Sepedi 2000 (NSO00)
53

531

53:1
Bar. 10:16
Joh. 12:38
Setšhaba sa fetola sa re:

“Ke mang yo a bego a ka dumela tše bjale re di begago?

Le gona ke mang yo a bego a ka bona gore tše ke ditiro tša Morena?

2Mohlanka wa gagwe o godile pele ga gagwe bjalo ka lehlogedi,

boka modu wo o melago mobung wo o omilego.

O be a se ne seriti le gona e se yo mobotse mo re bego re ka mo šetša.

Mo go yena go be go se se se re kgahlago,

mo re bego re ka mo kganyoga.

3Re be re mo nyatša,

re mo gana;

o be a phela a tlaišwa,

a tlwaetše go kwešwa bohloko.

Go be go se na le motho yo a ratago go mo lebelela –

re mo nyatša mme re sa mo šetše.

4

53:4
Mat. 8:17
“Eupša mahloko ao a bego a lebane rena a kwelwe ke yena;

ditlaišego tše di bego di re swanetše di wetše yena,

mola rena re be re gopola gore o otlwa ke Modimo ka matshwenyego ao.

5

53:5
1 Pet. 2:24
Eupša o hlabilwe ka lebaka la dibe tša rena,

a otlwa ka lebaka la makgopo a rena.

Rena re ile ra boelanywa le Modimo ka go otlwa moo ga gagwe,

ra fodišwa ke dintho tša gagwe.

6

53:6
1 Pet. 2:25
Ka moka re be re swana le dinku tše di timelago,

mongwe le mongwe a eya mo a ratago gona.

Eupša Morena a mo rweša makgopo a rena bohle.

7

53:7
Kut. 5:6
53:7-8
Dit. 8:32-33
“O ile a swarwa gampe,

eupša yena a ikokobetša,

a se ke a re selo.

A etša kwanyana ye e išwago tlhabong,

a ikhomolela bjalo ka nku ye e kotwago –

a se ke a bolela selo.

8O ile a swarwa, a ahlolwa, a tšewa a yo bolawa,

mme le o tee wa batho ba mehleng yeo

a se ele tša go bolawa ga gagwe hloko.

9

53:9
1 Pet. 2:22
Le ge ba be ba rerile go mmoloka le disenyi,

o ile a bolokwa ka lebitleng la mohumi.

O be a se a ka a oba molato goba a bolela maaka.”

10Morena o re:

“E be e le thato ya ka gore go bolawe yo ke dirilego gore a tlaišwe;

lehu la gagwe e bile sehlabelo sa tebalelo ya dibe.

Ka gona o tla phela nako ye telele,

a ba a bona ditlogolo tša gagwe,

mme nna ka phethagatša merero ya ka ka yena.

11Ka morago ga go tlaišwa le go bolawa o tla buša a phela.

O tla tseba gore ga se a tlaišetšwa lefeela.

Mohlanka wa ka yo a se nago bosodi o tla otlwa legatong la ba bantši,

mme, ka lebaka la gagwe, ka ba swarela.

12

53:12
Mar. 15:27
Luk. 22:37
Ka gona ke tla dira gore a godišwe,

a dule le banna ba go hlomphega.

O gafile bophelo bja gagwe ka go rata,

a tlaišwa bjalo ka disenyi,

le ge a be a rwele dibe tša ba bantši,

mme a rapela gore badiradibe ba swarelwe.”