Sepedi 2000 (NSO00)
51

Mantšu a go bea Jerusalema pelo

511Morena o re:

“Ntheeletšeng,

lena le nyakago go phološwa,

lena le tlago go nna gore ke le thuše.

Gopodišišang borakgolokhukhu ba lena, bona e lego

leswika le le betlilwego go lona,

le molete wo le epilwego go wona.

2Gopolang rakgolokhukhu wa lena,

Abrahama, le Sara, makgolokhukhu wa lena.

Mola ke bitša Abrahama o be a se ne ngwana,

eupša ka mo šegofatša mme ka mo atišetša ditlogolo.

3“Ke tla homotša Jerusalema,

gomme ba ba dulago maropeng a yona ka ba bea pelo.

Le ge naga ya yona e le leganata,

ke tla e fetoša serapa sa Edene;

le ge e le lešoka,

ke tla e dira sona serapa seo sa Modimo.

Go tla ba le lethabo le boipshino,

gwa kwala dikoša tša ditebogo le medumo ya diletšo.

4“Ntheeletšeng, lena setšhaba sa ka,

le mpheng tsebe, lena morafe wa ka.

Ke ruta ditšhaba;

melao ya ka e tla ba tlišetša seetša.

5Ke batametše go ba phološa;

nako ya gore ke fenye e kgauswi.

Ke tla ahlola ditšhaba ka maatla a ka.

Dinaga tša kgole di botile nna,

di holofetše gore ke tla di phološa.

6Lelalelang magodimong,

le be le lebelele fase lefaseng!

Magodimo a tla timelela bjalo ka muši,

lefase le tla hlagala boka seaparo,

gomme badudi ba lona ka moka ba tla hwa bjalo ka dilabi.

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.

7“Ntheeletšeng,

lena le tsebago tše di lokilego,

lena le swerego dithuto tša ka ka dihlogo.

Le se ke la boifa ge batho ba le roga,

goba la kwa bohloko ge ba le nyefola.

8Ba tla timelela bjalo ka diaparo tše di llwego ke tšhwele!

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.”

9Morena, tsoga o re thuše!

Re hlakodiše ka maatla a gago,

go swana le mehleng yela ya kgale,

mabakeng ale a pele.

Ga ke re ke wena yola wa go phuleletša Rahaba,51:9 “Rahaba” Batho ba be ba kgolwa gore go na le sebopiwa sa mohuta woo sa lewatle se se senyago. Ka nako ye nngwe lentšu le le šupa Egepeta.

wa ripaganya mmamokebe woo wa ka lewatleng?

10Gape ke wena wa go pšheša lewatle,

meetse a bodiba bjo bogolo,

gomme wa phula tsela mo go bego go le meetse,

gore bale o bego o ba phološa ba kgone go tshela.

11Bao o ba hlakodišitšego ba tla boela Jerusalema ka lethabo,

ba hlaba mekgolokwane ba thabile;

ba tla iketla go ya go ile,

manyami le metsetlo tša felela sa ruri.

12Morena o re:

“Ke nna ke le homotšago.

Motho wa nama le mmoifelang,

yena a hwago bjalo ka bjang?

13Kgane le lebetše Morena yo a le bopilego,

yo a phurolotšego magodimo gomme a bea metheo ya lefase?

Ke ka lebaka lang le swanetše go phela le boifa bogale bja bao ba le gatelelago,

bao ba itokišeditšego go le fediša?

Bogale bja bona bo ka se sa le dira selo.

14Bao ba tlemilwego ka diketane ga ba sa le kgole le go lokollwa;

ba ka se hwele kgolegong,

gape ba ka se hloke dijo.

15“Ke nna Morena Modimo wa lena;

ke biloša lewatle gomme maphoto a lona a duma.

Ke nna Morena Ramaatlaohle!

16Ke phurolotše51:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “phurolotše” Seheberu se re “bjetše”. magodimo,

ka bea le metheo ya lefase;

ke botša ba Jerusalema ke re:

‘Le setšhaba sa ka!

