Sepedi 2000 (NSO00)
55

Morena o mema batho

551

55:1
Kut. 21:6
22:17
Morena o re:

“Etlang, bohle lena le nyorilwego –

meetse šea!

Etlang, lena le se nego tšhelete –

rekang mabele le je!

Ee, etlang le reke beine le maswi –

ga go lefiwe selo!

2Le senyetšang tšhelete ka tše di sa khorišego?

Le reng le reka dijo ka meputso ya lena

etšwe di sa le khoriše?

Ekwang nna mme le phethe

tše ke le botšago tšona,

ke mo le tlago ipshina ka dijo tše dibosebose.

3

55:3
Dit. 13:34
“Ntlhwaeleng ditsebe,

lena setšhaba sa ka,

le tle go nna;

le ntheeletše, gomme le tla phela!

Ke tla dira kgwerano ya go ya go ile le lena,

gomme ka le fa ditšhegofatšo tše di sa felego,

tše ke di holofeditšego Dafida.

4Ke ile ka mo dira moetapele le molaodi wa ditšhaba,

gomme ka yena ka ba bontšha maatla a ka.

5Bjale le tla bitša ditšhaba tše le bego le sa di tsebe,

mme le tšona di sa le tsebe;

di tla tla go lena di kitima!

Tšeo di tla direga ka gobane nna,

Morena Modimo wa lena,

Modimo yo mokgethwa wa Israele,

ke tla dira gore le hlomphege.”

6Retologelang go Morena a sa le file sebaka;

mo rapeleng a sa le kgauswi.

7Bakgopo a ba lahle ditiro tša bona,

ba babe ba tlogele megopolo ya bona.

A ba sokologele go Morena,

mme yena o tla ba šokela;

ba retologele go Modimo wa rena,

ka gobane o swarela batho dibe gantšintši.

8Morena o re:

“Megopolo ya ka ga e swane le ya lena,

le ditsela tša ka di fapana le tša lena.

9Bjalo ka ge magodimo a phagame kudu ka godimo ga lefase,

ka wona mokgwa woo ditsela le megopolo ya ka di ka godimo ga tša lena.

10

55:10
2 Bakor. 9:10
“Lentšu la ka le bjalo ka pula le lehlwa,

tšona di nago di etšwa godimo.

Ga di boele morago,

di fela di thapiša lefase, di hlogiša dibjalo,

tša medišetša balemi peu mme tša tlišetša batho dijo.

11Ke ka moo lentšu le ke le bolelago le tlago ba ka gona –

lona le ka se palelwe ke go dira se ke ratago gore le se dire;

gape le tla atlega go tše ke le romago gore le di dire.

12“Lena le tla tšwa motseng wa Babilone ka lethabo;

la iketla le etetšwa.

Dithaba le meboto di tla duduetša ge le batamela,

le mehlare ya naga e tla phaphatha diatla e thabile.

13Mephaene e tla mela mo bjale go metšego mehlašana ya meetlwa,

legatong la ditshehlo go tla mela memirte.

Seo e tla ba sešupo sa go ya go ile se se ka se senyegego,

ya ba segopotšo sa tše di dirilwego ke nna, Morena.”