Sepedi 2000 (NSO00)
11

Mmušo wa khutšo

111

11:1
Kut. 5:5
22:16
Lešika la bogoši la Dafida le swana le mohlare wo o remilwego; bjalo ka ge mahlogedi a hloga kutung goba medung, le ditlogolong tša Dafida go tla tšwa kgoši ye mpsha.

2Moya wa Morena o tla dula mo go yena,

wa mo fa bohlale le kwešišo, tlhaologanyo le maatla.

O tla tseba thato ya Morena, gomme a mmoifa,

3a kgahlwa ke go dira tše Morena a di ratago.

A ka se ahlole ka tebelelo ya mahlo

goba a sekiša ka go kwa pudi ya tsela;

4

11:4
2 Bat. 2:8
o tla ahlola bahloki ka toka,

le bahlaki ka boloki.

Ka taelo ya gagwe batho ba tla otlwa;

ge a laela, ba babe ba tla bolawa.

5

11:5
Baef. 6:14
O tla buša setšhaba sa gagwe ka toka le botshephegi.

6

11:6-9
Jes. 65:25
Phiri e tla dula le kwanyana, le nkwe ya robala le putšane.

Namane le tawana di tla iphepa mmogo,11:6 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “di tla iphepa mmogo” Seheberu se re “le dikgomo tša go nontšhwa di tla ba mmogo”. gomme mošemanyana yo monyenyane ya ba modiša wa tšona.

7Kgomo le bere di tla fula gotee, mme namane tša tšona tša robala mmogo.

Tau e tla fula bjang bjalo ka kgomo.

8Lesea le tla raloka moleteng wa letsolobolo,

wa go tshwa letswele a tsenya seatla ka moleteng wa petla.

9

11:9
Hab. 2:14
Sione, thabeng ye kgethwa ya Modimo,

go ka se dirwe tše mpe goba gwa gobatšanwa,

ka gobane naga e tla be e tletše batho ba ba tsebago Morena

bjalo ka ge lewatle le tletše meetse.

Mathopša a tla boa

10

11:10
Bar. 15:12
Lebaka le etla leo ka lona kgoši ye mpsha ya lešika la bogoši la Dafida e tlago ba bjalo ka sefoka go ditšhaba. Ba tla mo kgobokanela, gomme mošate, ga gagwe, wa hlomphega kudu. 11Ge nako yeo e fihla Morena o tla boeletša a otlolla letsogo a lokolla mašaledi a setšhaba sa gagwe Asiria, Egepeta, Patrose, Etopia, Elamo, Babilonia, Hamate, le dinageng tša lebopong la lewatle, le dihlakahlakeng. 12Morena o tla emiša sefoka, a bontšha ditšhaba gore o kgoboketša batho ba ba gašanego ba Israele le ba ba phatlaletšego ba Juda, gomme o ba kgobokanya ba etšwa mafelong a kgolekgole a lefase. 13Israele e ka se sa tsebafela Juda. Manaba a Juda a tla fedišwa, gomme Juda e ka se sa ba sera sa Israele. 14Batho ba Juda le ba Israele ba tla ipopa ba wela Bafilista godimo metheogeng ya ka bodikela, ba šwahlela le batho ba ba dulago ka bohlabela. Ba tla tšea naga ya Edomo le ya Moaba; Baamone e tla ba batho ba bona. 15
11:15
Kut. 16:12
Morena o tla omiša kgogometšana ya Suez, a omiša le noka ya Yufratese ka phefo ya go fiša, a šadiša fela meetšana ya yona ye e šupago, gomme motho a kgona go tshela a apere dieta. 16Go tla ba le tselakgolo ya go tšwa Asiria ya mašaledi a Israele ao a sa lego nageng yeo, go swana le ya borakgolokhukhu ba bona mola ba etšwa Egepeta.

12

Kopelo ya tebogo

121Ge nako yeo e fihla le tla opela la re:

“Ke a go tumiša, Morena!

O be o ntukela bogale,

eupša bjale ga o sa nkgalefetše,

fela o a nkhomotša.

2

12:2
Eks. 15:2
Pes. 118:14
Modimo ke Mophološi wa ka;

ke tla mo tshepha mme nka se boife.

Morena o a ntiiša o mpha maatla;

ke yena Mophološi wa ka.

3Ka ge ba ba nyorilwego ba thabela meetse a sediba,

le setšhaba sa Modimo se thabela go phološwa ke yena.”

4Mehleng yeo le tla opela la re:

“Lebogang Morena! Mo rapeleng!

Begelang ditšhaba tšohle mediro ya gagwe!

Di botšeng gore ke yo mogolo bjang!

5Tumišang Morena ka ge a dirile dilo tše kgolo!

Lefaseng ka moka a go begwe ditaba tšeo.