Ke le dirile batseta ba ka,

gomme ke le šireletša ka seatla.’ ”

Matshwenyego a Jerusalema a tla fela

17

51:17
Kut. 14:10
16:19
Wena Jerusalema, tsoga!

Phafoga, o emelele!

O nwele beine ya kotlo,

beine ye Morena a go filego yona a galefile;

o e kgaritlile gomme ya go thekesediša.

18Ga go le o tee wa badudi ba gago yo a go hlahlago.

Gare ga bao ba godilego go wena ga go yo a go swerego ka letsogo a go thuša.

19Masetlapelo a ka mabedi a go wetše:

Naga ya geno e sentšwe ke ntwa,

le setšhaba sa geno se bolailwe ke tlala.

O tla kwelwa ke mang bohloko?

Ke mang yo a tlago go homotša?

20Batho ba gago ba idibetše;

ba rapaletše gohle magahlanong a mekgotha;

ba bjalo ka phuti ye e tantšwego.

Modimo o ba kgadile kudu,

Morena o ba otlile gabohloko a galefile.

21Lena batho ba Jerusalema ba le tlaišwago,

lena ba le thekeselago bjalo ka ditagwa,

22Morena Modimo wa lena o a le emelela o re:

“Ke tloša senwelo sela ke le filego sona ke galefile.

Le ka se sa nwa beine yela ya go le thekesediša.

23Ke tla e fa bale ba bego ba le tshwenya,

ba le patlamiša mekgotheng,

ba le gataka bjalo ka mobu.”

52

Modimo o tla hlakodiša Jerusalema

521

52:1
Kut. 21:2,27
Wena Jerusalema, tsoga!

Tsoga, o tie gape!

Wena Sione,

motse wo mokgethwa wa Modimo,

apara diaparo tša botšhepi!

Moditšhaba le yo a sego a hlweka a ka se sa tsena go wena.

2Ithinthe lerole, wena Jerusalema, itokolle bokgobeng!

Emelela o dule setulong sa gago sa bogoši!

Tlemollang ditlemo tše le tlemilwego melala ka tšona,

lena mathopša a Sione!

3Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Mola le eba makgoba ga se la rekwa ka tšhelete; ka gona le ka se rekollwe ka yona. 4Ge le falalela Egepeta e be e le ka go rata ga lena; Asiria yona e ile ya le gatelela e se ya swanela. 5

52:5
Bar. 2:24
Bjale sona seo ke se se diregilego kua Babilonia: le lena le mathopša, fela ga se la rekwa ka tšhelete. Ba ba le bušago ba a le kgadimola gomme ba nkgoboša ka mehla. 6Mabakeng a a tlago le tla dumela gore ke nna Modimo, le gore ke boletše le lena, ka ba ka ikutolla go lena.”

7

52:7
Nah. 2:1
Bar. 10:15
Baef. 6:15
Go botse bjang go bona motseta a etla a theoga dithabeng a re tlela le ditaba tše dibotse,

ditaba tša khutšo!

O bega go fenya ntweng,

o botša batho ba Sione o re:

“Modimo wa lena ke Kgoši!”

8Baleti ba motse ba hlaboša mantšu,

ba goa mmogo ka lethabo.

Ba bona Morena ka a bona mahlo ge a boela Sione.

9Hlabang mekgolokwane,

lena marope a Jerusalema!

Morena o tlilo hlakodiša motse wo,

mme a homotša setšhaba sa gagwe.

10Morena o tlilo dira taba ye kgolo ka maatla a gagwe a makgethwa ditšhaba di lebeletše;

batho ba dinaga tša kgole ba tla bona

ge a phološa setšhaba sa gagwe.

11

52:11
2 Bakor. 6:17
Hudugang! Hudugang!

Le tlogeng Babilonia,

lena barwadi ba dibjana tša Tempele!

Le se kgome selo se se sego sa hlweka;

le dule le itlhwekišitše gomme le huduge.

12Bjale le ka se tloge ka lepotlapotla;

le tla be le sa tšhabe.

Morena o tla le eta pele,

gomme yena Modimo wa Israele a ba a le leta a le šetše morago.

