Sepedi 2000 (NSO00)
46

Morena le medimo ya diswantšho ya Babilone

461“Seswantšho sa Bele,

modimo wa Babilone,

se pšhatlagane,

le sa Nebo se sekame.

Diswantšho tša medimo yeo di be di fela di kukwa ka tlhompho,

eupša bjale di rwalwa ka dipokolo,

ke merwalo diruiweng tše di šetšego di lapile.

2Medimo yeo e wele,

ye mengwe e pšhatlagane;

e paletšwe ke go iphološa –

e a thopša, e a thothwa.

3“Ntheeletšeng,

lena ditlogolwana tša Jakobo,

lena mašaledi a setšhaba sa Israele.

Ke le hlokometše go tloga ge le belegwa.

4Ke nna Modimo wa lena,

gomme ke tla le hlokomela go fihlela le tšofala,

meriri ya lena e eba ye meputswa.

Le hlodilwe ke nna gomme ke tla le hlokomela;

ke tla le thuša, ka le hlakodiša.”

5Morena o a botšiša o re:

“Le ntshwantšha le mang?

Kgane go na le yo a swanago le nna?

6Batho ba ntšha gauta ka dikhwameng tša bona,

ba ela silibera ka keloboima.

Ba thwala morulagauta go bopa modimo wa seswantšho;

ke moka ba khuname ba o rapele!

7Ba a o kuka, ba o atha;

ba o hloma madulong, wa ema moo,

wa se šuthe mo o lego gona.

Ge motho a o rapela ga o mo fetole,

goba wa mo hlakodiša ge a le tlalelong.

8“Gopodišišang tšeo,

lena le ntsogelago maatla;

elang hloko tše ke di dirilego.

9Gopolang tše di hlagilego pele,

tše di diregilego kgale;

dumelang gore Modimo ke nna fela,

le gore yo mongwe wa go etša nna ga a gona.

10Ke begile mathomong tše di tlago hlaga mafelelong;

ke boletše kgale tše di tlago direga,

ka re merero ya ka e tla phethega,

ke tla dira tšohle tše ke ratago go di dira.

11Ke bitša monna wa go tšwa nageng ya kgole ya bohlabela;46:11 “monna ... bohlabela” Lebelela Jes. 41:2.

o tla theoga bjalo ka lenong,

a phetha tše ke ikemišeditšego tšona.

Ruri, ke tla phetha tše ke di boletšego,

ka dira tše ke ikemišeditšego tšona.

12“Ntheeletšeng,

lena setšhaba se se ngangabetšego,

se se gopolago gore go hlakodišwa ga sona go kgole.

13Ke tla le phološa kgauswinyana –

go ka se tšee sebaka.

Nka se diege go le hlakodiša.

Ke tla phološa Jerusalema,

ka thakga Baisraele.”