Sepedi 2000 (NSO00)
16

Bamoaba ba lahlegile

161Bamoaba ba rometše mmuši wa Jerusalema seloba sa kwanyana ba le motseng wa Sela lešokeng. 2Ba kgobokana maribeng a nokana ya Arnone, ba ya kua le kua boka dinonyana tše di rakilwego ka sehlageng sa tšona.

3Ba re go batho ba Juda: “Re botšeng se re swanetšego go se dira. Re šireletšeng manabeng bjalo ka mohlare wa moriti wo mogolo mosegare wo monana. Re khutišeng, rena re šwalalanego; le se ke la re eka, rena batšhabi. 4Re dumeleleng go dula nageng ya lena, re šireletšeng go babolai ba rena.”

Mogateledi ga a sa le gona, basenyi ba naga ba timeletše, ba tlogile nageng. 5Yo mongwe wa ditlogolo tša Dafida e tla ba kgoši ka kgaugelo ya Morena, gomme mmušo wa gagwe wa tia. O tla nyaka toka, a fišegela gore e be gona.

6Setšhaba sa Juda se re: “Re kwele ka boikgogomošo bja Bamoaba – ba ikgantšha kudu! Re kwele ka go kganya le go ipona ga bona, eupša tše ba ikgantšhago ka tšona ke maaka.”

7Bamoaba ba tla itelela. Bohle ba tla lla ge ba gopola diphaphathi tšela tša makwapi a diterebe tša motse wa Kire-Herese. Ka nnete ba tla welwa ke manyami. 8Mehlare ya dikenywa dirapeng tša Heshbone le merara ya Sibma e ponne; le beine ya gona ya go tuma e ušitše babuši ba ditšhaba. Merara yeo e be e fihla Jasere, mahlogedi a yona a nabela bohlabela lešokeng, a iketlile a tshela Lewatle le le Hwilego ka bodikela. 9Bjale ke llela merara ya Sibma go swana le ge ke llela Jasere. Ke tšhela lena Heshbone le Elale ka megokgo, ka gobane ga le sa na le puno ye e thabišago ba go pitla diterebe ka maoto. 10Lethabo le megobo di fedile mašemong ale a go nona; mašata le mekgolokwane ga di sa kwala dirapeng tša merara, bopitlelong ga go yo a pitlago diterebe ka maoto; Morena o fedišitše mekgolokwane ya bona. 11Ka gona ke llela Moaba le batho ba Kire-Herese go swana le motho ge a letša sefela sa poloko ka sekgapa. 12Bamoaba ba itapiša ka go ya dintotomeng le ka ditempeleng tša bona moo ba khunamelago medimo ya diswantšho, eupša seo se ka se ba hole selo.

13Ao ke mantšu a Morena a a boletšego pele mabapi le Moaba. 14Gomme bjale Morena o re: “Mo mengwageng ye meraro fela bogolo bja Moaba bo tla be bo nyatšega. Le ge bjale batho ba gona e le ba bantši, mašaledi a ka se be a makae, gomme le ona a ka se be le maatla.”

17

Modimo o tla otla Siria le Israele

171

17:1-3
Jer. 49:23-27
Amose 1:3-5
Sak. 9:1
Morena o re: “Damaskose e ka se sa ba motse; e tla fetoga marope. 2Metse ya Siria e tla tlogelelwa sa ruri.17:2 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Metse ... sa ruri.” Seheberu se re “Metse ya Aroere e tlogetšwe”. E tla ba phulo ya mehlape ya diruiwa, gomme ga go yo a tlago e raka. 3Israele e tla hloka boitšhireletšo, Damaskose le yona e ka se sa ipuša. Mašaledi a Basiria a tla goboga boka setšhaba sa Israele.” O realo, Morena Ramaatlaohle.

4Morena o re: “Mehleng yeo bogolo bja Israele bo tla fokola, gomme bodiidi bja ema bohumi legato. 5Israele e tla swana le tšhemo ye mabele a yona a thennwego, ya ba bjalo ka ge diako di bududitšwe molaleng wa Barafa. 6Mašaledi a setšhaba a ka se be nene – Israele e tla etša mohlware wo o hlothilwego dikenywa ka moka, gwa šala tše pedi goba tše tharo makaleng a ka godimodimo, goba tše e sego tše kae makaleng a gare. Ke realo, nna, Morena Modimo wa Israele.”

