Sepedi 2000 (NSO00)
26

Modimo o tla dira gore setšhaba sa gagwe se fenye

261Nako e etla yeo ka yona nageng ya Juda go tlago opelwa kopelo ye:

Motse wa rena o tiile!

Modimo o re šireletša ka merako le dibo tša wona!

2Bulang dikgoro tša motse gore setšhaba se se lokilego se tsene,

setšhaba se se botegelago Modimo.

3Yo a sa tekatekego maikemišetšong a gagwe,

wena, Morena, o mo phediša ka khutšo ya mmakgonthe,

ka ge a botile wena.

4Botang Morena go ya go ile,

ka mehla ke yena Mošireletši wa lena.

5O kokobeditše baikgogomoši;

a thubaganya motse wo go wona go sa fihlwego,

a o pšhatlaganya ya ba molala.

6Bale ba bego ba gateletšwe,

ba a o gatakela,

badiidi ba sepela godimo ga wona.

7Tsela ya baloki e lekanetše;

wena, Morena, o ba lekalekanyetša tselana.

8Re dira tše o re laetšego tšona,

re itshephile wena;

re nyaka wena kudu,

re hlologetše go go rapela.

9Bošego ke lala ke go gopotše,

mosong ke tsoga ke go hlolosetše.

Mohla o ahlola lefase le batho ba lona,

bohle ba tla ithuta se toka e lego sona.

10Le ge o loketše batho ba babe,

bona ga ba ithute go dira tše di lokilego.

Ešita le mo nageng ya ba ba lokilego,

bona ba sa dira tše di tšwilego tseleng,

ba gana go dumela gore wena o yo mogolo.

11

26:11
Bah. 10:27
Manaba a gago ga a tsebe ge o tla a otla.

A ba bone ka moo o ratago setšhaba sa gago,

gomme ba lewe ke dihlong.

Ba tšhume ka mollo.

12Wena, Morena, o tla re atla;

tšohle tše re di kgonnego re di kgontšhitšwe ke wena.

13Morena Modimo wa rena,

re kile ra bušwa ke bangwe,

eupša re reta wena fela o le Morena wa rena.

14Bjale ba hwile,

mme ba ka se sa phela;

ba ka se sa tsoga bahung,

gobane o ba otlile wa ba fediša.

Ba ka se sa gopolwa ke motho.

15Morena,

o atišitše setšhaba sa gaborena kudu,

wa oketša naga ya sona ka mathoko ohle.

Ka ge o dirile bjalo o a retwa.

16O otlile setšhaba sa gago, Morena,

gomme sona sa go rapela se le mahlokong.26:16 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

17Ge re be re le pele ga gago,

re be re lla bjalo ka moimana yo a inyokanyokago ge a swerwe ke lešoko la pelego.

18Re be re šokwa re ekwa bohloko,

eupša ra se belege selo.

Naga ya rena ga se ra e hlakodiša;

ga se ra fenya manaba a rena,

manaba a a tšwago dinageng di šele.

19Bahu ba gaborena ba tla buša ba phela!

Ditopo tša bona di tla tsoga.

Lena le ithobaletšego mabitleng,

tsogang le goeng ka lethabo.

Bjalo ka ge phoka ya gago ya mosong, Morena,

e nošetša naga,

le wena o tla tsoša ba ba hwilego kgale.

Kotlo le kgaugelo

20Lena, setšhaba sa ka, tsenang ka diphapošing tša lena, le tswaleleng mejako, le iphihleng sebakanyana go fihlela Modimo a se sa galefile. 21Bonang, Morena o tla a etšwa bodulong bja gagwe, o tlilo otla batho ba lefase ka ge ba dira dibe. Ba ba bolailwego sephiring ba tla utollwa, lefase le ka se sa khupetša ba ba bolaetšwego go lona.