Sepedi 2000 (NSO00)
7

“Ge ke re ke boeletša go atla setšhaba sa ka sa Baisraele, 71le ge ke re ke a se alafa, go fela go utologa dibe tša bona le ditiro tše mpe tša Basamaria. Ba a hlalefetšana; ba šwahlela ka dintlong ba utswa; ba hlakola batho mebileng. 2Ga ba ke ba nagana gore bobe bjoo ka moka ke tla bo gopola; dibe tša bona di ba dikaneditše, gomme ke dula ke di bona.”

Borukhuhli ka mošate

3“Kgoši ba e kgahliša ka bokgopo bja bona, bakgomana ba ba kgahliša ka maaka a bona. 4Ka moka ga bona ga ba mpotegele. Ba etša mollo wo o thunyago muši sebešong, le ge moapei a se sa o kgohletša, a le gare a duba bupi go fihlela bo hlakana. 5Ka letšatši la monyanya wa kgoši ya bona bakgomana ba tagwa ke beine, gomme kgoši le yena a thušane le bakwerani go kwera. 6Ba fiša tšhiritšhiri bjalo ka sebešo ge ba loga maanomabe. Bošego kgalefo ya bona e lala e thunya, gomme ge go esa e laume kgabo.

7“Ba bolaya babuši ba bona ba galefile; kgalefo ya bona e tuka bjalo ka mollo sebešong. Magoši ohle a bona a thenotšwe, eupša ga go le o tee wa bona yo a kilego a nkgopela thušo.”

Baisraele le ditšhaba tše dingwe

8“Baisraele ba swana le senkgwa se se sego sa šatolwa. Ba itswakanya le ditšhaba tše di bapilego nabo. 9Ditšhaba di šele di ba fokoditše maatla, eupša bona ga ba lemoge. Go se gwa ya kae setšhaba sa bona se tla be se fedile, eupša bona ga ba tsebe. 10Boikgantšho bja bona bo a ba wetša. Le ge go le bjalo ga ba sokologele go nna, Morena Modimo wa bona, goba ba nkhunamela. 11Baisraele ba bjalo ka leeba, ke ditlaela tše di se nago tlhaologanyo; ba kgopela thušo Egepeta, ka morago ba ye Asiria. 12Eupša nna ke tla phurolla lelokwa la ka ka ba tanya bjalo ka dinonyana ge ba feta. Ke tla ba otlela tše mpe tše ba di dirilego.7:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “tše mpe tše ba di dirilego” Seheberu se re “go ya ka tše di begilwego phuthegong ya bona”.

13“Ba madimabe ke bona, gobane ba kgelogile. Ba tla fedišwa, ka gobane ba ntsogetše maatla. Ke be ke nyakile go ba hlakodiša, eupša bona ba mphara ka maaka. 14Ga ba nthapele ka dipelo tša bona ka moka; ba golola ba le malaong a bona. Ge ba kgopela mabele le beine go nna ba a iphatša. Ba ntsogela maatla. 15Le ge e le nna ke ba godišitšego ka ba tiiša, ba a ntakana. 16Ba kgelogela go medimo ya diswantšho ye e se nago mohola.7:16 Mohlomongwe go swanetše go balwa “medimo ... mohola” Seheberu ga se kwagale gabotse. Ga ba tshepagale, ba etša bora bja go se tsebalege. Ka ge bakgomana ba gabobona ba bolela ka makokwana, ba tla bolawa ka tšhoša. Ke mo ba tlago segwa ke Baegepeta.”