7Matšatšing ao batho ba tla lebelela Mmopi wa bona ba nyaka thušo, ba tla emišetša mahlo go Mokgethwa wa Israele. 8Ba ka se sa ikanya dialetare tše ba di agilego ka diatla, goba ba bota mediro ya diatla tša bona, e lego dikota tša borapedi, le dialetare tša go tšhumela diorelo.

9Mehleng yeo metse ya bona ye e ageleditšwego ka merako e tla tlogelwa ya ba marope bjalo ka metse yela Bahibe le Baamore17:9 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “Bahibe le Baamore” Seheberu se re “sethokgwa le lekala”. ba go e tlogela ge ba tšhaba setšhaba sa Israele.

10Lena Baisraele le lebetše Modimo yo a le hlakodišitšego; yo a le šireleditšego bjalo ka leswika, ga se la ka la mo gopola. Ka gona le itemetše dirapa tša modimo o šele,17:10 “dirapa tša modimo o šele”. Lebelela Jes. 1:29. la bjala le dibjalo gore le tle le o khunamele ka moo. 11Fela le ge dibjalo tšeo di be di ka mela tša gola le wona mosong wo di bjetšwego ka wona, le be le tla no se bune selo. Go tla ba fela le matshwenyego le mahloko a go se fele.

Ditšhaba tša manaba a Israele di a fenywa

12Joo, ditšhabatšhaba di tsošitše modumo, modumo wo nkego ke wa lewatle; merafe e dira mogwaša, mogwaša wa maphoto a lewatle. 13Ditšhaba di tla bjalo ka maphoto a a pšhatlaganago, eupša Modimo o a di kgalemela tša tšhabela kgole, tša tšewa ke phefo bjalo ka mooko ge motho a fola mabele mmotong, goba matlakala ge a tšewa ke ledimo. 14Mantšiboa di a tšhoša, pele tšatši le hlaba ga di sa le gona. Ke tšona tše di tlago hlagela bao ba re hlakolago, ba re hulago.

18

Modimo o tla otla Baetopia

181

18:1-7
Sof. 2:12
E lahlegile naga ya go phuphusela diphego ya ka mošola wa dinoka tša Etopia. 2Nageng yeo go tšwa batseta ka magopo a mahlaka, ba sepela ka noka ye kgolo ya Naele. Boelang ga gabolena, lena batseta ba lebelo! Gomelang nageng ya lena ye e arotšwego ke dinoka, setšhabeng sa lena se se tiilego sa diganka, bathong ba gabolena ba batelele ba letlalo le boreledi, setšhabeng se se boifšago kgole le kgauswi.

3Theeletšang, lena batho bohle ba lefase! Lena ba le agilego lefaseng! Mohla sefoka se hlomilwe godimo ga dithaba le se lebelele, le theeletšeng ge phalafala e lla. 4Gobane Morena o rile go nna: “Ke tla lebelela fase ke le legodimong, ke homotše boka phoka ge e ewa mašegong a a tutetšego a sehla sa go buna; ke iketlile boka letšatši le le hlabilego mme le ruthetše. 5Pele ga ge go fulwa diterebe ge matšoba ohle a hlohloregile, gomme diterebe di butšwa, manaba a tla fediša Baetopia gabonolo bjalo ka ge motho a kgotha morara ka mphaka. 6Ditopo tša bona di tla gafelwa manong le dibata. Manong a tla di ja selemo, dibata tša di ja marega.”

7Nako e etla yeo ka yona setšhaba se se tiilego sa diganka, sa batho ba batelele ba letlalo le boreledi, se se boifšago kgole le kgauswi, se se dulago mo nageng ye ya go arolwa ke dinoka, se tlago loba Morena Ramaatlaohle. Ba tla tla thabeng ya Sione moo Morena Ramaatlaohle a khunamelwago gona.