Sepedi 2000 (NSO00)
5

Kopelo ka serapa sa merara

51

5:1-2
Mat. 21:33
Mar. 12:1
Luk. 20:9
Anke ke opele kopelo mabapi le yo ke mo ratago,

kopelo ya yo ke mo ratago malebana le serapa sa gagwe sa merara:

O be a na le serapa sa merara mmotong wa mobu wo nonnego.

2A lema serapa, a epolla maswika; a bjala merara ye mebotse.

A aga tora gare go se hlapetša, a epa le bopitlelo bja diterebe.

A fišegela gore serapa se enywe diterebe tše dibotse,

eupša sona sa enywa diterebe tša go bola.

3Bjale yo ke mo ratago o re: “Lena badudi ba Jerusalema le lena batho ba Juda, nke le nkahloleng, le ahloleng le serapa sa ka sa merara. 4Kgane go sa na le se sengwe se ke sego ka se direla serapa sa ka? Bjale ke ka lebaka lang se entšwe diterebe tša go bola, ya se be tše dibotse bjalo ka ge ke be ke fišegela?

5“Bjale ke le botša se ke tlago se dira serapa se sa ka: Ke tla hlahlamolla legora la sona ka le tšhuma, ka kgereša morako wa sona gomme ka se lesa se gatakelwa. 6Ke tla se ngala, nka se kgothe merara goba ka e hlagolela, gomme mehlašana ya meetlwa le mabjang di tla mela go sona. Ke tla laela maru gore a se ke a se nešetša pula.”

7Serapa se sa merara sa Morena Ramaatlaohle ke setšhaba sa Israele;

merara ye a e bjetšego gore se tle se mo kgahle ke batho ba Juda.

O be a fišegela gore ba dire toka, eupša bona ba dira tša go se loke.

O be a holofetše gore ba tla dira boloki,

eupša bonang,

bao ba dirilwego go se loke ba tsošitše sello.

Morena o tlilo otla setšhaba sa gagwe

8Le lahlegile, lena le ikokeletšago dintlo, la ikokeletša le mašemo go fihlela go se sa na le mo go šetšego, mme naga ka moka e le ya lena le le noši. 9Ke kwele Morena Ramaatlaohle a ena a re: “Dintlo tšeo tše dintši tše dikgolo tše dibotse e tla ba marope a a rego hoo. 10Ditemeng tša matšatši a lesome tša serapa sa merara go tla ntšhwa moruswi o tee fela wa beine. Mokotla wa peu o tla ntšha ntlatlana e tee fela ya mabele.”

11Go madimabe lena le tsogelago bjaleng, ya ba ya ba mašegogare le duletše botagwa. 12Menyanyeng ya lena go letšwa dikgapa le diharepa le meropana le dinaka; beine yona le nayo, eupša mošomo wa Morena wona ga le o šetše, modiro wa gagwe ga le o hlokomele. 13Ka lebaka leo, ka gobane setšhaba sa ka ga se nyake go ntseba, se tla išwa bothopša. Baetapele ba lena ba tla hwa ka tlala, gomme bathofela bona ba hwa ka lenyora. 14Bodulabahu bo nyaka go ba kwametša, bo ahlamišitše legano go feta tekanyo. Bo kwametša bakgomana ba motse wa Jerusalema le lešaba la wona le le tladitšego lešata.

15Bohle ba tla gobošwa, baikgogomoši ba kokobetšwa. 16Morena Ramaatlaohle o laetša bogolo bja gagwe ka go dira toka, gomme o bontšha gore ke yo mokgethwa ka go ahlola ka tshwanelo. 17Dikwanyana di tla fula maropeng a metse go no swana le ge di fula nageng, mme le diputšane tša go nona tša iphulela moo.5:17 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

18Le lahlegile, lena le itlemagantšego le bobe ka boradia bja lena, lena le kgomaganego le dibe tša lena bjalo ka kgomo ye e gogago koloi. 19Le re: “Morena a a phakiše a dire ka pela se a nyakago go se dira, re se bone. Modimo yo mokgethwa wa Israele a a phethe ka pela se a ikemišeditšego sona, re se tsebe.”

20Go madimabe lena le rego bobe ke botse, mme botse ke bobe. Le fetoša leswiswi seetša, seetša la se fetoša leswiswi. Le dira se se babago se sebose, mme se sebose la se dira se se babago.

21Le lahlegile, lena le iponago le le ba bohlale, le gopolago gore le na le kwešišo.

22Go madimabe lena bagale madileng, lena bakgoni ba go hlakanya mabjala ka dipitšeng. 23Eupša le lokolla motho yo a nago le molato ka tsogolekobong, mme yo a se nago molato la mo tima ditshwanelo tša gagwe. 24Bjalo ka ge mollo o fiša dikutwana tša mahlaka mme hlaga e lorela kgabong, le tla fedišwa taa go swana le medu ye e bodilego le matšoba a a omeletšego mme a tšewago ke phefo. Tšeo di tla direga ka gobane le lahlile melao ya Morena Ramaatlaohle, le nyaditše tše Modimo yo mokgethwa wa Israele a re rutilego tšona. 25Ka gona Morena o ile a galefela setšhaba sa gagwe, gomme a emiša letsogo a se otla. Dithaba di ile tša šikinyega, ditopo le tšona tša tlogelwa mekgotheng bjalo ka ditlakala. Le ge go le bjalo kgalefo ya Morena ga se ya okobala, eupša letsogo la gagwe o sa le emišeditše go otla.

26Morena o hlomile sefoka o bitša setšhaba sa kgole.5:26 Mohlomongwe go swanetše go balwa “setšhaba sa kgole” Seheberu se re “ditšhaba tša kgole”. O se bitša ka molodi gore se tle se etšwa magomong a lefase. Gomme šebao, ba tla ba kitima ka lebelo! 27Ga go yo a lapilego, ga go yo a thetšwago. Ga ba potume, ga ba swarwe ke boroko. Ga go yo a sego a tiiša lepanta, ga go yo a kgaogetšwego ke lerala la dieta. 28Mesebe ya bona ke ye bogale, le mara a bona a ngangegile. Ditlhako tša dipere tša bona ke tše thata boka leswika, le maotwana a dikoloi tša bona tša ntwa a thwethwa ka lebelo bjalo ka sesesedi. 29Ba rora bjalo ka ditau, ba bopa boka ditawana tše di bolailego phoofolo ge di e gogagogela mo go sego yo a ka di amogago yona.

30Mohlang woo ba tla rorela Israele bjalo ka lewatle. Bonang, naga ke leswiswi le masetlapelo fela! Seetša se fifatšwa ke maru a maso.