Sepedi 2000 (NSO00)
38

Bolwetši bja Kgoši Hiskia le go fola ga gagwe

(2 Dikg. 20:1-11; 2 Dikr. 32:24-26)

381Mehleng yeo Kgoši Hiskia a lwala mme a nyako hwa. Moprofeta Jesaya, morwa wa Amotse, a ya go yena a re: “Morena o re: ‘Beakanya tša lapa la gago, ka gobane o ka se fole; o tla hwa.’ ”

2Hiskia a phekgoga a lebelela lebotong gomme a rapela a re: 3“Hle, Morena, gopola gore ke go hlanketše ka potego le botshephegi, le gore ka mehla ke dirile tše o bego o nyaka ke di dira.” Gomme a thoma go lla gabohloko.

4Ke moka Morena a laela Jesaya 5gore a boele go Hiskia a yo mmotša a re: “Nna, Morena, Modimo wa rakgolokhukhu wa gago, Dafida, ke kwele thapelo ya gago mme ke bone meokgo ya gago; ke tla go lesa wa phela mengwaga ye mengwe ye lesome le ye mehlano. 6Ke tla hlakodiša wena le motse wo wa Jerusalema go kgoši ya Asiria. Ke tla šireletša motse wo.”

2138:21-22 Ditemana tše di ntšhitšwe mafelelong a kgaolo ye tša tsenywa mo. Lebelela 2 Dikg. 20:6-9. Jesaya a botša kgoši gore bahlokomedi ba gagwe ba tšee phaphathi ya makwapi a mago ba gatiše sekaku sa kgoši ka yona, gomme o tla fola. 22Kgoši Hiskia a mmotšiša a re: “Sešupo sa gore ke tla ya Tempeleng ke eng?”

7Jesaya a mo fetola a re: “Morena o tla go laetša sešupo sa gore yena o tla phetha se a se boletšego. 8O tla dira gore moriti wo o lego mo manamelong a a agilwego ke Kgoši Ahase o boele morago ka dikgato tše lesome.” Gomme moriti wa boela morago dikgato tše lesome.38:8 “manamelong ... dikgato tše ... dikgato tše” goba “sešupanakotšatši ... maswao a ... maswao a”.

9Ge Hiskia a fodile, o ile a ngwala kopelo ye ya go tumiša Morena:

10Ke be ke re ke ya bodulabahu

ke sa le yo mofsa,

ke kgaoletšwe mengwaga ya bophelo bja ka.

11Ke be ke re nka se sa bona Morena lefaseng le la ba ba phelago,

goba motho wa nama mo lefaseng.

12Ke re ke amogwa bophelo;

bo tlošwa go nna

bjalo ka mošaša wa modiša ge o tumolwa o tlošwa.

Ke re bophelo bja ka bo a phuthwa bja kgaolwa

boka mologi ge a ripa lešela selogelong.

Bošego le mosegare ke be ke re Modimo o a mpheleletša.

13Bošego ka moka ke be ke lala ke lla ke nyaka thušo;

Modimo a nthoba marapo bjalo ka tau.

Bošego le mosegare ke be ke re Modimo o a mpheleletša.

14Lentšu la ka le be le fokola bjalo ka la peolane,

ke lla bjalo ka leeba.

Mahlo a ka a be a lebelela godimo ka go lapa.

Ka re hle, Morena, nkimolle bothateng bjo.

15Ke be nka reng?

Ke be nka botša Morena eng ka gobane ke yena a bego a ntirile dilo tše?

Ke be ke tla no kgotlelela ka phela,

le ge pelo ya ka e be e le bohloko.

16Mong wa ka, ke phelela wena, wena fela;

hle, mphodiše o mphediše.38:15-16 Ka Seheberu ditemana tše ga di kwagale gabotse.

17Bohloko bja ka bjo bogolo bo nthušitše.

O nthatile mme wa ntlhakodiša lehung,

wa ntshwarela dibe tša ka tšohle.

18Bodulabahu bo ka se go rete,

bahu ba ka se go tumiše.

Ba ba hwilego ba ka se tshephe go botega ga gago.

19Ba ba phelago bona ba a go godiša,

ba bjalo ka nna ge ke go tumiša bjale.

Bana ba botšwa ke botatabo gore o a botega.

20Morena, o mphodišitše.

Re tla letša dikwadi ra go tumiša Tempeleng ya gago

bophelong bjohle bja rena.38:20 Temana 21 le 22 di latela temana 6.