Sepedi 2000 (NSO00)
50

Baisraele ga se ba araba Morena

501Morena o re:

“Na le nagana gore ke rakile setšhaba sa ka bjalo ka monna ge a hlala mosadi wa gagwe?

Bjale lengwalo la tlhalo le kae ge?

Kgane le gopola gore ke le rekišitše la ba makgoba go swana le

monna yo a rekišago bana ba gagwe gore e be makgoba?

Aowaa, bokgobeng le be le išwa ke dibe tša lena;

le ile la rakwa ka lebaka la melato ya lena.

2“Ke ka lebaka la eng setšhaba sa ka se ile sa se ke sa dira selo mola ke ile go yo ba phološa?

Ba be ba reng ba sa arabe ge ke ba bitša?

Kgane ga ke ne maatla a go ba phološa?

Na ga ke kgone go ba hlakodiša?

Nka kgalema lewatle ka le pšheša,

gomme dinoka ka di fetoša leganata,

dihlapi tša tšona tša hwa,

tša nkga ka ge go se ne meetse.

3Nka apeša leratadima boso,

ya nke ke ge le iletše.”

Mohlanka wa tlhompho wa Morena

4Morena, Mong wa bohle, o nthutile gore ke bolele eng,

ke tle ke kgone go fa ba ba lapilego mafolofolo.

Mosong wo mongwe le wo mongwe o dira gore ke hlwaye tsebe

ke theeletše tše a nthutago tšona.

5Morena o ntirile gore ke kwešiše,

gomme nna nka se mo tsogele maatla,

goba ka gana.

6

50:6
Mat. 26:67
Mar. 14:65
Ba ba nkotlago ke ba hloboletše mokokotlo,

ka ba lesa ba nthoga ba ntumola le maledu,

ka se široše sefahlego ge ba ntshwela ka mare.

7Eupša mahlapa a bona a ka se ntire selo,

ka ge ke thušwa ke Morena,

Mong wa bohle.

Ke beta pelo ka a kgotlelela;

ke tseba gore nka se goboge,

8

50:8-9
Bar. 8:33-34
ka gobane Modimo o kgauswi,

gomme o tla bontšha gore ga ke ne molato.

Ke mang yo a ka lekago

go mphara ka molato?

A a ye le nna kgorong ya tsheko!

Ke mang yo a ka phegišanago le nna?

A a bege molato wo a mpharago ka wona!

9Morena, Mong wa bohle,

ka boyena o ema le nna –

bjale ke mang yo a ka mponago molato?

Bohle ba ba mpharago ka molato ba tla timelela

bjalo ka lešela le le llwego ke tšhwele.

10Lena ba le boifago Morena gape le theeletšago mantšu a mohlanka wa gagwe –

le ge le sepela swiswing le sa bone seetša,

le tshephe Morena,

le bote Modimo wa lena.

11Lena ka moka le epelago ba bangwe melete,

lena beng le tla wela ka meleteng yeo.

Morena ka boyena o tla phethagatša taba ye;

le tla welwa ke masetlapelo a mašoro.

51

Mantšu a go bea Jerusalema pelo

511Morena o re:

“Ntheeletšeng,

lena le nyakago go phološwa,

lena le tlago go nna gore ke le thuše.

Gopodišišang borakgolokhukhu ba lena, bona e lego

leswika le le betlilwego go lona,

le molete wo le epilwego go wona.

2Gopolang rakgolokhukhu wa lena,

Abrahama, le Sara, makgolokhukhu wa lena.

Mola ke bitša Abrahama o be a se ne ngwana,

eupša ka mo šegofatša mme ka mo atišetša ditlogolo.

3“Ke tla homotša Jerusalema,

gomme ba ba dulago maropeng a yona ka ba bea pelo.

Le ge naga ya yona e le leganata,

ke tla e fetoša serapa sa Edene;

le ge e le lešoka,

ke tla e dira sona serapa seo sa Modimo.

Go tla ba le lethabo le boipshino,

gwa kwala dikoša tša ditebogo le medumo ya diletšo.

