Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
2 Dikg. 15:1-7,32-382 Dikr. 26:1-23
27:1-9
28:1-27
Pukung ye go hwetšwa melaetša ye Modimo a ilego a e botša Jesaya, morwa wa Amotse, mabapi le Juda le Jerusalema mehleng ya Usia, Jotamo, Ahase le Hiskia, magoši a Juda.

Modimo o kgala setšhaba sa gagwe

2Morena o rile: “Lena magodimo, theeletšang, lena mafase, hlwayang tsebe! Ke fepile bana ka ba godiša, eupša bjale bona ba ntsogetše maatla. 3Dikgomo di tseba mong wa tšona, le dipokolo di tseba moo mong wa tšona a di fudišago gona. Eupša Baisraele bona ga ba ntsebe, setšhaba sa ka ga se kwešiše selo!”

4Jonna, morafe wo mobe, setšhaba se se imelwago ke dibe tša sona, moloko wo o dirago tše mpe le tša bokgopo! Le tlogetše Morena, le nyaditše Modimo yo mokgethwa wa Israele, la mo furalela. 5Le reng le fela le ngangabetše? Na le sa nyaka go bethwa kae? Ga ke re dihlogo tša lena ke dintho fela, le mebele ya lena e a fokola? 6Go tloga ka monwana wa leoto go fihla hlogong ga go mo go rego tswee. Mebele ya lena e tletše megogoma, matetelo, le dintho tše di sa tšwago madi. Dintho tša lena ga se tša hlatswiswa goba tša tlengwa. Ga se tša tlotšwa ka makhura.

7Naga ya lena e fetošitšwe lešoka, le metse e tšhumilwe thokgethokge. Mašemo a lena a sentšwe ke bašele lena le ba lebeletše, gomme ba fediša se sengwe le se sengwe. 8Motse wa Jerusalema o šetše o nnoši, o bjalo ka motse wo o dikaneditšwego ke manaba; o a tekateka, o etša mošašana wa mohlapetši ka serapeng sa merara, goba mohlahlana wa moleti wa bošego ka tšhemong ya magapu. 9

1:9
Gen. 19:24
Bar. 9:29
Ge nkabe Morena Ramaatlaohle a se re šadišetše mašaledi a se makae, re ka be re fedišitšwe bjalo ka Sodoma le Gomora.

10Jerusalema, babuši ba gago le setšhaba sa gago ba swana le bale ba Sodoma le ba Gomora. Wena o theeletše se Morena a go botšago sona, o ele hloko se Modimo wa rena a go rutago sona. 11

1:11-14
Amose 5:21-22
Morena o re: “Dihlabelo ka moka tše le ntirelago tšona ga se selo! Dihlabelo tša go tšhungwa ka moka tše le di dirago ka dikgapa le ka makhura a dikgomo tša lena tše le di nontšhitšego di ntenne. Madi a dipoo le a dikgapana le a diphooko tša lena ga a nthabiše. 12Ke mang a le kgopetšego go ntlišetša dihlabelo tše ge le etla go nkhunamela? Le kgopetšwe ke mang go gatagata ka Tempeleng ya ka? 13Le se sa ntlišetša dikabelo tše tša go se be le mohola! Monkgo wa diorelo tše le di tšhumago o a ntšhišimiša. Menyanya ya lena ya Lebalana le Disabatha tša lena le dipitšo tša lena tša diphuthego ga ke di kgotlelele; dikopano tšeo di senywa ke dibe tša lena. 14Ke hloile Menyanya ya lena ya Lebalana le menyanya ya lena ye mengwe; ke morwalo wo o nkimelago gomme o ntapišitše.

15“Ge le emiša matsogo le rapela ke tla ikhupetša mahlo. Le ge le ka rapela bjang le bjang nka se le theeletše, ka gore diatla tša lena di tletše madi. 16Hlapang le itlhwekišeng! Tlogelang tše mpe tše ke bonago le di dira. Lesang go dira tše kgopo, 17le ithuteng go dira tše di botse. Dirang tše di lokilego, solang bao ba gatelelago ba bangwe, thušang ditšhuana ge di tlile tshekong, le emelele bahlologadi.”

18Morena o re: “Bjale etlang re sekišaneng molato wa lena. Le ge le hwibitše perr ka dibe tša lena, le tla šweufala twaa! Le ge le re hwibii, le tla šweufala pšoo! 19Ge le ka dumela go ntheeletša, le tla ja dijo tše bose tša naga ya lena. 20Eupša ge le ka gana, la fela le ntsogetše maatla, gona ke lena le tlago lewa ke tšhoša, ka gobane go boletše nna, Morena.”

Motse wa dibe

21Joo, motse wola o bego o botega bjale o fetogile sefebe! Pele e be e le motse wa toka; go wona go be go letše boloki. Eupša bjale o tletše babolai fela. 22Jerusalema, o kile wa ba bjalo ka silibera, eupša bjale o manyedi; o be o swana le bjala bjo bogale, eupša bjale o tšhetšwe meetse. 23Baetapele ba gago ke batsošameferefere le bagwera ba mahodu; ka moka ga bona ba gabile tsogolekobong gomme ba ithatela fela dimpho. Ga ba rerelele ditšhuana tshekong goba ba theeletša ge bahlologadi ba bega melato ya bona.

24Bjale ge, theeletšang se Morena Ramaatlaohle, Mong wa lena, Modimo yo maatla wa Israele, a se bolelago: “Ke tla tshwela kgalefo ya ka godimo ga bao ba ntshwenyago, ka itefeletša ka lena manaba a ka. 25Ke tlilo le otla. Ke tla le hlwekiša boka tshipi moubelong, gomme ka le ntšha tšhila yohle. 26Ke tla le beela babuši bjalo ka pele, ka le fa baeletši bjalo ka mathomong. Ke gona Jerusalema e tlago bitšwa motse wa toka, felo ga potego.”

27Jerusalema e tla phološwa ka go otlwa, gomme bao ba sokologelago go Morena bona ba tla phološwa ka toka ya Morena. 28Eupša ba ba mo tsogelago maatla le badiradibe o tla ba pšhatlaganya mmogo; o tla bolaya yo mongwe le yo mongwe yo a mo hlanamelago.

29Le tla lewa ke dihlong ka ge le kile la rapela mehlare, la gagabiša mahlo ka lebaka la dirapa tše le bego le di khunamela1:29 “dirapa ... khunamela” Batho ba be ba kgolwa gore go abela modimo wa tswala le monono wa mašemo serapa go dira gore yena a šegofatše dibjalo tša bona. go na le gore le khunamele nna. 30Le tla omelela bjalo ka mohlare wo o ponago matlakala, la ba bjalo ka serapa se se sa nošetšwego. 31Bjalo ka ge mooko o tšhungwa ke tlhase, dinatla le tšona di tla fedišwa ke mediro ya tšona ye mebe, gwa se be le motho yo a timago mollo woo.