6Bohle ba ba dulago Sione

a ba hlabe mekgolokwane,

ba duduetše!

Modimo yo mokgethwa wa Israele ke yo mogolo,

mme o dula gare ga setšhaba sa gagwe.”

13

Modimo o tla otla Babilone

131

13:1 – 14:23
Jes. 47:1-15
Molaetša wo Jesaya, morwa wa Amotse, a o boditšwego ke Modimo mabapi le motse wa Babilone šo:

2Hlomang sefoka sa ntwa godimo ga thaba ye e se nago mehlare! Hlabelang bahlabani mokgoši, le ba hlaeletše gore ba tle ba hlasele dikgoro tša motse woo wa go ikgantšha. 3Morena o rapile madira a gagwe a a ikgantšhago ka bogolo bja gagwe gore ba lwe ntwa ye kgethwa, ba otle bao a ba galefetšego.

4Ekwang modumo dithabeng! Ke wa lešaba la batho, ke modumo wa mebušo le ditšhaba tše di kgobokanago. Morena Ramaatlaohle o rapa madira a gagwe. 5Ba tla ba etšwa dinageng tša kgolekgole, tša magomong a lefase. Ka bona Morena o tlilo senya naga yohle a tuka bogale.

6

13:6
Joele 1:15
Bokolelang! Letšatši la Morena le kgauswi, tšatši leo ka lona Ramaatlaohle a tlago senya naga. 7Matsogo a bohle a tla repha ka lebaka la letšhogo; yo mongwe le yo mongwe o tla nolega moko. 8Batho ka moka ba tla tšhoga kudu, ba swarwa ke bohloko go swana le mosadi ge a šokwa. Ba tla lebelelana ba tlabegile, ba inamišitše difahlego ba nyamile. 9Letšatši la Morena le etla – tšatši leo le lešoro la go tuka bogale le go galefa ga gagwe moo go šiišago. Lefase le tla fetošwa lešoka, gomme badiradibe bohle ba fedišwa. 10
13:10
Hes. 32:7
Mat. 24:29
Mar. 13:24-25
Luk. 21:25
Kut. 6:12-13
8:12
Dinaledi le dihlopha tša tšona di ka se sa taga, letšatši le tla hlaba le fifetše; kgwedi e ka se be le seetša.

11Morena o re: “Ke tla tliša masetlapelo lefaseng gomme ka otla bakgopo ka lebaka la dibe tša bona. Ke tla fediša boikgantšho bja ba ba ikgogomošago, ka kokobetša boikgodišo bja bagateledi. 12Ke tla dira gore mašaledi a se be nene bjalo ka gauta ye e sego ya tswakwa, a hlokege bjalo ka gauta ya Ofire. 13Ke tla thothomediša magodimo, lefase la šikinyega la šutha madulong a lona ka lebaka la go befelwa ga ka, nna, Morena Ramaatlaohle, mohla ke bontšha go tuka bogale ga ka.

14“Bafaladi ba ba dulago Babilone ba tla tšhabela dinageng le ditšhabeng tša gabobona, ba phatlala bjalo ka ditshephe ge di kitimišwa, bjalo ka dinku tše di se nago modiši. 15Yo a ka hwetšwago o tla hlabja, yo a ka swarwago o tla bolawa ka tšhoša. 16Bana ba bona ba tla pšhatlaganywa, magae a hulwa, le basadi ba bona ba katwa bona ba lebeletše.

17“Ke hlohleletša Bamidiane gore ba hlasele Babilone. Ga ba ne taba le silibera, le gauta ga e ba lake. 18Ba tla fediša masogana ka mesebe. Ba ka se kwele bana bohloko, le masea a go nkga mekgato ba ka se a šokele. 19

13:19
Gen. 19:24
Babilonia ke sethakga sa mebušo, ke boikgantšho bja Bakaldea. Eupša nna, Morena, ke tla pšhatlaganya motse wa Babilone go swana le mola ke pšhatlaganya Sodoma le Gomora! 20Ga go yo a tlago tsoga a dutše gona gape; le ka morago ga meloko ye mentši go tla be go sa dule motho. Ga go Moarabia yo a ka hlwago a sa hloma mošaša wa gagwe gona, goba modiši yo a ka tsogago a fudišitše mohlape wa gagwe fao. 21
13:21
Jes. 34:14
Sof. 2:14
Kut. 18:2
E tla ba felo mo go phelago diphoofolo tša lešoka le moo maribiši a agago dihlaga tša ona. Dimpšhe di tla dula gona, le meoya ye mebe ye nkego ke dipudi tša naga e tla tlolatlola le marope. 22Diphiri di tla lla dibong tša motse le diphukubje mešate mo go bego go ketekwa. Nako ya Babilone e fihlile! Matšatši a yona ga a sa tlo diega.”