4“Ntheeletšeng, lena setšhaba sa ka,

le mpheng tsebe, lena morafe wa ka.

Ke ruta ditšhaba;

melao ya ka e tla ba tlišetša seetša.

5Ke batametše go ba phološa;

nako ya gore ke fenye e kgauswi.

Ke tla ahlola ditšhaba ka maatla a ka.

Dinaga tša kgole di botile nna,

di holofetše gore ke tla di phološa.

6Lelalelang magodimong,

le be le lebelele fase lefaseng!

Magodimo a tla timelela bjalo ka muši,

lefase le tla hlagala boka seaparo,

gomme badudi ba lona ka moka ba tla hwa bjalo ka dilabi.

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.

7“Ntheeletšeng,

lena le tsebago tše di lokilego,

lena le swerego dithuto tša ka ka dihlogo.

Le se ke la boifa ge batho ba le roga,

goba la kwa bohloko ge ba le nyefola.

8Ba tla timelela bjalo ka diaparo tše di llwego ke tšhwele!

Eupša nna ke tla ba hlakodišetša sa ruri;

toka ya ka e tla bonagala go ya go ile.”

9Morena, tsoga o re thuše!

Re hlakodiše ka maatla a gago,

go swana le mehleng yela ya kgale,

mabakeng ale a pele.

Ga ke re ke wena yola wa go phuleletša Rahaba,51:9 “Rahaba” Batho ba be ba kgolwa gore go na le sebopiwa sa mohuta woo sa lewatle se se senyago. Ka nako ye nngwe lentšu le le šupa Egepeta.

wa ripaganya mmamokebe woo wa ka lewatleng?

10Gape ke wena wa go pšheša lewatle,

meetse a bodiba bjo bogolo,

gomme wa phula tsela mo go bego go le meetse,

gore bale o bego o ba phološa ba kgone go tshela.

11Bao o ba hlakodišitšego ba tla boela Jerusalema ka lethabo,

ba hlaba mekgolokwane ba thabile;

ba tla iketla go ya go ile,

manyami le metsetlo tša felela sa ruri.

12Morena o re:

“Ke nna ke le homotšago.

Motho wa nama le mmoifelang,

yena a hwago bjalo ka bjang?

13Kgane le lebetše Morena yo a le bopilego,

yo a phurolotšego magodimo gomme a bea metheo ya lefase?

Ke ka lebaka lang le swanetše go phela le boifa bogale bja bao ba le gatelelago,

bao ba itokišeditšego go le fediša?

Bogale bja bona bo ka se sa le dira selo.

14Bao ba tlemilwego ka diketane ga ba sa le kgole le go lokollwa;

ba ka se hwele kgolegong,

gape ba ka se hloke dijo.

15“Ke nna Morena Modimo wa lena;

ke biloša lewatle gomme maphoto a lona a duma.

Ke nna Morena Ramaatlaohle!

16Ke phurolotše51:16 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “phurolotše” Seheberu se re “bjetše”. magodimo,

ka bea le metheo ya lefase;

ke botša ba Jerusalema ke re:

‘Le setšhaba sa ka!

Ke le dirile batseta ba ka,

gomme ke le šireletša ka seatla.’ ”

Matshwenyego a Jerusalema a tla fela

17

51:17
Kut. 14:10
16:19
Wena Jerusalema, tsoga!

Phafoga, o emelele!

O nwele beine ya kotlo,

beine ye Morena a go filego yona a galefile;

o e kgaritlile gomme ya go thekesediša.

18Ga go le o tee wa badudi ba gago yo a go hlahlago.

Gare ga bao ba godilego go wena ga go yo a go swerego ka letsogo a go thuša.

19Masetlapelo a ka mabedi a go wetše:

Naga ya geno e sentšwe ke ntwa,

le setšhaba sa geno se bolailwe ke tlala.

O tla kwelwa ke mang bohloko?

Ke mang yo a tlago go homotša?

20Batho ba gago ba idibetše;

ba rapaletše gohle magahlanong a mekgotha;

ba bjalo ka phuti ye e tantšwego.

