Sepedi 2000 (NSO00)
48

Modimo ke Morena wa tša ka moso

481Theeletšang,

lena ditlogolo tša Jakobo,

lena le ipitšago setšhaba sa Israele,

lena peu ya Juda:

Le ikana ka leina la Morena,

le re le khunamela Modimo wa Israele,

etšwe le sa rereše,

le se la tiiša.

2Le ge go le bjalo le sa ipitša badudi ba motse wo mokgethwa,

le re le botile Modimo wa Israele,

yo leina la gagwe e lego Morena Ramaatlaohle.

3Morena o re go Baisraele:

“Ke le boditše kgale tše di bego di tlile go direga,

ka di bega – gateetee ka di phetha.

4Ke tsebile gore le tla ngangabala,

la ba le melala ye methata bjalo ka tshipi,

la hloka dihlong ka dibe tša lena.

5Ka le botša e sa le pele tše di tlago le hlagela ka moso,

ka le begela ditiragalo di sešo tša phethagala,

ya ba go le thiba melomo gore le se re di dirilwe ke medimo ya lena,

goba di phethagaditšwe ke diswantšhobopša le diswantšhobetlwa tša lena.

6“Bonang,

tšohle tše ke di boletšego pele di hlagile;

le swanetše go dumela gore ke boletše nnete.

Go tloga bjale ke tlilo le botša tše difsa tša ka moso,

diphiri tše le sa di tsebego.

7Bjale ke gona ke di dira –

ga se ka di dira pele;

ga se la ka la kwa tša go swana le tše.

Ge nkabe le kile la di kwa,

le be le ka re le a di tseba.

8Ke tsebile gore ga le tshephege,

le gore ke kgale le ntsogela maatla.

Ke ka lebaka leo le sego la kwa goba la tseba selo ka dilo

tše di sego tša ka tša fihla ditsebeng tša lena.

9“Gore batho ba tle ba nkgodiše,

le ge ke galefile bjalo ke a itshwara,

mme ga ke le fediše.

10Ke le lekile mollong wa matshwenyego,

bjalo ka silibera ge e tološwa.

Fela ka hwetša le se ne mohola.

11Tše ke di dirago ke tše di holago nna mong –

nka se lese leina la ka le hlomphollwa,

goba ka lesa yo mongwe a godišwa ka mo go swanetšego nna fela.”

Korese, moetapele yo a kgethilwego ke Morena

12

48:12
Jes. 44:6
Kut. 1:17
22:13
Morena o re:

“Ntheeletšeng, lena Baisraele,

setšhaba se ke se biditšego,

lena ditlogolo tša Jakobo!

Ke nna Modimo,

ke nna Mathomo,

ebile ke nna Mafelelo;

ke nna fela ke lego Modimo!

13Ka atla tša ka ke beile lefase metheong ya lona,

ka phurolla le legodimo.

Ge ke bitša lefase le legodimo di tla ka pela tša ema mmogo.

14“Kgobokanang bohle le ntheeletše!

Ke ofe wa medimo wo o bego o ka porofeta

gore monna yo ke mo kgethilego yo o tlilo hlasela Babilone?

O tla be a dira se ke se nyakago go Bababilonia.

15Ke nna ke di boletšego mme ka mmitša;

ka dira gore leina la gagwe le tsebege,

gomme o tla atlega.

16“Bjale ge,

mpatameleng le kwe se ke se bolelago.

Go tloga mathomong ke be ke bolela phatlalatša;

ge di thoma go direga ke be ke le gona.”

Bjale Morena, Mong wa bohle, o ntsentše moya wa gagwe, mme a nthoma.

Tše Morena a bego a ratile go di direla setšhaba sa gagwe

17Modimo yo mokgethwa wa Israele, Mophološi wa lena, o re:

“Ke nna Morena Modimo wa lena yo ke nyakago go le ruta tše di tlago le hola,

yo ke nyakago go le sepetša tseleng ye le swanetšego go tšea ka yona.

18“Nke nkabe le theeleditše ditaelo tša ka!

Ke mo ditšhegofatšo di ka bego di eletše go lena bjalo ka noka.

Go hlakodišwa ga lena go ka be go ile gwa swana le maphoto a lewatle ge a eya lebopong.

19Ditlogolo tša lena e ka be e le tše ntši bjalo ka lešabašaba,

bana ba lena ba atile bjalo ka dithorwana tša lona,

gomme ke be ke tla dira gore ba se fedišwe.”

20

48:20
Kut. 18:4
Itlhaganeleng le tloge Babilone!

Goang, le phatlalatšeng taba tše ka lethabo;

di gašeng gohle le re:

“Morena o hlakodišitše Baisraele,

bahlanka ba gagwe!”

21Mola Morena a sepetša setšhaba sa gagwe lešokeng,

sona se be se sa swarwe ke lenyora.

O ile a se phulelela meetse leswikeng,

a pharola letlapa gomme meetse a ela.

22

48:22
Jes. 57:21
“Bakgopo bona ba ka se bolokege,”

o realo, Morena.