Sepedi 2000 (NSO00)
34

Modimo o tla otla manaba a gagwe

341Etlang, lena merafe, le kwe! Lena ditšhaba, theeletšang! Lefase lohle le bohle ba ba dulago go lona a ba kwe! 2Morena o galefetše ditšhaba tšohle le madira a tšona. O ba ahloletše gore ba bolawe thoo. 3Ditopo tša bona di ka se bolokwe, monkgo wa tšona o tla tlala naga; dithaba di tla ela madi. 4

34:4
Mat. 24:29
Mar. 13:25
Luk. 21:26
Kut. 6:13,14
Letšatši, ngwedi le dinaledi di tla šilagana ya ba lerole. Leratadima le tla menwa bjalo ka lengwalo, le dinaledi di tla fifala go etša matlakala a morara ge a galoga, goba mago ge a šwaba.

5

34:5-17
Jes. 63:1-6
Jer. 49:7-22
Hes. 25:12-14
35:1-15
Amose 1:11-12
Obad. 1-14
Mal. 1:2-5
Morena o hwanyolotše tšhoša ya gagwe legodimong, gomme bjale o tla hlaba Baedomo, setšhaba sela a se ahloletšego lehu, ka yona. 6Tšhoša ya gagwe e tla tlala madi a bona, ya kgamathela makhura bjalo ka madi a dikwanyana le a dipudi, le makhura a dipshio tša dikgapa tše go dirwago dihlabelo ka tšona. Morena o tla dira sehlabelo sa mohuta woo ka Baedomo motseng wa Botsra; o tla bolaya batho ba bantši nageng ya Edomo. 7Ba tla wa bjalo ka dinare le dipowana, gomme lefase la kolobišwa ke madi, la ba la tshotshoma makhura. 8Yeo ke yona nako ye ka yona Morena a tlago emela Sione, gomme a e lefeletša manabeng a yona.

9Dinoka tša Edomo di tla fetoga moti, gomme mobu wa gona wa fetoga tshebela. Naga yohle e tla swa bjalo ka moti. 10

34:10
Kut. 14:11
19:3
E tla swa bošego le mosegare, gomme ya thunya muši go ya go ile. Naga e tla lobela sa ruri, gomme go ka se sa tsoga go bile le yo a putlago fao. 11Maribiši le dihlong di tla dula nageng yeo, le magokobu a phela gona. Morena o tla e dira leganata leo go lona go sa dulego motho. 12Go ka se be le kgoši ya go buša naga, le baetapele ka moka ba tla be ba fedile.34:12 Temana ye e thoma ka lentšu le le rago “bakgomana ba naga”, eupša ga le amane gabotse le temana ye ka moka. 13Meetlwa le ditshehlo le botšhatšhabogopa di tla mela ka mešate le ka metseng ye e ageleditšwego ka merako, gomme ke moo go tlago phela diphukubje le dimpšhe. 14Mahlalerwa le diphiri di tla kopana gona, le meoya ye mebe ye nkego ke dipudi tša naga e tla bitšana fao. Gona moo go tla tla modimotsela wa bošego34:14 “modimotsela wa bošego” Se ke sebopiwa sa tshadi se go bego go kgolwa gore se phela mašokeng. a nyaka moo a ka khutšago gona. 15Mokopa o tla ba le molete fao, wa beela mae, wa a thwathwaša, mme wa hlokomela bana ba wona. Manong a tla kgobokana gona ka le tee ka le tee.

16Nyakang ka pukung ya Morena, le bale se se ngwadilwego ka moo. Ga go na le se tee sa diphedi tše se se ka se bego gona nageng yeo, le gona ga go le se tee se se tlago hloka mogatša. Morena o laetše gore go be bjalo; yena ka noši o tla di kgobokanya. 17Ke Morena yo a tlago di abela naga, a fa sephedi se sengwe le se sengwe karolo. Di tla phela moo nageng neng le neng, mme naga yeo ya ba ya tšona go ya go ile.