Modimo o ba kgadile kudu,

Morena o ba otlile gabohloko a galefile.

21Lena batho ba Jerusalema ba le tlaišwago,

lena ba le thekeselago bjalo ka ditagwa,

22Morena Modimo wa lena o a le emelela o re:

“Ke tloša senwelo sela ke le filego sona ke galefile.

Le ka se sa nwa beine yela ya go le thekesediša.

23Ke tla e fa bale ba bego ba le tshwenya,

ba le patlamiša mekgotheng,

ba le gataka bjalo ka mobu.”

52

Modimo o tla hlakodiša Jerusalema

521

52:1
Kut. 21:2,27
Wena Jerusalema, tsoga!

Tsoga, o tie gape!

Wena Sione,

motse wo mokgethwa wa Modimo,

apara diaparo tša botšhepi!

Moditšhaba le yo a sego a hlweka a ka se sa tsena go wena.

2Ithinthe lerole, wena Jerusalema, itokolle bokgobeng!

Emelela o dule setulong sa gago sa bogoši!

Tlemollang ditlemo tše le tlemilwego melala ka tšona,

lena mathopša a Sione!

3Morena o re go setšhaba sa gagwe: “Mola le eba makgoba ga se la rekwa ka tšhelete; ka gona le ka se rekollwe ka yona. 4Ge le falalela Egepeta e be e le ka go rata ga lena; Asiria yona e ile ya le gatelela e se ya swanela. 5

52:5
Bar. 2:24
Bjale sona seo ke se se diregilego kua Babilonia: le lena le mathopša, fela ga se la rekwa ka tšhelete. Ba ba le bušago ba a le kgadimola gomme ba nkgoboša ka mehla. 6Mabakeng a a tlago le tla dumela gore ke nna Modimo, le gore ke boletše le lena, ka ba ka ikutolla go lena.”

7

52:7
Nah. 2:1
Bar. 10:15
Baef. 6:15
Go botse bjang go bona motseta a etla a theoga dithabeng a re tlela le ditaba tše dibotse,

ditaba tša khutšo!

O bega go fenya ntweng,

o botša batho ba Sione o re:

“Modimo wa lena ke Kgoši!”

8Baleti ba motse ba hlaboša mantšu,

ba goa mmogo ka lethabo.

Ba bona Morena ka a bona mahlo ge a boela Sione.

9Hlabang mekgolokwane,

lena marope a Jerusalema!

Morena o tlilo hlakodiša motse wo,

mme a homotša setšhaba sa gagwe.

10Morena o tlilo dira taba ye kgolo ka maatla a gagwe a makgethwa ditšhaba di lebeletše;

batho ba dinaga tša kgole ba tla bona

ge a phološa setšhaba sa gagwe.

11

52:11
2 Bakor. 6:17
Hudugang! Hudugang!

Le tlogeng Babilonia,

lena barwadi ba dibjana tša Tempele!

Le se kgome selo se se sego sa hlweka;

le dule le itlhwekišitše gomme le huduge.

12Bjale le ka se tloge ka lepotlapotla;

le tla be le sa tšhabe.

Morena o tla le eta pele,

gomme yena Modimo wa Israele a ba a le leta a le šetše morago.

Mohlanka yo a tlaišitšwego wa Morena

13Morena o re:

“Mohlanka wa ka o tla atlega modirong wa gagwe;

o tla hlompšha, a godišwa kudu.

14Batho ba bantši ba ile ba kgotsa ge ba mmona;

o be a sentšwe sefahlego e bile nke ga se motho,

a gobaditšwe mme a sa swane le batho.

15

52:15
Bar. 15:21
Eupša bjale ditšhaba tše dintši di tla mo makala,52:15 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “ditšhaba ... makala” Seheberu se re “o tla dira gore ditšhaba tše ntši di hlweke”.

le magoši a hloka molomo ge a mmona.

Ba tla bona tše ba bego ba se ba di botšwa,

ba kwešiša tše ba bego ba se ba di kwa.”