Sepedi 2000 (NSO00)
40

Mantšu a kholofelo

401Modimo wa rena o re:

“Homotšang setšhaba sa ka,

se homotšeng!

2Beang batho ba Jerusalema pelo!

Le ba botše gore ba tlaišegile, go lekane,

ba lefeleditše dibe tša bona.

Ke ba otlile kudu go lekana dibe tša bona.”

3
40:3
Mat. 3:3
Mar. 1:3
Joh. 1:23
40:3-5
Luk. 3:4-6
Motho o a goelela o re:

“Phulelang Morena tsela lešokeng!

Lekaneletšang Modimo wa rena tselakgolo nageng ye e omilego!

4Tšheletšang meedi yohle;

lekanetšang dithaba le meboto yohle.

Mebotwana e lekanetšwe e be molala,

mme mo go sego gwa lekanela go lekanetšwe.

5Ke gona letago la Morena le tlago utollwa,

mme batho bohle ba le bona mmogo.

O realo, Morena.”

6

40:6-8
Jak. 1:10-11
1 Pet. 1:24-25
Motho o a goelela o re:

“Bega!” Ka botšiša ka re:

“Ke bege eng?” A re:

“Bega gore batho ka moka ba bjalo ka bjang;

ba hwa ka pela boka matšoba a naga.

7Mabjang a a omelela,

matšoba a a pona,

ge Morena a tliša phefo ye e a fokago.

Gabotsebotse batho le bona ba bjalo ka bjang,

ga ba phele nako ye telele.

8Ke therešo, mabjang a a omelela,

le matšoba a a pona,

eupša lentšu la Modimo wa rena lona ke la neng le neng.”

9Jerusalema, rotogela thabeng ye e phagamego,

o bege ditaba tše dibotse.

Sione, hlaboša lentšu o goelele,

o bege ditaba tše dibotse!40:9 “Jerusalema ... ditaba tše dibotse!” goba “Rotogela thabeng ye e phagamego, o begele Jerusalema ditaba tše dibotse! Hlaboša lentšu o begele Sione ditaba tše dibotse!”

Bolela o se ke wa boifa.

Botša ba metse ya Juda gore Modimo wa bona o etla!

10

40:10
Jes. 62:11
Kut. 22:12
Morena, Mong wa bohle, o tlilo buša e le yo maatla,

a tla le setšhaba se a se hlakodišitšego.

11

40:11
Hes. 34:15
Joh. 10:11
O tla fudiša mohlape wa gagwe boka modiša;

o tla kgoboketša dikwanyana,

a di kuka, a di gokarela,

a eta bommagotšona pele a iketlile.

Ga go se se ka swantšhwago le Modimo

12Na ke mang yo a ka elago lewatle ka magoswi,

goba a lekantšha legodimo ka diatla?

Ke mang yo a ka tšhelago mobu wohle wa lefase ka serotwaneng,

goba a ela dithaba le meboto ka keloboima?

13

40:13
Bar. 11:34
1 Bakor. 2:16
Ke mang yo a ka botšago Morena se a swanetšego go se dira?

Ke mang yo a ka mo rutago goba a mo eletša?

14Kgane Modimo o rerišana le mang gore a ithute a kwešiše ka mo dilo di swanetšego go dirwa,

le gore a be le tsebo le kwešišo?

15Go Modimo ditšhaba ga se selo,

di swana le lerothi la meetse morumong wa motšega,

goba lerojana le le lego godimo ga keloboima;

dihlakahlaka tša kgole di bofefo bjalo ka lerole.

16Diphoofolo tša dithokgwa tša Lebanone

ga se tša lekana go direla Modimo wa rena sehlabelo,

le mehlare ya gona ga e nene go dira dikgong tša sehlabelo.

17Go yena ditšhaba ka moka ga se selo,

ke lefeela, ga di gona.

18

40:18-19
Dit. 17:29
Na Modimo a ka bapetšwa le mang?

A ka swantšhwa le eng?

19Ga a swane le seswantšhobopša se se dirilwego ke morulatshipi,

a se manega ka gauta,

a se kgabiša ka diketane tša silibera.

20Mohloki yo a se nego silibera goba gauta,40:20 Mohlomongwe go swanetše go balwa “silibera goba gauta” Seheberu ga se kwagale gabotse.

o kgetha kota ye e sa bolego.

A nyaka mmetli wa sethakga,

o mmetlela modimo wa seswantšho wo o sa tekatekego.

21Na ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Kgane ga se la botšwa kgale?

Ga le kwešiše gore lefase le thomile bjang?

22Le dirilwe ke yo a dulago setulong sa bogoši ka godimo ga lefase;

batho ba ba lego ka fase ba bonala nke ke ditšhošane.

O phurolotše leratadima bjalo ka lešela,

boka mošaša wo go dulwago ka go wona.

23O wiša babuši,

a fetoša baetapele lefeela.

24Ba swana le dimela tše di sa tšwago go bjalwa,

goba peu ye e sa tšwago go gašwa;

ge e re e a mela,

Morena a tliša phefo,

ya di tšhuma,

tša tšewa ke ledimo bjalo ka mahlaka.

25Na Modimo yo mokgethwa a ka swantšhwa le mang?

Kgane go na le yo a swanago naye?

26Lebelelang godimo!

Ke mang yo a hlodilego dinaledi tše le di bonago?

Yena yo a di etago pele bjalo ka madira,

o tseba gore ke tše kae,

gomme o di bitša ka maina.

Maatla a gagwe le bonatla ke tše dikgolo –

ga go na le naledi e tee ye e ka timelago!

27Lena Baisraele,

bjale ke ka lebaka lang le ngongorega?

Le reng le balabala,

lena ditlogolo tša Jakobo,

le re Morena ga a tsebe matshwenyego a lena,

le re Morena ga a ne taba

ge le hlokišwa toka?

28Kgane ga le tsebe?

Ga se la kwa?

Morena ke Modimo wa go ya go ile,

Mohlodi wa lefase lohle.

Ga a lape,

ga a felelwe ke maatla.

Tlhaologanyo ya gagwe ga e fihlelwe.

29O lapološa bao ba lapilego,

bao ba fokolago a ba fa maatla.

30Bafsa le bona ba a lapa ba fele maatla.

Masogana le ona a a thetšwa a we.

31Eupša bao ba tshephilego Morena ba tla lapologa,

ba se sa felelwa ke maatla,

ba swana le dintšhu tše di akalalago.

Ba tla kitima ba se lape,

ba sepela ba sa fele maatla.