Sepedi 2000 (NSO00)
58

Go ikona dijo ga mmakgonthe

581Morena o re: “Goelela kudu bjalo ka phalafala ge e lla! Botša setšhaba sa ka sa Israele makgopo a sona, o tsebiše ditlogolo tša Jakobo dibe tša bona. 2Ba nkhunamela ka mehla mme ba re ba nyaka go tseba ditsela tša ka. Ba re ba nyaka gore ke ba beele melao ya go loka, le gona ba kgahlwa ke go nkhunamela, bjalo ka setšhaba se se dirago tše di lokilego, se se sa tlogelego Modimo wa sona.”

3Setšhaba se a botšiša se re: “Re ikonelang dijo ge eba Morena ga a re ele hloko? Go thušang go ikokobetša ka mokgwa wo ge eba yena a se ne taba?”

Morena o re go bona: “Taba ke gore le re mola le ikona dijo ya ba le phetha le a lena mabaka, le gona le uthautha badiredi ba lena. 4Go ikona dijo ga lena go a le galefiša, la tsoša ditshele, la lwa. Ge le ikona dijo ka mokgwa woo nka se kwe dithapelo tša lena. 5Ge le ikona le ikweša bohloko, la inamiša dihlogo la swana le mohlahla, gomme la ala diaparo tša go ilela le melora la robala godimo ga tšona. Na seo e ka ba ke sona se le se bitšago boikono? Le bona nke nka kgahlwa ke seo?

6“Boikono bjo ke bo nyakago šebo: Tlemollang makgoba a le a gateletšego, lokollang ba le ba dirilego makgoba le se na tokelo. Bagatelelwa a ba hunologe. 7

58:7
Mat. 25:34
Efang ba ba swerwego ke tlala dijo, gomme badiidi ba ba se nago magae le ba amogele ka malapeng a lena. Batho ba ba se nego diaparo le ba fe tšona, le meloko ya lena le se ke la gana go e thuša.

8“Ke moo go le phološa ga ka go tlago le hlabela bjalo ka letšatši, gomme dintho tša lena tša fola ka pela. Ke tla le eta pele ke le Mophološi wa lena, gomme letago la ka la le šireletša le le šetše morago. 9Ge le rapela ke tla le kwa. Ge le ntelela le nyaka thušo ke tla le araba.

“Ge le ka lesa go gatelela batho le go ba šupa ka menwana le go bolela tše mpe; 10ge le ka fepa ba ba swerwego ke tlala gomme la khoriša ba ba itlhakelago, gona leswiswi le le lego go lona le tla fetoga seetša sa mosegare. 11Ke tla le eta pele ka mehla, ka le khoriša nageng ya komelelo. Ke tla dira gore le kgwahle. Le tla swana le serapa se se nošetšwago gabotse, le mothopo wo o sa pšhego. 12Batho ba gabolena ba tla tsošološa marope ale a kgale, ba aga godimo ga metheo yela ye metala. Le tla tsebja le le batho ba ba ilego ba tsošološa merako, ba aga ka lefsa dintlo tše di bego di phušotšwe.”

Moputso wa bao ba hlomphago Sabatha

13Morena o re: “Ge le ka kgethwafatša Sabatha gomme la se bapatše selo ka lona letšatši leo, ge le ka kgahlwa ke Sabatha la e tšeela godimo, la e hlompha ka go se dire tše le di dirago ka matšatši a mangwe, la se tšwetše dipapatšo tša lena pele, le gona la se tšee magang a lefeela ka letšatši le, 14gona le tla ipshina ka go ntlhankela. Ke tla dira gore le hlomphiwe lefaseng ka moka, gomme le tla iketla nageng ye ke e filego Jakobo, rakgolokhukhu wa lena. Ke realo, nna, Morena.”