Mohlanka yo a tlaišitšwego wa Morena

13Morena o re:

“Mohlanka wa ka o tla atlega modirong wa gagwe;

o tla hlompšha, a godišwa kudu.

14Batho ba bantši ba ile ba kgotsa ge ba mmona;

o be a sentšwe sefahlego e bile nke ga se motho,

a gobaditšwe mme a sa swane le batho.

15

52:15
Bar. 15:21
Eupša bjale ditšhaba tše dintši di tla mo makala,52:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ditšhaba ... makala” Seheberu se re “o tla dira gore ditšhaba tše ntši di hlweke”.

le magoši a hloka molomo ge a mmona.

Ba tla bona tše ba bego ba se ba di botšwa,

ba kwešiša tše ba bego ba se ba di kwa.”

53

531

53:1
Bar. 10:16
Joh. 12:38
Setšhaba sa fetola sa re:

“Ke mang yo a bego a ka dumela tše bjale re di begago?

Le gona ke mang yo a bego a ka bona gore tše ke ditiro tša Morena?

2Mohlanka wa gagwe o godile pele ga gagwe bjalo ka lehlogedi,

boka modu wo o melago mobung wo o omilego.

O be a se ne seriti le gona e se yo mobotse mo re bego re ka mo šetša.

Mo go yena go be go se se se re kgahlago,

mo re bego re ka mo kganyoga.

3Re be re mo nyatša,

re mo gana;

o be a phela a tlaišwa,

a tlwaetše go kwešwa bohloko.

Go be go se na le motho yo a ratago go mo lebelela –

re mo nyatša mme re sa mo šetše.

4

53:4
Mat. 8:17
“Eupša mahloko ao a bego a lebane rena a kwelwe ke yena;

ditlaišego tše di bego di re swanetše di wetše yena,

mola rena re be re gopola gore o otlwa ke Modimo ka matshwenyego ao.

5

53:5
1 Pet. 2:24
Eupša o hlabilwe ka lebaka la dibe tša rena,

a otlwa ka lebaka la makgopo a rena.

Rena re ile ra boelanywa le Modimo ka go otlwa moo ga gagwe,

ra fodišwa ke dintho tša gagwe.

6

53:6
1 Pet. 2:25
Ka moka re be re swana le dinku tše di timelago,

mongwe le mongwe a eya mo a ratago gona.

Eupša Morena a mo rweša makgopo a rena bohle.

7

53:7
Kut. 5:6
53:7-8
Dit. 8:32-33
“O ile a swarwa gampe,

eupša yena a ikokobetša,

a se ke a re selo.

A etša kwanyana ye e išwago tlhabong,

a ikhomolela bjalo ka nku ye e kotwago –

a se ke a bolela selo.

8O ile a swarwa, a ahlolwa, a tšewa a yo bolawa,

mme le o tee wa batho ba mehleng yeo

a se ele tša go bolawa ga gagwe hloko.

9

53:9
1 Pet. 2:22
Le ge ba be ba rerile go mmoloka le disenyi,

o ile a bolokwa ka lebitleng la mohumi.

O be a se a ka a oba molato goba a bolela maaka.”

10Morena o re:

“E be e le thato ya ka gore go bolawe yo ke dirilego gore a tlaišwe;

lehu la gagwe e bile sehlabelo sa tebalelo ya dibe.

Ka gona o tla phela nako ye telele,

a ba a bona ditlogolo tša gagwe,

mme nna ka phethagatša merero ya ka ka yena.

11Ka morago ga go tlaišwa le go bolawa o tla buša a phela.

O tla tseba gore ga se a tlaišetšwa lefeela.

Mohlanka wa ka yo a se nago bosodi o tla otlwa legatong la ba bantši,

mme, ka lebaka la gagwe, ka ba swarela.

12

53:12
Mar. 15:27
Luk. 22:37
Ka gona ke tla dira gore a godišwe,

a dule le banna ba go hlomphega.

O gafile bophelo bja gagwe ka go rata,

a tlaišwa bjalo ka disenyi,

le ge a be a rwele dibe tša ba bantši,

mme a rapela gore badiradibe ba swarelwe.”