditšhaba tše dingwe di tla aparelwa ke leswiswi,

eupša wena seetša sa Morena se tla go hlabela;

letago la gagwe le tla bonagala go wena.

3Ditšhaba di tla tla seetšeng sa gago,

magoši le ona a tla tla mohla letšatši la gago le hlaba.

4Lebelela ka gohle o bone tše di diregago:

Batho ba gago ba kgobokanela go tla gae!

Barwa ba gago ba tla tla ba etšwa kgole;

barwedi ba gago ba tla kukwa bjalo ka bana.

5O tla bona dilo tšeo mme wa ediša sefahlego;

o tla hemelana ka lethabo,

pelo ya gago ya thebatheba kudu.

Mahumo a ditšhaba a tla tlišwa go wena;

matlotlo a bona a tla tla a etšwa mošola wa lewatle.

6Melokoloko ye metelele ya dikamela e tla tla e etšwa Midiane le Efa.

E tla tloga Sheba e rwele gauta le diorelo.

Batho ba tla bega ditiro tše dikgolo tša Morena ka lethabo.

7Dihuswane tšohle tša Kedara le dikgapa tša Nebayote

di tla tlišwa go wena,

ya ba tša go dira dihlabelo tša go kgahla Morena aletareng ya gagwe.

Morena o tla thakga Tempele ya gagwe le go feta pele.

8A tšwa kae maselawatle a a tlago ka lebelo bjalo ka maru,

a phaphasedišago diseila boka maeba ge a boela dihlageng tša ona?

9A tšwa mabopong a kgole,

a etilwe pele ke maselawatle a magolo,

a tliša setšhaba sa Modimo gae.

A tla a rwele silibera le gauta

go hlompha Morena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ka gobane o dirile gore setšhaba sa gagwe se hlomphiwe.

10Morena o re go Jerusalema:

“Batho ba šele ba tla tsošološa merako ya gago,

gomme magoši a bona a tla go hlankela.

Ke go otlile ke befetšwe,

eupša bjale ke tla go thabela ka go šokela.

11

60:11
Kut. 21:25-26
Dikgoro tša gago di tla dula di butšwe,

bošego le mosegare di ka se tswalelwe,

gore magoši a ditšhaba a go tlišetše mahumo a tšona a etile batho ba bona pele.

12Eupša ditšhaba le mebušo ye e sa go hlankelego di tla fedišwa taa.

13“Dikota tša mephaene ya mehutahuta le mesaeprese,

e lego tšona dikota tše dibotsebotse tša dithokgwa tša Lebanone,

di tla tlišwa go wena, Jerusalema,

go tlo kgabiša Tempele ya ka,

gore go thakgwe bogato bjoo bja dinao tša ka.

14

60:14
Kut. 3:9
Barwa ba bagateledi ba gago

ba tla tla ba go khunamela,

ba go hlompha.

Bohle ba ba bego ba go nyatša

ba tla tla ba khunamela Modimo maotong a gago.

Ba tla go bitša ‘Motse wa Modimo,

Sione ya Modimo yo mokgethwa wa Israele’.

15“O ka se sa tlogelwa, wa hloiwa,

goba wa hloka batho.

Ke tla go dira motse wo mobotse wo o hlomphegago wa go ya go ile,

motse wa lethabo neng le neng.

16Ditšhaba le magoši di tla go hlokomela bjalo ka mmagongwana

ge a nyantšha lesea la gagwe.

O tla tseba gore nna, Morena,

ke Mophološi wa gago,

le gore Modimo yo maatla wa Jakobo ke Mohlakodiši wa gago.

17“Ke tla go tlišetša gauta gore e tšee mphiri legato,

ka tliša silibera le mphiri gore di tšee tshipi le kota legato,

mme tshipi ya tšea leswika legato.

Babuši ba gago ba ka se sa go gatelela;

ke tla dira gore ba buše ka khutšo le toka.

18Go ka se sa kwagala motho a hlasela yo mongwe,

goba manaba a senya nageng ya gago.

Merako ya gago e tla go šireletša,

wa tuma ka lebaka la dikgoro tša gago.

19

60:19
Kut. 21:23
22:5
“O ka se sa bonegelwa ke letšatši mosegare le ngwedi bošego;

Nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa neng le neng;

sona se tla dira gore o bonale o le motse wo mobotsebotse.

20Seedi sa gago se ka se fete bjalo ka sa letšatši ge le dikela,

goba sa ngwedi ge o ehwa –

nna, Morena, ke tla ba seedi sa gago sa go ya go ile.

Matšatši a gago a go ilela a tla feta.

21Batho ba gago ka moka ba tla dira tše di lokilego,

mme naga ya ba ya bona go ya go ile.

Ke tla dira gore ba dulele sa ruri go yona,

ke ba bopile gore bogolo bja ka bo bonwe.

22Monyatšegi setšhabeng o tla tswala ba sekete,

yo a fokolago a tswala setšhaba se segolo.

Nna, Morena, ke tla phethagatša dilo tše ka pela ge nako ya tšona e fihla!”