Sepedi 2000 (NSO00)
18

Modimo o tla otla Baetopia

181

18:1-7
Sof. 2:12
E lahlegile naga ya go phuphusela diphego ya ka mošola wa dinoka tša Etopia. 2Nageng yeo go tšwa batseta ka magopo a mahlaka, ba sepela ka noka ye kgolo ya Naele. Boelang ga gabolena, lena batseta ba lebelo! Gomelang nageng ya lena ye e arotšwego ke dinoka, setšhabeng sa lena se se tiilego sa diganka, bathong ba gabolena ba batelele ba letlalo le boreledi, setšhabeng se se boifšago kgole le kgauswi.

3Theeletšang, lena batho bohle ba lefase! Lena ba le agilego lefaseng! Mohla sefoka se hlomilwe godimo ga dithaba le se lebelele, le theeletšeng ge phalafala e lla. 4Gobane Morena o rile go nna: “Ke tla lebelela fase ke le legodimong, ke homotše boka phoka ge e ewa mašegong a a tutetšego a sehla sa go buna; ke iketlile boka letšatši le le hlabilego mme le ruthetše. 5Pele ga ge go fulwa diterebe ge matšoba ohle a hlohloregile, gomme diterebe di butšwa, manaba a tla fediša Baetopia gabonolo bjalo ka ge motho a kgotha morara ka mphaka. 6Ditopo tša bona di tla gafelwa manong le dibata. Manong a tla di ja selemo, dibata tša di ja marega.”

7Nako e etla yeo ka yona setšhaba se se tiilego sa diganka, sa batho ba batelele ba letlalo le boreledi, se se boifšago kgole le kgauswi, se se dulago mo nageng ye ya go arolwa ke dinoka, se tlago loba Morena Ramaatlaohle. Ba tla tla thabeng ya Sione moo Morena Ramaatlaohle a khunamelwago gona.